Prześlij raporty o awariach raporty w przypadku wystąpienia problemów z programem InDesign

W przypadku problemów z programem InDesign możesz sprawdzać i przesyłać raporty o awariach w oknie dialogowym Adobe Crash Reporter.

Dlaczego należy przesyłać raporty o awarii?

Dlaczego należy przesyłać raporty o awarii do firmy Adobe wraz z adresem e-mail i opisem czynności, które użytkownik wykonywał w chwili wystąpienia awarii?

 • W przypadku znanych problemów możesz otrzymać od nas wiadomość e-mail z rozwiązaniem.
 • Jeśli chodzi o nieznane problemy, to im więcej otrzymamy raportów ze szczegółowymi opisami problemów i informacjami kontaktowymi, tym szybciej będziemy mogli prześledzić problem i zapewnić rozwiązanie.
 • Dzięki pomocy użytkowników, którzy przesyłają raporty z informacjami kontaktowymi i szczegółowymi opisami problemów, program InDesign charakteryzuje się większą stabilnością.

Sposób przesyłania raportów o awarii

Okno dialogowe Adobe Crash Reporter jest wyświetlane wkrótce po wystąpieniu problemu:

Crash Reporter - Windows
Crash Reporter - Windows
Crash Reported - Windows
Crash Reported - Windows

Uwaga:

Jeśli okno dialogowe narzędzia Crash Reporter się nie pojawia, prawdopodobnie została wybrana opcja, aby nie wyświetlać okna dialogowego. Wykonaj następujące kroki, aby ustawić opcję Zawsze pokazuj to okno:

macOS

 1. Kliknij plik aplikacji programu InDesign z wciśniętym klawiszem CTR i wybierz opcję Pokaż zawartość pakietu.
 2. Wybierz Contents > Frameworks > AdobeCrashReporter.framework.
 3. Kliknij z wciśniętym klawiszem CTRL alias o nazwie AdobeCrashReporter i wybierz opcję Pokaż oryginał.
 4. Kliknij dwukrotnie ikonę Adobe Crash Reporter (ikona aplikacji z czerwoną literą A, a nie czarny plik wykonywalny AdobeCrashReporter UNIX).
 5. Wybierz Zawsze pokazuj to okno i kliknij Gotowe.

Windows

 1. Otwórz menu Start
 2. Wyszukaj i uruchom „Wiersz polecenia”
 3. Wprowadź następujące polecenie:
  • REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CommonFiles\CRLog /v "Never Ask" /t REG_SZ /d 0
 4. Naciśnij klawisz Enter
 5. Jeśli pojawi się pytanie „Istnieje wartość Never ask, zastąpić(Tak/Nie)?” wybierz opcję Tak

 1. Dodaj szczegółowy opis.

  Jeśli problem powtarza się, gdy wykonywane są konkretne kroki, należy je opisać. Jeśli nie jesteś w stanie dokładnie ich odtworzyć, spróbuj dostarczyć jak najwięcej informacji dotyczących czynności wykonywanych przed wystąpieniem problemu, takich jak: Jaka operacja była wykonywana, gdy wystąpił problem? Jaki rodzaj dokumentu był w użyciu? Czy ostatnio były używane jakiekolwiek wtyczki? Jeśli problem występuje tylko w przypadku określonego pliku, możesz udostępnić ten plik za pośrednictwem usługi Creative Cloud, Dropbox lub innej oraz uwzględnić łącze do pliku w opisie problemu.

 2. Nie zapomnij o podaniu swojego adresu e-mail.

  Może skontaktować się z Tobą jeden z członków zespołu produktowego, aby uzyskać więcej informacji. Możesz również otrzymać wiadomość e-mail z rozwiązaniem lub obejściem problemu.

 3. Podaj dane związane z użyciem aplikacji

  Da nam to informacje o obiegu pracy wykonywanym w momencie awarii i pomoże znaleźć przyczynę problemu.

Dodatkowe informacje na temat narzędzia Adobe Crash Reporter

Jeśli program InDesignulegnie awarii,narzędzie Adobe Crash Reporter może utworzyć dziennik zawierający informacje na temat tego, co działo się z aplikacją, gdy miała miejsce awaria. Informacje te są przesyłane do bazy danych, a następnie na ich podstawie zespół inżynierów programu dokonuje analizy awarii i opracowuje rozwiązania.

Adobe Crash Reporter jest nieocenionym narzędziem, które pomaga zespołowi programistów programu InDesign w śledzeniu inaprawianiuwiększości awarii i usterek.

Uwaga:

Adobe Crash Reporter jest narzędziem niezależnym od narzędzi do zgłaszania raportów o awarii firm Apple i Microsoft, które nie wysyłają raportów bezpośrednio do Adobe.

Adobe Crash Reporter — ochrona prywatności

Zapewniamy, że firma Adobe nie monitoruje działań użytkowników za pośrednictwem narzędzia Adobe Crash Reporter. Awarie są wykrywane w programie InDesign, jednak firma Adobe dowiaduje się o nich dopiero po otrzymaniu raportu od użytkownika. Raport powstaje na komputerze użytkownika. Jeśli podejmiesz decyzję o jego przesłaniu (za co będziemy wdzięczni), do firmy Adobe przekazane zostaną wyłącznie informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować użytkownika. Są to między innymi informacje o części oprogramowania, gdzie wystąpił problem.

Podanie dodatkowych informacji, takich jak opis czynności wykonywanych w momencie wystąpienia problemu, w znacznym stopniu pomaga przy diagnozowaniu problemu. Jeśli użytkownik poda dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, firma Adobe wykorzysta je wyłącznie w celu kontaktu w sprawie awarii lub powiadomienia o rozwiązaniu lub obejściu problemu. Dane osobowe użytkownika nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Raport można przesłać również anonimowo.

Raporty trafiają bezpośrednio do zespołów inżynierów programu. Stanowią istotne źródło informacji pomocne przy ulepszaniu produktu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online