Znajdź przydatne informacje na temat najnowszych aktualizacji programu Adobe InDesign.

Adobe InDesign to najlepsze w branży oprogramowanie do pracy z rozkładami ułatwiające projektowanie, sprawdzanie i publikowanie pięknych dokumentów — zarówno w druku, jak i w formatach cyfrowych.

Najnowsza wersja

Najnowsza i najbardziej aktualna wersja programu Adobe InDesign to wersja z kwietnia 2019 roku (14.0.2). Ta wersja zawiera poprawki błędów dla funkcji wprowadzonych w poprzednich wydaniach. Więcej informacji znajduje się w części:

Wymagania systemowe

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych można znaleźć na stronie InDesign — wymagania systemowe.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć na stronie Creative Cloud — wymagania systemowe.

Zasoby internetowe

Pomoc techniczna

Aby uzyskać pomoc w kwestii korzystania z produktu, sprzedaży, rejestracji i rozwiązywania problemów:

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Umowa licencyjna

W celu rozpoczęcia korzystania z produktu konieczne jest zaakceptowanie postanowień jego umowy licencyjnej oraz warunków gwarancji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/eulas_pl.

Informacja dla użytkowników

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego mogą być wymagane: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat oraz wymagają zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania i zasad prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/pl/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Copyright © 1999-2019 Adobe Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, and InDesign are either registered or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online