Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. W przypadku zakupu subskrypcji, przed rozpoczęciem korzystania z pełnej wersji produktu należy upewnić się, że jest dostępne połączenie z Internetem oraz że użytkownik zalogował się za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID oraz akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników powyżej 13. roku życia i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania oraz politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/pl/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Co nowego w tym wydaniu

Listę nowych funkcji wprowadzonych w wydaniu programu InDesign CC z października 2017 r. można znaleźć w artykule Podsumowanie nowych funkcji.

Najważniejsze rozwiązane problemy

 • Większe i wyraźniejsze ikony wypełnienia i obrysu w panelu Próbki.
 • Trzykrotne kliknięcie tekstu nie zaznacza całego wiersza w polu tekstowym.
 • Większy widżet Punkt odniesienia na panelu sterowania.
 • Bardzo małe wartości transformacji pod kursorem na wyświetlaczach Retina.
 • Nazwa pola formularza zawierająca kropkę ulega zmianie po eksporcie.
 • Bardzo mały obrys tabeli na panelu sterowania na wyświetlaczach Retina.
 • Po otwarciu dokumentu utworzonego w programie InDesign CC 2015 w programie InDesign CC 2017 kolor tła akapitu ulega zmianie.
 • Konwertowanie adresów URL na hiperłącza kończy się niepowodzeniem, jeśli adres URL kończy się podkatalogiem zawierającym cyfrę.
 • Konwertowanie adresów URL na hiperłącza nieprawidłowo wykrywa tekst z kropką w nazwie składającej się z liter i cyfr.
 • Panel sterowania usuwa więcej znaków niż zaznaczono.
 • Znaki pojawiają się w odwrotnej kolejności podczas wpisywania w polu tekstowym Znajdź okna dialogowego Znajdź/Zastąp.
 • Informacje na panelu Informacje nie są kompletne.
 • Suwak Krycie nie działa, jeśli panel sterowania jest zadokowany na dole.
 • Zastosowanie funkcji Publish Online kończy się niepowodzeniem w przypadku usunięcia opublikowanej wcześniej strony.
 • Wyskakujące menu paska narzędzi otwiera się po niewłaściwej stronie drugiego monitora.
 • Zminimalizowanie programu InDesign za pomocą skrótu Cmd + h jest niemożliwe, jeśli żaden dokument nie jest otwarty.
 • Nie można przewijać panelu Glify.
 • [Tylko komputery Mac] Obraz staje się rozmyty podczas skalowania.
 • Tryb Prezentacja nie działa prawidłowo.
 • Kolejność zakładek w oknie dialogowym Cmd + N zmienia się na Szerokość > Jednostki > Wysokość.
 • Skrypt startowy Nowy dokument/poNowym nie działa.
 • Tabela kopiuj/wklej/przenieś/powiel tymczasowo ukrywa wiersze nagłówka i stopki.
 • [Tylko system Windows] Menu znika po jego kliknięciu.
 • Nowy dokument zostaje utworzony z niewłaściwą szerokością i wysokością.
 • Szerokość odstępu zmienia się po ponownym otwarciu dokumentu zapisanego jako plik IDML.
 • Przeciąganie warstw obiektów nie działa, jeśli użytkownik wybrał wyświetlanie wierszy w mniejszym rozmiarze na panelu Warstwy.

Lepsza stabilność

 • Program InDesign ulega awarii podczas kliknięcia opcji Odblokuj wszystkie w panelu Warstwy.
 • Występują losowe awarie podczas wykonywania takich poleceń, jak Zapisz, Zapisz jako i Zapisz kopię.
 • Występuje ochronne zamknięcie podczas zamykania dokumentu w trakcie trwania procesu w tle, np. eksportowania pliku PDF.
 • Program InDesign ulega w niektórych przypadkach awarii w tym samym miejscu dokumentów udostępnianych w sieci.
 • Program InDesign ulega awarii podczas zapisywania pliku po usunięciu go w sieci.
 • Program InDesign ulega awarii podczas wykonywania przez użytkownika poleceń menu, gdy aktywny jest interfejs zastępczych znaków.
 • Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania skryptu z poziomu menu wysuwanego, jeśli otwarty jest inny dokument.
 • Program InDesign ulega, w przypadku zastosowania niektórych ustawień, awarii podczas eksportowania dokumentu do formatu JPEG.
 • Program InDesign ulega awarii w przypadku natychmiastowego powiększenia po zaznaczeniu tekstu z wciśniętym klawiszem Shift.
 • Występuje ochronne zamknięcie podczas wykonywania niektórych czynności, np. Zapisz, Zapisz jako i Zapisz kopię, na dokumentach znajdujących się w sieci.
 • Program InDesign ulega awarii podczas wyświetlania panelu z kartami w oknie dialogowym opartym na ScriptUI.
 • Program InDesign ulega awarii podczas kopiowania tabeli zawierającej komórkę graficzną, w której znajdują się pogrupowane obrazy lub pogrupowany tekst.
 • [macOS] Program InDesign ulega w niektórych przypadkach awarii podczas otwierania dokumentu Quark.
 • Program InDesign przeprowadza ochronne zamknięcie w tym samym miejscu niektórych dokumentów.
 • Program InDesign ulega awarii podczas umieszczania dokumentu wewnątrz innego dokumentu, a następnie wewnątrz kolejnego — z jednym zmienionym łączem.
 • Program InDesign ulega awarii po kliknięciu przycisku Anuluj podczas pakowania.
 • Program InDesign ulega w niektórych przypadkach awarii podczas przesłaniania stylów komórek w tabeli.
 • Program InDesign ulega awarii podczas przewijania lub usuwania stron w niektórych dokumentach.
 • Wprowadzono usprawnienia w zakresie odzyskiwania uszkodzonych dokumentów, które zapobiegają losowym awariom.

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkownika, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/.