Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozwiązane problemy w programie InDesign

 1. Podręcznik użytkownika programu InDesign
 2. Poznaj program InDesign
  1. Wprowadzenie do programu InDesign
   1. Co nowego w programie InDesign
   2. Wymagania systemowe
   3. Często zadawane pytania
   4. Korzystanie z bibliotek Creative Cloud
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Toolbox
   3. Ustawianie preferencji
   4. Dotykowa przestrzeń robocza
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Odzyskiwanie dokumentów i cofanie zmian
 3. Tworzenie dokumentów i projektowanie ich układu
  1. Dokumenty i strony
   1. Tworzenie dokumentów
   2. Praca ze stronami wzorcowymi
   3. Praca ze stronami dokumentu
   4. Ustawianie rozmiaru strony, marginesów i spadów
   5. Praca z plikami i szablonami
   6. Tworzenie plików księgi
   7. Dodawanie podstawowej numeracji stron
   8. Numerowanie stron, rozdziałów i sekcji
   9. Konwertowanie dokumentów QuarkXPress i PageMaker
   10. Udostępnianie zawartości
   11. Podstawy zarządzania obiegiem pracy
   12. Zapisywanie dokumentów
  2. Siatki
   1. Siatki
   2. Formatowanie siatek
  3. Narzędzia pomocnicze do tworzenia układu
   1. Miarki
 4. Dodawanie zawartości
  1. Tekst
   1. Dodawanie tekstu do ramek
   2. Wątkowanie tekstu
   3. Obsługa języka arabskiego i hebrajskiego w programie InDesign
   4. Tworzenie tekstu na ścieżce
   5. Punktowanie i numerowanie
   6. Glify i znaki specjalne
   7. Składanie tekstu
   8. Zmienne tekstowe
   9. Generowanie kodów QR
   10. Edycja tekstu
   11. Wyrównywanie tekstu
   12. Oblewanie tekstem wokół obiektów
   13. Zakotwiczone obiekty
   14. Zawartość połączona
   15. Formatowanie akapitów
   16. Formatowanie znaków
   17. Znajdowanie i zastępowanie
   18. Słowniki ortograficzne i językowe
  2. Typografia
   1. Korzystanie z czcionek w programie InDesign
   2. Kerning i światło
  3. Formatowanie tekstu
   1. Formatowanie tekstu
   2. Praca z pakietami stylów
   3. Tabulatory i wcięcia
  4. Recenzowanie tekstu
   1. Śledzenie i przeglądanie zmian
   2. Dodawanie notatek redaktorskich w programie InDesign
   3. Importowanie komentarzy z pliku PDF
  5. Dodawanie odwołań
   1. Tworzenie spisu treści
   2. Przypisy dolne
   3. Tworzenie indeksu
   4. Przypisy końcowe
   5. Podpisy
  6. Style
   1. Style akapitowe i znakowe
   2. Odwzorowanie i eksportowanie stylów i zarządzanie nimi
   3. Style obiektowe
   4. Inicjały i style zagnieżdżone
   5. Praca ze stylami
   6. Interlinia
  7. Tabele
   1. Formatowanie tabel
   2. Tworzenie tabel
   3. Style tabeli i komórki
   4. Zaznaczanie i edycja tabel
   5. Obrysy i wypełnienia tabel
  8. Interaktywność
   1. Hiperłącza
   2. Dynamiczne dokumenty PDF
   3. Zakładki
   4. Przyciski
   5. Formularze
   6. Animacja
   7. Odsyłacze
   8. Pliki PDF ze strukturą
   9. Przejścia stron
   10. Filmy i dźwięki
  9. Grafika
   1. Informacje o ścieżkach i kształtach
   2. Rysowanie narzędziem Ołówek
   3. Rysowanie narzędziem Pióro
   4. Stosowanie ustawień linii (obrysów)
   5. Ścieżki i kształty złożone
   6. Edycja ścieżek
   7. Ścieżki przycinające
   8. Zmiana wyglądu narożnika
   9. Wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   10. Grafika połączona i osadzona
   11. Integrowanie zasobów z systemu AEM
  10. Kolory i przezroczystość
   1. Stosowanie koloru
   2. Używanie kolorów z grafiki importowanej
   3. Praca z próbkami
   4. Mieszanie farb
   5. Tinty
   6. Informacje o kolorach dodatkowych i podstawowych
   7. Mieszanie kolorów
   8. Gradienty
   9. Spłaszczanie grafiki zawierającej przezroczystość
   10. Dodawanie efektów przezroczystości
 5. Udostępnianie
  1. Korzystanie z plików InDesign w chmurze
  2. Pliki InDesign w chmurze | Częste pytania
  3. Udostępnianie i współpraca
  4. Udostępnianie do recenzji
  5. Recenzja udostępnionego dokumentu InDesign
  6. Zarządzanie opiniami 
 6. Publikuj
  1. Umieszczanie, eksportowanie i publikowanie
   1. Funkcja Publish Online
   2. Kopiowanie i wstawianie grafik
   3. Eksport zawartości do formatu EPUB
   4. Opcje Adobe PDF
   5. Eksport zawartości do formatu HTML
   6. Eksportowanie do formatu Adobe PDF
   7. Eksportowanie do formatu JPEG
   8. Eksportowanie do formatu HTML
   9. Omówienie rozwiązań DPS i AEM Mobile
   10. Obsługiwane formaty plików
  2. Drukowanie
   1. Drukowanie broszur
   2. Znaczniki drukarskie i spady
   3. Drukowanie dokumentów
   4. Farby, rozbarwienia i liniatura rastra
   5. Nadruk
   6. Tworzenie plików PostScript i EPS
   7. Inspekcja wstępna plików przed przekazaniem
   8. Drukowanie miniaturek i bardzo dużych dokumentów
   9. Przygotowywanie plików PDF dla usługodawców
   10. Przygotowanie do drukowania rozbarwień
 7. Rozszerzanie programu InDesign
  1. Automatyzacja
   1. Scalanie danych
   2. Wtyczki
   3. Rozszerzenie Capture w programie InDesign
   4. Tworzenie skryptów
 8. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy
  2. Awaria podczas uruchamiania programu
  3. Błąd — folder preferencji tylko do odczytu
  4. Rozwiązywanie problemów z plikami
  5. Nie można wyeksportować pliku PDF
  6. Odzyskiwanie dokumentów InDesign

Wysłuchaliśmy opinii użytkowników. Ciężko pracowaliśmy nad poprawą zgłoszonych nam problemów. Oto lista problemów rozwiązanych w najnowszym wydaniu programu InDesign.

rozwiązane problemy

Chcesz podzielić się opinią? Odwiedź nasz portal opinii.

Więcej informacji o nowych funkcjach można znaleźć w Podsumowaniu nowych funkcji.

InDesign 2023 (wersja 18.2.1)

Stabilność i wydajność

InDesign 2023 (wersja 18.2)

Uwaga:

Jak ogłoszono w styczniu 2021 r., wsparcie wszystkich czcionek Type 1 w produktach Adobe, w tym InDesign, uległo zakończeniu. Więcej informacji: Zakończenie obsługi czcionek Type 1.

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

 • Tekst w kolorze HSB jest wyświetlany jako czarny po skopiowaniu z programu ID i wklejeniu do AI.
 • Podczas kopiowania i wklejania siatki ramki z programu AI do ID rozmiar czcionki tekstu nie jest zachowywany.

Stabilność i wydajność

 • Program InDesign czasami ulega awarii podczas otwierania wielu dokumentów naraz.
 • Program InDesign przestaje odpowiadać podczas pracy nad dowolnym plikiem z powodu wysokiego poziomu wykorzystania procesora.

InDesign 2023 (wersja 18.1)

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Stabilność i wydajność

 • Program ID ulega awarii podczas ponownego łączenia pliku za pomocą panelu Właściwości, gdy panel Łącza nie jest otwarty.

Poprawki związane z komfortem użytkowania

 • Domyślna wersja EPUB zmienia się w wersję 3.0 podczas eksportowania w formacie EPUB z ponownym wlewaniem tekstu.

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

 • [Tylko InCopy] Gdy opcja preferencji „Obsługa schowka” jest ustawiona na wartość „Wszystkie informacje”, operacja kopiowania i wklejania niczego nie wkleja.
 • Po skopiowaniu dokumentu ID i wklejeniu go do programu AI dochodzi niekiedy do nakładania się tekstu.
 • Opcja „Preferuj format PDF przy wklejaniu” w preferencjach obsługi schowka nie wyświetla odpowiednich rezultatów podczas kopiowania z programu AI do ID.
 • Zestaw Kinsoku nie jest zachowywany podczas kopiowania z programu AI do ID.
 • Skalowanie interfejsu użytkownika w programie InCopy 2022 wpływa na skrypty Apple do sąsiadującego układania okien.
 • Przy kopiowaniu i wklejaniu zawartości tekstowej z ramki należącej do wątku w programie AI do programu ID nie jest przenoszone formatowanie.
 • Jeśli w programie ID zastosowano czcionkę, nadając zawartości styl akapitowy, to po wklejeniu tej zawartości do programu AI czcionki nie są odpowiednio odwzorowywane w sytuacji, gdy już istnieje styl tekstu o tej samej nazwie.
 • Podczas kopiowania z programu ID i wklejania w programie AI nie są stosowane ustawione wartości justowania.
 • Poziome i pionowe wartości atrybutów Tate-chu-Yoko są zamieniane podczas kopiowania z programu AI i wklejania do programu ID.
 • Nieograniczona obsługa plików i folderów, dostępna obsługa modułów w skryptach UXP.
 • We wtyczkach UXP jest dostępna obsługa XMLRule.

InDesign 2023 (wersja 18.0)

Środowisko pracy użytkownika

 • Nie można wyświetlić znaku „&” w nazwie pliku na pasku postępu Zapisz jako.
 • Nieprawidłowo umieszczany język w kodzie HTML z ułatwieniami dostępności.
 • Przejście w tryb prezentacji i powrót do trybu zwykłego powoduje, że dokument przechodzi w tryb „niezapisany”.
 • Podczas importowania elementu jako obiektu w wierszu niewidoczna warstwa jest wyświetlana nieprawidłowo.
 • [Tylko macOS] Gdy operacja Zapisz jako kończy się niepowodzeniem, dokument przechodzi w tryb „niezapisany”.
 • W systemie macOS Ventura w wersji beta panele przesuwają się od prawej strony do lewej.

Stabilność i wydajność

 • [Windows] Program InDesign sporadycznie ulega awarii podczas pracy w trybie Offline.
 • CEPHTMLEngine wykorzystuje dużą ilość danych sieciowych podczas uruchamiania aplikacji.
 • [macOS] Program InDesign Server ulega awarii przy zamykaniu.

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

InDesign 2022 (wersja 17.4)

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

 • [tylko macOS] W przypadku wyższych skalowania interfejsu użytkownika pasek stanu znika podczas przełączania trybu prezentacji do trybu normalnego.
 • [tylko macOS] Nie można przenieść okna programu InDesign w większym skalowaniu interfejsu użytkownika.

InDesign 2022 (wersja 17.3)

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Stabilność i wydajność

 • Inteligentne obiekty z bibliotek CCLib są umieszczane w programie ID w niskiej rozdzielczości.
 • [Tylko macOS] Program InDesign 2022 ulega czasami awarii podczas uruchamiania.
 • Program InDesign 2022 ulega awarii podczas przełączania paneli.

InDesign 2022 (wersja 17.2.1)

InDesign 2022 (wersja 17.2)

Stabilność i wydajność

 • Awaria podczas tworzenia dokumentów ruchomych przy wyższych ustawieniach skalowania interfejsu użytkownika.
 • [Tylko Win] Awaria biblioteki PlugPlugOwl.dll podczas uruchamiania.
 • [Tylko Win] Awaria podczas otwierania dokumentu, gdy na obszarze roboczym jest otwarty panel Strony.
 • [Tylko macOS] Program InDesign losowo ulega awarii podczas renderowania dokumentu w trybie GPU.
 • Poprawa czasu renderowania łączy Udostępnij do recenzji w Internecie.

Produkcja

 • Nie można umieścić wielu stron z pliku PDF za pośrednictwem niestandardowego łącza danych.
 • Po spłaszczeniu przezroczystości wokół obrazów .psd w wyeksportowanym pliku PDF widoczne są czarne linie.

Środowisko pracy użytkownika

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

 • Poprawiono ikony próbek koloru dodatkowego i farby mieszanej.
 • Poprawiono obraz podglądu w sekcji Skalowanie interfejsu użytkownika w oknie dialogowym Preferencje.
 • Poprawiono ikonę panelu Zadania tła w trybie ciemnym i średnio ciemnym.
 • Preferencje ostatnio zapisanego stylu są zachowywane na karcie Typ w rozszerzeniu Capture.
 • Na karcie Typ w rozszerzeniu Capture jest dostępny Przycisk Zamknij.

InDesign 2022 (wersja 17.1)

Stabilność i wydajność

 • Program InDesign ulega awarii podczas ładowania wtyczek CEP.
 • Program InDesign 2022 ulega niekiedy awarii podczas uruchamiania lub zamykania.
 • Otwieranie w programie InDesign niektórych dokumentów zawierających dodatkowe metadane pliku zajmuje dużo czasu.
 • [Tylko macOS] Wydajność tabeli spada po włączeniu ramki aplikacji.

Produkcja

Środowisko pracy użytkownika

 • Kilka ikon na panelu Łącza ma niski kontrast.
 • Program InDesign 2022 nie wybiera prawidłowego formatu PNG odpowiednio do rozdzielczości wyświetlacza.
 • [Tylko system mac OS] Problemy ze zmianą rozmiaru / obcinaniem w oknie dialogowym Opcje warstwy obiektu.
 • [Tylko system macOS] Panele Wypełnienie i Obrys są przycinane przy dużym skalowaniu interfejsu użytkownika.
 • Usunięcie ikon Ai i Ps z okna dialogowego Skróty klawiaturowe w programie InCopy.
 • Poprawiony wygląd ikon, ozdobników i odczytów.
 • Ikony efektu najazdu nie są wyświetlane, jeśli różnią się od ikony podstawowej.
 • [Tylko macOS] Tekst w edytorze wątków nakłada się podczas przewijania w dół za pomocą paska przewijania.

Zestaw SDK i obsługa tworzenia skryptów

 • Program InDesign zawiesza się z powodu problemu z zestawem SDK powodującego stan pętli.
 • Błędy kompilacji po wykonaniu aktualizacji programu MS Visual Studio 2019 do wersji 16.10.2
 • Zmiany w dokumentacji ikon SVG w zestawie SDK.

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

 • [Tylko macOS] Nie można zmienić nazw stanów obiektów na panelu Stany obiektów.
 • [Tylko macOS] Tekst czasami znika podczas pisania lub edytowania.
 • Tekst przepływa w nieodpowiedni sposób, a strony są losowo pomijane.
 • Komunikat w aplikacji wskazuje nieprawidłową liczbę czcionek Type 1.
 • Opóźnienie w stosowaniu funkcji „rvrn” formatu OpenType dla czcionek zmiennych.
 • Nieprawidłowe zaznaczanie tekstu w przypadku japońskiej czcionki zmiennej Tazugane.
 • Program InDesign wyświetla zduplikowane profile kolorów po umieszczeniu obrazów CMYK.
 • [Tylko macOS] Problemy z ponownym rysowaniem w programie InDesign po umieszczeniu pliku PDF lub RTF w trybie CPU.
 • Łącza „Udostępnij do recenzji” nie są dostępne dla niektórych użytkowników.
 • Narzędzia i polecenia przestają odpowiadać na dane wprowadzane przez użytkownika po interakcji z komunikatami wyświetlanymi w aplikacji.
 • Funkcja „Aktualizuj łącze” w obiegu pracy Udostępnij do recenzji nie działa przy pierwszym użyciu.
 • Utworzenie łącza „Udostępnij do recenzji” powoduje błąd w przypadku niektórych dokumentów.

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

 • Wartości śledzenia w oknie dialogowym „Wyodrębnij z obrazu” są teraz wyrażane jako „tysięczne części em”, a nie liczby dziesiętne.
 • Podczas wykonywania pewnych operacji na monitorach o wysokiej rozdzielczości występują usterki ekranowe.
 • Podczas korzystania z narzędzia Gap występują usterki ekranowe.
 • W niektórych pozycjach menu tekst jest rozmyty lub z pikselacją.
 • Problemy ze zmianą rozmiaru panelu Multimedia.

InDesign 2022 (wersja 17.0.1)

Stabilność i wydajność

 • Awaria podczas zapisywania dokumentu z niektórymi połączonymi zasobami.
 • [Tylko macOS] Program ulega awarii podczas uruchamiania po odinstalowaniu lub wyłączeniu rozszerzenia innej firmy

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

 • [Tylko macOS] Panel podglądu separacji nie wyświetla poprawnych wartości CMYK.

InDesign 2022 (wersja 17.0)

Stabilność i wydajność

 • [Tylko w systemie macOS] Program InDesign sporadycznie ulega awarii podczas kończenia pracy.
 • [Tylko macOS] Sporadyczne awarie podczas dodawania lub zastępowania czcionek.
 • [Tylko macOS] Awaria podczas otwierania pewnych konkretnych dokumentów.
 • Sporadyczne awarie podczas otwierania dokumentów zawierających umieszczony plik PDF.
 • Awaria podczas ładowania niektórych zewnętrznych wtyczek.
 • Awaria podczas uruchamiania na niektórych urządzeniach.
 • [Tylko macOS] Sporadyczne awarie podczas renderowania dokumentu.
 • Awaria podczas otwierania dokumentu w trybie wyświetlania wysokiej jakości.
 • Awaria podczas pracy z dokumentami z czcionkami Type1.
 • Program InDesign przestaje odpowiadać podczas przenoszenia ramek tekstowych z tabelami i innymi obiektami na stole montażowym.
 • Pogorszenie wydajności podczas pracy z pełną czcionką zmienną CJK.

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

 • Przeglądarka wyświetla nieprawidłowe przekreślenie zastosowane do tekstu pionowego podczas udostępniania dokumentu do recenzji.
 • Osie projektowe czcionek zmiennych oznaczonych jako ukryte są wyświetlane w interfejsie użytkownika.

Środowisko pracy użytkownika

Produkcja

 • W niektórych przypadkach tekst z zastosowaną czcionką Zmienna generuje nieprawidłową zawartość w wyeksportowanym pliku PDF.
 • Czcionki SVG mają nieprawidłowy format wyjściowy (CMYK) w pliku PDF wyeksportowanym z programu InDesign.

 

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Tworzenie skryptów

 • Aplikacja Script Editor nie otwiera się, gdy użytkownik próbuje edytować AppleScript z rozszerzeniem „scpt” z Panelu skryptów.

Poprzednie wersje

Stabilność i wydajność

 • Program InDesign ulega czasami awarii podczas uruchamiania.
 • Program InDesign ulega awarii, gdy komputer jest w trybie uśpienia.
 • [Tylko macOS] Program InDesign losowo ulega awarii podczas renderowania dokumentów.
 • Liczba GDI wzrasta i sięga kilku tysięcy, co prowadzi do awarii programu InDesign.
 • Na niektórych komputerach program InDesign ulega awarii po zalogowaniu się z użyciem licencji w planie Creative Cloud dla zespołów.
 • [Tylko macOS] Program InDesign ulega awarii po wyeksportowaniu pliku PDF z określoną czcionką.

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

 • [Tylko macOS] W przypadku niektórych obrazów nie działa zawijanie z uwzględnieniem treści w programie InDesign.
 • [Tylko Windows] Nieprawidłowe generowanie plików WMF z tekstem do programu InDesign.

Stabilność i wydajność

 • [Tylko macOS] Program InDesign ulega niekiedy awarii podczas kopiowania i wklejania tekstu w trybie CPU.
 • [Tylko macOS] Program InDesign czasami ulega awarii podczas przewijania listy rozwijanej stylów na panelu właściwości.
 • [Tylko macOS] Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania, gdy na niektórych urządzeniach nie zostanie wykryta karta graficzna.

Stabilność i wydajność

Poprawki związane z komfortem użytkowania

Tworzenie skryptów

 • Nie można wczytać biblioteki AdobeXMPScript.

Produkcja

 • Jeśli dokument programu InDesign z umieszczonym plikiem pdf zawierającym glify czcionek Type0 zostanie wyeksportowany do formatu PDF, niektóre glify nie są widoczne.

 

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

 • W niektórych przypadkach nie można utworzyć nowego dokumentu za pomocą skrótu Cmd-N.
 • Czcionki zmienne są wyświetlane niepoprawnie po zastosowaniu funkcji Obrót znaków łacińskich w tekście pionowym.
 • W programie InCopy na panelu Hiperłącza nie ma informacji o adresie URL.
 • Nieprawidłowa kolejność przypisów w skrypcie, gdy ustawiono restart numeracji na każdej stronie lub w każdej sekcji.
 • W programie InDesign kolor podświetlenia nakładających się komentarzy z podświetleniem jest nieprawidłowy.
 • Czcionka zmienna dodana do bibliotek CC w programie Illustrator traci swoje atrybuty po umieszczeniu w programie InDesign.
 • Miejsca przyłączenia znaczników w czcionkach zmiennych są wyświetlane w nieprawidłowych miejscach.
 • Program InDesign nieprawidłowo wyświetla wszystkie znaki alternatywne w czcionce kompozytowej.

Stabilność i wydajność

 • Program InDesign ulega niekiedy awarii podczas zamykania aplikacji po utworzeniu nowego dokumentu.

Stabilność i wydajność

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

Produkcja

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Tworzenie skryptów

Stabilność i wydajność

 • Program InDesign ulega awarii w kilku przypadkach po kliknięciu opcji Wybierz temat w funkcji Zawijanie tekstu.
 • Program InDesign ulega awarii podczas zapisywania po usunięciu pliku podstawowego.
 • Program InDesign ulega awarii przy sprawdzaniu pisowni, gdy kursor znajduje się między symbolem kropki (.) i kreski pionowej (|) w dokumencie.
 • [Tylko Win] Awaria modułu CRClient.dll programu InDesign.
 • Program InDesign ulega czasami awarii podczas uruchamiania.
 • Program InDesign 2021 ulega awarii podczas konwertowania starych plików .indd, które udostępniono do recenzji i które zawierają komentarze.
 • Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania na niektórych urządzeniach z systemem Windows.
 • Zwiększona wydajność przy przewijaniu/przybliżaniu/ponownym rysowaniu.
 • Program InDesign ulega awarii przy wielokrotnym uruchamianiu i zamykaniu.

Poprawka jakości używania

 • [Tylko w systemie Windows] Poziome przewijanie kursorem myszy nad elementami wejściowymi w oknie dialogowym Utwórz nowy dokument nie zmienia wartości stopniowo.
 • W suwaku panelu Multimedia pojawia się dodatkowe białe pole, gdy nazwa punktu nawigacyjnego jest zbyt długa.
 • Podgląd wideo jest przycięty na panelu Media.
 • Brak obrazu ikony w widżecie Panel po przeniesieniu wtyczek z programu InDesign 2020 do programu InDesign 2021.
 • W wersji bliskowschodniej ikona kierunku oprawy Od prawej do lewej jest wyświetlana nieprawidłowo.
 • Włączenie podglądu dokumentu powoduje, że okno dialogowe Utwórz nowy dokument staje się nieaktywne.
 • Problemy przy wpisywaniu komentarzy w języku koreańskim po otwarciu panelu Komentarze za pomocą menu Okno. Panel ten działa poprawnie, gdy jest otwierany za pomocą ikony Udostępnij do recenzji na pasku aplikacji.
 • Literówka w tłumaczeniu na język szwedzki: błędne tłumaczenie hasła Przypisy końcowe.

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Produkcja

 • Brak niektórych znaków czcionki japońskiej złożonej z zastosowanym pociągnięciem przy eksporcie do pliku PDF.

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

 • Cały czas jest wyświetlany panel Zadania w tle i obracające się kółko wraz z komunikatem Aktywacja czcionki, choć czcionka została już aktywowana i jest wyświetlana poprawnie w dokumencie.
 • Tekst skopiowany z dokumentu i wklejony na panelu Udostępnij do recenzji jest wklejany dwukrotnie.

Poprawka jakości używania

 • [tylko macOS] Ikona aplikacji InDesign wyświetla się większa w systemie macOS BigSur. 

Stabilność

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

 • Podczas tworzenia nowego dokumentu z szablonów w oknie dialogowym Cmd-N przestrzeń robocza jest resetowana.
 • Klikanie sugestii wyszukiwania nie działa w programie InDesign.
 • Suwak w panelu Media jest włączony i można go przeciągać, choć nie załadowano pliku multimedialnego.
 • Przycisk Umieść plik wideo lub audio w panelu Media jest włączony po uruchomieniu programu InDesign, jeśli nie jest otwarty żaden dokument.
 • Łączny czas trwania pliku multimedialnego jest wyłączony na panelu Media.

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Tworzenie skryptów

 • Skrypt AppleScript z rozszerzeniem scpt nie otwiera się w edytorze skryptów. Zamiast tego, program otwiera skrypt w Vscode.

Stabilność

 • Proces CEPHtmlEngine powoduje zużycie CPU na poziomie 100%.
 • Program InDesign ulega awarii podczas sprawdzania pisowni.
 • Program InDesign ulega awarii podczas dostosowywania osi czcionek w TT Octosquares (Czcionka zmienna).
 • Proces CEPHtmlEngine Helper może powodować częste awarie w programie InDesign.
 • Błąd pliku plugplugowl.dll powoduje awarię programu InDesign.
 • [Tylko w systemie Windows] Awaria podczas uruchamiania/otwierania dokumentu, gdy program InDesign wykonuj iterację w czcionkach systemowych.
 • Naprawiono losowe awarie przy renderowaniu dokumentów.
 • Kliknięcie łącza obrazu, aby wyświetlić obszar informacje o łączu, może powodować awarię, jeśli istnieje wiele instancji tego samego zasobu.
 • Program InDesign zawiesza się w przestrzeni roboczej Start podczas uruchamiania.
 • Naprawiono losowe awarie w obiegu pracy z kolorami.
 • [Tylko w systemie macOS] Program InDesign zawiesza się podczas przewijania dużego dokumentu.
 • Program InDesign losowo ulega awarii podczas eksportowania dokumentu do pliku PDF.
 • Program InDesign ulega awarii podczas importowania pliku Microsoft Word. 
 • Problem ze skryptami: Program InDesign ulega awarii podczas renderowania obrazów za pomocą procesora graficznego. Dotyczy to niektórych zasobów.
 • Problem z alokacją pamięci: program InDesign losowo ulega awarii podczas renderowania dużych dokumentów.
 • Program InDesign losowo ulega awarii podczas zamykania aplikacji. 
 • Program InDesign ulega awarii podczas próby otwarcia dokumentu IDML.
 • Program InDesign ulega awarii podczas zmiany rozmiaru ramki tekstowej.
 • [Tylko w systemie macOS] Program InDesign losowo ulega awarii podczas renderowania dużych dokumentów z powodu problemów z alokacją pamięci.
 • Program InDesign ulega awarii podczas wybierania narzędzia Tekst z paska narzędzi w czysto zainstalowanym systemie macOS Mojave.
 • [Tylko w systemie macOS] Program ID ulega awarii podczas zapisywania w lokalizacji tylko do odczytu.

Poprawki związane z komfortem użytkowania

Tworzenie skryptów

Produkcja

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

Stabilność

 • [Tylko system macOS] Program InDesign 15.1.2 ulega awarii podczas otwierania pliku w niektórych scenariuszach.
 • Program Adobe InDesign 2020 nieoczekiwanie kończy pracę podczas uruchamiania w środowisku proxy.
 • [Tylko system macOS] Program InDesign ulega awarii po zmianie nazwy dowolnego folderu w folderze Czcionki biblioteki użytkownika.

Poprawki związane z komfortem użytkowania

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Stabilność

 • [Windows] Program InDesign działa powoli, pracując jednocześnie na dwóch dokumentach INDD posiadających te same czcionki w odpowiednim folderze Czcionki dokumentów.
 • Dokument InDesign zawiesza się podczas odzyskiwania uszkodzonego dokumentu. 
 • [macOS] Program InDesign ulega czasami awarii przy próbie zamknięcia aplikacji po automatycznej aktywacji czcionki. 
 • Program InDesign losowo ulega awarii podczas renderowania dokumentu. 
 • Sporadyczne awarie podczas wczytywania przestrzeni roboczej.
 • Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania w środowisku proxy.
 • Program InDesign ulega awarii podczas pracy z obrazami EPS. 
 • [Windows] Sporadyczne awarie podczas eksportowania plików PDF.
 • Program InDesign sporadycznie ulega awarii podczas przełączania kontekstu ze wstawiania tekstu lub na wstawianie tekstu.
 • Program InDesign sporadycznie ulega awarii podczas importowania obrazu.
 • Program InDesign ulega awarii w przypadku natychmiastowego zamknięciu aplikacji tuż po jej uruchomieniu.
 • Podczas eksportowania dokumentu InDesign do formatu HTML program może ulec awarii, jeśli wybrano opcję eksportu Kopiuj obraz > Łącze do ścieżki serwera i jeśli dokument zawiera jednoliterowe nazwy plików graficznych.
 • Program InDesign losowo ulega awarii podczas zamykania aplikacji.

Funkcjonalność

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

 • [macOS] Zmiana rozmiaru tekstu przez przytrzymanie skrótu klawiaturowego podczas wykonywania wydłużeń górnych i dolnych przy użyciu czcionek zmiennych tworzy obrazy poprzedniej pozycji.
 • [macOS] Czcionki zmienne nie działają w programie InDesign, a suwaki są ustawiony w pozycji wyłączonej.
 • Łącza HTTP nie działają z powodu niepoprawnego kodowania elementów ścieżki według klasy URI.
 • [macOS] Nie można pobrać do edycji plików InCopy zapisanych w lokalizacji sieciowej w systemie Windows.
 • Wklejenie adresu URL zawierającego znaki diakrytyczne sprawia, że nie jest on dostępny.
  Uwaga: Odśwież hiperłącze, jeśli znajduje się w starszych dokumentach.

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

Produkcja

Tworzenie skryptów

 • Edytor skryptów nie uruchamia się po wybraniu opcji Edytuj skrypt w odniesieniu do skryptu Apple.

 

Stabilność

Stabilność

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Stabilność

 • Program InDesign ulega awarii podczas używania długiego ciągu w zmiennych tekstowych
 • Program InDesign ulega awarii w obiegach pracy zawierających pasek postępu.
 • Program InDesign ulega awarii podczas eksportowania dokumentu w formacie PDF.
 • Program InDesign ulega awarii podczas używania opcji Dostosuj układ, jeśli dokument ma nadmiarową tabelę.
 • Program InDesign ulega awarii z powodu konfliktu w oknach dialogowych wyświetlanych podczas operacji eksportowania w formacie PDF i otwierania plików. 
 • Program InDesign ulega awarii podczas ponownego łączenia zasobów podrzędnych umieszczonego pliku indd, jeśli te same zasoby są już dostępne w dokumencie. 
 • Program InDesign ulega awarii podczas próby zaznaczenia dowolnego tekstu za pomocą narzędzia Tekst
 • Program InDesign ulega awarii podczas próby przechodzenia między połączonymi plikami indd przez panel hiperłączy. 
 • Program InDesign ulega awarii po zmianie nazwy dowolnego folderu w folderze Czcionki biblioteki użytkownika.
 • Program InDesign ulega awarii podczas obiegu pracy z wyborem obiektów. 
 • Program InDesign losowo ulega awarii przy zmianie rozmiaru ramki tekstowej przy stosowaniu automatycznego rozmiaru.
 • Program InDesign ulega awarii podczas próby otwarcia dokumentu starszej wersji poprzez dwukrotne kliknięcie w sieci. 
 • [Tylko system Windows] Zgłoszono nieoczekiwane awarie podczas pracy z programem InDesign 15.0.2. 
 • W programie InDesign 15.0.1 są tworzone uszkodzone dokumenty.
 • Jeśli wtyczka InCopy Bridge.InDesignPlugin nie zostanie załadowana podczas uruchamiania, program InDesign ulega awarii przy usunięciu ramki tekstowej przypisu. 
 • Program InDesign ulega losowej awarii przy użyciu obiegu pracy drukowania na dokumentach. 

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Dostępność

Stabilność

Udoskonalenia dotyczące nowych funkcji

Podstawowe funkcje i obiegi pracy

Poprawki związane z komfortem użytkowania

 • Obraz miniatury nie jest wyświetlany w liście Niedawno używane na ekranie głównym.
 • [Tylko w systemie macOS] Początkowa długość menu nie jest zachowywana na ekranie głównym bez ramki aplikacji.
 • Program InDesign nie uaktywnia miejsca położenia kursora w ramce tekstowej po wstawieniu tabulatora.
 • [Tylko macOS] W wersji 15.0.1 opcja wydajności GPU w oknie Preferencje jest wyświetlana jako nieaktywna, nawet jeśli istnieje zgodny sprzęt.

Dostępność

Stabilność

 • Program InDesign ulega awarii podczas przenoszenia lub zmiany rozmiaru tabel, gdy tekst w komórce jest wyrównany przy użyciu opcji komórki
 • Program InDesign ulega awarii po kliknięciu karty „Reguła kolumny” w oknie dialogowym Opcje ramki tekstowej, gdy zaznaczonych jest wiele ramek tekstowych o różnych stanach
 • Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania z powodu nieoczekiwanego problemu w module Menedżer czcionek
 • Program InDesign losowo ulega awarii podczas pracy przy dokumencie

Poprawki podstawowych funkcji i obiegów pracy

Poprawki dotyczące podstawowych funkcji i obiegów pracy

Lepsza stabilność

Większa wydajność

Poprawki związane z komfortem użytkowania

Udoskonalenia funkcji Id 14.0

Poprawki dostępności

 • Możliwość dodawania tekstu zastępczego do łączy
 • Style akapitu odmawiają ustawienia znaczników eksportu
 • Tekst alternatywny dodany do grupy zagnieżdżonych grup nie oznacza ich jako ilustracji w wyeksportowanym oznakowanym pliku PDF.
 • Brak tekstu alternatywnego na niektórych Grafikach 
 • Nieprawidłowy znacznik dla przypisów końcowych w oznaczonym pliku PDF
 • Punkty są odczytywane dwukrotnie
 • Lista nie powinna być eksportowana jako znacznik listy, jeśli przypisano inny znacznik

Tworzenie skryptów

Produkcja
 • Po użyciu opcji Publikuj online nie działają elementy interaktywne
 • Liczby w tekście przesuwają się do PostScript podczas drukowania
 • Brakująca czcionka pojawia się nawet po jej spakowaniu
 • Plik PDF eksportowany z programu InDesign pokazuje nieczytelny tekst, ponieważ na jednej stronie dokumentu użyto dwóch profili kolorów o tej samej nazwie.
 • Podczas eksportowania do formatu PDF przed pierwszym słowem kluczowym (Informacje o pliku) pojawia się średnik

Lepsza stabilność

 • Program InDesign Server ulega awarii podczas stosowania wzorcowego zestawu do strony
 • Program InDesign ulega awarii podczas eksportowania dokumentu jako pliku PDF i nazwy zaczynającej się od .pdf
 • Program InDesign ulega awarii podczas wklejania tekstu w innej aplikacji
 • Program InDesign ulega awarii podczas zapisywania dokumentów zawierających umieszczony plik indd
 • Program InDesign ulega awarii podczas wklejania ramki zawierającej odniesienia
 • Program InDesign ulega awarii po kliknięciu łącza na panelu Łącza, jeśli brakuje informacji o metadanych lub są one uszkodzone
 • Program InDesign ulega awarii z powodu uszkodzonych hiperłączy
 • [Tylko macOS] Program InDesign ulega awarii podczas zamykania okien dialogowych przy otwieraniu dokumentu z brakującą czcionką i niedostępną wtyczką
 • Program InDesign ulega awarii podczas dodawania notatki do pustej siatki ramek
 • Program InDesign ulega awarii podczas zapisywania z małą ilością miejsca na dysku
 • Program InDesign ulega awarii podczas wykonywania działań kopiowania i wklejania w określonych dokumentach
 • Program InDesign przestaje odpowiadać po zamknięciu zagnieżdżonego okna dialogowego ScriptUI
 • Program InDesign zawiesza się po uruchomieniu skryptu z funkcją findGrep() w dowolnym dokumencie
 • Program InDesign zawiesza się podczas kopiowania zakotwiczonej ramki tekstowej z włączonym automatycznym rozmiarem i wklejania jej do komórki tabeli
 • Ograniczona liczba kroków cofania
 • Program InDesign zawiesza się podczas przewijania pola Czcionka na panelu Sterowanie lub Właściwości
 • Program InDesign zawiesza się po zamknięciu okna Adobe InDesign z paska zadań
 • [tylko macOS] Program InDesign zawiesza się po dodaniu glifów brakującej czcionki
 • Program InDesign przestaje odpowiadać, gdy tekst rozciągnięty na wiele kolumn przesuwa się do nadmiarowego w nie-kwadratowej wielo-kolumnowej ramki tekstowej, do której zastosowano wyrównywanie pionowe
 • Program InDesign zawiesza się podczas eksportowania ramki tekstowej do pliku icml/idms lub eksportowania dokumentu do pliku idml
 • Program InDesign przestaje odpowiadać przy tworzeniu tekstu w ścieżce po ustawieniu ramki tekstowej na rozmiar automatyczny 
 • Program InDesign zawiesza się przy eksportowaniu IDML dokumentu zawierającego ramkę tekstową z włączonym śledzeniem zmian, w której umieszczono i oznakowano tabelę i usunięto tekst
 • Program InDesign przestaje odpowiadać po zamknięciu kolejnych okien dialogowych Brakujące czcionki przy otwieraniu wielu plików
 • Program InDesign zawiesza się podczas edytowania stylu znaków w osadzonym stylu
 • Program InDesign zawiesza się podczas zmiany opcji rozmiaru i położenia w Stylach obiektów zakotwiczonej ramki tekstowej z włączonym zawijaniem tekstu w widocznych wątkach tekstowych
 • Zatrzymanie usługi InDesign nie kończy procesu InDesignService.exe

Większa wydajność

Poprawki podstawowych funkcji i obiegów pracy

Poprawki związane z komfortem użytkowania

Udoskonalenia eksportu

Udoskonalenia funkcji programu InDesign 14.0

 • Panel „Więcej opcji” w Właściwościach powinien zapamiętać ustawienia użytkownika w każdej sesji
 • WYŁĄCZ opcję Domyślnie dostosuj układ w oknie dialogowym Marginesy i kolumny
 • Nie można otworzyć pliku .icap w programie InCopy 2019
 • Znak Powrotu akapitu (\r) zmienia się w „separator akapitu”, a styl akapitu pierwszego zdania zmienia się na styl drugiego zdania, gdy 8000 znak to Powrót akapitu
 • [macOS] Tekst/czcionka w pliku PDF odwraca się do góry nogami podczas importowania
 • Program InDesign ulega awarii podczas przenoszenia strony między dwoma dokumentami za pomocą kursora myszy
 • Kopiowanie gradientu z programu Illustrator do programu InDesign nie działa
 • Przeciągnięte obrazy nie są umieszczane we właściwej pozycji po obróceniu strony widzącej
 • Program InDesign ulega awarii przy wyszukiwaniu znaków Podziału kolumny na karcie GREP
 • Nawigacja w menu rozwijanych za pomocą klawiatury nie pokazuje „Podświetlenia” wybranego wpisu
 • Nowy kolor znaków utworzony w oknie dialogowym Style akapitu nie jest dodawany do listy kolorów
 • Aktualizacja spisu treści powoduje scalenie niektórych elementów podrzędnych z elementami nadrzędnymi
 • Dokument programu InDesign wygląda źle, jeśli tło Podglądu ustawiono na opcję „Dopasuj do koloru Motywu” na poziomie aplikacji
 • Dla danego użytkownika powinien być dostępny ten sam numer seryjny w bieżącej wersji programu InDesign i w starszych
 • Podgląd czcionek na żywo resetuje się po pewnym czasie, co utrudnia pracę
 • Program InDesign zawiesza się podczas importowania dokumentu programu Word zawierającego dużą liczbę czcionek
 • Podczas importowania dokumentu programu Word, przypisy końcowe są konwertowane na tekst statyczny, a styl znaków numeru referencyjnego przypisu końcowego nie jest stosowany
 • Komentarz Wstaw tekst na końcu akapitu jest dodawany w nieodpowiednim miejscu podczas importowania komentarzy w pliku PDF
 • Opcja Użyj odstępów na panelu Wyrównaj staje się nieaktywna
 • Program InDesign w systemie Windows powinien zawsze zapamiętywać rozmiar i pozycję aplikacji
 • Ustawienia stron/stron widzących pliku PDF z Ustawień wstępnych nie są uwzględniane w funkcji Publikowania w trybie online.
 • Dopasowywanie z uwzględnieniem treści nie powinno być stosowane przy aktualizacji łącz.
 • Program InDesign ulega awarii przy usuwaniu ramki tekstowej zawierającej odstęp wierszy
 • Program InDesign zawiesza się przy dodawaniu kodu QR do ostatniej komórki w tabeli
 • Program InDesign ulega awarii po wywołaniu dowolnego innego okna dialogowego, np. Plik > Otwórz, Preferencje, itd., gdy trwa obieg pracy tworzenia pakietów i eksportu pliku PDF
 • Co jakiś czas występują awarie po wywołaniu okna „Ponownie utwórz łącze do pliku” z panelu Właściwości
 • [Tylko Windows] Próba otwarcia pliku z karty „Ostatnie” w obszarze roboczym Start, gdy zakończono pracę z programem InDesign, powoduje zawieszenie aplikacji
 • InDesign ulega awarii podczas usuwania i ponownego importu komentarzy w pliku PDF
 • [Tylko Windows] Program InDesign ulega awarii przy uruchamianiu z plikiem „PlugPlugOwl.dll”
 • Program InDesign zawiesza się podczas uruchamiania z powodu konkretnego zestaw czcionek
 • Program InDesign ulega awarii podczas zapisywania, jeśli na dysku zostało mało miejsca
 • Program InDesign ulega awarii po kliknięciu opcji rozkładania odstępów
 • Program InDesign ulega awarii podczas otwierania pliku z brakującymi czcionkami
 • Menu czcionek pokazuje tylko 6-10 czcionek z rozdzielczością 2x
 • Narzędzie użycia pola liczby odstępu na stronie znika z Panelu sterowania
 • [Tylko MacOS] Program InDesign nie może utworzyć lub otworzyć dokumentu o rozmiarze większym niż 4,3 GB
 • Program InDesign ulega awarii podczas przełączania na niestandardową przestrzeń roboczą
 • Brak obszaru po utworzeniu konturu dla pionowego tekstu przypisu dolnego lub końcowego
 • Nieprawidłowy porządek tabulacji na panelu Właściwości
 • Pasek przewijania pojawia się w menu Czcionka podczas stosowania filtru Pokaż ulubioną czcionkę, nawet jeśli liczba czcionek na liście filtrowanych jest mała
 • Przypisanie skrótu klawiaturowego dla panelu „Podgląd interakcji EPUB” zostaje usunięte po kliknięciu przycisku Anuluj w oknie dialogowym Skróty klawiaturowe
 • Nadmiarowy tekst w komórce tabeli powoduje problemy z aktualizacją spisu treści
 • Program InDesign Server często traci licencję podczas pracy
 • Port administratora nie otwiera się, gdy program InDesign Server uruchamia się za pomocą usługi systemu Windows
 • Używanie obrazów proxy w obiegu pracy drukowania wpływa na wydajność
 • [Tylko macOS] Problem z polem tekstowym panelu przy użyciu widgetów TextEditBoxWidget i MultilineTextEditBoxWidget
 • Dopasowanie z uwzględnieniem treści powoduje awarię programu InDesign Server
 • Kompozycja tekstu oczekiwana w wątkowanych ramkach tekstowych
 • Program InDesign przestaje odpowiadać po dwukrotnym umieszczeniu fragmentu na dokumencie
 • Oznakowany tekst zawierający scalone wiersze tworzy nieoczekiwaną tabelę po umieszczeniu w programie InDesign
 • Atrybut ccolwidth dla komórek nie jest uwzględniany przy importowaniu pliku XML
 • Program InDesign ulega awarii podczas importowania pliku IDMS zawierającego oznakowaną ramkę tekstową
 • W panelu Właściwości, ciągi „Przypis dolny i przypis końcowy” są niespójne
 • Optymalizacja użycia sieci w celu zwiększenia wydajności menu czcionek w programie InDesign
Lepsza stabilność
 • Program InDesign ulega awarii podczas importowania niektórych plików tekstowych.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przełączania kontekstu po zwolnieniu suwaka Odcień na panelu Właściwości.
 • Dodanie lub zmiana formatowania tekstu w zakotwiczonym polu tekstowym z włączoną funkcją Automatyczne dopasowywanie wysokości powoduje awarię programu InDesign.
 • Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania w niektórych sytuacjach.
 • Program InDesign ulega awarii podczas importowania niektórych plików PNG.
 • Program InDesign ulega awarii podczas otwierania opcji Style z menu rozwijanego w obszarze Właściwości dla konkretnych czcionek.
 • Program InDesign ulega awarii podczas używania funkcji Dopasuj do zawartości w określonych warunkach.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przesuwania ramek tekstowych z opcją Wcięcie dotąd i wyrównanie Siatki linii bazowej.
Rozwiązane kluczowe problemy
 • Odpowiedź narzędzia tekstowego jest opóźniona przy uruchamianiu aplikacji i podczas przełączania do narzędzia Tekst.
 • Ustawienia kolorów w programie InDesign powracają do domyślnych.
 • Stosowanie stylu czcionki z karty Znajdź więcej dołącza nazwę stylu do pola rodziny czcionek.
 • Nie można zastosować czcionki, jeśli czcionki są filtrowane przez Aktywowane czcionki Adobe Fonts na karcie Znajdź więcej.
 • Nie można wyeksportować pliku PDF z niektórymi ustawieniami wstępnymi, gdy plik PDF zawierający osadzone czcionki typu 3 zostanie umieszczony w dokumencie.
 • Panel sterowania, gdy jest zadokowany, staje się pusty po zmianie rozmiaru.
 • Dodatkowe spacje są dodawane między znakami podczas tworzenia konturu.
 • Kliknięcie dokumentu zainstalowanej czcionki z listy czcionek powoduje wyświetlenie komunikatu „Aktywuj czcionkę” i nie zmienia czcionki.
 • Eksportuj do pliku PDF konwertuje tekst z określonymi czcionkami na Wszystkie limity.
 • Zagnieżdżone style nie działają zgodnie z oczekiwaniami.
Lepsza stabilność
 • Program InDesign ulega awarii podczas aktywacji lub dezaktywacji czcionek, jeśli alert Znajdź czcionkę jest aktywny.
 • Program InDesign przestaje odpowiadać w momencie uruchomienia z uszkodzonymi preferencjami.
 • Program InDesign ulega awarii po wciśnięciu klawisza escape w pliku programu Word w module umieszczania, jeśli okno dialogowe Opcje importowania jest otwarte.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii przy stosowaniu małych liter w konkretnym dokumencie.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii przy próbie otwarcia dokumentów z dysku Google Drive.
 • Program InDesign ulega awarii po kliknięciu przycisku Zmień wszystko podczas zmiany odniesienia do przypisu dolnego w znaku dwubajtowym.
 • Program InDesign ulega awarii, jeśli ustawiona wcześniej nazwa pliku PDF zawiera znaki z zestawu CJK Unified Ideographs Extension B.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przenoszenia wiersza zawierającego przypis dolny i przypis końcowy.
 • Program InDesign ulega awarii podczas używania funkcji Znajdź/Zastąp w tabeli zawierającej przypisy końcowe.
 • Program InDesign ulega awarii podczas obracania pliku PDF za pomocą panelu Przekształcanie lub Właściwości.
 • Program InDesign ulega awarii przy otwarciu określonego dokumentu i pracy z czcionkami.
 • Program InDesign ulega awarii przy wpisywaniu znaku w dokumencie w stanie przekonwertowanym.
 • Program InDesign ulega awarii przy umieszczaniu obrazu w formacie TIFF ze złożoną ścieżką obcinania.
 • Program InDesign ulega awarii przy sortowaniu zakładek w określonym dokumencie.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przewijania przez panel Łącza z niestandardowymi zasobami danych.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii po pierwszym kliknięciu po wyborze tekstu.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przeprowadzania operacji przekształcenia na stronie.
 • Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania w określonym środowisku proxy.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania, z powodu określonych profili kolorystycznych.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii przy próbie otwarcia szablonu.
 • Program InDesign ulega awarii przy pracy z plikiem XML zawierającym znacznik kończący się literą z akcentem.
 • [Win] Program InDesign ulega awarii przy wciśnięciu klawiszy Ctrl + Z, po przeniesieniu strony z jednego dokumentu do drugiego.
 • Program InDesign ulega awarii po usunięciu hiperłącza w określonym dokumencie.
 • Program InDesign ulega awarii podczas kopiowania tabeli zawierającej komórkę graficzną, w której znajdują się pogrupowane obrazy lub pogrupowany tekst.
 • Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania w określonym środowisku.
 • [Win] Program InDesign ulega awarii przy usuwaniu obiektu.
 • Program InDesign ulega awarii podczas włączania i wyłączania ramki aplikacji.
 • Program InDesign ulega awarii podczas tworzenia notatek na panelu Notatki. 
Rozwiązane kluczowe problemy
 • Układacz akapitów zmienia się po skopiowaniu ramki tekstowej do innego dokumentu.
 • Nie można umieścić niektórych obrazów kodowanych przy użyciu progresywnego formatu JPEG w programie InDesign.
 • Określone czcionki nie są poprawnie wykrywane po wyłączeniu przez funkcję FontBook.
 • Nie można modyfikować przycisków z akcją Łącze i spacją na końcu.
 • Niestandardowa siatka linii bazowej ramki jest niewidoczna, jeśli nie przesunie się ramki.
 • Program InDesign nieprawidłowo przycina tekst z umieszczonego pliku PDF lub Ai.
 • Program InDesign zawiesza się w systemie Windows, a w systemie Mac narzędzie nie odpowiada.
 • Pasek przykładowego tekstu w czcionce złożonej znika.
 • Program InDesign ulega awarii przy usuwaniu znaku w określonych dokumentach.
 • Nie można edytować w programie InDesign grafik zawierających w nazwie pliku specjalne znaki GB18030.
 • Okno dialogowe Siatka układu jest wyświetlane wraz z oknem dialogowym Cmd-N, jeśli w oknie dialogowym Ustawienia dokumentu zaznaczona jest opcja „Podgląd”.
 • Nie można otworzyć w programie InDesign pliku zawierającego w nazwie znaki specjalne GB18030.
 • Znaki śmieci wyświetlane są w podglądzie HTML przy wstawianiu kodu HTML zawierającego znaki GB18030 do programu InDesign.
 • Konwersja adresów URL do hiperłącz nie działa w określonych dokumentach w systemie 64-bitowym.
 • Instalacja programu InDesign 2015 obok programu InDesign 2017 powoduje, że program InDesign 2015 jest domyślną aplikacją do otwierania dokumentów InDesign.
 • Siatka układu nie zmienia rozmiaru po cofnięciu, jeśli zmieniono rozmiar strony od konfiguracji dokumentu.
 • Tłumaczenie stron widzących jest nieprawidłowe w oknie dialogowym Eksport w japońskiej wersji programu InDesign.
 • Jednostka wagi pociągnięcia nie łączy się z sekcją Format w karcie Obiekt okna dialogowego Znajdź/Zastąp.
 • Tekst w umieszczonym pliku PDF używający czcionek Type 3 jest nieprawidłowo konwertowany na wypełnione wieloboki.
 • W pliku SDKSample.sln brakuje kilku projektów.
 • Nie można skompilować projektu SDK otwartego na panelu Warstwy
 • Dokument utworzony za pomocą szablonu ma taki sam identyfikator documentID co szablon.
 • Program InDesign ulega awarii przy wstawianiu linii odniesienia po zmiennych tekstowych, w niestandardowym ustawieniu odstępów.
 • Tekst w ramce nie jest ponownie ustawiany po usunięciu z niej tekstu, jeśli do drugiego tekstu zastosowano kolumny równoważące.
 • Program InDesign nie tworzy poprawnie znaku języka Kannada.
 • Program InDesign ulega awarii po kliknięciu tabeli w Edytorze wątków prawym przyciskiem myszy.
 • Połączenie opcji tabeli Razem z następnym i Rozciągnij na wszystkie powoduje awarię programu InDesign.
 • Program InDesign przestaje odpowiadać po wykonaniu operacji Zaznacz wszystko na dużym pliku. 
 • Po otwarciu tabeli w Edytorze wątków pojawiają się niepoprawne znaki ME.
 • Pole tekstowe z umieszczonego pliku programu InDesign ignoruje przycinanie.
 • Nie można skopiować lub wkleić elementu struktury, jeśli zawartość pochodzi ze źródła scalania danych.
 • Nie można wyeksportować kombinacji znacznika XML i Aki przed znakiem do pliku PDF.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania w systemie macOS 10.14 (Mojave).
 • Dane z formatowaniem liczb w programie Excel są nieprawidłowo importowane w programie InDesign.
 • Program InDesign przestaje odpowiadać podczas eksportowania określonego dokumentu do formatu PDF.
 • Panele nie ładują się prawidłowo w niestandardowym obszarze roboczym.
 • Nie można skopiować i wkleić elementów XML w dokumencie InDesign.
 • Polecenie Ignoruj wszystko nie działa podczas sprawdzania pisowni.
 • Program InDesign ulega awarii po dokonaniu zmian w polu dialogowym Marginesy i kolumny.
 • Okno dialogowe Edycja odsyłacza otwiera się w sekcji [Wszystkie akapity] zamiast w wybranym odsyłaczu.
 • Plik PDF z pojedynczą stroną eksportowany ze Scalania danych ma duplikowaną treść po drugiej stronie.
 • Pozycja wskaźnika myszy nie zgadza się z menu programu InDesign na zewnętrznym monitorze HDMI, przez co rozwija się niewłaściwe menu.
 • Pusty panel Przydziały po umieszczeniu dokumentu w formacie .icml w programie InDesign.
 • [Mac] Program InDesign ulega awarii przy zmianie czcionki lub pracy z menu rozwijanym czcionek.
 • Dopasowywanie ramki nie jest uwzględniane po zastosowaniu stylu obiektu.
 • [Win] Nie można utworzyć niektórych typów obiektów w nowym dokumencie.
 • Program InDesign ulega awarii przy zamknięciu dokumentu, gdy pojawia się modalne okno dialogowe.
 • Panel scalania danych nie zawiera wszystkich instancji zastępujących dane w momencie otwarcia pliku w wersji .idml.
 • Plik PDF utworzony za pomocą panelu Eksportuj do pliku PDF ze scalenia danych nie zawiera tekstu na ścieżce lub zwykłych obiektów tekstowych umieszczonych na głównej stronie.
 • Plik PDF wyeksportowany z programu InDesign nie wyświetla poprawnie efektów.
 • Nie można dodać stylu akapitu do Bibliotek CC, gdy opcja Kerning jest ustawiona jako Brak.
 • [Mac] Nie można zapisać otwartego pliku, jeśli jego nazwa została zmieniona ręcznie w programie Finder.
 • Rozmiar niektórych paneli, takich jak Wskazówki narzędzi, motywy Adobe Color i Podgląd EPUB, zmienia się na domyślny po zmianie rozmiaru i ponownym otwarciu.
 • [Mac] Panele podłączone po lewej stronie paneli nie otwierają się w widoku Ikony, gdy Ramka aplikacji jest wyłączona.
 • [Win] Wielkość czcionki zmienia się po zmianie koloru polecenia menu w oknie dialogowym Menu.
 • Tekst jest pomieszany, jeśli znacznik umieszczono w ramce tekstowej na panelu Właściwości. 
Poprawki tworzenia skryptów
 • endnote.storyOffset zwraca błędną wartość w wątkach z tabelami.
 • story.endnoteRanges.everyItem().getElements() zwraca tylko pierwszy endnoteRange w wątku.
 • Program InDesign ulega awarii podczas usuwania zakresu tekstu w załadowanym module umieszczania zawierającym przypisy końcowe w tabeli.
 • Funkcja findgrep() nie zwraca poprawnej wartości przypisów dolnych.
 • Nie można znaleźć przypisu końcowego w tabeli za pomocą skryptów.
 • Program InDesign ulega awarii przy importowaniu pliku programu Excel za pomocą skryptu, jeśli ustawiono nieprawidłową nazwę lub zakres arkusza.
 • [Win] Skrypt VB może zostać wykonany dopiero po co najmniej jednokrotnym uruchomieniu programu InDesign w trybie administratora.

Zasoby powiązane

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto