Znane problemy dotyczące licencjonowania w przypadku programu Adobe InDesign Server

Uzyskaj informacje o znanych problemach z licencjonowaniem, które mogą doprowadzić do awarii programu InDesign Server, oraz ich możliwych rozwiązaniach.

1. Program InDesign Server uruchamia się, a następnie wyłącza bez ostrzeżenia po ukończeniu procesu uruchamiania

Rozwiązanie 1:

Program InDesign Server nie ma licencji. Ten problem może wystąpić, jeśli IDS zostanie uruchomiony w środowisku zwirtualizowanym, a wirtualny system operacyjny jest przenoszony pomiędzy hostami. Utwórz pakiet wymagający licencji w serwisie Admin Console. Aby aktywować, wykonaj kroki opisane w sekcji Instalacja licencji dla pakietów wymagających licencji.

Rozwiązanie 2:

Jeśli problem wystąpił na komputerze Mac, a rozwiązanie 1 nie pomogło, sprawdź dzienniki NGL pod kątem następujących błędów:

Błąd SaveToStorageImpl: Niepowodzenie zapisywania w przestrzeni dyskowej z kodem błędu -25300

Wskazuje na problem z bezpiecznymi notatkami zapisanymi w aplikacji Pęk kluczy w systemie Mac:

(i)                 Otwórz aplikację Pęk kluczy.

(ii)                Usuń wszelkie bezpieczne notatki o nazwie Adobe App Info.

(iii)                Uruchom program IDS z wiersza poleceń, aby sprawdzić, czy teraz uruchamia się poprawnie.

2. Problemy z licencjami opartymi na numerach seryjnych

 Program Adobe InDesign Server nie ma prawidłowej licencji i zostanie zamknięty.

 Rozwiązanie:

 (i)                 Ponownie serializuj produkt przy użyciu kroków aktywacji w trybie offline i online.

 (ii)                Jeśli to nie pomoże, usuń foldery SLCache i SLStore i ponownie serializuj produkty.

Program Adobe InDesign Server uruchamia się jako pojedyncza instancja, mimo że licencja obejmuje wiele instancji

  Rozwiązanie:

  (i)                 Sprawdź numer seryjny.

  (ii)                Jeśli numer seryjny jest poprawny, a problem nadal występuje, ponownie dokonaj serializacji produktów za pomocą kroków aktywacji w trybie offline i online.

 (iii)                Jeśli to nie pomoże, usuń foldery SLCache i SLStore i ponownie serializuj produkty.

3. Program Adobe InDesign Server jest uruchamiany w wersji ze znakiem wodnym

Rozwiązanie:

(i)                 Usuń foldery SLCache i SLStore.

(ii)                Dokonaj ponownej serializacji produktu, wykonując kroki aktywacji w trybie offline i online.

Lokalizacja folderów SLCache i SLStore:

Windows:

C:\ProgramData\Adobe\Slstore

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache

MAC:

System Library/Application Support/Adobe/SLStore

System Library/Application Support/Adobe/SLCache

4. Program Adobe InDesign Server nie ma prawidłowej licencji i zostanie zamknięty

Rozwiązanie:

(i)                 Ponownie dokonaj serializacji produktu przy użyciu kroków aktywacji offline/online.

(ii)                Jeśli to nie pomoże, usuń foldery SLCache i SLStore i ponownie serializuj produkty.

5. Program Adobe InDesign Server uruchamia się jako pojedyncza instancja, mimo że licencja obejmuje wiele instancji

Rozwiązanie:

(i)                 Sprawdź numer seryjny.

(ii)                Jeśli numer seryjny jest poprawny, a problem nadal występuje, ponownie dokonaj serializacji produktów za pomocą kroków aktywacji offline/online.

(iii)               Jeśli to nie pomoże, usuń foldery SLCache i SLStore i ponownie serializuj produkty.

6. Program Adobe InDesign Server jest uruchamiany w wersji ze znakiem wodnym

Rozwiązanie:

(i)                 Usuń foldery SLCache i SLStore.

(ii)                Dokonaj ponownej serializacji produktu, wykonując kroki aktywacji offline/online.

 

Lokalizacja folderów SLCache i SLStore:

Windows:

C:\ProgramData\Adobe\Slstore

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SLCache

MAC:

System Library/Application Support/Adobe/SLStore

System Library/Application Support/Adobe/SLCache

 

Etapy aktywacji programu InDesign Server:

  1. W przypadku programu InDesign Server 2020: https://helpx.adobe.com/indesign/release-note/indesign-server-december-2019-15-release-notes.html 
  2. W przypadku programu InDesign Server 2019: https://helpx.adobe.com/indesign/release-note/indesign-server-cc-november-2018-14-release-  notes.html
  3. W przypadku programu InDesign Server 2018: https://helpx.adobe.com/indesign/release-note/indesign-server-cc-march-2018-13-1-release-notes.html
  4. W przypadku  programu InDesign Server 2017: https://helpx.adobe.com/indesign/release-note/indesign-server-cc-2017-release-notes.html
  5. W przypadku programu InDesign Server 2015: https://helpx.adobe.com/indesign/release-note/indesign-server-cc-2015-release-notes.html

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online