InDesign CC Server 2014 — informacje o wydaniu

Witamy w programie Adobe® InDesign® CC Server 2014. Ten dokument zawiera najnowsze informacje o produkcie, uaktualnienia i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu InDesign Server.

Minimalne wymagania systemowe

Aktualne informacje o wymaganiach systemowych są dostępne pod adresem http://www.adobe.com/pl/products/indesignserver/tech-specs.html.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników w wieku 13 lat lub starszych i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania i politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Dodatkowe scenariusze instalacji/dezinstalacji

Program InDesign CC Server 2014 należy aktywować przed rozpoczęciem użytkowania. Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, aktywacja jest dokonywana automatycznie podczas instalacji produktu. W celu aktywacji należy podać identyfikator Adobe ID oraz numer seryjny. Jeśli oprogramowanie nie zostanie aktywowane, wyświetlany będzie komunikat „Nie znaleziono licencji programu Adobe InDesign CC Server 2014. Program zostanie zamknięty.”.

Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, należy pobrać i zainstalować pakiet APTEE (Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition). Pakiet APTEE umożliwia wprowadzenie numeru seryjnego i aktywację produktu. Pakiet APTEE można pobrać ze strony Creative Suite Enterprise Deployment.

Uwaga:

Podczas dezinstalacji w trybie offline oprogramowanie nie zostanie dezaktywowane. W celu dezaktywacji produktu komputer musi być podłączony do Internetu w czasie deinstalacji.

Aktywacja wersji próbnej przy pomocy pakietu APTEE

Aby aktywować wersję próbną, pobierz i zainstaluj pakiet APTEE. Z wersji próbnej można korzystać przez 90 dni.

 1. W oknie terminala lub konsoli wpisz:
  • Windows: adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-10-Win-GM
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-10-Mac-GM
 2. Jeśli aktywacja się powiedzie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

StartTrial Successful

Return Code = 0

Wprowadzanie numeru seryjnego przy pomocy pakietu APTEE (Online)

Podczas wykonywania tej procedury komputer musi być podłączony do Internetu.

 1. W oknie terminala lub konsoli wpisz:
  • Windows: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-10-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>
  • Mac OS: adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-10-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>
 2. Jeśli wprowadzanie numeru seryjnego się powiedzie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Return Code = 0

  Wprowadzanie numeru seryjnego przy pomocy pakietu APTEE (Offline)

  Jeśli komputer, na którym jest uruchomiony program InDesign Server, nie jest podłączony do Internetu, można wprowadzić numer seryjny oprogramowania i aktywować je, wykonując poniższą procedurę.

  1. Na komputerze z dostępem do Internetu otwórz okno terminala lub konsoli i wpisz poniższe polecenie:

   Windows:

   adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={numer seryjny} --leid=V7{}InDesignServer-10-Win-GM --provfilepath={ścieżka bezwzględna, do której masz prawa zapisu, lub pozostaw puste, aby zapisać w katalogu zawierającym adobe_prtk}

   Mac:

   adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={numer seryjny} --leid=V7{}InDesignServer-10-Mac-GM --provfilepath={ścieżka bezwzględna, do której masz prawa zapisu, lub pozostaw puste, aby zapisać w katalogu zawierającym adobe_prtk}

   Uwaga:

   Aby wykonać to polecenie, trzeba mieć uprawnienia administratora.

  2. Po wykonaniu powyższego polecenia na terminalu lub konsoli zostanie wyświetlona wiadomość:

   Return Code = 0

   Zostanie również wygenerowany plik prov.xml na ścieżce określonej w argumencie --provfilepath polecenia.

  3. Skopiuj plik prov.xml do folderu na komputerze, na którym jest uruchomiony program InDesign Server, i wpisz następujące polecenie:

   Windows/Mac:

   adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --provfile={ścieżka bezwzględna pliku prov.xml na komputerze docelowym}

  Znane problemy

  Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

  • InDesign przestaje reagować po kliknięciu „Zarządzaj kontem Creative Cloud” (bez uprzedniej synchronizacji ustawień) po 24 godzinach nieprzerwanej pracy programu InDesign.
  • InDesign może przestać reagować przy przeciąganiu wzorcowych stron widzących do pozycji obok opcji Brak wzorca w panelu Strony. 
  • W systemach Mac 10.7.5 (lub starszych) po kliknięciu Migruj poprzednie ustawienia lokalne, program InDesign/InCopy zostaje zamknięty, ale nie otwiera się automatycznie po zamknięciu (co jest wymagane), aby migrować ustawienia ze starszych wersji. Rozwiązanie: migracja ustawień zostanie ukończona po ręcznym, ponownym włączeniu aplikacji.
  • InDesign przestaje reagować, jeżeli użytkownik próbuje wygenerować spis treści podczas gdy opcja „Utwórz tekst kotwicy w akapicie źródłowym” jest włączona, a wątki InCopy są wycofane do danego dokumentu. Rozwiązanie: pobierz wszystkie wątki InCopy przed wygenerowaniem spisu treści.

  Obsługa klienta

  Obsługa klienta

  Dział obsługi klienta firmy Adobe zapewnia wsparcie w postaci informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji oraz innych informacji o charakterze nietechnicznym. Aby znaleźć dane kontaktowe działu obsługi klienta, odwiedź lokalną stronę Adobe.com i przejdź do sekcji Kontakt.

  Opcje planu wsparcia oraz zasoby techniczne 

  Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, chcesz uzyskać informacje na temat darmowych i płatnych planów wsparcia lub szukasz rozwiązania konkretnego problemu, odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/support_pl. Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl.

  Bezpłatne zasoby dotyczące rozwiązywania problemów obejmują bazę wiedzy o produktach firmy Adobe, fora użytkowników produktów Adobe oraz serwis Adobe Support Advisor i inne.  Nieustannie tworzymy dodatkowe narzędzia oraz publikujemy informacje w Internecie, zapewniając elastyczny dostęp do zasobów umożliwiających rozwiązywanie problemów.

  Adobe

  Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

  Nowy użytkownik?