Wymagania systemowe

Aktualne informacje na temat wymagań systemowych można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_pl.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Nowe i ulepszone funkcje 

Oprogramowanie w wersji próbnej

Wersje próbne pakietu Creative Cloud są dostępne w systemie „wypróbuj i kup”, który umożliwia sprawdzenie poszczególnych produktów lub wydań, a następnie przekształcenie wersji próbnej w wersję pełną. Wersję próbną można przekształcić w pełną w dowolnej chwili. Aby to zrobić, należy wykupić subskrypcję. Jeśli wykupisz subskrypcję, połącz się Internetem, a następnie w celu rozpoczęcia korzystania z wersji pełnej zaloguj się na stronie Adobe za pomocą identyfikatora Adobe ID.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników w wieku 13 lat lub starszych i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania i politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Instalacja czcionek

Niektóre programy instalujące produkty Adobe instalują czcionki w domyślnym katalogu systemowym. W przypadku znalezienia starszych wersji czcionek w domyślnym folderze systemowym instalator odinstaluje starsze wersje i zapisze je w nowym folderze. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/products/type/creative-cloud-fonts.html.

Aby dowiedzieć się, jak zainstalować dodatkowe czcionki, odwiedź stronę dotyczącą instalacji http://www.adobe.com/go/learn_fontinstall_pl.

Rozwiązane problemy

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Dotyczy tylko programu InDesign

 • Bardzo powolne renderowanie tekstu na przezroczystym tle (#3592732)
 • Bardzo powolne zaznaczanie tekstu na tle przezroczystego obiektu. (#3630743)
 • Rysowanie i przesuwanie ramek tekstowych działa wolniej, gdy otwarty jest panel Informacje (Mac OS). (#3600210)
 • Rysowanie obiektu lub ramki tekstowej działa wolniej w wersji CC niż CS. (#3596522)
 • Renderowanie wklejonych ramek tekstowych działa wolniej w wersji CC niż w wersji CS6. (#3590911)
 • Bardzo powolny ruch obiektów. (#3650794)
 • Przesuwanie i przewijanie działa wolniej w wersji CC niż CS6. (#3596468)
 • Powiększanie i pomniejszanie działa bardzo wolno. (#3649023)
 • Po przeciągnięciu i upuszczeniu elementu z Findera lub aplikacji Bridge polecenia Zapisz/Zapisz jako/Zapisz kopię przestają być aktywne. (#3606041)
 • Aplikacja nieoczekiwanie kończy pracę podczas edytowania źródła x-ref w dokumentach utworzonych w starszej wersji, w przypadku których element docelowy znajduje się w innym dokumencie. (#3631377)
 • Po zapisaniu dokumentu programu InDesign w formacie PDF profil kolorów nie działa w tym formacie w systemie Mac OS 10.6.x/10.8.x/Windows 7/Windows 8. (#3586689)
 • Zawartość tekstowa Flash Player nie reaguje na klawisze poleceń. (#3554092)
 • Gdy folder biblioteki jest aktywny, kliknięcie przycisku Zapisz plik powoduje nieoczekiwane zakończenie pracy aplikacji. (#3596016)
 • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę podczas wpisywania wieloliterowego wyrazu po symbolu myślnika. (#3575859)
 • Operacja dopasowania ramki do zawartości powoduje nieoczekiwane zakończenie pracy programu InDesign. (#3546736)
 • Powielenie rozkładówek po powieleniu stron powoduje nieoczekiwane zakończenie pracy programu InDesign. (#3654918)
 • Aplikacja nieoczekiwanie kończy pracę podczas przełączania do innego panelu po ustawieniu dla przycisku zachowania GoToURL jako pustego adresu URL. (#3649906)
 • Program InDesign CC nieoczekiwanie kończy pracę po aktualizacji do łączy wątków InCopy. (#3649846)
 • Punkt odniesienia dopasowywania ramki nie działa w programie InDesign. (#3342299)
 • Program InDesign nieoczekiwanie kończy pracę po przewinięciu listy czcionek, podczas generowania podglądu czcionki. (#3667798)

Dotyczy programów InDesign i InCopy

 • Program InCopy nieoczekiwanie kończy pracę podczas importowania wątku z usuniętym tekstem. (#3656462)
 • Program InDesign CC nieoczekiwanie kończy pracę po aktualizacji do łączy wątków InCopy. (#3649846)
 • Nie można przesunąć kursora za pomocą klawiszy strzałek. (#3614637)
 • Windows: InCopy, użytkownik nie może wpisać tekstu w polu tekstowym Makro. (#3594973)
 • Program InCopy nieoczekiwanie kończy pracę podczas otwierania przydzielonego pliku z AEM DAM. (#3587306)
 • Program InCopy nieoczekiwanie kończy pracę, gdy użytkownik kliknie przycisk Zamknij (X) po anulowaniu drukowania. (#3555565)
 • Bardzo powolne renderowanie tekstu na przezroczystym tle (#3592732)
 • Bardzo powolne zaznaczanie tekstu na tle przezroczystego obiektu. (#3630743)
 • Przesuwanie i przewijanie działa wolniej niż w wersji CS6. (#3596468)
 • Powiększanie i pomniejszanie działa bardzo wolno. (#3649023)

Zasoby internetowe

Zapraszamy na fora dyskusyjne Adobe Forums pod adresem http://www.adobe.com/go/forums_pl.

Aby uzyskać pomoc w zakresie pobierania i instalacji oprogramowania oraz pierwszych kroków, należy odwiedzić fora pod adresem http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz zdobyć instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Obsługa klienta

Aby uzyskać informacje o produktach, sprzedaży, rejestracji i innych zagadnieniach, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online