W tym artykule opisano nowe elementy najnowszej wersji programu Photoshop.

Program Photoshop na komputerze

Luty 2021 r. (wersja 22.2)

Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze

Zapraszanie innych do edytowania

Opcja zapraszania innych do edytowania plików w chmurze ułatwia współpracę. Pliki w chmurze, do których masz zaproszenia, znajdziesz na zakładce Udostępnione na ekranie początkowym.

Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami

Synchronizacja ustawień predefiniowanych

Ustawienia predefiniowane pędzli, próbek, gradientów, wzorków, stylów, kształtów itd. mogą być automatycznie synchronizowane między komputerami, na których używasz programu Photoshop.

Program Photoshop na tablet iPad

Luty 2021 r. (wersja 2.1)

Zapraszanie innych do edytowania

Zapraszanie innych do edytowania

Aby pracować wspólnie z innymi osobami nad plikami w chmurze programu Photoshop, możesz zapraszać innych do wyświetlania i edytowania plików z poziomu tabletu iPad.

Wcześniejsze wersje programu Photoshop