Poznaj informacje o zgodności wtyczek Nik i dowiedz się, jak rozwiązać problemy z awarią wtyczki Nik w programie Photoshop.

Uwaga:

Firma DXO wykupiła oprogramowanie Nik Collection i wydała nowe wersje, które są kompatybilne z aktualnymi wersjami programu Photoshop.

Awaria filtrów Nik w systemie macOS High Sierra (10.12) i nowszym

 Program Photoshop zawiesza się, gdy są używane wtyczki Nik w systemie macOS 10.13 (High Sierra) i nowszym.

Rozwiązanie:

Zmień ustawienia wtyczki Nik z „Po kliknięciu OK” na „zastosuj sfiltrowany efekt do bieżącej warstwy”

NikSettings

Awaria wtyczki Nik Viveza w systemie macOS High Sierra (10.12) i nowszym

 Program Photoshop ulega awarii, gdy wtyczka Nik Viveza jest zainstalowana w systemie macOS 10.12 (Sierra) lub nowszym.

Rozwiązanie:

Zainstaluj najnowsze aktualizacje systemu macOS 10.12.4 lub nowszego.

Dodatkowe informacje o zgodności

Firma DXO wykupiła oprogramowanie Nik Collection i wydała nowe wersje, które są kompatybilne z aktualnymi wersjami programu Photoshop.

Firma Google już nie obsługuje, ani nie aktualizuje wtyczek Nik dla bieżących wersji programu Photoshop w aktualnych systemach operacyjnych i platformach sprzętowych.

U osób używających wtyczki Nik mogą wystąpić problemy ze zgodnością (w tym przerwy w pracy i awarie). Zalecamy odinstalowanie problematycznych wtyczek.

Informacje o rozwiązywaniu problemów z wtyczkami można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z wtyczkami programu Photoshop.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online