Problem

Błąd: „Wystąpił problem z generatorem. Zamknij program Photoshop i spróbuj ponownie. Jeśli problem nadal występuje, usuń wszystkie wtyczki innych firm lub spróbuj ponownie zainstalować program Photoshop.” może wystąpić podczas uruchamiania programu Photoshop lub korzystania z funkcji związanych z generatorem. 

Rozwiązanie 1

Program Photoshop prowadzi rejestr aktywności generatora. Folder, w którym zapisany jest log, może nie być jeszcze utworzony, a jego utworzenie może być zablokowane przez uprawnienia lub inne czynniki. 

Folder ten należy utworzyć ręcznie, aby program Photoshop mógł utworzyć niezbędne pliki dziennika. Utwórz folder o nazwie „Adobe Photoshop [Wersja]” (np. „Adobe Photoshop CC 2017”) w następującej lokalizacji: 

  • Windows: C:\Users\AppData\Roaming\Adobe\
  • Mac OS: /Users/[Twoja nazwa użytkownika]/Library/Logs/Adobe/

UWAGA: Foldery Windows AppData i Biblioteka Mac są domyślnie ukryte. Aby znaleźć te foldery, zapoznaj się z następującym artykułem: 

Rozwiązanie 2

Usuń wtyczkę generatora Reflow, która jest zainstalowana przez program Edge Reflow. 

Aby usunąć tę wtyczkę, przejdź do poniższej lokalizacji i przeciągnij wtyczkę generatora Reflow z folderu Wtyczki:

Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Plug-ins\Generator

Mac OS: Applications\Adobe Photoshop CC 2015\Plug-ins\Generator

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online