Informacje o wydaniu programu InDesign z grudnia 2023 r.

Przydatne informacje na temat najnowszych aktualizacji programu Adobe InDesign.

Adobe InDesign to najlepsze w branży oprogramowanie do pracy z rozkładami ułatwiające projektowanie, sprawdzanie i publikowanie pięknych dokumentów — zarówno w druku, jak i w formatach cyfrowych.

Najnowsza wersja

Najnowsza i najbardziej aktualna wersja programu Adobe InDesign to wersja 19.1 z grudnia 2023 r.

Wersja 19.1 zawiera poprawki usuwające istotne problemy z funkcjonalnością, stabilnością i wydajnością. 

  • Listę błędów usuniętych w najnowszej wersji i wersjach wcześniejszych podano w artykule Usunięte błędy.

Wymagania systemowe

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych można znaleźć na stronie Wymagania systemowe programu InDesign.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć na stronie Wymagania systemowe Creative Cloud.

Zasoby internetowe

Obsługa klienta

Pomoc dotycząca korzystania z produktu, sprzedaży, rejestracji i rozwiązywania problemów:

Aby uzyskać pomoc w zakresie poszczególnych produktów oraz instrukcje użytkowników, a także czerpać inspiracje od członków społeczności, należy odwiedzić stronę http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_pl.

Umowa licencyjna

W celu rozpoczęcia korzystania z produktu konieczne jest zaakceptowanie postanowień jego umowy licencyjnej oraz warunków gwarancji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/eulas_pl.

Informacja dla użytkowników

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego mogą być wymagane: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub firm zewnętrznych lub zezwalać na dostęp do nich. Usługi firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat oraz wymagają zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania i zasad prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Programy i usługi mogą być niedostępne w niektórych krajach i językach oraz mogą podlegać zmianom, a ich świadczenie może zostać przerwane bez uprzedniego powiadomienia. Ponadto może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat lub wykupienie subskrypcji.

Copyright © 1999–2023 Adobe Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, and InDesign are either registered or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto