Rozwiązywanie problemów związanych z przechwytywaniem przewodowym

Jeśli program Lightroom Classic nie przechwytuje zdjęć w sposób ciągły podczas fotografowania przewodowego, aplikacja mogła utracić połączenie z aparatem. Aby przywrócić działanie funkcji fotografowania przewodowego, wykonaj następujące czynności w przedstawionej kolejności.

Uwaga:

Jeśli korzystasz z systemu macOS Catalina, upewnij się, że zaktualizowano system do wersji macOS 10.15.3 lub nowszej. Połączenie przewodowe było uszkodzone we wcześniejszych wersjach systemu macOS Catalina.

1. Upewnij się, że używana jest najnowsza wersja programu Lightroom Classic.

W programie Lightroom Classic, wybierz kolejno opcje Pomoc > Sprawdź aktualizacje:

Uwaga:

Jeśli korzystasz z programu Lightroom 6 z licencją wieczystą w systemie Windows, podczas pierwszej próby fotografowania przewodowego może pojawić się komunikat o błędzie. Aby obejść ten problem, uruchom ponownie program Lightroom i rozpocznij połączenie przewodowe.  

2. Upewnij się, że aparat jest obsługiwany. 

Listę aparatów obsługiwanych przez program Lightroom Classic w zakresie fotografowania przewodowego można znaleźć w artykule Obsługa aparatu przewodowego w programie Lightroom . Upewnij się, że aparat jest obsługiwany zarówno w używanej wersji programu Lightroom Classic, jak i w używanym systemie operacyjnym.

3. Wyłącz i włącz aparat.

Po upewnieniu się, że używasz najnowszej wersji programu Lightroom Classic i że obsługuje on Twój aparat, wyłącz aparat. Następnie włącz go ponownie i spróbuj ponownie wykonać zdjęcie w trybie przewodowym.

4. Wyłącz aparat i komputer.

Jeśli wyłączanie i włączanie aparatu nie przynosi rezultatu, spróbuj całkowicie odłączyć aparat od komputera. Następnie wyłącz i włącz komputer, a następnie spróbuj ponownie wykonać zdjęcia w trybie przewodowym:

 1. Wyłącz aparat.
 2. Odłącz aparat od komputera.
 3. Zamknij program Lightroom Classic i uruchom ponownie komputer.
 4. Otwórz program Lightroom Classic.
 5. Ponownie podłącz aparat.
 6. Włącz aparat i spróbuj fotografować przewodowo.

5. Włóż pustą kartę pamięci do aparatu, zwłaszcza jeśli używasz aparatu firmy Nikon.

6. Spróbuj użyć innego kabla USB i innego portu USB.

Jeśli używany jest długi kabel USB lub przedłużacz USB, należy użyć krótszego kabla USB, usunąć przedłużacz USB lub użyć zasilanego koncentratora USB.

Uwaga: Adobe zaleca korzystanie z funkcji przechwytywania przewodowego za pomocą kabla USB 2.0 lub USB 3.0 SuperSpeed.

7. Sprawdź dysk twardy.

Upewnij się, że na dysku twardym jest wystarczająco dużo wolnego miejsca, aby pomieścić wszystkie zaimportowane zdjęcia.

8. Zresetuj preferencje programu Lightroom Classic.

Zamknij program Lightroom Classic i usuń plik preferencji programu Lightroom Classic.. Następnie uruchom ponownie program Lightroom Classic, podłącz aparat, włącz go i ponownie spróbuj wykonać zdjęcia w trybie przewodowym.

 1. Przejdź do jednej z następujących lokalizacji w zależności od systemu operacyjnego:
 • Windows: Users [nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Adobe\Lightroom\Preferences\
 • macOS: /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Preferences/

UWAGA:

 • Windows: Folder AppData jest domyślnie ukryty. Aby uzyskać instrukcje dotyczące jego wyświetlania, zobacz artykuł Pokaż ukryte pliki i foldery w systemie Windows.
 • macOS: Folder Biblioteka użytkownika jest domyślnie ukryty w systemie macOS. Jeśli nie widzisz go w Finderze, naciśnij klawisz Option, kliknij menu Idź, a następnie wybierz z listy rozwijanej pozycję Biblioteka.

        Lightroom Classic

 • Windows: Lightroom Classic CC 7 Preferences.agprefs
 • macOS: com.adobe.LightroomClassicCC7.plist 

        Lightroom 6

 • Windows:  Lightroom 6 Preferences.agprefs
 • macOS: com.adobe.com.Lightroom6.plist

9. Upewnij się, że oprogramowanie sprzętowe aparatu jest aktualne. 

Skontaktuj się z producentem aparatu, aby uzyskać więcej informacji.

10. Zamknij aplikacje, które mogą powodować konflikt.

Upewnij się, że oprogramowanie producenta aparatu do przechwytywania lub edycji obrazu nie jest otwarte. Może ono podejmować próby sterowania Twoim aparatem. Po zamknięciu programu spróbuj ponownie wykonać zdjęcia w trybie przewodowym w programie Lightroom Classic.

11. Sprawdź, czy tryb przesyłania w aparacie jest odpowiednio ustawiony.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji aparatu.

12. (Windows) Upewnij się, że funkcja Autoodtwarzanie w Panel sterowania nie jest ustawiona na przeglądanie lub przetwarzanie plików.

 1. Otwórz Panel sterowania w systemie Windows.
 2. Wybierz opcję Autoodtwarzanie.
 3. W sekcji Pamięć masowa aparatu wybierz z menu podręcznego Karta pamięci opcję Nie podemuj działań.
 4. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij Panel sterowania.

W przypadku aparatów firmy Nikon wystąpiły problemy z ustawieniem tego ustawienia Panelu sterowania na przeglądanie plików lub przetwarzanie obrazów.

13. Wyszukaj w Pomocy społeczności Adobe dokument pomocy technicznej dotyczący aparatu.

W polu wyszukiwania pomocy w społeczności Adobe u góry tej strony wpisz markę i model aparatu, a następnie naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (macOS), aby sprawdzić, czy istnieją jakieś znane problemy lub błędy związane z danym aparatem i przechwytywaniem przewodowym. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tym dokumencie lub zalecanymi przez członków społeczności.

14. Spróbuj wykonać zdjęcie przewodowe przy użyciu innej aplikacji.

Jeśli to możliwe, spróbuj użyć innej aplikacji, takiej jak oprogramowanie producenta aparatu, do przechwytywania zdjęć w trybie przewodowym. Jeśli użycie innej aplikacji działa, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Adobe, podając następujące informacje:

 • Informacje o systemie operacyjnym. Aby je znaleźć, w programie Lightroom Classic wybierz kolejno opcje Pomoc > Informacje o systemie. Zobacz: Jak sprawdzić, jaką wersję programu Lightroom posiadam?
 • Marka i model aparatu.
 • Wersja oprogramowania sprzętowego aparatu.
 • Miejsce na dysku twardym, w którym przechowywane są pliki programu Lightroom Classic, katalogi oraz obrazy importowane w trybie fotografowania przewodowego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?