Niepowodzenie eksportowania dokumentu PDF przy obniżaniu próbkowania dużych obrazów

Problem

Gdy wybrano obniżenie próbkowania dokumentu InDesign, program zgłasza komunikat o błędzie eksportowania do pliku PDF.

Przyczyna

Umieszczenie w dokumencie obrazów lub grafiki i znaczne zmniejszenie ich rozmiaru powoduje wzrost rozdzielczości. Przykład: Umieszczenie obrazu o rozdzielczości 600 dpi bez skalowania spowoduje zużycie znacznej ilości pamięci systemowej. Dlatego powszechną praktyką jest zmniejszenie obrazu o takiej rozdzielczości do 50%, aby zapewnić prawidłową rozdzielczość efektywną. Przy próbie eksportowania takiego dokumentu do formatu PDF występuje błąd spowodowany obniżeniem próbkowania obrazów.

Jeśli błąd eksportowania do formatu PDF wynika z przyczyn innych niż obniżenie próbkowania, przeczytaj ten artykuł.

Rozwiązanie 1: Zmniejsz rozdzielczość obrazów już po wyeksportowaniu, korzystając z programu Acrobat

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksport. Ustaw format PDF, określ lokalizację i kliknij przycisk Zapisz.

 2.  W oknie dialogowym Eksportuj PDF wyłącz opcję obniżenia próbkowania obrazu.

 3. Otwórz utworzony plik PDF w programie Acrobat.

 4. Wybierz polecenie Zaawansowane > Optymalizator PDF.

 5. Ustaw wybrane opcje obniżania próbkowania na panelu Ustawienia obrazu.

 6. Wyłącz wszystkie opcje, których nie potrzebujesz.

 7. Kliknij przycisk OK i podaj niezbędne informacje, aby zapisać plik.

Rozwiązanie 2: Zmniejsz rozdzielczość obrazów przed wyeksportowaniem, korzystając z programu Photoshop

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w układzie lub na panelu Łącza i wybierz opcję Edytuj oryginał.

 2. W programie Photoshop wybierz opcje Obraz > Rozmiar obrazu.

 3. Upewnij się, że włączono opcje Ponowne próbkowanie obrazu i Ogranicz proporcje.

 4. Dostosuj rozmiar dokumentu do potrzeb układu i docelowej rozdzielczości wyjściowej obrazu.

 5. Zapisz i zamknij obraz.

 6. Wróć do programu InDesign i w razie potrzeby zaktualizuj łącze.

Skontaktuj się z nami

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe InDesign

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?