Tworzenie szybkich zaznaczeń

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 6. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 7. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 8. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 9. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 10. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 11. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 12. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 13. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 14. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 15. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 16. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 17. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 18. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 19. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 20. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 21. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 22. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

Narzędzia Zaznaczanie obiektów, Zaznaczanie tematu, Szybkie zaznaczanie i Różdżka ułatwiają tworzenie zaznaczeń w programie Photoshop.

Zaznaczenia definiują obszar do edycji podczas pracy nad obrazami i kompozycjami. Funkcjonalne narzędzia do zaznaczania w programie Photoshop ułatwiają zaznaczanie obiektów.

Narzędzie Zaznaczenie obiektów

Wprowadzone w programie Photoshop 21.0 (listopad 2019 r.)

Narzędzie Zaznaczanie obiektów w programie Photoshop

Uwaga:

Nie widzisz narzędzia Zaznaczanie obiektów na pasku narzędzi? Zobacz Brakujące narzędzia na pasku narzędzi.

Narzędzie Zaznaczanie obiektów ułatwia zaznaczanie pojedynczych obiektów i części obiektów na obrazie — na przykład osób, samochodów, mebli, zwierząt domowych czy ubrań. Wystarczy narysować prostokąt lub lasso wokół obiektu, a narzędzie Zaznaczanie obiektów automatycznie zaznaczy element w tym obszarze. To narzędzie najlepiej działa w przypadku wyraźnych obiektów na obszarach bez dużego kontrastu. 

Obejrzyj wideo Julieanne Kost, w którym omawia ona ulepszenia funkcji programu Photoshop: narzędzie Zaznacz temat, nowe narzędzie Zaznaczanie obiektów i ulepszenia wypełniania z uwzględnieniem zawartości: Ulepszenia sztucznej inteligencji programu Photoshop

Narzędzie Zaznaczanie obiektów jest dostępne w następujących miejscach:

Narzędzie Zaznaczanie obiektów jest przydatne, gdy trzeba zaznaczyć tylko jeden obiekt lub część obiektu na obrazie zawierającym wiele istotnych elementów. Polecenie Zaznaczanie tematu jest przeznaczone do zaznaczania głównego tematu całego obrazu.

Aby zaznaczyć obiekty na obrazie przy użyciu narzędzia Zaznaczanie obiektów, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie obiektów z panelu narzędzi.

 2. Wybierz tryb zaznaczania i określ obszar wokół obiektu.

  Na pasku opcji wybierz tryb zaznaczania: Prostokąt lub Lasso.

  • Tryb prostokąta: Przeciągnij wskaźnik, aby ustanowić prostokątny obszar wokół obiektu.
  • Tryb lasso: Przeciągnij w przybliżeniu lasso otaczające obramowanie obiektu.

  Program Photoshop automatycznie zaznaczy obiekt we wskazanym obszarze.   

 3. Odejmowanie od zaznaczenia i dodawanie do zaznaczenia

  Kliknij jedną z opcji zaznaczania na pasku opcji: Nowe, Dodaj do, Odejmij od lub Przetnij z. Nowy jest opcją domyślną, jeśli żadna inna nie została wybrana. Po utworzeniu pierwszego zaznaczenia opcja zmienia się automatycznie na Dodaj do.

  Dodawanie do zaznaczenia: Przytrzymaj klawisz Shift lub wybierz opcję Dodaj do zaznaczenia na pasku opcji, a następnie narysuj nowy prostokąt lub nowe lasso wokół brakującego obszaru. Powtarzaj ten proces, aż wszystkie brakujące obszary zostaną dodane do zaznaczenia.

  Odejmowanie od zaznaczenia: Można to zrobić na dwa sposoby.

  1. Użyj opcji Odejmij od zaznaczenia dostępnej na pasku opcji.
   • Wyłącz opcjęOdejmowanie obiektów na pasku opcji.
   • Przytrzymaj klawisz Option (macOS) / Alt (Windows) lub wybierz opcję Odejmij od zaznaczenia na pasku opcji, a następnie narysuj dokładnie prostokąt lub lasso wokół obszaru, który chcesz odjąć od zaznaczenia. 
  2. Użyj opcji Odejmowanie obiektów na pasku opcji.

  Opcja Odejmowanie obiektów jest szczególnie przydatna podczas usuwania tła wewnątrz zaznaczenia obiektu. O opcji Odejmowanie obiektów można myśleć jako o odwróconym narzędziu Zaznaczanie obiektów. Narysuj w przybliżeniu lasso lub prostokąt wokół obszaru, który ma zostać odjęty. Uwzględnienie większej części tła w tym obszarze pozwala uzyskać lepszy wynik odejmowania.

  1. Włącz opcję Odejmowanie obiektów na pasku opcji. 
  2. Przytrzymaj klawisz Option (macOS) / Alt (Windows) lub wybierz opcję Odejmij od zaznaczenia na pasku opcji, a następnie narysuj w przybliżeniu prostokąt lub lasso wokół obszaru, który chcesz odjąć od zaznaczenia.
 4. Wybieranie opcji zaznaczania obiektów

  Próbkuj wszystkie warstwy: Tworzy zaznaczenie na podstawie wszystkich warstw, a nie tylko warstwy bieżącej.

  Popraw krawędź: Zmniejsza nierówności i błędy w krawędziach zaznaczenia. Automatycznie kieruje zaznaczenie dalej w stronę krawędzi obrazu i częściowo poprawia krawędzie za pomocą opcji, które można ręcznie wprowadzić przy użyciu obszaru roboczego Zaznacz i maskuj.

 5. Dalsze dostosowywanie krawędzi zaznaczenia w obszarze roboczym Zaznacz i maskuj

  Aby precyzyjniej dostosować obramowanie zaznaczenia, wyświetlić zaznaczenie na różnych tłach albo użyć go jako maski, na pasku opcji kliknij pozycję Zaznacz i maskuj.

Zaznaczanie tematu

Zoptymalizowane pod kątem lepszego zaznaczania portretów w programie Photoshop 21.2 (czerwiec 2020 r.)

Zaznaczanie tematu w programie Photoshop

Funkcja Zaznacz temat pozwala jednym kliknięciem zaznaczyć najbardziej wyróżniające się elementy obrazu. Dzięki zaawansowanym systemom samouczenia przygotowaliśmy funkcję Zaznacz temat do wykrywania różnorodnych obiektów na obrazie — między innymi osób, zwierząt, pojazdów czy zabawek. 

 1. Automatyczne zaznaczanie tematu

  Funkcja Zaznacz temat automatycznie zaznacza wyróżniające się elementy obrazu. Aby użyć opcji Zaznacz temat, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Podczas edytowania obrazu wybierz polecenie Zaznaczanie > Temat.
  • Podczas używania narzędzia Zaznaczanie obiektu, Szybkie zaznaczanie lub Różdżka kliknij pozycję Zaznacz temat na pasku opcji.
  • Podczas używania narzędzi Zaznaczanie obiektu lub Szybkie zaznaczanie w obszarze roboczym Zaznacz i maskuj kliknij pozycję Zaznacz temat na pasku opcji.
  Uwaga:

  Począwszy od programu Photoshop 21.2 (czerwiec 2020 r.) funkcja Zaznacz temat działa z uwzględnieniem zawartości i stosuje nowe algorytmy niestandardowe, gdy wykryje osobę na obrazie. Podczas tworzenia zaznaczenia na obrazach z portretami działanie w obszarze włosów zostało istotnie poprawione, aby zaznaczanie włosów było precyzyjne. Aby tymczasowo wyłączyć rozpoznawanie zawartości, można nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift podczas korzystania z funkcji Zaznacz temat.  

 2. Dodawanie do lub odejmowanie od zaznaczenia

  Z każdym narzędziem do zaznaczania można używać opcji zaznaczania Dodaj do zaznaczenia i Odejmij od zaznaczenia, aby w razie potrzeby wyczyścić wybór początkowy. Zobacz Ręczne dopasowywanie obszaru zaznaczenia.

 3. Dalsze dostosowywanie zaznaczenia jest możliwe w obszarze roboczym Zaznacz i maskuj

  Wybierz pozycje Zaznacz > Zaznacz i maskuj, aby otworzyć obraz w obszarze roboczym Zaznacz i maskuj. Użyj narzędzi i suwaków w obszarze roboczym, aby jeszcze bardziej wyczyścić zaznaczenie.

  Zobacz Obszar roboczy Zaznacz i maskuj.

Narzędzie Szybkie zaznaczanie

Narzędzie Szybkie zaznaczanie pozwala szybko namalować zaznaczenie przy użyciu okrągłej końcówki pędzla z możliwością dopasowywania. Podczas przeciągania zaznaczenie rozszerza się na zewnątrz i automatycznie wyszukuje wyraźne krawędzie obrazu oraz podąża za nimi.

 1. Wybierz narzędzie Szybkie zaznaczanie . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, kliknij i przytrzymaj narzędzie Różdżka ).
 2. Kliknij jedną z opcji zaznaczania na pasku opcji: Nowy, Dodaj do lub Odejmij od.

  „Nowy” jest opcją domyślną, jeśli żadna inna nie została wybrana. Po utworzeniu pierwszego zaznaczenia, opcja zmienia się automatycznie na Dodaj do.

 3. Aby zmienić rozmiar końcówki pędzla, kliknij menu podręczne Pędzel na pasku opcji i wpisz rozmiar w pikselach lub przesuń suwak. Opcje menu Rozmiar mogą włączyć czułość pędzla na nacisk pisaka lub ruchy kółka.
  Uwaga:

  Przy tworzeniu zaznaczenia, wciśnięcie klawisza prawego nawiasu (]) powoduje zwiększenie rozmiaru pędzla narzędzia Szybkie zaznaczanie, a wciśnięcie klawisza lewego nawiasu ([), zmniejszenie rozmiaru pędzla.

 4. Wybierz opcje narzędzia Szybkie zaznaczanie.

  Próbkuj wszystkie warstwy: Tworzy zaznaczenie na podstawie wszystkich warstw, a nie tylko warstwy bieżącej.

  Popraw krawędź: Zmniejsza nierówności i błędy w krawędziach zaznaczenia. Funkcja Popraw krawędź automatycznie kieruje zaznaczenie w stronę krawędzi obrazu i częściowo poprawia krawędzie zależnie od opcji, które można ręcznie wprowadzić przy użyciu obszaru roboczego Zaznacz i maskuj.

 5. Pomaluj wnętrze fragmentu obrazu, który ma być zaznaczony. Zaznaczenie zwiększa się w trakcie malowania. Jeśli uaktualnianie jest powolne, przeciągaj kursor tak, by zmiany dotyczące zaznaczenia mogły być zakończone. W trakcie malowania w pobliżu krawędzi kształtu, obszar zaznaczenia zwiększa się, dostosowując do konturu krawędzi kształtu.

  Malowanie z zastosowaniem narzędzia Szybkie zaznaczanie w programie Photoshop
  Malowanie przy użyciu narzędzia Szybkie zaznaczanie dla powiększenia zaznaczenia

  • Aby odjąć część zaznaczonego obszaru, kliknij opcję Odejmij od, umieszczoną na pasku opcji i przeciągnij kursor nad istniejącym zaznaczeniem.
  • Aby tymczasowo przełączyć się pomiędzy trybami dodawania i odejmowania, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS).
  • Aby zmienić kursor narzędzia, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Kursory > Kursory do malowania (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Kursory > Kursory do malowania (macOS). Opcja Zwykła końcówka pędzla wyświetla standardowy kursor narzędzia Szybkie zaznaczanie ze znakiem plusa lub minusa, określającym tryb zaznaczania.
  Uwaga:

  Zatrzymanie przeciągania i kliknięcie lub przeciągnięcie po obszarze umieszczonym obok powoduje powiększenie danego obszaru o nowe pole.

 6. Kliknij opcję Zaznacz i maskuj, aby dokładniej dostosować obwiednię zaznaczenia.

Różdżka, narzędzie

Narzędzie Różdżka umożliwia zaznaczenie jednolicie zabarwionego fragmentu obrazu (np. czerwonego kwiatu) bez potrzeby zaznaczania jego krawędzi za pomocą Lassa. Określ wybrany zakres koloru lub tolerancję względem oryginalnego koloru i kliknij.

Uwaga:

Narzędzie Różdżka nie może być stosowane do pracy z obrazami w trybie bitmapy i obrazami o 32‑bitach na kanał.

 1. Wybierz narzędzie Różdżka . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, można uzyskać do niego dostęp, przytrzymując naciśnięty przycisk narzędzia Szybkie zaznaczenie ).
 2. Przejdź na pasek opcji i wybierz jedną z opcji zaznaczania: Kursor narzędzia Różdżka zmieni się stosownie do zaznaczonej opcji.
  Opcje zaznaczania w programie Photoshop
  Opcje zaznaczania

  A. Nowy dokument B. Dodaj do C. Odejmij od D. Przetnij z 

 3. Przejdź na pasek opcji i ustaw dowolną z następujących opcji:

  Tolerancja: Określa zakres kolorów wybranych pikseli. Należy wprowadzić wartość w pikselach w zakresie od 0 do 255. Wprowadzenie małej wartości powoduje wybór kliku kolorów o wysokim stopniu podobieństwa do wskazanego piksela. Wprowadzenie większej wartości skutkuje wyborem szerszego zakresu kolorów.

  Wygładzanie: Pozwala na utworzenie zaznaczenia o gładszych krawędziach.

  Sąsiadujący: Ta opcja pozwala na zaznaczenie tylko tych obszarów o podobnych kolorach, które przylegają do siebie. W przeciwnym wypadku zaznaczane są piksele na całym obrazie.

  Próbkuj wszystkie warstwy: Kolory są zaznaczane na podstawie danych ze wszystkich widocznych warstw. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, Różdżka zaznacza tylko kolory warstwy aktywnej.

 4. Kliknij wybrany kolor na obrazie. Jeśli jest zaznaczona opcja Przyległe, zaznaczenie obejmuje przylegające piksele w granicach zakresu tolerancji. W przeciwnym wypadku zaznaczenie obejmuje wszystkie piksele w zakresie tolerancji.
 5. Kliknij opcję Zaznacz i maskuj, aby dopasować krawędź zaznaczenia, wyświetlić zaznaczenie na innym tle lub w postaci maski. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto