Problem

Gdy wybierasz skrypt programu Photoshop w programie Bridge lub Photoshop, np. Scalaj z HDR Pro lub procesorem obrazu, zostaje wyświetlony błąd. Na przykład:

  • „Nie można odnaleźć opcji Scalaj z HDR.jsx.”
  • "Brakujący kod JavaScript."
  • "Proszę określić folder docelowy."

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Upewnij się, że dysk twardy, na którym jest zainstalowany program Photoshop, nie ma takiej samej nazwy co folder dla funkcji systemu operacyjnego.

Zmień nazwę dysku twardego na nazwę, która nie wywołuje konfliktu. Np. upewnij się, że dysk twardy nie ma nazwy „Aplikacje” lub „Użytkownicy”.

Rozwiązanie 2: Upewnij się, że żadne podłączone dyski sieciowe nie mają takiej samej nazwy co folder dla funkcji systemu operacyjnego.

Zmień nazwę dysku sieciowego na nazwę niepowodującą konfliktu, o ile jest to możliwe. Np. upewnij się, że nie ma dysków o nazwie „Aplikacje” lub „Użytkownicy”.Jeśli nie jest to możliwe, odłącz dysk sieciowy podczas korzystania z programu Photoshop. 

Rozwiązanie 3: Upewnij się, że żadne nazwy dysku twardego lub dysku sieciowego nie dublują się.

Jeśli nazwy dysku twardego lub dysku sieciowego dublują się, zmień niektóre nazwy, aby wyeliminować duplikaty. Upewnij się, że wszystkie nazwy woluminów — dysku twardego i sieci — są unikalne.

Rozwiązanie 4: Podczas korzystania z programu Photoshop odłącz na pewien czas wszystkie dyski sieciowe.

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online