Dowiedz się, w jaki sposób używać szablonów i obrazów z usługi Adobe Stock, aby szybko rozpocząć tworzenie projektów artystycznych.
Adobe Stock

Usługa Adobe Stock oferuje projektantom i firmom dostęp do milionów wysokiej jakości, wstępnie sprawdzonych fotografii, filmów, ilustracji i grafik wektorowych bez opłat licencyjnych. Z tych zasobów można korzystać we wszystkich projektach. Dostęp do usługi Adobe Stock można wykupić dla pojedynczych zasobów lub jako członkostwo obejmujące wiele zasobów. Jest dostępnych szereg pakietów członkowskich.

Używanie szablonów z usługi Adobe Stock

Szablony z usługi Adobe Stock są dostępne bezpośrednio z poziomu okna dialogowego Nowy dokument w programie Photoshop. Podczas tworzenia dokumentu można — zamiast rozpoczynać od pustego obszaru roboczego — wybrać jeden z różnorodnych szablonów zawierających stockowe obrazy, ilustracje i grafiki.

Po uzyskaniu licencji na szablon i jego otwarciu można z nim pracować tak, jak z każdym innym dokumentem programu Photoshop.

Szczegółowe informacje zawiera artykuł Tworzenie dokumentów.

Okno dialogowe Nowy dokument | Szablony z usługi Adobe Stock

Wyszukiwanie obrazów stockowych w programie Photoshop

  • W programie Photoshop wybierz opcję Plik > Przeszukaj usługę Adobe Stock.

Używanie obrazów stockowych w dokumentach programu Photoshop

Usługa Adobe Stock i obieg pracy programu Photoshop

Usługa Adobe Stock jest ściśle zintegrowana z Bibliotekami Creative Cloud. Gotowe zasoby ze znakami wodnymi można dodawać do dowolnej biblioteki — wprost z witryny Adobe Stock. Zasób ze znakiem wodnym staje się wówczas dostępny w dokumentach programu Photoshop jako obraz połączony z biblioteką.

Po wybraniu licencji na zasób — co jest możliwe bezpośrednio w programie Photoshop — wszystkie wystąpienia zasobu ze znakiem wodnym w otwartych dokumentach są zastępowane zasobem licencjonowanym w wysokiej rozdzielczości.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach obsługujących Biblioteki Creative Cloud.

Zobacz też

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online