Zaznaczanie zakresu kolorów

Polecenie Zakres koloru pozwala zaznaczyć wybrany kolor na obszarze już zaznaczonym lub na całym obrazie. Jeśli zaznaczenie ma być zastąpione, przed użyciem polecenia należy upewnić się, że wszelkie zaznaczenia zostały usunięte. Polecenie Zakres koloru nie jest dostępne dla obrazów o 32‑bitach na kanał.

Aby udoskonalić istniejące zaznaczenie, należy wielokrotnie wybierać polecenie Zakres koloru, aż do zaznaczenia zbioru kolorów. Na przykład, aby wybrać zielone obszary w zaznaczeniu niebieskozielonego, należy wybrać Niebieskozielone w oknie dialogowym Zakres koloru i kliknąć przycisk OK. Następnie należy ponownie otworzyć okno dialogowe Zakres koloru i wybrać Zielenie. (Wynik operacji tego typu jest pozornie niewidoczny, ponieważ zaznaczane są części kolorów, tj. mieszanek kolorów.)

Program pozwala także zaznaczać odcienie skóry oraz automatycznie wykrywać twarze w celu zaznaczenia. Aby utworzyć zaznaczenie zachowujące odcienie skóry podczas dopasowywania kolorów pozostałych obiektów, wybierz opcję Odwróć znajdującą się pod próbnikami kroplomierza.

 1. Wybierz polecenie Zaznacz > Zakres kolorów.

  Uwaga:

  Do poprawienia maski warstwy można też użyć opcji Zakres kolorów. Zobacz Dopasowywanie krycia i krawędzi maski.

 2. Z menu Wybierz wybierz jedno z następujących poleceń:

  Odcienie skóry

  Aby zaznaczyć kolory przypominające typowe odcienie skóry.Aby zwiększyć precyzję zaznaczania odcieni skóry, włącz opcję Wykryj twarze.

  Próbkowane kolory

  Aby włączyć narzędzie Kroplomierz i wybrać kolory z obrazu. W przypadku zaznaczania wielu zakresów kolorów na obrazie wybierz opcję Zlokalizowane klastry kolorów, aby uzyskać dokładniejsze zaznaczenie.

  • Kolor lub zakres odcieni. W przypadku użycia tej opcji nie można dopasować zaznaczenia.
 3. Zaznacz jedną z opcji wyświetlania:

  Zaznaczenie

  Udostępnia podgląd zaznaczenia będącego wynikiem pobrania przykładowych kolorów z obrazu. Domyślnie białe obszary to zaznaczone piksele, czarne obszary nie są zaznaczone, a szare obszary symbolizują częściowe zaznaczenie.

  Obraz

  Podgląd obejmuje cały obraz. Opcja ta ma zastosowanie, jeśli na przykład używane jest powiększenie obrazu, a obszar z którego ma być pobrana próbka jest niewidoczny.

  Uwaga:

  W oknie dialogowym Zakres koloru można szybko przełączać między opcjami Obraz i Zaznaczenie, korzystając z klawisza Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

 4. W przypadku używania kolorów próbkowanych umieść wskaźnik kroplomierza na obrazie lub na obszarze podglądu i kliknij, aby pobrać próbkę koloru, który chcesz dołączyć.

  Próbkowanie koloru w programie Photoshop
  Próbkowanie koloru

  Aby dopasować zaznaczenie:

  • Aby dodać kolory, wybierz kroplomierz oznaczony plusem i kliknij obszar podglądu lub obraz.
  • Aby usunąć kolory, wybierz kroplomierz oznaczony minusem i kliknij obszar podglądu lub obraz.

  Uwaga:

  Aby włączyć Kroplomierz z plusem tymczasowo, wciśnij klawisz Shift. Aby włączyć Kroplomierz z minusem tymczasowo, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 5. Zakres kolorów można dopasować przy pomocy suwaka Tolerancja lub poprzez wprowadzenie wartości w odpowiednim polu. Ustawienia opcji Tolerancja pozwalają określać rozpiętość zakresu kolorów w zaznaczeniu oraz zwiększać lub zmniejszać ilość pikseli częściowo zaznaczonych (wyświetlanych na podglądzie w postaci szarych obszarów) Niska wartość tolerancji ogranicza zakres kolorów, a wartości wyższe zwiększają jego zasięg.
  Zwiększenie wartości tolerancji w programie Photoshop
  Zwiększenie wartości tolerancji również poszerza zaznaczenie

  Po wybraniu opcji Zlokalizowane klastry kolorów użyj suwaka Zakres, aby określić odległość (maksymalną lub minimalną) od punktów próbkowania dla kolorów, które mają zostać uwzględnione w zaznaczeniu. Jeśli na przykład obraz zawiera żółte kwiaty na pierwszym planie i w tle, można zaznaczyć tylko kwiaty na pierwszym planie. W tym celu próbkuj kolory na pierwszoplanowych kwiatach i zmniejsz zakres tak, aby kwiaty o podobnym kolorze, które znajdują się w tle, nie zostały zaznaczone.

 6. Aby wyświetlić podgląd zaznaczenia w oknie obrazu, wybierz opcję Podgląd zaznaczenia:

  Brak

  Wyświetlany jest oryginalny obraz.

  Skala szarości

  Całkowicie zaznaczone piksele są wyświetlane na biało, częściowo zaznaczone — na szaro, a niezaznaczone — na czarno.

  Czarna otoczka

  Zaznaczone piksele są wyświetlane tak, jak w obrazie oryginalnym, a niezaznaczone piksele są czarne. Ta opcja jest przydatna w przypadku jasnych obrazów.

  Biała otoczka

  Zaznaczone piksele są wyświetlane tak, jak w obrazie oryginalnym, a niezaznaczone piksele są białe. Ta opcja jest przydatna w przypadku ciemnych obrazów.

  Szybka maska

  Niezaznaczone obszary są wyświetlane jako nakładka Rubylith (lub w kolorze własnym określonym przez użytkownika w oknie dialogowym Opcje Szybkiej maski).

 7. Aby powrócić do oryginalnego zaznaczenia, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i wybierz opcję Wyzeruj.
 8. Aby zapisać bieżące ustawienia użyj przycisków Zapisz i Wczytaj w oknie dialogowym Zakres kolorów. Ustawienia te będzie można wykorzystać w przyszłości.

  Parametry zaznaczania odcieni skóry można zapisać jako ustawienie predefiniowane:

Uwaga:

Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „Żadne piksele nie są zaznaczone bardziej niż w 50%”, to krawędź zaznaczenia będzie niewidoczna. Może to wynikać z wyboru takiego odcienia (np. Czerwieni), który nie charakteryzuje się na obrazie wystarczającym nasyceniem.

Samouczek wideo: Dopasowywanie odcieni skóry

Samouczek wideo: Dopasowywanie odcieni skóry
Richard Harrington

Zapisywanie ustawień odcieni skóry jako ustawienia predefiniowanego

Polecenie zaznaczania Zakres kolorów powoduje zapisanie parametrów odcieni skóry jako ustawienia predefiniowanego. Może również zapisać ustawienie opcji wykrywania twarzy, gdy jest zaznaczona opcja Tony karnacji lub Próbkowane kolory.

Aby zapisać parametry odcieni skóry jako ustawienie predefiniowane:

 1. Wybierz polecenie Zaznacz > Zakres kolorów.

 2. W oknie dialogowym Zakres koloru wybierz polecenie Tony karnacji z menu Zaznacz.

 3. Aby poprawić dokładność zaznaczania odcieni skóry, zaznacz opcję Wykryj twarze i dopasuj jej intensywność za pomocą suwaka Tolerancja lub przez wprowadzenie wartości. Program oferuje ułatwienia zaznaczania. Aby ich użyć, upewnij się, ze opcja wyświetlania to Zaznaczenie i wybierz opcję Podgląd zaznaczenia w celu wyświetlenia zaznaczeń w oknie dokumentu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz w oknie zapisywania, wpisz nazwę pliku predefiniowanych odcieni skóry i ponownie kliknij przycisk Zapisz.

Aby wczytać predefiniowane odcieni skóry:

 1. Kliknij przycisk Wczytaj w oknie dialogowym Zakres kolorów.

 2. W oknie wczytywania wybierz odpowiedni plik ustawień predefiniowanych i kliknij przycisk Wczytaj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online