W programie Photoshop CC 2015.1 wprowadzono funkcję kopiowania i wklejania zasobów z innych aplikacji firmy Adobe oraz łączenia ich z bibliotekami Creative Cloud Libraries jako zasobów połączonych z biblioteką.

W przypadku próby edycji takich zasobów w programie Photoshop wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Tego elementu nie można edytować bezpośrednio w programie Photoshop, ale można go umieścić w dokumencie. Aby umieścić element, przeciągnij go do otwartego dokumentu.

Komunikat o błędzie programu Photoshop

Rozwiązanie

Aby edytować zasób, otwórz aplikację, w której został utworzony i kliknij dwukrotnie zasób w panelu Biblioteki. Na przykład, jeżeli zasób został utworzony w programie Illustrator, otwórz program Illustrator i w panelu Biblioteki kliknij dwukrotnie zasób, aby go edytować, a następnie wróć do programu Photoshop. Zasób w dokumencie zostanie zaktualizowany.

Alternatywnie, aby nie tworzyć połączenia zasobu z panelem Biblioteki, można w programie Photoshop w oknie dialogowym Wklej usunąć zaznaczenie opcji Dodaj do bieżącej biblioteki. Spowoduje to osadzenie zasobu w dokumencie zamiast połączenia go z panelem Biblioteki lub aktualizacji innych dokumentów zawierających ten zasób.

Photoshop CC 2015.1 tego elementu nie można edytować

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online