Podręcznik użytkownika Anuluj

Pomiary

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Praca z kompozycjami programu Illustrator w programie Photoshop
  6. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  7. Siatka i linie pomocnicze
  8. Tworzenie operacji
  9. Cofanie i historia
  10. Domyślne skróty klawiaturowe
  11. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D
Ważne

Ważne:

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe.

Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

 
Uwaga:

W przypadku programu Photoshop CS6 funkcje związane z grafiką 3D były dostępne tylko w wersji Photoshop Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended.

Informacje o pomiarach

Funkcja Pomiar programu Photoshop umożliwia mierzenie dowolnych obszarów zdefiniowanych za pomocą narzędzia Miarka lub narzędzi do zaznaczania (również obszarów nieregularnych zaznaczanych za pomocą narzędzi Lasso, Szybkie zaznaczanie czy Różdżka). Pomiary mogą dotyczyć wysokości, szerokości, pól i obwodów — zarówno na jednym, jak i na wielu obrazach. Wyniki pomiarów są przechowywane na panelu Dziennik pomiarów. Program pozwala dostosowywać do potrzeb użytkownika kolumny dziennika pomiarów, sortować dane w kolumnach, a także eksportować dane z dziennika do pliku tekstowego z kodowaniem Unicode rozdzielanego znakami tabulacji.

Skala pomiaru

Ustawienie skali pomiaru polega na utożsamieniu określonej liczby pikseli z wybraną jednostką, np. calem, milimetrem lub mikronem. Po utworzeniu skali można przystąpić do pomiarów; wyniki obliczeń, również przechowywane w dzienniku, będą wyrażane w wybranej jednostce. Istnieje możliwość utworzenia wielu predefiniowanych ustawień skal pomiarowych, ale w danej chwili można używać w danym dokumencie tylko jednej skali.

Znaczniki skali

Na obrazie można umieścić specjalne znaczniki wskazujące położenie skali pomiaru. Znacznikom mogą towarzyszyć, ale nie muszą, podpisy identyfikujące jednostkę skali.

Ustawianie skali pomiaru

Do ustawienia skali pomiarowej dokumentu służy narzędzie Miarka. Najczęściej używane ustawienia skal można zapisać w postaci ustawień predefiniowanych. Ustawienia predefiniowane są dodawane do podmenu Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru. Bieżąca skala pomiaru dokumentu jest wyświetlana w podmenu, a także na panelu Informacje.

Uwaga:

Dla plików DICOM jest automatycznie ustawiana skala pomiaru. Zobacz Informacje o plikach DICOM.

Aby powrócić do domyślnej skali pomiaru (1 piksel = 1 piksel), należy wybrać polecenie Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru > Domyślna.

Ustawianie skali pomiaru

 1. Otwórz dokument.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru > Własna. Zostanie automatycznie uaktywnione narzędzie Miarka. Przeciągnij kursor narzędzia, aby zmierzyć odległość w pikselach, albo wprowadź wartość w polu tekstowym Długość w pikselach. Po zamknięciu okna dialogowego Skala pomiaru zostanie przywrócone bieżące ustawienie narzędzia.

 3. Wybierz odpowiednie wielkości w polach Długość logiczna i Jednostki logiczne — wielkości, które chcesz uzgodnić z określoną długością w pikselach.

  Jeśli na przykład długość w pikselach wynosi 50, a na skali ma przypadać 50 pikseli na 1 mikron, wybierz wartość 1 w polu Długość logiczna i mikrony w polu Jednostki logiczne.

 4. Kliknij przycisk OK (przycisk w oknie Skala pomiaru), aby określić skalę pomiarową dokumentu.
 5. Wybierz polecenie Plik > Zapisz, aby razem z dokumentem zapisać bieżące ustawienie skali.

  Aby skala była wyświetlana na panelu Informacje, wybierz z menu panelu  polecenie Opcje panelu, przejdź do obszaru informacji o stanie i zaznacz opcję Skala pomiaru.

  Uwaga:

  Aby skala pomiarowa była wyświetlana u dołu okna dokumentu, przejdź do menu okna dokumentu i wybierz polecenie Pokaż > Skala pomiaru.

Tworzenie predefiniowanej skali pomiarowej

 1. Otwórz dokument.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru > Własna.

 3. Utwórz skalę pomiaru.
 4. Kliknij przycisk Zapisz predefiniowane ustawienie i wybierz nazwę ustawienia.
 5. Kliknij przycisk OK. Utworzone ustawienie predefiniowane zostanie dodane do podmenu Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru.

Usuwanie predefiniowanej skali pomiarowej

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru > Własna.

 2. Zaznacz predefiniowane ustawienie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń predefiniowane ustawienie, a następnie przycisk OK.

Używanie znaczników skali

Znaczniki skali wskazują położenie skali pomiarowej w dokumencie. Przed utworzeniem znacznika skali należy utworzyć skalę pomiaru i skojarzyć ją z dokumentem. Użytkownik może określić długość znacznika skali (w jednostkach logicznych), skojarzyć ze znacznikiem opis tekstowy, a także wybrać czarno-biały wygląd znacznika i opisu.

Tworzenie znacznika skali

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Umieść znacznik skali pomiaru.

 2. W oknie dialogowym Znacznik skali pomiaru ustaw następujące opcje:

  Długość

  Długość znacznika skali. Długość znacznika w pikselach zależy od skali pomiaru obecnie wybranej dla dokumentu.

  Czcionka

  Umożliwia wybranie czcionki dla wyświetlanego tekstu.

  Rozmiar czcionki

  Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki dla wyświetlanego tekstu.

  Wyświetl tekst

  Opcja odpowiedzialna za wyświetlanie logicznej długości oraz jednostek skojarzonych ze znacznikiem skali.

  Położenie tekstu

  Pozwala wyświetlić opis pod lub nad znacznikiem skali.

  Kolor

  Pozwala określić wygląd znacznika i jego opisu jako czarno-biały.

 3. Kliknij przycisk OK.

Znacznik skali zostanie umieszczony w lewym dolnym rogu obrazu. Umieszczenie znacznika powoduje dodanie do dokumentu grupy warstw złożonej z warstwy tekstowej (jeśli jest zaznaczona opcja Wyświetl tekst) oraz warstwy graficznej. Znacznik skali można przesunąć za pomocą narzędzia Przesuwanie; narzędzie Tekst umożliwia natomiast edycję opisu oraz zmianę rozmiaru, czcionki i koloru tekstu.

Dodawanie i zastępowanie znaczników skali

W dokumencie można umieścić wiele znaczników skali; istniejące znaczniki można też zastępować.

Uwaga:

Dodatkowe znaczniki skali są umieszczane w tym samym miejscu na obrazie i mogą się wzajemnie zasłaniać (zależnie od ich długości). Aby wyświetlić zasłonięty znacznik, wyłącz zestaw warstw znacznika.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Umieść znacznik skali pomiaru.

 2. Kliknij przycisk Usuń lub Zachowaj.
 3. Wprowadź ustawienia nowego znacznika i kliknij przycisk OK.

Usuwanie znacznika skali

 1. Na panelu Warstwy zaznacz grupę warstw Znacznik skali pomiaru, do której należy znacznik przeznaczony do usunięcia.
 2. Kliknij grupę warstw prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Usuń grupę. Możesz też użyć przycisku Usuń warstwę.
 3. Kliknij przycisk Grupa i jej zawartość.

Mierzenie

W programie Photoshop do pomiarów służą: narzędzia do zaznaczania, narzędzie Miarka oraz narzędzie Zliczanie. Wybierz narzędzie pomiarowe odpowiednie do typu danych, które będą rejestrowane w dzienniku pomiarów.

 • Zaznacz obszar, w którym będzie dokonywany pomiar, np. pomiar wysokości, szerokości, obwodu, pola powierzchni czy stopnia szarości pikseli. Pomiar może dotyczyć zarówno jednego zaznaczenia, jak i wielu zaznaczeń.

 • Aby zmierzyć odległość lub kąt, użyj narzędzia Miarka i narysuj linię.

 • Aby zliczyć elementy obrazu i zapisać ich liczbę, użyj narzędzia Zliczanie. Zobacz Zliczanie obiektów na obrazie.

  Każdy pomiar dotyczy co najmniej jednego punktu danych. Zaznaczone punkty danych określają rodzaj informacji rejestrowanych w dzienniku pomiaru. Rodzaj punktów danych zależy od typu wybranego narzędzia pomiarowego. W przypadku mierzenia zaznaczeń dostępnymi punktami pomiaru są: pole powierzchni, obwód, wysokość i szerokość. W przypadku pomiarów dokonywanych za pomocą narzędzia Miarka dostępnymi punktami są długość i kąt. Przyszłe pomiary można przyspieszyć, tworząc i zapisując odpowiednie zestawy punktów danych.

 1. Otwórz istniejący dokument.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Ustaw skalę pomiaru i skojarz z dokumentem predefiniowaną skalę pomiaru (zobacz Ustawianie skali pomiaru). Można też wybrać polecenie Własna i utworzyć własną skalę pomiaru.

  Wyniki pomiarów są rejestrowane w dzienniku pomiarów (z użyciem bieżących jednostek skali). Jeśli nie określono żadnej skali pomiaru, obowiązuje skala domyślna (1 piksel = 1 piksel).

 3. (Opcjonalnie) Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Wybierz punkty danych i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Własne, jeśli chcesz wybrać własne punkty danych.

  • Wybierz z podmenu predefiniowany zestaw punktów danych.

  W oknie dialogowym Wybierz punkty danych punkty danych są pogrupowane według narzędzi. Typowe punkty danych są dostępne niezależnie od narzędzia. Zawierają one pewne użyteczne informacje, które również są rejestrowane w dzienniku pomiarów, np. nazwę pliku, którego dotyczy pomiar, typ skali pomiaru i datę/godzinę pomiaru.

  Domyślnie są zaznaczone wszystkie punkty danych. Można wybrać podzbiór punktów danych dla określonego typu pomiaru i zapisać to połączenie jako ustawienie predefiniowane punktu danych.

  Uwaga:

  Jeśli pomiar będzie wykonywany określonym narzędziem, w dzienniku pojawią się tylko punkty danych skojarzone z tym narzędziem — nawet w przypadku zaznaczenia innych punktów danych. Jeśli na przykład pomiar będzie wykonywany za pomocą narzędzia Miarka, w dzienniku pomiarów będą widoczne tylko punkty dozwolone dla narzędzia Miarka (oraz zaznaczone wspólne punkty danych).

 4. Wybierz funkcję i narzędzie pomiarowe odpowiednie do zaznaczonych punktów danych: Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Utwórz jedno lub więcej zaznaczeń.

  • Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Miarka albo kliknij narzędzie Miarka w przyborniku, a następnie zmierz długość zaznaczonego obszaru.

  • Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Zliczanie albo kliknij narzędzie Zliczanie w przyborniku, a następnie zlicz elementy obrazu.

 5. Wybierz polecenie Okno > Dziennik pomiarów, aby otworzyć panel Dziennik pomiarów.
 6. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Nagraj pomiary lub kliknij przycisk Nagraj pomiary na panelu Dziennik pomiarów.

  Uwaga:

  Jeśli zaznaczone punkty danych nie będą odpowiadać bieżącemu narzędziu pomiarowemu, program wyświetli monit o wybranie punktów danych odpowiednich dla narzędzia.

  Kolumny dziennika pomiarów odpowiadają poszczególnym punktom zaznaczonym w oknie dialogowym Punkty danych pomiaru. Kolejne wiersze dziennika pomiarów odpowiadają kolejnym pomiarom.

  Jeśli na obrazie zaznaczono wiele obszarów, w dzienniku jest tworzony wiersz z podsumowaniem pomiarów we wszystkich obszarach, a po nim są tworzone wiersze dotyczące poszczególnych obszarów. Każdemu z zaznaczonych obszarów odpowiada osobny element w kolumnie Etykieta; każdy obszar ma też osobny numer.

  Kroki od 2 do 6 możesz powtórzyć dla różnych zaznaczeń (w tym samym dokumencie lub w różnych dokumentach). Kolumna dziennika pomiarów o nazwie Dokument zawiera informacje o źródłach danych pomiarowych.

Punkty danych pomiarów

Kąt

Kąt (±0‑180) określający położenie narzędzia Miarka.

Obszar

Pole powierzchni zaznaczenia — wyrażone w pikselach kwadratowych lub jednostkach wynikających z bieżącej skali (np. milimetrach kwadratowych).

Kolistość

4pi(pole/obwód2). Wartość 1,0 odpowiada okręgowi. Wartości coraz bliższe 0 odpowiadają coraz bardziej wydłużonym prostokątom. Ta opcja może nie działać w przypadku bardzo małych zaznaczeń.

Liczba

Interpretacja zależna od używanego narzędzia pomiarowego. Narzędzie Zaznaczanie: liczba rozłącznych obszarów wewnątrz zaznaczenia. Narzędzie Zliczanie: liczba wykrytych elementów obrazu. Narzędzie Miarka: liczba widocznych linii miarki (1 lub 2).

Data i godzina

Pozwala dodać stempel daty/godziny wykonania pomiaru.

Dokument

Identyfikuje dokument (plik), którego dotyczy pomiar.

Wartość szarości

Pomiar jasności. Wyniki mieszczą się w zakresie od 0 do 255 (obrazy 8-bitowe), od 0 do 32,768 (obrazy 16‑bitowe) lub od 0,0 do 10 (obrazy 32-bitowe). W przypadku wszelkich pomiarów szarości obrazy są tymczasowo (wewnętrznie) konwertowane na skalę szarości (co odpowiada użyciu polecenia Obraz > Tryb > Skala szarości) przy użyciu domyślnego profilu tego trybu. Niezbędne obliczenia (średnia, mediana, minimum, maksimum) są przeprowadzane po dokonaniu konwersji.

Wysokość

Wysokość zaznaczenia (max y - min y), wyrażona w jednostkach zgodnych z bieżącą skalą.

Histogram

Dla każdego z kanałów obrazu (trzy kanały dla obrazów RGB, cztery dla obrazów CMYK) są generowane dane histogramu, czyli liczby pikseli odpowiadające kolejnym wartościom z zakresu od 0 do 255 (obrazy 16-bitowe i 32-bitowe są konwertowane na 8-bitowe). Podczas eksportowania danych z dziennika pomiarów dane liczbowe histogramu są zapisywane w pliku rozdzielanym przecinkami (CSV, comma separated value). Plik jest umieszczany w osobny folderze, w tym samym miejscu, w którym jest zapisywany plik dziennika pomiarów rozdzielany znakami tabulacji. Pliki histogramów uzyskują kolejne, niepowtarzalne numery, rosnące o 1 począwszy od 0. W przypadku zaznaczenia wielu obszarów jest generowany jeden plik histogramu dla całego zaznaczenia i są generowane dodatkowe pliki dla poszczególnych zaznaczeń.

Całkowita gęstość

Suma wartości pikseli w zaznaczeniu. Wynik jest równoważny iloczynowi pola powierzchni (w pikselach) i średniej wartości szarości.

Etykieta

Określa nazwy kolejnych pomiarów, np. Pomiar 1, Pomiar 2 itd. W przypadku jednoczesnego pomiaru wielu zaznaczeń każde zaznaczenie ma przypisaną dodatkową etykietę elementu wraz z numerem.

Długość

Odległość zmierzona za pomocą narzędzia Miarka (w jednostkach zgodnych z bieżącą skalą).

Obwód

Obwód zaznaczenia W przypadku pomiaru wielu zaznaczeń są generowane: jeden pomiar obwodu wszystkich zaznaczeń i dodatkowe pomiary obwodów poszczególnych zaznaczeń.

Skalowanie

Skala pomiarowa w dokumencie źródłowym (np. 100 piks = 3 mile).

Jednostki skali

Logiczne jednostki skali pomiarowej.

Czynnik skali

Liczba pikseli przypadających na jednostkę skali.

Źródło

Źródło pomiaru: narzędzie Miarka, narzędzie Zliczanie lub narzędzie Zaznaczanie.

Szerokość

Wysokość zaznaczenia (max x - min x), wyrażona w jednostkach zgodnych z bieżącą skalą.

Tworzenie predefiniowanego ustawienia punktów danych

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Zaznacz punkty danych > Własne.

 2. Zaznacz punkty danych definiujących ustawienie.
 3. Kliknij przycisk Zapisz predefiniowane ustawienie i wybierz nazwę ustawienia.
 4. Kliknij przycisk OK. Predefiniowane ustawienie zostanie zapisane i będzie dostępne w podmenu Analiza > Wybierz punkty danych.

Edycja predefiniowanego ustawienia punktów danych

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Zaznacz punkty danych > Własne.

 2. Z menu Predefiniowane ustawienie wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.
 3. Zaznacz punkty danych lub usuń ich zaznaczenia. Nazwa ustawienia zmieni się na Własne.
 4. Kliknij przycisk Zapisz ustawienie predefiniowane. Wprowadź oryginalną nazwę ustawienia, aby zastąpić istniejące ustawienie, albo nową nazwę, aby utworzyć nowe ustawienie.

Usuwanie predefiniowanego ustawienia punktów danych

 1. Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Zaznacz punkty danych > Własne.

 2. Z menu Predefiniowane ustawienie wybierz ustawienie, które chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk Usuń predefiniowane ustawienie, a następnie przycisk Tak, aby potwierdzić decyzję o usunięciu.
 4. Kliknij przycisk OK.

Korzystanie z dziennika pomiarów

Podczas mierzenia obiektów na panelu Dziennik pomiarów są zachowywane uzyskiwane wartości. Każdy wiersz dziennika reprezentuje inny zestaw pomiarów; kolumny zawierają punkty danych pomiarowych.

Rozpoczęcie pomiaru obiektu powoduje dodanie do dziennika nowego wiersza. Program pozwala zmieniać układ kolumn dziennika, sortować dane w kolumnach, usuwać wiersze i kolumny, a także eksportować dane z dziennika do pliku CSV.

Wyświetlanie dziennika pomiarów

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Obraz > Analiza > Nagraj pomiary.

  • Wybierz polecenie Okno > Dziennik pomiarów.

Zaznaczanie wierszy dziennika

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zaznaczyć pojedynczy wiersz dziennika, kliknij go.

  • Aby zaznaczyć wiele kolejnych wierszy, kliknij pierwszy z nich i przeciągnij przez pozostałe, albo kliknij pierwszy z nich, wciśnij klawisz Shift i przytrzymując go, kliknij ostatni wiersz.

  • Aby zaznaczyć wiersze niesąsiadujące ze sobą, kliknij pierwszy wiersz, a następnie kliknij pozostałe z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac).

  • Aby zaznaczyć wszystkie wiersze, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie.

  • Aby usunąć zaznaczenie wszystkich wierszy, kliknij przycisk Nie zaznaczaj nic.

Zaznaczanie kolumn dziennika

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij nagłówek kolumny.

  • Aby zaznaczyć wiele kolejnych kolumn, kliknij nagłówek pierwszej z nich i przeciągnij przez pozostałe, albo kliknij nagłówek pierwszej kolumny, wciśnij klawisz Shift i przytrzymując go, kliknij nagłówek ostatniej kolumny.

  • Aby zaznaczyć kolumny niesąsiadujące ze sobą, kliknij nagłówek jednej z kolumn, a następnie klikaj pozostałe z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac).

Zmienianie kolejności, zmienianie rozmiaru lub sortowanie kolumn dziennika

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij wybrane kolumny w nowe miejsca. Położenie kolumny jest wskazywane podwójną, czarną linią.

  • Aby zmienić rozmiar kolumny, kliknij nagłówek kolumny i przeciągnij separator.

  • Aby posortować dane w kolumnie, kliknij nagłówek kolumny w celu zmiany kolejności sortowania. Można też kliknąć nagłówek prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać polecenie Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco. (Kolejności wierszy nie można zmienić ręcznie).

Usuwanie wierszy lub kolumn dziennika

 1. Zaznacz wybrane wiersze lub kolumny dziennika.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu opcji dziennika pomiarów wybierz polecenie Usuń.

  • Kliknij ikonę Usuń w górnej części panelu.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz lub nagłówek kolumny, a następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Usuń.

Eksport danych z dziennika pomiarów

Dane zawarte w dzienniku pomiarów można wyeksportować do tekstowego pliku CSV. Plik taki można następnie otworzyć w odpowiedniej aplikacji i dokonać odpowiedniej analizy (statystycznej lub numerycznej) wyników pomiarów.

 1. Zaznacz w dzienniku wybrane wiersze danych.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu opcji dziennika pomiarów wybierz polecenie Eksportuj.

  • Kliknij ikonę Eksportuj w górnej części panelu.

  • Kliknij wiersz prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz z menu podręcznego polecenie Eksportuj.

 3. Wpisz nazwę i miejsce zapisania pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.

  Pomiary zostaną wyeksportowane do tekstowego pliku UTF-8.

Więcej materiałów tego typu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto