Informacje o wydaniu | InDesign CC Server, wydanie z listopada 2017 r. (13.0)

Witamy w programie Adobe® InDesign® CC Server, wydanie z listopada 2017 r. Ten dokument zawiera najnowsze informacje o produkcie, uaktualnienia i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji programu InDesign Server.

Minimalne wymagania systemowe

Aktualne informacje o wymaganiach systemowych są dostępne na stronie Wymagania systemowe | InDesign Server.

Umowa licencyjna

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego wymagane są: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników w wieku 13 lat lub starszych i wymagają zgody na dodatkowe warunki użytkowania i politykę prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/pl/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Dodatkowe scenariusze instalacji/dezinstalacji

Program InDesign CC Server należy aktywować przed rozpoczęciem użytkowania. Jeśli komputer jest podłączony do Internetu, aktywacja jest dokonywana automatycznie podczas instalacji produktu. W celu aktywacji należy podać identyfikator Adobe ID oraz numer seryjny. Jeśli oprogramowanie nie zostanie aktywowane, wyświetlany będzie komunikat „Nie znaleziono licencji programu Adobe InDesign CC Server. Program zostanie zamknięty”.

Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu, należy pobrać i zainstalować pakiet Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Pakiet APTEE umożliwia wprowadzenie numeru seryjnego i aktywację produktu.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition dla CC (Windows)
Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition dla CC (Mac)

Uwaga:

Podczas dezinstalacji w trybie offline oprogramowanie nie zostanie dezaktywowane. W celu dezaktywacji produktu komputer musi być podłączony do Internetu w czasie dezinstalacji.

Aktywacja wersji próbnej przy pomocy pakietu APTEE

Aby aktywować wersję próbną, pobierz i zainstaluj pakiet Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition (APTEE). Z wersji próbnej można korzystać przez 90 dni.

 1. Otwórz okno terminala lub konsoli i wpisz następujące polecenie:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-13-Win-GM

  Mac:

  adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=V7{}InDesignServer-13-Mac-GM

  Uwaga:

  Aby wykonać to polecenie, trzeba mieć uprawnienia administratora.

 2. Jeśli aktywacja się powiedzie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  StartTrial Successful

  Return Code = 0

Wprowadzanie numeru seryjnego przy pomocy pakietu APTEE (Online)

Jeśli komputer, na którym jest uruchomiony program InDesign Server, jest podłączony do Internetu, można wprowadzić numer seryjny oprogramowania i aktywować je, wykonując poniższą procedurę.

 1. Otwórz okno terminala lub konsoli i wpisz następujące polecenie:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-13-Win-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

  Mac:

  adobe_prtk --tool=Serialize --leid=V7{}InDesignServer-13-Mac-GM --serial=<serialNumber> --adobeid=<email>

  Uwaga:

  Aby wykonać to polecenie, trzeba mieć uprawnienia administratora.

 2. Jeśli wprowadzanie numeru seryjnego się powiedzie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

  Return Code = 0

Wprowadzanie numeru seryjnego przy pomocy pakietu APTEE (Offline)

Jeśli komputer, na którym jest uruchomiony program InDesign Server, nie jest podłączony do Internetu, można wprowadzić numer seryjny oprogramowania i aktywować je, wykonując poniższą procedurę.

 1. Na komputerze z dostępem do Internetu otwórz okno terminala lub konsoli i wpisz poniższe polecenie:

  Windows:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={serial number} --leid=V7{}InDesignServer-13-Win-GM --provfilepath={ścieżka bezwzględna, do której masz prawa zapisu, lub pozostaw puste, aby zapisać w katalogu zawierającym adobe_prtk}

  Mac:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial={serial number} --leid=V7{}InDesignServer-13-Mac-GM --provfilepath={ścieżka bezwzględna, do której masz prawa zapisu, lub pozostaw puste, aby zapisać w katalogu zawierającym adobe_prtk}

  Uwaga:

  Aby wykonać to polecenie, trzeba mieć uprawnienia administratora.

 2. Po wykonaniu powyższego polecenia na terminalu lub konsoli zostanie wyświetlona wiadomość:

  Return Code = 0

  Zostanie również wygenerowany plik prov.xml na ścieżce określonej w argumencie --provfilepath polecenia.

 3. Skopiuj plik prov.xml do folderu na komputerze, na którym jest uruchomiony program InDesign Server, i wpisz następujące polecenie:

  Windows/Mac:

  adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --provfile={ścieżka bezwzględna pliku prov.xml na komputerze docelowym}

Znane problemy

Najnowsze wiadomości oraz informacje o znanych problemach dotyczących składników pakietu Creative Cloud można znaleźć na stronie Pomoc i obsługa techniczna pod adresem http://www.adobe.com/go/customer_support_pl.

Obsługa klienta

Obsługa klienta

Dział obsługi klienta firmy Adobe zapewnia wsparcie w postaci informacji o produktach, sprzedaży, rejestracji oraz innych informacji o charakterze nietechnicznym. Aby znaleźć dane kontaktowe działu obsługi klienta, odwiedź lokalną stronę Adobe.com i przejdź do sekcji Kontakt.

Opcje planu wsparcia oraz zasoby techniczne 

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej, chcesz uzyskać informacje na temat darmowych i płatnych planów wsparcia lub szukasz rozwiązania konkretnego problemu, odwiedź stronę http://www.adobe.com/go/support_pl. Aby skontaktować się z działem pomocy technicznej, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/intlsupport_pl/.

Bezpłatne zasoby dotyczące rozwiązywania problemów obejmują bazę wiedzy o produktach firmy Adobe, fora użytkowników produktów Adobe, serwis Adobe Support Advisor i inne.  Adobe nieustannie udostępnia dodatkowe narzędzia i informacje w Internecie, aby zapewnić wszechstronną pomoc w jak najszybszym rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?