Podsumowanie funkcji | Lightroom Classic (wydanie z października 2022 r.)

Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia wprowadzone w programie Lightroom Classic na komputer z października 2022 r. (wersja 12.0).

Bezproblemowe usuwanie niechcianych plam za pomocą funkcji Usuwanie z uwzględnieniem zawartości

Począwszy od wersji programu Lightroom Classic z października 2022 r. (wersja 12.0) możesz osiągnąć najlepsze rezultaty, wykorzystując pełną kontrolę nad obrazem na swoich zdjęciach. Nowe narzędzie Usuwanie z uwzględnieniem zawartości w panelu Korygowanie umożliwia usuwanie niepożądanych plam i obiektów ze zdjęcia. 

 1. Wybierz zdjęcie, które chcesz retuszować. W panelu Korygowanie wybierz opcję Usuwanie z uwzględnieniem zawartości

 2. Określ rozmiar i krycie pędzla, aby dokonać wyboru.

 3. Kliknij i przeciągnij pędzlem narzędzia Usuwanie z uwzględnieniem zawartości po obszarach, które chcesz skorygować. Program Lightroom Classic przeprowadzi analizę i wypełni wybrany obszar najodpowiedniejszą zawartością z innych części zdjęcia. 

  Domyślny obszar próbkowania można również zmienić ręcznie:

  macOS: naciśnij Cmd i przeciągnij obszar na obrazie po wybraniu punktu Usuwania z uwzględnieniem zawartości.
  Windows: naciśnij Ctrl i przeciągnij obszar na obrazie po wybraniu punktu Usuwania z uwzględnieniem zawartości.

 4. Aby usunąć wszystkie dokonane dopasowania, kliknij przycisk Resetuj w menu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Narzędzia sekcji Korygowanie w programie Lightroom Classic.

Automatyczne wybieranie osób, obiektów i tła

Zmień swoje wyobrażenie o edycji zdjęć dzięki funkcjom maskowania Wybierz osoby, Wybierz obiekty i Wybierz tło w panelu Maskowanie. Dokonaj szybkich, precyzyjnych korekcji osób, obiektów i teł na zdjęciu za pomocą maski. 

Wybierz osoby

Dokonaj lokalnych korekcji jednej lub kilku osób na zdjęciu. Maska Wybierz osoby umożliwia edycję konkretnych części ciała, takich jak skóra, oczy, usta, zęby itp.

 1. W module Wywoływanie otwórz zdjęcie, które chcesz edytować. Wybierz kolejno Maskowanie > Osoby.

  Panel Maskowanie

 2. Program Lightroom Classic automatycznie wykryje wszystkie osoby na zdjęciu. Możesz wybrać osobę na zdjęciu, którą chcesz skorygować. 

 3. Wybierz części ciała, w których chcesz wprowadzić zmiany.

  Panel Maskowanie

 4. Otwórz maskę w panelu Maski, a następnie wybierz opcję Dodaj, aby dodać obszary do zaznaczenia, lub Odejmij, aby usunąć obszary automatycznego zaznaczenia.

 5. Użyj suwaków edycji w panelu po prawej stronie, aby wprowadzić poprawki do zaznaczenia. 

Wybierz obiekty

Opcja Wybierz obiekty umożliwia zastosowanie precyzyjnych lokalnych poprawek jednego lub kilku obiektów na zdjęciu.

 1. W aplikacji Lightroom Classic otwórz zdjęcie, które chcesz edytować. Wybierz Maskowanie > Obiekty.

 2. Utwórz zaznaczenie, wykonując jedną z następujących czynności:

  • Zaznaczanie przy użyciu pędzla: zamaluj w przybliżeniu obiekt, który chcesz wybrać.
  • Wybór prostokątny: utwórz pole na obiekcie, który chcesz wybrać.

 3. Program Lightroom Classic przeprowadzi analizę obiektu na podstawie wyboru i automatycznie utworzy maskę. 

  Panel Maskowanie

 4. Otwórz maskę w panelu Maski, a następnie wybierz opcję Dodaj, aby dodać obszary do zaznaczenia, lub Odejmij, aby usunąć obszary automatycznego zaznaczenia.

 5. Użyj suwaków edycji w panelu po prawej stronie, aby wprowadzić poprawki do zaznaczenia. 

Wybierz tło

Błyskawicznie wybierz tło zdjęcia i wprowadź poprawki tylko w wybranej części. Użyj opcji maski Wybierz tło, aby automatycznie wybrać tło i dokonać złożonych korekt za pomocą elementów sterujących edycji.

 1. W aplikacji Lightroom Classic otwórz zdjęcie, które chcesz edytować. W panelu po prawej stronie wybierz Maskowanie > Tło.

 2. Program Lightroom Classic przeprowadzi analizę i automatycznie wybierze tło. Zaznaczenie widać w postaci nakładki (domyślnie czerwonej), a w panelu Maski zostanie utworzona maska.

  Panel Maskowanie

 3. Gdy zaznaczenie będzie zadowalające, użyj suwaków edycji po prawej stronie, aby wprowadzić poprawki lokalne.

Aby dowiedzieć się więcej o maskowaniu w programie Lightroom Classic, zobacz Maskowanie.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Zapoznaj się z następującymi artykułami, aby znaleźć nowo dodane aparaty i soczewki na pełnej liście obsługiwanych profili:

Pozostałe ulepszenia

 • Wprowadź wyraźne korekty zdjęć w programie Lightroom Classic za pomocą ustawienia Adaptacyjne: Portrety. Oparte na SI adaptacyjne ustawienia predefiniowane ułatwiają błyskawiczne korekty zdjęć. 
 • Skorzystaj z szybszego importu danych i szybszego generowania miniatur na urządzeniach mobilnych podłączonych do komputerów z systemem Windows. 
 • Z łatwością zamieniaj lewy i prawy panel w programie Lightroom Classic. Aby zamienić panele, wybierz kolejno Preferencje > Interfejs > Zamień grupy dla lewego i prawego panelu. Po zakończeniu uruchom ponownie aplikację Lightroom Classic, aby zobaczyć zamienione panele.
 • Program Lightroom Classic domyślnie wyświetli folder nadrzędny podczas importu, aby ułatwić efektywne organizowanie i uzyskiwanie dostępu do zdjęć. 
 • Teraz możesz wyłączyć ustawienia automatycznego przejścia podczas automatycznego importu. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?