Narzędzia Zaznacz temat, Szybkie zaznaczanie i Różdżka ułatwiają tworzenie zaznaczeń w programie Photoshop.

Zaznacz temat

v2_select-subject-in-action
Zaznaczanie najważniejszych obiektów na obrazie jednym kliknięciem

Funkcja Zaznacz temat pozwala jednym kliknięciem zaznaczyć najbardziej wyróżniające się elementy obrazu. Dzięki zaawansowanym systemom uczącym się przygotowaliśmy funkcję Zaznacz temat do wykrywania różnorodnych obiektów na obrazie — między innymi osób, zwierząt, pojazdów czy zabawek.

Funkcja Zaznacz temat jest dostępna w programie Photoshop w następujący sposób:

 • Podczas edytowania obrazu wybierz polecenie Zaznaczanie > Temat.
 • Podczas używania narzędzia Szybkie zaznaczanie lub Różdżka kliknij przycisk Zaznacz temat na pasku opcji.
 • Podczas używania narzędzia Szybkie zaznaczanie w przestrzeni roboczej zaznaczania i maskowania kliknij przycisk Zaznacz temat na pasku opcji.

Funkcja Zaznacz temat automatycznie zaznacza wyróżniające się elementy obrazu. Zaznaczenie można dopasować przy użyciu innych narzędzi. Na powyższej przykładowej ilustracji funkcja Odejmij od zaznaczenia w połączeniu z innym narzędziem pozwoli usunąć fragment chodnika z automatycznego zaznaczenia.

Więcej informacji o dostosowywaniu zaznaczeń można znaleźć w artykule Dopasowywanie zaznaczeń pikseli.

refine-selections
Opcje dopasowywania zaznaczeń

A. Nowe zaznaczenie B. Dodaj do zaznaczenia C. Odejmij od zaznaczenia D. Przetnij z zaznaczeniem 
extra-selection
selection-edited
Automatyczne zaznaczenie można dostosować przy użyciu innych narzędzi do zaznaczania. W tym przykładzie odjęliśmy (z prawej) część automatycznego zaznaczenia (z lewej).

Narzędzie Szybkie zaznaczanie

Narzędzie Szybkie zaznaczanie  pozwala szybko namalować zaznaczenie przy użyciu okrągłej końcówki pędzla z możliwością dopasowywania. Podczas przeciągania zaznaczenie rozszerza się na zewnątrz i automatycznie wyszukuje wyraźne krawędzie obrazu oraz podąża za nimi.

 1. Wybierz narzędzie Szybkie zaznaczanie . (Jeśli narzędzie nie jest widoczne, kliknij i przytrzymaj narzędzie Różdżka ).
 2. Kliknij jedną z opcji zaznaczania na pasku opcji: Nowy, Dodaj do lub Odejmij od.

  Nowy jest opcją domyślną, jeśli żadna inna nie została wybrana. Po utworzeniu pierwszego zaznaczenia, opcja zmienia się automatycznie na Dodaj do.

 3. Aby zmienić rozmiar końcówki pędzla, kliknij menu podręczne Pędzel na pasku opcji i wpisz rozmiar w pikselach lub przesuń suwak. Opcje menu Rozmiar mogą włączyć czułość pędzla na nacisk pisaka lub ruchy kółka.

  Uwaga:

  Przy tworzeniu zaznaczenia, wciśnięcie klawisza prawego nawiasu (]) powoduje zwiększenie rozmiaru pędzla narzędzia Szybkie zaznaczanie, a wciśnięcie klawisza lewego nawiasu ([), zmniejszenie rozmiaru pędzla.

 4. Wybierz opcje narzędzia Szybkie zaznaczanie.

  Próbkuj wszystkie warstwy

  Tworzy zaznaczenie na podstawie wszystkich warstw, a nie tylko warstwy bieżącej.

  Auto-poprawianie

  Zmniejsza nierówności i błędy w krawędziach zaznaczenia. Auto-poprawianie automatycznie kieruje zaznaczenie dalej w stronę krawędzi obrazu i częściowo poprawia krawędzie za pomocą opcji Kontrast i Promień, dostępnych przy ręcznym używaniu okna dialogowego Popraw krawędź.

 5. Pomaluj wnętrze fragmentu obrazu, który ma być zaznaczony.

  Zaznaczenie zwiększa się w trakcie malowania. Jeśli uaktualnianie jest powolne, przeciągaj kursor tak, by zmiany dotyczące zaznaczenia mogły być zakończone. W trakcie malowania w pobliżu krawędzi kształtu, obszar zaznaczenia zwiększa się, dostosowując do konturu krawędzi kształtu.

  Malowanie z zastosowaniem narzędzia Szybkie zaznaczanie w programie Photoshop
  Malowanie przy użyciu narzędzia Szybkie zaznaczanie dla powiększenia zaznaczenia

  Uwaga:

  Zatrzymanie przeciągania i kliknięcie lub przeciągnięcie po obszarze umieszczonym obok powoduje powiększenie danego obszaru o nowe pole.

  • Aby odjąć część zaznaczonego obszaru, kliknij opcję Odejmij od, umieszczoną na pasku opcji i przeciągnij kursor nad istniejącym zaznaczeniem.
  • Aby tymczasowo przełączyć się pomiędzy trybami dodawania i odejmowania, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
  • Aby zmienić kursor narzędzia, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Kursory > Kursory do malowania (Windows) albo Photoshop > Preferencje > Kursory > Kursory do malowania (Mac OS). Opcja Zwykła końcówka pędzla wyświetla standardowy kursor Szybkiego zaznaczania ze znakiem plusa lub minusa, określającym tryb zaznaczania.
 6. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Popraw krawędzie, aby dostosować obwiednię zaznaczenia. Zobacz Poprawianie krawędzi zaznaczenia.

Różdżka, narzędzie

Narzędzie Różdżka umożliwia zaznaczenie jednolicie zabarwionego fragmentu obrazu (np. czerwonego kwiatu) bez potrzeby zaznaczania jego krawędzi za pomocą Lassa. Określ wybrany zakres koloru lub tolerancję względem oryginalnego koloru i kliknij.

Uwaga:

Narzędzie Różdżka nie może być stosowane do pracy z obrazami w trybie bitmapy i obrazami o 32‑bitach na kanał.

 1. Wybierz narzędzie Różdżka . Jeśli narzędzie nie jest widoczne, można uzyskać do niego dostęp, przytrzymując naciśnięty przycisk narzędzia Szybkie zaznaczenie .
 2. Przejdź na pasek opcji i wybierz jedną z opcji zaznaczania: Kursor Różdżki zmieni się stosownie do zaznaczonej opcji.
  Opcje zaznaczania w programie Photoshop
  Opcje zaznaczania

  A. Nowy dokument B. Dodaj do C. Odejmij od D. Przetnij z 
 3. Przejdź na pasek opcji i ustaw dowolną z następujących opcji:

  Tolerancja

  Określa zakres kolorów wybranych pikseli. Należy wprowadzić wartość w pikselach w zakresie od 0 do 255. Wprowadzenie małej wartości powoduje wybór kliku kolorów o wysokim stopniu podobieństwa do wskazanego piksela. Wprowadzenie większej wartości skutkuje wyborem szerszego zakresu kolorów.

  Wygładzanie

  Pozwala na utworzenie zaznaczenia o gładszych krawędziach.

  Ciągłe

  Opcja pozwala na zaznaczenie tylko tych obszarów o podobnych kolorach, które przylegają do siebie. W przeciwnym wypadku zaznaczane są piksele na całym obrazie.

  Próbkuj wszystkie warstwy

  Kolory są zaznaczane na podstawie danych ze wszystkich widocznych warstw. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, Różdżka zaznacza tylko kolory warstwy aktywnej.

 4. Kliknij wybrany kolor na obrazie. Jeśli jest zaznaczona opcja Przyległe, zaznaczenie obejmuje przylegające piksele w granicach zakresu tolerancji. W przeciwnym wypadku zaznaczenie obejmuje wszystkie piksele w zakresie tolerancji.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Popraw krawędź, aby dopasować krawędź zaznaczenia, wyświetlić zaznaczenie na innym tle lub w postaci maski. Zobacz Poprawianie krawędzi zaznaczenia.

Samouczek wideo: Zaznaczenie fragmentu zdjęcia

Samouczek wideo: Zaznaczenie fragmentu zdjęcia
Infinite Skills

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online