Niepowodzenie eksportowania dokumentu PDF przy obniżaniu próbkowania dużych obrazów.

Niepowodzenie eksportowania dokumentu PDF przy obniżaniu próbkowania dużych obrazów.

Problem

Gdy wybrano obniżenie próbkowania dokumentu InDesign, program zgłasza komunikat o błędzie eksportowania do pliku PDF.

Przyczyna

Umieszczenie w dokumencie obrazów lub grafiki i znaczne zmniejszenie ich rozmiaru powoduje wzrost rozdzielczości. Przykład: Umieszczenie obrazu o rozdzielczości 600 dpi bez skalowania spowoduje zużycie znacznej ilości pamięci systemowej. Dlatego powszechną praktyką jest zmniejszenie obrazu o takiej rozdzielczości do 50%, aby zapewnić prawidłową rozdzielczość efektywną. Przy próbie eksportowania takiego dokumentu do formatu PDF występuje błąd spowodowany obniżeniem próbkowania obrazów.

Jeśli błąd eksportowania do formatu PDF wynika z przyczyn innych niż obniżenie próbkowania, przeczytaj ten artykuł.

Rozwiązania

Zmniejsz rozdzielczość obrazów już po wyeksportowaniu, korzystając z programu Acrobat.

1. Wybierz opcję Plik > Eksport. Ustaw format PDF, wybierz lokalizację i kliknij przycisk Zapisz.

2. W oknie dialogowym Eksportuj PDF wyłącz opcję obniżenia próbkowania obrazu.

3. Otwórz utworzony plik PDF w programie Acrobat.

4. Wybierz polecenie Zaawansowane > Optymalizator PDF.

5. Ustaw wybrane opcje obniżania próbkowania na panelu Ustawienia obrazu.

6. Wyłącz wszystkie opcje, których nie potrzebujesz.

7. Kliknij przycisk OK i podaj niezbędne informacje, aby zapisać plik.

Zmniejsz rozdzielczość obrazów przed wyeksportowaniem, korzystając z programu Photoshop.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz w układzie lub na panelu Łącza i wybierz opcję Edytuj oryginał.

2. W programie Photoshop wybierz opcje Obraz > Rozmiar obrazu.

3. Upewnij się, że włączono opcje Ponowne próbkowanie obrazu i Ogranicz proporcje.

4. Dostosuj rozmiar dokumentu do potrzeb układu i rozdzielczości wyjściowej obrazu.

5. Zapisz i zamknij obraz.

6. Wróć do programu InDesign i w razie potrzeby zaktualizuj łącze. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto