Jeśli na rachunku za członkowstwo pojawiła się dodatkowa opłata, może to wynikać z kilku powodów.

Czy anulowano członkowstwo?

W przypadku anulowania członkowstwa podczas trwania kontraktu, zostanie naliczona opłata za anulowanie. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Poznaj warunki subskrypcji Creative Cloud i zasady dotyczące zwrotów.

Czy zakupiono dodatkowe obrazy Adobe Stock?

Opłaty za kupowanie dodatkowych obrazów Adobe Stock (poza tymi otrzymanymi w ramach planu miesięcznego) są doliczane do rachunku. Szczegóły dotyczące opłat znajdują się w fakturze.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji: FAQ | Podstawy Adobe Stock.

Czy wykupiono przez przypadek obraz premium w usłudze Adobe Stock?

Posiadając członkowstwo w usłudze Adobe Stock można pobierać standardowe obrazy w ramach warunków subskrypcji. Za zakupione zdjęcia premium są naliczane osobne opłaty. Sprawdź historię zamówień na stronie Plany i produkty, by sprawdzić, czy zakupiono obrazy premium w usłudze Adobe Stock.

Czy pobrano wersję próbną programu Adobe Acrobat?

Jeśli pobrano wersję próbną programu Adobe Acrobat, po zakończeniu okresu próbnego i rozpoczęciu subskrypcji jest naliczana opłata. Szczegółowe informacje na temat subskrypcji znajdują się na stronie Plany i produkty.

Czy wykupiono opłacaną corocznie usługę, taką jak Export PDF?

Jeśli zakupiono usługę opłacaną corocznie, taką jak Create PDF, PDF Pack, Export PDF lub Fill & Sign, subskrypcja mogła zostać odnowiona.Szczegółowe informacje na temat subskrypcji znajdują się na stronie Plany i produkty.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online