Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. W przypadku zakupu subskrypcji, przed rozpoczęciem korzystania z pełnej wersji produktu należy upewnić się, że jest dostępne połączenie z Internetem oraz że użytkownik zalogował się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID oraz akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników powyżej 13. roku życia i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania oraz politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/pl/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Co nowego w tym wydaniu

Listę nowych funkcji wprowadzonych w programie InDesign 2017 można znaleźć w sekcji Wydanie Adobe InDesign CC 2017 | Listopad 2016 r.

Najważniejsze rozwiązane problemy

 1. Program InDesign ulega awarii podczas powielania tabeli z ramką tekstową wewnątrz komórki wypełnionej obrazem.
 2. Program InDesign ulega awarii podczas zapisywania dokumentu w sieci.
 3. Program InDesign ulega awarii przy zamykaniu, jeśli otwarty jest dokument z hiperłączem.
 4. Tabela przechodzi do następnej kolumny podczas edycji zawartego w niej tekstu, jeśli w tej samej kolumnie znajduje się przypis dolny przed i po tabeli.
 5. Program InDesign ulega awarii podczas umieszczania obrazu z programu Bridge.
 6. Program InDesign ulega awarii podczas otwierania panelu Hiperłącza, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
 7. W przypadku wielu zaznaczeń z różnymi początkami grotów strzałek menu rozwijane nadal wyświetla pojedynczy początek grotu strzałki.
 8. Wyrównanie grotów strzałek nie zmienia się po nadaniu kształtów narożnika.
 9. W panelu Obrys jest wyświetlana nieprawidłowa wartość linii i odstępu
 10. [Tylko komputery Mac] Migotanie podczas zmiany rozmiaru ramki tekstowej o automatycznym rozmiarze.
 11. Tekst lub obrazy zdają się mieć ostre krawędzie po utworzeniu odsyłacza z widocznym prostokątem.
 12. Tekst w polu tekstowym znika na pewien czas, gdy zaznaczony tekst jest zastępowany nowym tekstem.
 13. Wstawienie tabeli do zawartości tekstowej, gdy na tej samej stronie znajduje się więcej niż jeden przypis dolny sprawia, że tabela i dalszy tekst przechodzą na następną stronę.
 14. Treść przypisu dolnego nakłada się na tekst w tabeli.
 15. Program InDesign ulega awarii podczas dodawania przypisów dolnych do nagłówków tabeli.
 16. Tekst zachowuje się losowo podczas dodawania nowego wiersza do tabeli w przypadku ramki tekstowej zawierającej tabele i przypisy.
 17. Przy podziale akapitu na kolumny na stronie zawierającej przypis dolny poprzedzający akapity, które mają zostać podzielone, przypis jest wyświetlany przed podzielonymi akapitami.

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkownika, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online