Zliczanie obiektów na obrazie

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Uwaga:

W przypadku programu Photoshop CS6 funkcje związane z grafiką 3D były dostępne tylko w wersji Photoshop Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended.

Korzystając z narzędzia Zliczanie, można zliczać obiekty na obrazie. Obiekty można zliczyć ręcznie. Aby to zrobić, wybierz narzędzie Zliczanie i klikać na obiektach — program Photoshop będzie rejestrował liczbę kliknięć. Obliczona wartość jest wyświetlana na elemencie i na pasku opcji narzędzia Zliczanie. Wartości zliczania są zapisywane razem z plikiem.

Program Photoshop udostępnia także funkcję automatycznego zliczania obiektów w wielu zaznaczonych obszarach na obrazie. Wyniki są rejestrowane w panelu Dziennik pomiarów. Zobacz Wykonywanie pomiarów.

Ręczne zliczanie elementów obrazu

 1. Wybierz narzędzie Zliczanie (poniżej narzędzia Kroplomierz w panelu Narzędzia).
 2. Wybierz opcje narzędzia Zliczanie.

  Grupa zliczania

  Dodanie wartości zliczania do obrazu powoduje utworzenie domyślnej grupy zliczania. Można utworzyć wiele grup zliczania, z których każda będzie miała inną nazwę, inne rozmiary znacznika i etykiety, a także inny kolor. Dodawanie wartości zliczania do obrazu powoduje zwiększanie wartości dla obecnie wybranej grupy zliczania. Aby pokazać lub ukryć grupę zliczania, kliknij ikonę oka. Aby utworzyć grupę zliczania, kliknij ikonę folderu. Aby usunąć grupę zliczania, kliknij ikonę Usuń. Aby zmienić nazwę grupy zliczania, wybierz polecenie Zmień nazwę z menu Grupa zliczania.

  Kolor

  Aby ustawić kolor grupy zliczania, kliknij próbnik kolorów.

  Rozmiar znacznika

  Wprowadź wartość od 1 do 10 lub zmień wartość za pomocą suwaka.

  Rozmiar etykiety

  Wprowadź wartość od 8 do 72 lub zmień wartość za pomocą suwaka.

 3. Aby dodać znacznik i etykietę zliczania, kliknij obraz:
  • Aby przesunąć wskaźnik zliczania, umieść wskaźnik na znaczniku lub liczbie, zaczekaj, aż kursor przyjmie kształt strzałek kierunków, a następnie przeciągnij. (Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift ogranicza ruchy do linii pionowych i poziomych).

  • Aby przesunąć znacznik, kliknij z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Całkowita liczba elementów zostanie uaktualniona.

  • Aby wyzerować liczbę dla obecnie wybranej grupy, kliknij przycisk Wyczyść na pasku opcji.

  Uwaga:

  Czyszczenie liczników nie ma wpływu na liczby elementów już zapisane w dzienniku pomiarów.

 4. (Opcjonalnie) Aby zmienić grupy zliczania, wybierz inną grupę z menu Grupa zliczania lub kliknij ikonę folderu w celu utworzenia nowej grupy. Kolejne kliknięcia będą powodować aktualizację obecnie wybranej grupy zliczania.
 5. (Opcjonalnie) Aby wyświetlić lub ukryć liczby elementów:
  • Wybierz polecenie Widok > Pokaż > Licznik.

  • Wybierz polecenie Widok > Dodatki, Widok > Pokaż > Wszystko lub Widok > Pokaż > Brak.

 6. (Opcjonalnie) Aby zapisać liczbę elementów w dzienniku pomiarów, wybierz polecenie Analiza > Nagraj pomiary lub kliknij przycisk Nagraj pomiary w panelu Dziennik pomiarów.
  Uwaga:

  Aby w dzienniku pomiarów można było zapisać liczbę elementów, jako punkt danych pomiarowych należy ustawić punkt zliczania. Wybierz polecenie Analiza > Wybierz punkty danych > Własne, przejdź do obszaru narzędzia Zliczanie i zaznacz punkt zliczania.

 7. (Opcjonalnie) Aby zapisać wszystkie liczniki i grupy zliczania dodane do obrazu, wybierz polecenie Plik > Zapisz.

Automatyczne zliczanie obiektów w zaznaczeniu

Program Photoshop oferuje funkcję automatycznego zliczania, która pozwala zliczać obiekty w wielu zaznaczonych obszarach. Utwórz zaznaczenia za pomocą narzędzia Różdżka lub polecenia Zakres kolorów.

 1. Zaznacz narzędzie Różdżka lub wybierz polecenie Zaznacz > Zakres kolorów.
 2. Utwórz zaznaczenie obejmujące obiekty, które będą zliczane. Zliczanie jest najbardziej wiarygodne w przypadku obiektów dobrze kontrastujących z tłem.
  • W przypadku używania narzędzia Różdżka odpowiednio zwiększ lub zmniejsz wartość opcji Tolerancja (odpowiedzialnej za czułość zaznaczanych obiektów na obrazie). Usuń zaznaczenie opcji Wygładzanie i Sąsiadujące.

  • W przypadku używania opcji Zakres kolorów ustaw opcje Rozmycie i Zaznaczone kolory w celu określenia odpowiednich obszarów obrazu (zobacz Zaznaczanie zakresu kolorów).

 3. Wybierz polecenie Analiza > Wybierz punkty danych > Własne.
 4. W obszarze Zaznaczenia wybierz punkt zliczania i kliknij przycisk OK.
 5. Wybierz polecenie Okno > Dziennik pomiarów.
 6. Wybierz polecenie Analiza > Nagraj pomiary lub kliknij przycisk Nagraj pomiary w panelu Dziennik pomiarów. (Jeśli ta opcja nie jest dostępna, wybierz narzędzie inne niż Zliczanie).

  Program Photoshop zliczy obiekty w zaznaczonych obszarach i zapisze wynik w dzienniku pomiarów, w kolumnie Zliczanie.

Więcej materiałów tego typu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto