Różnorodne szablony z usługi Adobe Stock i puste ustawienia predefiniowane ułatwiają rozpoczynanie pracy nad projektami artystycznymi.

Wprowadzone w programie Adobe Photoshop 2017

hero-image_new-file-document

Podczas tworzenia dokumentu w programie Photoshop można — zamiast rozpoczynać od pustego obszaru roboczego — wybrać jeden z różnorodnych szablonów w usłudze Adobe Stock. Szablony zawierają zasoby i ilustracje, które można wykorzystać w celu ukończenia projektu. Po otwarciu szablonu w programie Photoshop można z nim pracować tak, jak z każdym innym dokumentem programu Photoshop (PSD).

Oprócz stosowania szablonów można też tworzyć dokumenty przez wybranie jednego z wielu ustawień predefiniowanych programu Photoshop lub ustawienie rozmiarów niestandardowych. Można także zapisywać własne ustawienia predefiniowane do wielokrotnego użytku.

Szablony i ustawienia predefiniowane

Szablony

stanowią inspirację oraz udostępniają elementy, których można używać ponownie w dokumentach. Szablony można pobierać z usługi Adobe Stock bezpośrednio w programie Photoshop. Zawierają one wysokiej jakości grafiki i ilustracje. Pobranych szablonów można używać jako podstawy do tworzenia dokumentów o wspólnych ustawieniach i elementach projektu. Otwierane w programie Photoshop szablony są plikami PSD. Zwykle zawierają wiele obszarów kompozycji.

Ustawienia predefiniowane pustych dokumentów

to puste dokumenty z predefiniowanymi wymiarami i ustawieniami. Ustawienia predefiniowane ułatwiają projektowanie na potrzeby odmiennych urządzeń i zastosowań. Przy użyciu ustawień predefiniowanych można na przykład szybko rozpocząć projektowanie materiałów na tablet iPad Pro. Ustawienia predefiniowane pustych dokumentów obejmują rozmiar, tryb kolorów, jednostkę, orientację, położenie i rozdzielczość. Można je zmodyfikować przed rozpoczęciem tworzenia dokumentu.

Kategorie zestawów szablonów i ustawień predefiniowanych:

 • Fotografia
 • Druk
 • Sztuka i ilustracja
 • Internet
 • Urządzenie przenośne
 • Film i wideo

Dostęp do okna Nowy dokument

 1. Uruchom program Photoshop.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Użyj następującego skrótu klawiaturowego:
   • (Mac OS) Cmd+N
   • (Windows) Ctrl+N
  • Wybierz polecenie Plik > Nowy.
  • Kliknij opcję Nowy lub Rozpocznij nowy w przestrzeni roboczej Główna.
  • Kliknij zakładkę otwartego dokumentu prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Nowy dokument z menu kontekstowego.
  tabbed_document_Ps

Omówienie: okno dialogowe Nowy dokument

Opcje dostępne w menu Nowy dokument:

 • Tworzenie dokumentów przy użyciu szablonów z usługi Adobe Stock z kilku kategorii: Fotografia, Druk, Sztuka i ilustracja, Internet, Urządzenie przenośne oraz Film i wideo.
 • Ułatwiają one znajdowanie dodatkowych szablonów i tworzenie dokumentów. Zobacz Wyszukiwanie dodatkowych szablonów w usłudze Adobe Stock.
 • Szybkie uzyskiwanie do plików, szablonów i elementów, które ostatnio otwierano (zakładka Ostatnie).
 • Zapisywanie własnych ustawień predefiniowanych i używanie ich ponownie (zakładka Zapisane).
 • Tworzenie dokumentów przy użyciu ustawień predefiniowanych pustych dokumentów dla wielu kategorii i urządzeń. Przed otwarciem ustawień predefiniowanych można je zmodyfikować.
New_document_dialog_box
Zakładka Zdjęcie | okno dialogowe Nowy dokument

Tworzenie dokumentów przy użyciu ustawień predefiniowanych

 1. W oknie dialogowym Nowy dokument kliknij kartę kategorii: Fotografia, Druk, Sztuka i ilustracja, Internet, Urządzenie przenośne i Film i wideo.

 2. Wybierz ustawienia predefiniowane.

 3. Opcjonalnie możesz zmienić wybrane ustawienia predefiniowane w okienku Szczegóły ustawień predefiniowanych po prawej. Odpowiednie instrukcje zawiera sekcja Modyfikowanie ustawień predefiniowanych.

 4. Kliknij opcję Utwórz. W programie Photoshop zostanie otwarty nowy dokument oparty na ustawieniach predefiniowanych.

Modyfikowanie ustawień predefiniowanych

Przed otwarciem dokumentu używającego ustawień predefiniowanych można je zmienić w prawym okienku.

 1. Podaj nazwę nowego dokumentu.

  Preset details
  Okienko Szczegóły ustawień predefiniowanych

 2. Określ następujące ustawienia predefiniowane:

  Szerokość i Wysokość: Określają rozmiar dokumentu. Wybierz jednostkę z menu podręcznego.

  Orientacja: określa orientację strony dokumentu — poziomą lub pionową.

  Obszary kompozycji: Tę opcję należy wybrać, jeśli dokument ma zawierać obszary kompozycji. Program Photoshop doda obszar kompozycji podczas tworzenia dokumentu.

  Tryb kolorów: Określa tryb kolorów dokumentu. Zmiana trybu koloru powoduje przekonwertowanie domyślnej zawartości wybranego profilu nowego dokumentu na nowy kolor.

  Rozdzielczość: określa precyzję odtwarzania szczegółów obrazu bitmapowego wyrażoną w liczbie pikseli na cal lub pikseli na centymetr.

  Zawartość tła: określa kolor tła dokumentu.

 3. Aby określić następujące dodatkowe opcje, kliknij pozycję Opcje zaawansowane.

  advanced options

  Profil koloru: Określa profil koloru dokumentu z szerokiego wyboru opcji.

  Proporcje pikseli: Określa stosunek szerokości pojedynczego piksela klatki do jego wysokości.

 4. Kliknij opcję Utwórz, aby otworzyć dokument z ustawieniami predefiniowanymi.

Zapisywanie własnych ustawień predefiniowanych

Okienko Szczegóły ustawień predefiniowanych umożliwia modyfikowanie istniejących ustawień predefiniowanych lub określanie nowych ustawień predefiniowanych. Aby zapisać własne ustawienia jako nowe ustawienie predefiniowane, wykonaj następujące czynności:

 1. Po określeniu ustawień predefiniowanych kliknij ikonę w okienku Szczegóły ustawień predefiniowanych.

 2. Podaj nazwę nowych ustawień predefiniowanych.

 3. Kliknij opcję Zapisz ustawienia predefiniowane.

Dostęp do nowych ustawień predefiniowanych jest możliwy na karcie Zapisane okna dialogowego Nowy dokument.

Tworzenie dokumentów przy użyciu szablonów z usługi Stock

Program Photoshop zawiera wiele szablonów z usługi Adobe Stock. W szablonach z warstwami czcionek są używane podstawowe czcionki lub czcionki, które można synchronizować z usługą Adobe Typekit. Aby utworzyć dokument przy użyciu szablonu, wykonaj jedną z tych czynności:

 1. W oknie dialogowym Nowy dokument kliknij kartę kategorii: Fotografia, Druk, Sztuka i ilustracja, Internet, Urządzenie przenośnei Film i wideo.

 2. Wybierz szablon.

 3. Kliknij opcję Wyświetl podgląd, aby wyświetlić podgląd szablonu. Podgląd to obraz szablonu, z którym można się zapoznać, aby zdecydować, czy kupić licencję na szablon.

  Templates
  Template_preview
  Wyświetl podgląd szablonu, zanim uzyskasz na niego licencję

 4. Kliknij opcję Pobierz.

  W programie Photoshop zostanie wyświetlony monit o uzyskanie licencji na szablon z usługi Adobe Stock. Więcej informacji na temat licencjonowania oraz informacje pokrewne zawiera Pomoc usługi Adobe Stock.Po uzyskaniu licencji na szablon przy użyciu przydziałów zasobów lub środków na koncie można go otworzyć jako dokument programu Photoshop, nad którym można pracować.

  Template_license
  Uzyskiwanie licencji na szablon

 5. Po pobraniu szablonu kliknij opcję Otwórz. Jeśli podczas otwierania szablonu zostanie wyświetlony monit o zsynchronizowanie czcionek z usługą Typekit, kliknij przycisk OK.

  Następnie można pracować z dokumentem otwartym w programie Photoshop tak, jak z każdym innym dokumentem PSD.

  Uwagi:

  • Pobrane szablony są dodawane do Bibliotek Creative Cloud pod nazwą Szablony stockowe. Dostęp do tej biblioteki jest możliwy w panelu Biblioteki.
  • Pliki szablonów programu Photoshop mają rozszerzenie PSDT. Jednak po otwarciu szablonu zostaje otwarte jego wystąpienie w postaci dokumentu PSD . Zmiany wprowadzone w tym dokumencie PSD nie wpływają na oryginalny szablon PSDT.

Wyszukiwanie większej liczby szablonów w usłudze Adobe Stock

Oprócz wstępnie wybranych szablonów z usługi Adobe Stock inne takie szablony można wyszukiwać i pobierać bezpośrednio w oknie dialogowym Nowy dokument.

 • Podczas pracy w oknie dialogowym Nowy dokument wprowadź ciąg wyszukiwania w polu Znajdź więcej szablonów w usłudze Adobe Stock. Można też kliknąć opcję Przejdź, aby przeglądać wszystkie szablony dostępne do wybrania.

Program Photoshop otworzy witrynę Adobe Stock w nowym oknie przeglądarki. Wyszukaj więcej szablonów i pobierz szablon, który najlepiej spełnia wymagania projektu.

Stock_license
Przeglądanie i licencjonowanie szablonów w witrynie Adobe Stock

Korzystanie ze starszego interfejsu Nowy plik

Chociaż nie jest to zalecane, można wyłączyć najnowszy interfejs Nowy dokument i korzystać ze starszego interfejsu Nowy plik, który był domyślnie dostępny w programie Photoshop w wersji 2015.5 lub starszej.

 1. Wybierz opcję Edycja > Preferencje > Ogólne.

 2. Wybierz opcję Użyj starszego interfejsu „Nowy plik”. Kliknij przycisk OK.

  Preferences
  Włączanie starszego interfejsu Nowy plik (nie zalecane)

Uwaga:

Pliki można otwierać przy użyciu skrótów klawiaturowych (Ctrl/Cmd+O). Można też utworzyć nowy dokument (Ctrl/Cmd+N), aby otworzyć to okno dialogowe.

Często zadawane pytania

Szablony w programie Photoshop mają format PSDT. Po otwarciu szablonu program Photoshop tworzy jego wystąpienie w formie dokumentu. Uzyskany dokument zachowuje się i jest zapisywany tak samo jak każdy inny dokument programu Photoshop.

Zapisane ustawienia predefiniowane można zmieniać w okienku Szczegóły ustawień predefiniowanych. Nowe ustawienia predefiniowane należy jednak zapisać pod inną nazwą.

Nie. Wszelkie zmiany wprowadzone w wystąpieniu szablonu po jego pobraniu nie są stosowane do oryginalnego szablonu.

Szablony pobrane w programach Photoshop i Illustrator znajdują się w panelu Biblioteki. W programie Photoshop można otwierać tylko szablony w formacie PSDT, a w programie Illustrator — tylko szablony w formacieAIT.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online