Współdziałanie programów Photoshop i Illustrator | Znane problemy i ograniczenia

Zapoznaj się ze znanymi problemami i ograniczeniami, jakie występują podczas obróbki kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop.

Znane problemy i ich obejścia

Ogólne

Problem

Obejścia problemów

Warstwy tekstowe zawierające czcionki są przesuwane względem ich położenia w programie Illustrator, gdy są kopiowane i wklejane za pośrednictwem panelu warstw w programie Photoshop

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj wymaganą czcionkę w systemie.

Więcej informacji na temat czcionek znajdziesz w artykule Uaktywnianie czcionek na komputerze.

Efekty zastosowane do warstwy najwyższego poziomu nie są wklejane w programie Photoshop po skopiowaniu z programu Illustrator.

Właściwości i efekty można stosować na różnych poziomach do różnych obiektów, grup i warstw w programie Illustrator. Jeśli zostaną zastosowane do najwyższej warstwy i skopiowane do programu Photoshop, efekty i właściwości nie zostaną wklejone.  

Aby rozwiązać ten problem, nałóż dodatkową warstwę lub grupę warstw na górną warstwę, tak aby była ona traktowana jak niższa warstwa.

Tryby mieszania

Problemy

Obejścia problemów

Podczas kopiowania z programu Illustrator i wklejania do programu Photoshop nie jest zachowywana jakość wizualna, jeśli do warstw, grup przycinania i podgrup zastosowano tryb mieszania inny niż normalny. 

W programie Illustrator może istnieć wiele grup z różnymi obiektami kompozycji, równoległymi do nich obiektami kształtów i trybem mieszania zastosowanym na poziomie grupy lub kształtu. Przy wklejaniu tych grup i obiektów graficznych za pomocą opcji warstwy w programie Photoshop można obserwować różnice wizualne w trybach mieszania danych wyjściowych.

  • Aby rozwiązać ten problem, w programie Illustrator wybierz opcję Wszystkie > Przejdź do obiektu i wybierz opcję rasteryzacji.
  • Skopiuj obraz i wklej go do programu Photoshop przy użyciu okna dialogowego wklejania warstw. 
  • Aby zachować wygląd, przeprowadź rasteryzację najwyższej warstwy. Możesz ją łatwo przenieść, wklejając ją jako warstwę pikseli.

Tryby mieszania warstw najwyższego poziomu nie są prawidłowo odzwierciedlane podczas kopiowania z programu Illustrator do programu Photoshop. 

Po zastosowaniu trybu mieszania do warstwy w programie Illustrator nie można odzwierciedlić go w ten sam sposób w programie Photoshop, co powoduje niedokładne zachowanie wyglądu. Z tego powodu w programie Photoshop jest używany tryb mieszania Przejście bezpośrednie, który działa nieco inaczej niż ten dostępny w programie Illustrator.

Aby rozwiązać ten problem, dodaj pustą warstwę najwyższego poziomu w programie Illustrator i umieść wszystkie warstwy dokumentu w tej warstwie. Skopiowanie tak przygotowanego dokumentu i wklejenie go do programu Photoshop spowoduje prawidłowe odzwierciedlenie pierwotnej najwyższej warstwy.

Inne problemy związane z współpracą między programami Photoshop i Illustrator

Grupa odcinania nie jest kopiowana do programu Photoshop.

Grupa odcinania to funkcja programu Illustrator. Nie jest obsługiwana w programie Photoshop. Jeśli obiekt z funkcją grupy odcinania zostanie skopiowany, ta funkcja nie zostanie wklejona wraz z nim.Warstwa z odciętym pociągnięciem zostanie skopiowana jako ścieżka (albo zrasteryzowana).

Ścieżka utworzona narzędziem Pędzel malarski w programie Illustrator zostanie skopiowana jako warstwa pikseli.

Ścieżka utworzona narzędziem Pędzel malarski w programie Illustrator zostanie wklejona jako warstwa pikseli, a nie jako warstwa kształtów.

Czasami skopiowane pociągnięcia ze ścięciami linii nie są zachowywane w pełnej jakości.

Właściwość ścięcia linii — używana do zakańczania pociągnięć w programie Illustrator — nie jest przenoszona do programu Photoshop. Z tego powodu narożniki ścieżek skopiowane z programu Illustrator do programu Photoshop nie zachowują pełnej jakości.

Struktura warstw ulega zmianie podczas kopiowania obiektów z efektami zastosowanymi do grup warstw i warstw podrzędnych z programu Illustrator do programu Photoshop. 

Gdy obiekty z efektami na poziomie grupy są kopiowane z programu Illustrator, działają i wyglądają prawidłowo w programie Photoshop. Powstaje jednak inna struktura warstw w panelu Warstwy w programie Photoshop. Są one wymagane do obsługi wklejonych obiektów z efektami na poziomie grupy, podgrupy lub warstwy podrzędnej.

Podobna struktura warstw istnieje w programie Illustrator. Możesz ją sprawdzić, wybierając polecenie Obiekt > Rozwiń wyglądy dla danej grupy.

Kształty są wklejane jako ścieżki w programie Photoshop, gdy mają efekty lub style zastosowane na poziomie grupy, podgrupy lub warstwy podrzędnej.

Kształty są wklejane jako ścieżki, gdy mają efekty lub style zastosowane na poziomie grupy. Załóżmy, że jest wklejany kształt aktywny z efektem cienia zastosowanym na poziomie grupy albo aktywny kształt z wieloma pociągnięciami zastosowanymi do grupy. W programie Photoshop będą one ścieżkami, a nie kształtami aktywnymi. 

Narożniki z pociągnięciami linią przerywaną są odbijane przy wklejaniu jako warstwy w programie Photoshop.

Utwórz kształt w programie Illustrator i włącz właściwość Linia przerywana.Gdy w ustawieniach kresek i luk wybierzesz grubość pociągnięcia i wkleisz kształt do programu Photoshop, narożniki z linią przerywaną zostaną odbite — prawy górny róg zamieniony z lewym dolnym rogiem itd.

Tryb mieszania nie jest prawidłowo odzwierciedlany między programem Illustrator a Photoshop. 

Gdy w programie Illustrator są tworzone obiekty z nakładającymi się pociągnięciami, to po ich skopiowaniu i wklejeniu do programu Photoshop za pomocą opcji Warstwy jest zachowywana kolorystyka, ale dodatkowo kolory nakładających się pociągnięć są mieszane. Tryb mieszania nie jest prawidłowo odzwierciedlany między programami, co skutkuje widoczną różnicą.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto