Podręcznik użytkownika Anuluj

Zaznaczanie elementów kompozycji

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Dodawanie warstwy wypełnienia
  15. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  16. Rysowanie i malowanie
  17. Rysowanie i edytowanie kształtów
  18. Korzystanie z warstw tekstowych
  19. Współpraca z innymi przez Internet
  20. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  21. Generowanie obrazów
  22. Generowanie tła
  23. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  5. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Narzędzia Zaznaczanie obiektów, Zaznaczanie tematu, Szybkie zaznaczanie i Różdżka ułatwiają tworzenie zaznaczeń w programie Photoshop.

Łącze bezpośrednie do programu Adobe Photoshop

Wypróbuj w aplikacji
Wykonaj te czynności w pliku przykładowym, aby nauczyć się tworzyć szybkie zaznaczenia w przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania.

Tematyka tego artykułu:

Zaznaczenia definiują obszar do edycji podczas pracy nad obrazami i kompozycjami. Funkcjonalne narzędzia do zaznaczania w programie Photoshop ułatwiają zaznaczanie obiektów.

Automatyczne zaznaczanie obiektów przy wskazaniu

Narzędzie Zaznaczenie obiektów

Zaktualizowane w programie Photoshop 24.0 (październik 2022 r.)

Narzędzie Zaznaczanie obiektów ułatwia zaznaczanie pojedynczych obiektów i części obiektów na obraziena przykład osób, samochodów, wody, budynków, zwierząt domowych czy górWystarczy narysować prostokąt lub obrysować obiekt/obszar albo użyć narzędzia Zaznaczanie obiektów, aby automatycznie wykryć i zaznaczyć obiekt lub obszar na obrazie.Zaznaczenia tworzone przy użyciu narzędzia Zaznaczanie obiektów są teraz dokładniejsze i zachowują szczegóły na krawędziach zaznaczenia, co oznacza, że możesz poświęcić mniej czasu na uzyskiwanie idealnych zaznaczeń.

Narzędzie Zaznaczanie obiektów a przestrzeń robocza Zaznaczanie i maskowanie

Narzędzie Zaznaczanie obiektów () jest dostępne w następujących miejscach:

 • Główny pasek narzędzi aplikacji w programie Photoshop
 • Pasek narzędzi w przestrzeni roboczej Zaznacz i maskuj

Obejrzyj krótkie wideo poniżej, aby dowiedzieć się, jak korzystać z funkcji Zaznaczanie obiektów w programie Photoshop.

Przeczytaj cały artykuł, aby zapoznać się ze szczegółami. 

Aby zaznaczyć obiekty lub obszary na obrazie przy użyciu narzędzia Zaznaczanie obiektów, wykonaj następujące czynności:

 1. Korzystanie z narzędzia Zaznaczanie obiektów

  Wybierz narzędzie Zaznaczanie obiektów z paska narzędzi.

  Uwaga:

  Nie widzisz narzędzia Zaznaczanie obiektów na pasku narzędzi? Zobacz Brakujące narzędzia na pasku narzędzi.

 2. Zaznaczanie przy użyciu narzędzia Zaznaczanie obiektów

  Na pasku opcji zaznaczania obiektu włącz funkcję Wyszukiwarka obiektów. Gdy jest ona włączona, obok opcji Wyszukiwarka obiektów jest widoczna obracająca się ikona odświeżania. Wskaż i zaznacz odpowiedni obiekt lub obszar na obrazie. Wyszukiwarka obiektów jest domyślnie włączona.

  Jeśli nie chcesz korzystać z automatycznego zaznaczania, wyłącz opcję Wyszukiwarka obiektów na pasku opcji, wybierz opcję Tryb: Prostokąt lub Lasso, po czym przeciągnij obiekt w celu dokonania zaznaczenia.

  Pasek opcji narzędzia Zaznaczanie obiektów

  • Prostokąt: Przeciągnij wskaźnik, aby określić prostokątny obszar wokół obiektu lub obszaru.
  • Lasso: Przeciągnij w przybliżeniu obramowanie wokół obiektu lub obszaru.
 3. Odejmowanie od zaznaczenia i dodawanie do zaznaczenia

  Kliknij jedną z opcji zaznaczania na pasku opcji: Nowe, Dodaj do, Odejmij od lub Przetnij z. Nowy jest opcją domyślną, jeśli żadna inna nie została wybrana. Po utworzeniu pierwszego zaznaczenia opcja zmienia się automatycznie na Dodaj do.

  Dodawanie do zaznaczenia: Przytrzymaj klawisz Shift lub wybierz opcję Dodaj do zaznaczenia na pasku opcji, a następnie wskaż kursorem obszar/narysuj nowy prostokąt lub nowe lasso wokół brakującego obszaru. Powtarzaj ten proces, aż wszystkie brakujące obszary zostaną dodane do zaznaczenia.

  Odejmowanie od zaznaczenia: Można to zrobić na dwa sposoby.

  • Użyj opcji Odejmij od zaznaczenia na pasku opcjiPrzytrzymaj klawisz Option (macOS)/Alt (Windows) lub wybierz opcję Odejmij od zaznaczenia na pasku opcji, a następnie wskaż kursorem obszar albonarysuj prostokąt lub lasso wokół granicy obszaru, który chcesz odjąć od zaznaczenia.
  • Włącz opcję Odejmowanie obiektów spośród opcji dodatkowych (ikona koła zębatego na pasku opcji): Opcja Odejmowanie obiektów jest szczególnie przydatna przy usuwaniu obszarów tła wewnątrz bieżącego zaznaczenia obiektu. O opcji Odejmowanie obiektów można myśleć jako o odwróconym narzędziu Zaznaczanie obiektów. 
 4. Opcje zaznaczania obiektów

  Próbkuj wszystkie warstwy: Tworzy zaznaczenie na podstawie wszystkich warstw, a nie tylko warstwy bieżącej.

  Twarde krawędzie: Umożliwia włączenie twardych krawędzi dla granic zaznaczenia.

 5. Dalsze dostosowywanie krawędzi zaznaczenia w przestrzeni roboczej Zaznaczanie i maskowanie

  Okno dialogowe opinii na temat zaznaczania obiektów

  Aby precyzyjniej dostosować obramowanie zaznaczenia, wyświetlić zaznaczenie na różnych tłach albo użyć go jako maski, na pasku opcji kliknij pozycję Zaznacz i maskuj.

  Skorzystaj z okna dialogowego opinii na temat zaznaczania, aby podzielić się szczegółowymi informacjami o zaznaczaniu za pomocą narzędzia Zaznaczanie obiektów i pomóc nam w jego udoskonalaniu.

Ulepszony mechanizm zaznaczania

Wprowadzone w programie Photoshop 24.0 (październik 2022 r.)

Zaawansowane narzędzie Zaznaczanie obiektów pozwala jednym kliknięciem zaznaczyć element taki jak niebo, woda, podłoże naturalne, roślina czy obiekt architektoniczny.

Dostosuj zaznaczenie w przestrzeni roboczej Zaznaczanie i maskowanie lub użyj ulepszonej funkcji automatycznego wykrywania, aby wprowadzić określone korekty.

Narzędzie Zaznaczanie obiektów dostępne w lewym panelu oraz przestrzeń robocza Zaznaczanie i maskowanie umożliwiają szybsze oraz dokładniejsze zaznaczanie.

Ulepszony mechanizm zaznaczania w programie Photoshop

Aby zaznaczyć niebo lub inny obiekt jednym kliknięciem, wykonaj te kroki:

 1. Wybierz narzędzie Zaznaczanie obiektów z panelu narzędzi.

 2. Zaznacz pole wyboru Wyszukiwarka obiektów. Zmień kolor nakładki na inny niż kolor nieba. Wybierz kolor z poziomu opcji nakładki.

 3. Wskaż niebo obrazu, aby zobaczyć nakładkę. Jest to możliwe po włączeniu narzędzia Zaznaczanie obiektów i funkcji Wyszukiwarka obiektów. Możesz poprawić zaznaczenie nieba.  

 4. Utwórz warstwy dopasowania Wypełnienie kolorem, zaznaczając niebo narzędziem Zaznaczanie obiektów.

Aktualizacja sterownika graficznego w systemie Windows

Jeśli podczas używania narzędzia Zaznaczanie obiektów w systemie Windows występują awarie lub inne problemy ze stabilnością, gdy jest używana karta graficzna NVIDIA, może być konieczne zaktualizowanie sterowników tej karty dla systemu Windows. W usłudze Windows Update nie zawsze znajdują się najnowsze sterowniki. Aktualizacje sterowników należy sprawdzać bezpośrednio w witrynie internetowej producenta posiadanej karty:

Należy pamiętać, że sterowniki w komputerach przenośnych różnią się czasami nazwą od podobnych sterowników w komputerach stacjonarnych. Niektórzy producenci kart graficznych mają inne oprogramowanie, które należy aktualizować wraz ze sterownikiem wideo. Uważnie przeczytaj instrukcje dotyczące aktualizacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się bezpośrednio z producentem karty graficznej.

Aby dowiedzieć się, jak ręcznie aktualizować lub ręcznie zainstalować sterownik graficzny w systemie Windows 10, przeczytaj sekcję Aktualizacja sterownika w systemie Windows 10.

Zmienianie preferencji programu Photoshop w celu poprawy stabilności zaznaczania

Wprowadzone w programie Photoshop 24.0 (październik 2022 r.)

Nowe ustawienie dostępne w preferencjach pozwala poprawić stabilność narzędzi Zaznaczanie obiektów, Zaznaczanie tematu i Zastępowanie nieba w przypadku używania systemu Windows i GPU firmy NVIDIA.

Niektórzy użytkownicy programu Photoshop korzystający z niego w systemie Windows zauważyli pogorszenie wydajności, awarie i nieoczekiwane zaznaczenia z powodu wadliwych sterowników ekranu firmy NVIDIA do systemu Windows. Wprowadziliśmy zmiany mające na celu poprawienie wydajności u użytkowników napotykających takie problemy. Dodaliśmy też preferencję mogącą poprawić stabilność.

Zmienianie preferencji programu Photoshop w celu poprawy stabilności zaznaczania
W preferencjach programu w kategorii Photoshop > Przetwarzanie obrazów > Proces zaznaczania zmień opcję Szybciej na Stabilniej.

Usuwanie i wypełnianie jednym kliknięciem

Wprowadzone w programie Photoshop 24.0 (październik 2022 r.)

Funkcja Usuń i wypełnij zaznaczenie pozwala usuwać niechciane obiekty z obrazów i retuszować złożone tła jednym kliknięciem.

Wystarczy utworzyć zaznaczenie narzędziem Zaznaczanie obiektów i użyć skrótu klawiaturowego, aby je usunąć:

 • macOS: Shift + Delete
 • Windows: Shift + Backspace

Jeśli korzystasz z innego narzędzia programu Photoshop, takiego jak Lasso, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, po czym wybierz opcję Usuń i wypełnij zaznaczenie, aby usunąć niechciane obiekty z obrazu.

Udoskonalone zaznaczanie włosów

Program Photoshop 23.4 (czerwiec 2022 r.) zawiera ulepszone narzędzie Zaznaczanie obiektów, które pomaga zaznaczać włosy na portretach.Narzędzie Zaznaczanie obiektów rozpoznaje teraz portrety i pozwala uzyskać maskę równie precyzyjną jak narzędzie Zaznaczanie obiektów.

Otwórz portret, wybierz narzędzie Zaznaczanie obiektów z paska narzędzi i utwórz zaznaczenie, klikając portret albo tworząc lasso lub ramkę zaznaczenia wokół osoby. Uzyskasz w ten sposób maskę z wszystkimi szczegółami włosów. 

Zachowywanie szczegółów włosów przy użyciu udoskonaleń funkcji Zaznaczanie obiektów

Po utworzeniu zaznaczenia narzędziem Zaznaczanie obiektów możesz dopracować uzyskaną maskę, używając opcji Popraw włosy w przestrzeni roboczej Zaznaczanie i maskowanie. Jest ona dostępna na pasku opcji i przydaje się w przypadku portretów niezawierających ludzi — na przykład zwierząt i futra.

Maskowanie wszystkich obiektów na warstwie jednym kliknięciem

Ta funkcja pozwala zaoszczędzić dużo czasu. Wykorzystuje potęgę technologii Adobe Sensei, aby po jednym kliknięciu wygenerować maski dla wszystkich obiektów na wybranej warstwie.

Wybierz opcję Warstwa > Maskuj wszystkie obiekty i zobacz, jak po jednym kliknięciu program Photoshop łatwo wygeneruje maski dla wszystkich obiektów wykrytych w warstwie.

Maskowanie wszystkich obiektów na warstwie
Wybierz opcję „Maskuj wszystkie obiekty”

utworzono warstwę maskowanych obiektów
Maska warstwy utworzona dla wszystkich obiektów wykrytych na warstwie po jednym kliknięciu.

Zaznacz temat

Zoptymalizowane pod kątem lepszego zaznaczania portretów w programie Photoshop 21.2 (czerwiec 2020 r.)

Począwszy od programu Photoshop 21.2 (czerwiec 2020 r.), funkcja Zaznacz temat działa z uwzględnieniem zawartości i stosuje nowe algorytmy niestandardowe, gdy wykryje osobę na obrazie. Podczas tworzenia zaznaczenia na obrazach z portretami działanie w obszarze włosów zostało istotnie poprawione, aby zaznaczanie włosów było precyzyjne. Aby tymczasowo wyłączyć rozpoznawanie zawartości, można nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift podczas korzystania z funkcji Zaznacz temat.

Zaznaczanie tematu w programie Photoshop

Funkcja Zaznacz temat () pozwala jednym kliknięciem zaznaczyć najbardziej wyróżniające się elementy obrazu. Dzięki zaawansowanym systemom samouczenia przygotowaliśmy funkcję Zaznacz temat do wykrywania różnorodnych obiektów na obrazie — między innymi osób, zwierząt, pojazdów czy zabawek. 

 1. Automatyczne zaznaczanie tematu

  Funkcja Zaznacz temat automatycznie zaznacza wyróżniające się elementy obrazu. Aby użyć opcji Zaznacz temat, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Podczas edytowania obrazu wybierz polecenie Zaznaczanie > Temat.
  • Podczas używania narzędzia Zaznaczanie obiektu, Szybkie zaznaczanie lub Różdżka kliknij pozycję Zaznacz temat na pasku opcji.
  • Podczas używania narzędzi Zaznaczanie obiektu lub Szybkie zaznaczanie w przestrzeni roboczej Zaznaczanie i maskowanie kliknij pozycję Zaznacz temat na pasku opcji.
 2. Dodawanie do lub odejmowanie od zaznaczenia

  Z każdym narzędziem do zaznaczania można używać opcji zaznaczania Dodaj do zaznaczenia i Odejmij od zaznaczenia, aby w razie potrzeby wyczyścić wybór początkowy. Zobacz Ręczne dopasowywanie obszaru zaznaczenia.

 3. Dalsze dostosowywanie zaznaczenia jest możliwe w przestrzeni roboczej Zaznaczanie i maskowanie

  Wybierz opcję Zaznacz > Zaznacz i maskuj, aby otworzyć obraz w przestrzeni roboczej Zaznaczanie i maskowanie. Użyj narzędzi i suwaków w obszarze roboczym, aby jeszcze bardziej wyczyścić zaznaczenie.

  Zobacz Przestrzeń robocza Zaznaczanie i maskowanie.

Usługa w chmurze Zaznacz temat

Funkcja Zaznacz temat może teraz przetwarzać dane w chmurze, co poprawia precyzję zaznaczeń i pozwala tworzyć obrazy wyższej jakości.

Aby dobrać sposób przetwarzania, w sekcji Przetwarzanie obrazów okna dialogowego Preferencje przełącz tryb na Chmura lub Urządzenie

Wybieranie usługi w chmurze Zaznacz temat w programie Photoshop
Wybieranie usługi w chmurze Zaznacz temat

Wybieranie ustawienia Urządzenie lub Chmura opcji Zaznaczanie tematu — przetwarzanie w programie Photoshop
Wybieranie ustawienia Urządzenie lub Chmura opcji Zaznaczanie tematu — przetwarzanie

Wybieranie ustawienia Urządzenie lub Chmura przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania w programie Photoshop

Możesz też utworzyć zaznaczenie w przestrzeni roboczej Zaznaczanie i maskowanie.

Czym różni się narzędzie Zaznaczanie obiektów od polecenia Zaznaczanie tematu?

Narzędzie Zaznaczanie obiektów jest przydatne, gdy trzeba zaznaczyć tylko jeden obiekt lub część obiektu na obrazie zawierającym wiele istotnych elementów. Polecenie Zaznaczanie tematu jest przeznaczone do zaznaczania głównego tematu całego obrazu.

Więcej informacji o poleceniu Zaznacz temat znajdziesz w następnej sekcji tego artykułu.

Narzędzie Szybkie zaznaczanie

Narzędzie Szybkie zaznaczanie pozwala szybko namalować zaznaczenie przy użyciu okrągłej końcówki pędzla z możliwością dopasowywania. Podczas przeciągania zaznaczenie rozszerza się na zewnątrz i automatycznie wyszukuje wyraźne krawędzie obrazu oraz podąża za nimi.

 1. Wybierz narzędzie Szybkie zaznaczanie . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, kliknij i przytrzymaj narzędzie Różdżka ).

 2. Kliknij jedną z opcji zaznaczania na pasku opcji: Nowy, Dodaj do lub Odejmij od.

  „Nowy” jest opcją domyślną, jeśli żadna inna nie została wybrana. Po utworzeniu pierwszego zaznaczenia, opcja zmienia się automatycznie na Dodaj do.

 3. Aby zmienić rozmiar końcówki pędzla, kliknij menu podręczne Pędzel na pasku opcji i wpisz rozmiar w pikselach lub przesuń suwak. Opcje menu Rozmiar mogą włączyć czułość pędzla na nacisk pisaka lub ruchy kółka.
  Uwaga:

  Przy tworzeniu zaznaczenia wciśnięcie klawisza prawego nawiasu (]) powoduje zwiększenie rozmiaru pędzla narzędzia Szybkie zaznaczanie, a wciśnięcie klawisza lewego nawiasu ([) — zmniejszenie rozmiaru pędzla.

 4. Wybierz opcje narzędzia Szybkie zaznaczanie.

  Próbkuj wszystkie warstwy: Tworzy zaznaczenie na podstawie wszystkich warstw, a nie tylko warstwy bieżącej.

  Popraw krawędź: Zmniejsza nierówności i błędy w krawędziach zaznaczenia. Funkcja Popraw krawędź automatycznie kieruje zaznaczenie w stronę krawędzi obrazu i częściowo poprawia krawędzie zależnie od opcji, które można ręcznie wprowadzić przy użyciu obszaru roboczego Zaznacz i maskuj.

 5. Pomaluj wnętrze fragmentu obrazu, który ma być zaznaczony. Zaznaczenie zwiększa się w trakcie malowania. Jeśli uaktualnianie jest powolne, przeciągaj kursor tak, by zmiany dotyczące zaznaczenia mogły być zakończone. W trakcie malowania w pobliżu krawędzi kształtu, obszar zaznaczenia zwiększa się, dostosowując do konturu krawędzi kształtu.

  Malowanie z zastosowaniem narzędzia Szybkie zaznaczanie w programie Photoshop
  Malowanie przy użyciu narzędzia Szybkie zaznaczanie dla powiększenia zaznaczenia

  • Aby odjąć część zaznaczonego obszaru, kliknij opcję Odejmij od, umieszczoną na pasku opcji i przeciągnij kursor nad istniejącym zaznaczeniem.
  • Aby tymczasowo przełączyć się pomiędzy trybami dodawania i odejmowania, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS).
  • Aby zmienić kursor narzędzia, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Kursory > Kursory do malowania (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Kursory > Kursory do malowania (macOS). Opcja Zwykła końcówka pędzla wyświetla standardowy kursor narzędzia Szybkie zaznaczanie ze znakiem plusa lub minusa, określającym tryb zaznaczania.
  Uwaga:

  Zatrzymanie przeciągania i kliknięcie lub przeciągnięcie po obszarze umieszczonym obok powoduje powiększenie danego obszaru o nowe pole.

 6. Kliknij opcję Zaznacz i maskuj, aby dokładniej dostosować obwiednię zaznaczenia.

Różdżka, narzędzie

Narzędzie Różdżka umożliwia zaznaczenie jednolicie zabarwionego fragmentu obrazu (np. czerwonego kwiatu) bez potrzeby zaznaczania jego krawędzi za pomocą Lassa. Określ wybrany zakres koloru lub tolerancję względem oryginalnego koloru i kliknij.

Uwaga:

Narzędzie Różdżka nie może być stosowane do pracy z obrazami w trybie bitmapy i obrazami o 32 bitach na kanał.

 1. Wybierz narzędzie Różdżka . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, można uzyskać do niego dostęp, przytrzymując naciśnięty przycisk narzędzia Szybkie zaznaczenie ).
 2. Na pasku opcji wybierz jedną z opcji zaznaczania: Kursor narzędzia Różdżka zmieni się stosownie do zaznaczonej opcji.
  Opcje zaznaczania w programie Photoshop
  Opcje zaznaczania

  A. Nowy dokument B. Dodaj do C. Odejmij od D. Przetnij z 

 3. Na pasku opcji ustaw dowolną z następujących opcji:

  Tolerancja: Określa zakres kolorów wybranych pikseli. Należy wprowadzić wartość w pikselach w zakresie od 0 do 255. Wprowadzenie małej wartości powoduje wybór kliku kolorów o wysokim stopniu podobieństwa do wskazanego piksela. Wprowadzenie większej wartości skutkuje wyborem szerszego zakresu kolorów.

  Wygładzanie: Pozwala na utworzenie zaznaczenia o gładszych krawędziach.

  Sąsiadujący: Ta opcja pozwala na zaznaczenie tylko tych obszarów o podobnych kolorach, które przylegają do siebie. W przeciwnym wypadku zaznaczane są piksele na całym obrazie.

  Próbkuj wszystkie warstwy: Kolory są zaznaczane na podstawie danych ze wszystkich widocznych warstw. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, Różdżka zaznacza tylko kolory warstwy aktywnej.

 4. Kliknij wybrany kolor na obrazie. Jeśli jest zaznaczona opcja Przyległe, zaznaczenie obejmuje przylegające piksele w granicach zakresu tolerancji. W przeciwnym wypadku zaznaczenie obejmuje wszystkie piksele w zakresie tolerancji.
 5. Kliknij opcję Zaznacz i maskuj, aby dopasować krawędź zaznaczenia, wyświetlić zaznaczenie na innym tle lub w postaci maski. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online