Sposób identyfikowania i rozwiązywania problemów z wtyczkami w programie Photoshop.

Uwaga:

Ikona obok tekstu w zawartości poniżej wskazuje nowe informacje w wersji Photoshop CC 2015.5.

Przegląd problemów powodowanych przez wadliwe lub niezgodne wtyczki

Wadliwa lub niezgodna wtyczka może powodować następujące problemy:

 • Błąd: „Nie można wczytać modułu wtyczki [nazwa wtyczki], ponieważ nie jest obsługiwany w tej wersji programu Photoshop.”
 • Brakujące formaty plików w oknach dialogowych Zapisz lub Zapisz jako.
 • Nieoczekiwane zawieszanie się lub awarie podczas uruchamiania lub korzystania z programu Photoshop.
 • Problemy z renderowaniem obrazów po uruchomieniu wtyczki.
 • Niska wydajność podczas uruchamiania lub korzystania z programu Photoshop.
 • Nieprawidłowe wyświetlanie poleceń wtyczki w menu programu Photoshop.

Problemy z wtyczkami mogą występować z następujących powodów:

 • wtyczka została zaprojektowana dla innej wersji programu Photoshop i nie jest zgodna z bieżącą wersją
 • nie ukończono instalacji wtyczki lub wtyczka została zainstalowana nieprawidłowo
 • zainstalowano kilka wersji tej samej wtyczki
 • plik wtyczki został uszkodzony

Wtyczka Camera Raw — pomoc

Jeśli po aktualizacji wtyczki Adobe Camera Raw program Photoshop wciąż nie rozpoznaje aparatu, zapoznaj się z tematem Dlaczego moja wersja programu Photoshop lub Lightroom nie obsługuje mojego aparatu fotograficznego?

Jeśli nie można pomyślnie zaktualizować wtyczki Camera Raw, zapoznaj się z tematem Instalator wtyczki Camera Raw.

Instalacja wtyczki innej firmy — pomoc

Poniżej znajduje się kilka ogólnych wytycznych pomagających w rozwiązywaniu problemów z wtyczkami innych firm:

Nigdy:

 • Nie przeciągaj ręcznie wtyczek z folderu poprzedniej wersji do folderu bieżącej wersji wtyczek programu Photoshop.

Zawsze:

 • Sprawdź, czy na stronie internetowej producenta dostępna jest najnowsza wersja wtyczki. Pobranie zaktualizowanej wersji wtyczki zazwyczaj rozwiązuje problemy.
 • Użyj instalatora wtyczki producenta, aby zainstalować (lub ponownie zainstalować) wtyczki.

Uwaga:

W przeszłości wtyczki innych firm mające własny mechanizm instalacji nie były automatycznie przenoszone ani synchronizowane między głównymi wersjami programu Photoshop (takimi jak Photoshop CC 2014 do Photoshop CC 2015).

W przypadku wersji CC 2015.5 i nowszej, aby zminimalizować potrzebę ponownej instalacji między głównymi wersjami poprosiliśmy programistów, aby domyślnie wtyczki były instalowane w udostępnionej lokalizacji Creative Cloud. Ponownie zainstaluj/zaktualizuj wtyczki innych firm pod kątem wprowadzenia obsługi udostępnionej lokalizacji Creative Cloud. Dzięki temu wtyczki będą automatycznie wczytywane w różnych głównych wersjach naszych programów.

Uwaga:

Od wydania programu Photoshop CC z października 2018 r. (wersja 20.0), 32-bitowa wersja systemu Windows nie jest już obsługiwana. Jeśli posiadasz wersję 64-bitową systemu Windows i potrzebujesz 32-bitowej wersji programu Photoshop, aby była zgodna z wtyczkami lub sterownikami urządzeń starszego typu, możesz pobrać 32-bitową wersję programu Photoshop 2018

Uwaga:

W systemie Mac OS aplikacja Photoshop występuje tylko w wersji 64-bitowej; wtyczki 32-bitowe nie są już obsługiwane. Skontaktuj się z dostawcą wtyczki, aby uzyskać pomoc w zakresie aktualizacji do wersji 64-bitowej wtyczki. Alternatywnie zachowaj zainstalowaną poprzednią wersję programu Photoshop, aby móc uruchamiać 32-bitowe wtyczki starszego typu.

Kroki rozwiązywania problemów z wtyczkami

Sprawdź, czy wtyczki zaktualizowano do najnowszej wersji

 • Sprawdź, czy na stronie internetowej producenta dostępna jest najnowsza wersja wtyczki. Pobranie zaktualizowanej wersji wtyczki zazwyczaj rozwiązuje problemy.
 • Użyj instalatora wtyczki producenta, aby zainstalować (lub ponownie zainstalować) wtyczki.

Identyfikacja problematycznej wtyczki

Aby szybko stwierdzić, czy w programie Photoshop wczytywana jest problematyczna wtyczka opcjonalna lub innej firmy, wykonaj następujące czynności:

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i uruchom program Photoshop. Podczas uruchamiania pojawia się okno dialogowe z zapytaniem: „Pominąć wczytywanie wtyczek opcjonalnych i innych firm?”

  Okno dialogowe pominięcia wczytywania
 3. Kliknij przycisk Tak, aby pominąć wczytywanie wtyczek opcjonalnych i innych firm.

  Uwaga:

  Powoduje to wyłączenie wtyczek opcjonalnych i innych firm tylko na czas trwania bieżącej sesji. Jeśli zamkniesz i ponownie uruchomisz program Photoshop bez przytrzymania wciśniętego klawisza Shift, wtyczki opcjonalne i innych firm zostaną włączone.

 4. Spróbuj odtworzyć problem.

Jeśli problem nadal występuje, nie jest on powodowany przez zainstalowaną wtyczkę opcjonalną lub innej firmy. Zamknij program Photoshop i uruchom go ponownie bez przytrzymania wciśniętego klawisza Shift, aby ponownie włączyć wszystkie wtyczki opcjonalne i innych firm. Pomiń pozostałe kroki opisane w tej sekcji.

Jeśli problem już nie występuje, jest spowodowany przez zainstalowaną wtyczkę opcjonalną lub innej firmy. Aby zidentyfikować problematyczne wtyczki:

 1. Zamknij program Photoshop.

 2. Przenieś jedną wtyczkę z folderu wtyczek programu Photoshop do tymczasowej lokalizacji (na przykład folderu na pulpicie).

  Uwaga:

  Informacje na temat lokalizacji folderów wtyczek programu Photoshop znajdują się w temacie Lokalizacja folderów wtyczek.

 3. Uruchom program Photoshop, a następnie spróbuj odtworzyć problem.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli problem się powtórzy, powtórz kroki od 1 do 3.
  • Jeśli problem już nie występuje, jest spowodowany przez ostatnio usuniętą wtyczkę. Usuń lub wyłącz tę wtyczkę trwale, a następnie skontaktuj się z jej producentem w celu uzyskania pomocy lub informacji na temat zaktualizowanej wersji wtyczki. Ponownie zainstaluj lub ponownie włącz niepowodujące problemów wtyczki opcjonalne lub innych firm, które zostały usunięte lub wyłączone.
 5. Uruchom program Photoshop, a następnie spróbuj odtworzyć problem.

Trwale wyłącz problematyczną wtyczkę

Aby trwale wyłączyć wtyczkę, wykonaj przynajmniej jedną z poniższych metod:

 • Przenieś wtyczkę z folderu wtyczek programu Photoshop do tymczasowej lokalizacji znajdującej się poza folderami wtyczek programu Photoshop (na przykład do nowego folderu na pulpicie).
 • Zmień nazwę każdego z plików problematycznych wtyczek, tak aby nazwa pliku rozpoczynała się od tyldy (~). W programie Photoshop nie są wczytywane pliki, których nazwa rozpoczyna się od tyldy.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami odinstalowywania/usuwania dostarczonymi przez producenta wtyczki.

Lokalizacja folderów wtyczek

Wtyczki innych firm można instalować w jednej z dwóch lokalizacji:

 • Lokalizacja określonej wersji – zainstalowane wtyczki będą wczytywane tylko w określonej wersji programu Photoshop (np. tylko Photoshop CC 2014)
 • Udostępniona lokalizacja aplikacji Creative Cloud – wtyczki będą wczytywane we wszystkich zainstalowanych wersjach programu Photoshop bez potrzeby ponownej instalacji wtyczki

Windows

Jeśli program został zainstalowany w lokalizacji konkretnej wersji programu Photoshop, folder wtyczek programu Photoshop znajduje się w następującej lokalizacji:

 • Dysk twardy\Program Files\Adobe\[wersja Photoshop]\Plug-ins
Folder wtyczek — Windows

Jeśli program został zainstalowany w udostępnionej lokalizacji aplikacji Creative Cloud, folder wtyczek programu znajduje się w następującej lokalizacji:

 • Dysk twardy\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\CC
WinSharedPluginsFolder

Ponadto wtyczka Camera Raw znajduje się w folderze wtyczek wspólnym dla programów Photoshop, Bridge i Photoshop Elements:

 • Dysk twardy\Program Files\Common Files\Adobe\Plug-Ins\[numer wersji Photoshop]

macOS

Jeśli program został zainstalowany w lokalizacji konkretnej wersji programu Photoshop, folder wtyczek programu Photoshop znajduje się w następującej lokalizacji:

 • Dysk twardy/Programy/[wersja programu Photoshop]/Wtyczki
Folder wtyczek — MacOS

Jeśli program został zainstalowany w udostępnionej lokalizacji aplikacji Creative Cloud, folder wtyczek programu znajduje się w następującej lokalizacji:

 • Dysk twardy/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC
macSharedPath

Ponadto wtyczka Camera Raw znajduje się w folderze wtyczek wspólnym dla programów Photoshop, Bridge i Photoshop Elements:

 • Hard Drive/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/[wersja programu Photoshop]/File Formats.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online