Sklep Adobe | Często zadawane pytania dotyczące zamówień online i płatności

   W ramach planu Wszystkie aplikacje Creative Cloud są dostępne wszystkie aplikacje i usługi platformy Creative Cloud.

Dowiedz się więcej o korzyściach, jakie daje plan Wszystkie aplikacje Creative Cloud.

Uzyskaj odpowiedzi na częste pytania dotyczące zakupu produktów firmy Adobe, płatności, pobierania produktów, śledzenia zamówień oraz zwrotów lub anulowania zamówień.

Produkty firmy Adobe można kupić w sklepie Adobe lub u sprzedawcy. W tym artykule opisano kupowanie produktów w sklepie Adobe oraz uzyskiwanie informacji o plikach do pobrania, numerach seryjnych, płatnościach, śledzeniu zamówień oraz zwrotach i wymianach.

Masz pytanie dotyczące licencji zbiorowych?

Odwiedź witrynę Programy zakupowe Adobe.

Masz pytania do produktów dla instytucji edukacyjnych?

Więcej informacji o opcjach zakupu i warunkach zakupu można znaleźć w artykule Często zadawane pytania dotyczące produktów do celów edukacyjnych.

Najpopularniejsze pytania o plany: Creative Cloud, Acrobat oraz Adobe Stock

 1. Zaloguj się na stronie account.adobe.com/pl/orders.

 2. Na stronie Zamówienia i faktury wybierz opcję Wyświetl faktury, aby zobaczyć historię płatności. 

  Uwaga:

  Zaksięgowanie płatności na koncie może potrwać do 24 godzin.

Rachunek można znaleźć online, wybierając opcję Konto Adobe w sekcji Zamówienia i faktury. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w artykule Wyświetl, pobierz lub wyślij swoją fakturę Adobe pocztą elektroniczną.

Nie można wyłączyć automatycznego odnawiania. Jeżeli członkostwo nie jest już potrzebne, wystarczy je anulować. Dostęp będzie możliwy do końca bieżącego okresu rozliczeniowego.

Jeśli otrzymasz powiadomienie o tym, że nie można przetworzyć płatności, zaktualizuj dane płatności powiązane z członkostwem. Zapoznaj się z tematem Aktualizacja danych karty kredytowej i informacji rozliczeniowych. W ciągu 30 dni będą podejmowane kolejne próby realizacji płatności.

 

Tylko w Stanach Zjednoczonych Adobe może przetwarzać płatności kartą debetową jako transakcje debetowe bez podawania kodu PIN w ramach Twojej subskrypcji. Oznacza to, że chociaż transakcja debetowa bez podawania kodu PIN będzie przetwarzana jak transakcja debetowa z użyciem kodu PIN, nie musisz podawać swojego osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN).

Twoja instytucja finansowa może naliczyć Ci opłatę za płatności, które przetwarzamy jako transakcje debetowe bez podawania kodu PIN. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących warunków korzystania z karty debetowej, skontaktuj się ze swoją instytucją finansową, korzystając z numeru telefonu znajdującego się na odwrocie karty.

Sposób uzyskiwania produktów firmy Adobe

Produkty firmy Adobe można kupić bezpośrednio w sklepie Adobe lub u sprzedawcy (np. sklepie detalicznym).

Ze względu na przepisy dotyczące podatku VAT klienci z poniższych lokalizacji nie mogą składać zamówień w sklepie Adobe: Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Normandzkie, Wyspy Owcze, Helgoland, Liechtenstein, Madera, Monako oraz francuskie terytoria zależne.

 1. Wybór produktów do zakupienia

  Uwaga:

  Jeśli nie widzisz interesującego Cię produktu, wybierz inną opcję z menu znajdującego się powyżej listy produktów.

 2. Wybierz opcję Kup teraz lub Rozpocznij wersję próbną.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć zakup. Przed zakupem musisz utworzyć konto Adobe (lub zalogować się na takie konto).

  Uwaga:

  Potrzebujesz pomocy z kontem Adobe? Przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z logowaniem na konto Adobe.

   

Jeżeli jesteś studentem lub pracownikiem akredytowanej instytucji edukacyjnej i chcesz zakupić produkt Adobe po zniżkowej cenie, sprawdź, czy jest to możliwe na jednej z poniższych stron:

Uwaga:

Więcej informacji o programach zakupowych dla uczniów i nauczycieli można znaleźć w artykule Często zadawane pytania dotyczące produktów do celów edukacyjnych.

W przypadku produktów Adobe dla jednego użytkownika można zamienić wersję próbną na wersję pełną. Instrukcje można znaleźć w jednym z poniższych dokumentów:

katalogu Produkty, użyj jednej z następujących metod, aby przejrzeć ofertę produktów:

 • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać dostępne produkty.
 • Rozwiń dowolną z wymienionych opcji Kreatywność i projektowanie, PDF i podpisy elektroniczne, Marketing i handel lub Rozwiązania dodatkowe , a następnie wybierz wymienione w niej filtry.
Wyszukiwanie produktów do zakupienia

Czy masz pytania dotyczące produktów? Skontaktuj się z działem sprzedaży i uzyskaj więcej informacji.

W przypadku zakupu uaktualnienia produktu może być konieczne wprowadzenie numeru seryjnego poprzedniej wersji produktu, aby móc zakończyć pobieranie i instalację. Aby złożyć zamówienie przez Internet, uaktualniona wersja oprogramowania musi dotyczyć tej samej platformy (systemu macOS lub Windows) i języka, do których odnosi się pierwotna wersja.

Aby uzyskać pomoc w lokalizacji numeru seryjnego, przejdź do artykułu Znajdź numer seryjny. Jeśli napotkasz problemy podczas instalacji, przeczytaj artykuł „Błąd uaktualnienia: Ten numer seryjny nie jest przeznaczony dla produktu uprawniającego.”

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Pobieranie produktów i numery seryjne

Mam problem z pobieraniem

Creative Cloud

Wypróbuj rozwiązania podane w artykule Rozwiązywanie problemów z pobieraniem i instalowaniem usługi Creative Cloud, aby rozwiązać typowe problemy związane z przeglądarką, systemem i łącznością, które mogą spowodować problemy z pobieraniem.  

Pozostałe produkty

Aby rozwiązać problemy z pobieraniem innych produktów nieobjętych subskrypcją, wypróbuj rozwiązania przedstawione w artykule Rozwiązywanie problemów z pobieraniem.

Gdzie mogę pobrać produkty lub wersje próbne?

Creative Cloud

Produkty Creative Cloud możesz pobierać bezpośrednio w aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer.

Pozostałe produkty

Więcej informacji o pobieraniu zakupionego produktu lub znajdowania już zainstalowanego produktu można znaleźć w artykule Znajdowanie pobranych aplikacji i plików.

Wersje próbne i aktualizacje

Aby pobrać bezpłatną wersję próbną produktu, przejdź do strony Pliki do pobrania firmy Adobe.

Licencja zbiorowa

W przypadku licencji zbiorowych odwiedź witrynę Adobe Licensing Website (LWS), aby uzyskać więcej informacji.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Produkty z subskrypcją (Creative Cloud, Acrobat)

Dostęp do aplikacji i usług Creative Cloud lub Document Cloud jest możliwy, o ile stale odnawiane jest członkostwo lub subskrypcja. Jeżeli anulujesz członkostwo lub subskrypcję, dostęp do produktów będzie możliwy do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Creative Cloud | Najczęściej zadawane pytania i Adobe Acrobat — często zadawane pytania.

Produkty nieobjęte subskrypcją

Produkty będzie można pobierać przez trzy lata od daty zakupu. Więcej informacji o pobieraniu zakupionego oprogramowania można znaleźć w artykule Znajdowanie pobranych aplikacji i plików. Jeżeli nie możesz uzyskać dostępu do konta lub nie możesz znaleźć poprzednio zakupionych produktów, skontaktuj się z obsługą klienta.

Firma Adobe zastrzega sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.  

Produkty z subskrypcją (Creative Cloud, Acrobat)

Numer seryjny nie jest potrzebny w przypadku członkostwa w usłudze Creative Cloud lub subskrypcji Acrobat Zaloguj się na konto Adobe w aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zaloguj się, aby aktywować aplikacje Adobe.

Produkty nieobjęte subskrypcją

W przypadku zakupu produktu nieobjętego subskrypcją, np. Photoshop Elements, po zrealizowaniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z numerem seryjnym. Numer seryjny można również wyświetlić w dowolnym momencie na koncie Adobe, w sekcji Produkty. Więcej informacji można znaleźć w artykule Znajdowanie numeru seryjnego.

Czas pobierania zależy od wielkości pliku i połączenia internetowego. Więcej informacji można znaleźć w części Szacowany czas pobierania.

Płatność

Czy chcesz wykupić członkostwo w usłudze Creative Cloud? W przypadku członkostwa w usłudze Creative Cloud możliwa jest płatność kartą kredytową we wszystkich obsługiwanych krajach. Płatność za pośrednictwem systemu PayPal jest akceptowana w kilku obsługiwanych krajach. W twoim kraju mogą być dostępne inne opcje płatności. Aby rozpocząć, odwiedź stronę planów usługi Creative Cloud.

Czy chcesz zapłacić przy użyciu dokumentu zamówienia? Sklep Adobe nie przyjmuje poleceń zakupu. Jednakże możesz złożyć polecenia zakupu telefonicznie przy zamówieniach na kwotę przekraczającą 2500 USD. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z działem sprzedaży.

Wspomniana transakcja umożliwia firmie Adobe potwierdzenie, że karta kredytowa jest ważna oraz że nie została zgłoszona jako zagubiona lub skradziona. Konto nie zostaje obciążone powyższą kwotą. Po zweryfikowaniu karty przez firmę obsługującą kartę firma Adobe wycofuje transakcję.

Wszelkie podane informacje są przechowywane w bezpieczny sposób przez firmy Adobe oraz Digital River — zatwierdzonego partnera handlowego sklepu Adobe. 

Wszystkie sprzedaże online z użyciem kart kredytowych są zabezpieczone przy użyciu technologii SSL, najbezpieczniejszej dostępnej obecnie technologii szyfrowania transakcji elektronicznych. Digital River używa tych samych sieci przetwarzania informacji z kart kredytowych, jak sklepy przy dokonywaniu zakupu przez klienta z użyciem karty kredytowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie Polityka prywatności firmy Adobe oraz Polityka prywatności firmy Digital River

Wypróbuj poniższe rozwiązanie:

Wprowadź prawidłowy numer karty. Nie używaj spacji ani myślników. Jeżeli karta ma kod zabezpieczający, wprowadź go poprawnie na ekranie płatności.

Upewnij się, że nazwisko oraz adres z zamówienia są zgodne z adresem i nazwiskiem widniejącym na karcie kredytowej. Jeżeli używasz firmowej karty wprowadź nazwisko i adres posiadacza karty, a nie kupującego. Sprawdź imię i nazwisko oraz adres, kontaktując się z posiadaczem karty lub działem finansowym firmy.

Czy ważność karty wygasła? Upewnij się, czy karta kredytowa jest nadal ważna.

Upewnij się, że nie przekroczono limitu kredytowego. Skontaktuj się z instytucją finansową w celu potwierdzenia, że limit kredytowy nie został przekroczony. Upewnij się, że nie masz zaległości płatniczych oraz że karta obsługuje transakcje online.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Zgodnie ze standardami dotyczącymi ochrony danych firma Adobe nie przechowuje informacji na temat kart kredytowych użytkowników na serwerach. Zamiast tego płatności są przetwarzane przy użyciu zaszyfrowanego numeru tokena.

Jeśli chcesz, aby firma Adobe usunęła te informacje o płatności, skontaktuj się z nami.

W większości krajów prawo wymaga od firmy Adobe naliczenia podatku od sprzedaży zgodnie z wyliczeniami, które zobaczysz podczas składania zamówienia online. Jeżeli firma Adobe nie naliczy żadnych opłat może się nadal zdarzyć, że konieczne będzie ich opłacenie we własnym zakresie.

Spółka Adobe jest zarejestrowana w wielu różnych państwach, w których jest zobowiązana do pobierania VAT/ podatku od towarów i usług. W większości przypadków wysokość podatku zależy od państwa, z którego mają być dostarczane towary lub usługi. Do produktów na nośnikach i usług naliczany jest w sklepach Adobe na terenie Europy odpowiedni podatek VAT.

Masz zwolnienie z podatku? Patrz artykuł Składanie zamówienia zwolnionego z podatku w firmie Adobe.

Uwaga:

Aby zmienić identyfikator VAT w krajach Unii Europejskiej, zobacz sekcję Aktualizuj identyfikator VAT | Kraje Unii Europejskiej.

Aby aktualizować informacje podatkowe w innych krajach, skontaktuj się z nami.

Kraj lub region

Polityka podatkowa

Stany Zjednoczone

Przepisy podatkowe różnią się w poszczególnych stanach. Można pobrać egzemplarz formularza W9 firmy Adobe.

Kanada

Firma Adobe pobiera i przekazuje kanadyjski podatek od towarów i usług, zharmonizowany podatek od sprzedaży oraz podatek od sprzedaży w prowincji Ontario.

 

Unia Europejska (UE)

Jeśli w momencie zakupu subskrypcji lub niezależnego produktu wprowadzono poprawny numer VAT, podatek nie zostaje naliczony.

 

Irlandia

W Irlandii firma Adobe została zgłoszona do celów podatku VAT, dlatego też zakup subskrypcji i pobieranie produktów jest traktowane jako sprzedaż krajowa. Naliczany jest za nią irlandzki podatek VAT.

 

Norwegia
Szwajcaria

Firma Adobe jest zarejestrowanym płatnikiem VAT w Norwegii i Szwajcarii, zgodnie z wymaganiami prawnymi tych krajów. Firma Adobe jest zobowiązana do naliczania podatku VAT konsumentom z Norwegii. W wypadku przedstawienia poprawnego norweskiego numeru VAT podatek nie zostaje naliczony. Firma Adobe jest zobowiązana do naliczenia szwajcarskiego podatku VAT wszystkim klientom ze Szwajcarii.

 

Australia
Singapur

Stosowny podatek jest naliczany przy składaniu zamówienia. Odpowiednia kwota zostanie wyświetlona przy zamówieniu.

 

Brazylia, Nowa Zelandia, Hong Kong (Specjalny Region Administracyjny Chin) i Afryka Południowa

Przy składaniu zamówienia wysyłanego do tych państw podatek nie jest naliczany.

Rosja

Śledzenie zamówienia

Przetwarzanie zamówienia może trwać do 48 godzin, nie uwzględniając w tym dni wolnych od pracy. Dodatkowe 24 godziny mogą być niezbędne w przypadku konieczności sprawdzenia zamówienia pod kątem nieautoryzowanego użycia karty kredytowej.

Możesz sprawdzić szczegóły zamówienia, wyświetlając stronę Historia zamówień. 

 1. Zaloguj się na stronie https://account.adobe.com/pl/orders.

 2. Po przetworzeniu zamówienia pojawi się ono na liście Zamówienia i faktury. Aby zobaczyć szczegóły zamówienia, wybierz opcję Faktury.

  Zamówienia i faktury

Licencje zbiorowe

Sprawdź stan zamówienia w witrynie licencjonowania oprogramowania firmy Adobe (LWS).

Zwroty i anulowanie zamówień

Produkty z subskrypcją (Creative Cloud, Acrobat)

Zaloguj się na konto Adobe, aby wyświetlić plany i produkty. Anulowane plany i subskrypcje są wymienione w sekcji Plany z adnotacją „Wygasłe”.

Aby wyświetlić informacje o transakcji zwrotu środków, wybierz opcję Zarządzaj planem pod odpowiednim planem lub subskrypcją. Historia transakcji pojawia się w sekcji Historia rozliczeń.

Produkty nieobjęte subskrypcją

Zwrot zwykle zajmuje od pięciu do siedmiu dni po przetworzeniu żądania zwrotu. Więcej informacji o żądaniu zwrotu można znaleźć w artykule Zwrot, anulowanie lub wymiana zamówienia firmy Adobe.

Zakupione od sprzedawcy

W przypadku zakupu produktu firmy Adobe od sprzedawcy, a nie ze sklepu Adobe, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać zwrot.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?