Podręcznik użytkownika Anuluj

Pliki DICOM

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Uwaga:

W przypadku programu Photoshop CS6 funkcje związane z grafiką 3D były dostępne tylko w wersji Photoshop Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended.

Informacje o plikach DICOM

Uwaga:

W przypadku odbierania skanów medycznych najczęściej stosowany format to DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Program Photoshop pozwala otwierać i przetwarzać pliki DICOM (z rozszerzeniami DC3, DCM, DIC lub bez rozszerzenia). Pliki DICOM mogą składać się z wielu kawałków lub ramek, które zawierają kolejne fragmenty (warstwy) skanu.

Program Photoshop czyta wszystkie ramki pliku DICOM i konwertuje je na własne warstwy. Program Photoshop umożliwia umieszczenie wszystkich ramek DICOM w siatce na jednej warstwie, a także otwarcie ramek jako objętości 3D, którą można obracać w przestrzeni 3D. Program Photoshop odczytuje 8‑, 10‑, 12‑ i 16‑bitowe pliki DICOM. (Pliki 10-bitowe i 12-bitowe są konwertowane na pliki 16‑bitowe.)

Po otwarciu pliku DICOM w programie Photoshop można uaktywnić jedno z narzędzi tego programu, aby plik dostosować, oznakować lub opatrzyć adnotacją. Korzystając z narzędzia Uwagi, można na przykład dodać do pliku komentarz. Za pomocą narzędzia Ołówek można zaznaczyć wybrany obszar skanu, a przy użyciu filtra Kurz i rysy można usunąć ze skanu niepotrzebne artefakty. Miarka i narzędzia do zaznaczania pozwalają mierzyć zawartość obrazu.

Uwaga:

Skala pomiaru zawarta w pliku DICOM jest automatycznie importowana razem z takim plikiem. W przypadku braku skali jako własna skala pomiaru zostanie dodana skala domyślna, w której 1 piksel przypada na 1 milimetr. Zobacz Ustawianie skali pomiaru.

8-bitowe pliki DICOM można zapisać w dowolnym z formatów obsługiwanych przez program Photoshop (pliki 16‑bitowe można zapisać tylko w formatach DICOM, Large Document Format, Photoshop, Photoshop PDF, Photoshop Raw, PNG oraz TIFF).

Uwaga:

Zapisanie pliku w formacie DICOM powoduje pominięcie wszelkich stylów warstw, dopasowania, trybów mieszania i masek.

Metadane plików DICOM można przeglądać i edytować w programie Bridge lub w oknie Informacje o pliku programu Photoshop. Pliki DICOM mogą zawierać zewnętrzne skrypty, automatyzujące pewne operacje (zobacz Korzystanie ze skryptów).

Otwieranie pliku DICOM

Przed otwarciem pliku DICOM można określić sposób otwierania ramek DICOM (w postaci warstw, siatki lub objętości 3D) oraz ustawić opcje (w oknie dialogowym Import pliku DICOM) odpowiedzialne za utajnianie metadanych pacjentów i wyświetlanie nakładek. W trakcie importowania można przesuwać, powiększać i wyrównywać okno.

W oknie dialogowym importowania pliku DICOM są wyświetlane informacje z nagłówka pliku DICOM — informacje tekstowe dotyczące pliku, na przykład jego wymiary, rozdzielczość danych i oznaczenie kompresji.

Uwaga:

Sekwencję wielu plików DICOM o pojedynczych ramkach można zaimportować do jednego, wielowarstwowego pliku programu Photoshop. Służy do tego polecenie Nowa warstwa wideo z menu Plik. Zobacz Importowanie sekwencji obrazów.

 

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, zaznacz plik DICOM i kliknij przycisk Otwórz.
 2. Zaznacz ramki, które będą otwierane. Aby zaznaczyć serię kolejnych ramek, kliknij pierwszą i ostatnią, przytrzymując klawisz Shift. Aby zaznaczyć ramki nie leżące obok siebie, klikaj je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Aby zaznaczyć wszystkie ramki, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie.
  Uwaga:

  Do przechodzenia między ramkami służą kółko myszy (Windows) oraz przyciski oznaczone strzałkami (lewą i prawą), wyświetlane pod dużym obszarem podglądu.

 3. Wybierz jedną z następujących opcji i kliknij przycisk Otwórz.

  Importowanie ramek

  Opcja Importuj ramki jako warstwy powoduje, że ramki DICOM są umieszczane na warstwach. Opcja Konfiguracja widoku N powoduje, że ramki są wyświetlane w siatce (aby określić wysokość i szerokość siatki, należy wpisać odpowiednie wartości w polach Wiersze i Kolumny). Funkcja importowania jako objętości powoduje otwarcie ramek DICOM jako objętości, dla której odległość z jest określana na podstawie ustawień DICOM, a dane są interpolowane między ramkami. Objętość można oglądać pod dowolnymi kątami, podświetlając dane za pomocą różnych trybów renderowania.

  Zestaw danych DICOM

  Opcja Ukryj tożsamość powoduje, że metadane pacjentów stają się anonimowe. Opcja Pokaż nakładki powoduje, że są wyświetlane nakładki w postaci adnotacji, krzywych lub opisów tekstowych.

  Okna

  Wybierz opcję Pokaż opcje definiowania okna, aby dopasować kontrast (Szerokość okna) i jasność (Poziom okna) ramki. Poziom można dostosować, przeciągając narzędzie Poziom okna w górę lub w dół, a szerokość — przeciągając to narzędzie w lewo lub w prawo. W menu Predefiniowane ustawienia okna można wybrać typowe ustawienia zdjęć rentgenowskich (Domyślne, Płuco, Kość, Brzuch). Zaznaczenie opcji Odwróć obraz powoduje odwrócenie wartości jasności ramki.

  Uwaga:

  Aby powiększyć lub zmniejszyć obraz, wybierz odpowiedni poziom z menu Wybierz poziom powiększenia (albo użyj znaków plus i minus). Aby przesunąć obraz, kliknij ikonę rączki u góry okna dialogowego i przeciągnij przez ramkę.  

Tworzenie objętości 3D z klatek plików DICOM

 1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, zaznacz plik DICOM i kliknij przycisk Otwórz.
 2. Zaznacz ramki, które chcesz przekonwertować na objętość 3D. Aby zaznaczyć serię kolejnych ramek, kliknij pierwszą i ostatnią, przytrzymując klawisz Shift. Aby zaznaczyć ramki nie leżące obok siebie, klikaj je z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Aby zaznaczyć wszystkie ramki, kliknij przycisk Zaznacz wszystkie.
 3. W opcjach importu ramki wybierz opcję Importuj jako objętość. Następnie kliknij przycisk Otwórz.

Program Photoshop utworzy objętość 3D z ramek DICOM i umieści ją na warstwie 3D na panelu Warstwy. Narzędzia do zmieniania położenia 3D programu Photoshop umożliwiają wyświetlanie objętości 3D pod dowolnym kątem. Zmieniając ustawienia renderowania, można lepiej wizualizować dane.

 • Oryginalny plik DICOM jest zachowywany jako warstwa tekstury Zmiękczanie skojarzona z warstwą objętości 3D. Informacje o teksturach 3D można znaleźć w artykule Edytowanie tekstur 3D.

 • Kliknij dwukrotnie warstwę tekstury, aby otworzyć plik DICOM jako obiekt inteligentny w oddzielnym oknie dokumentu. Ramki DICOM zostaną umieszczone jako odrębne warstwy na panelu Warstwy.

 • Zmiany wprowadzone na poszczególnych warstwach zostaną zastosowane do objętości 3D po zamknięciu i zapisaniu obiektu inteligentnego.

Aby zapisać objętość 3D, można wyeksportować warstwę 3D lub zapisać plik w formacie PSD. Zobacz Zapisywanie i eksportowanie plików 3D.

Wyświetlanie objętości 3D pod różnymi kątami

 1. Wybierz warstwę 3D zawierającą objętość DICOM na panelu Warstwy.
 2. Wybierz narzędzie Położenie 3D  lub narzędzie do sterowania kamerą 3D  na panelu Narzędzia.
 3. Narzędzia do obsługi położenia i kamery (dostępne na pasku opcji) pozwalają obrócić, przesunąć lub przeskalować objętość 3D. Zobacz Narzędzia do obsługi obiektów i kamer 3D.

  Uwaga:

  Jeśli w systemie jest włączona obsługa technologii OpenGL, można także obracać, przesuwać i skalować objętość 3D za pomocą osi 3D. Zobacz Oś 3D.

Wyświetlanie objętości 3D w różnych trybach renderowania

 1. Wybierz warstwę 3D zawierającą objętość DICOM na panelu Warstwy.
 2. Wybierz polecenie Okno > 3D, aby otworzyć panel 3D.
 3. Wybierz tryb renderowania z menu Ustawienia predefiniowane (w dolnej części panelu 3D).
  Uwaga:

  W przypadku trybów renderowania z transmitancją renderowanie wartości w objętości odbywa się przy użyciu gradientu programu Photoshop. Wartości koloru i krycia gradientu są łączone z wartościami w skali szarości dostępnymi w objętości w taki sposób, aby zoptymalizować lub podświetlić różne typy zawartości. Tryby renderowania z transmitancją są dostępne tylko dla obrazów DICOM w skali szarości.

  Uwydatnione obwiednie

  Ta opcja zmniejsza krycie jednorodnych obszarów, nie zmieniając krycia obwiedni. Może także zmniejszyć poziom szumów objętości.

  Pełna skala zakresu kolorów

  Jest to transmitancja używająca pełnego zakresu (tęczy) gradientu kolorów programu Photoshop.

  Podświetlenia wysokiego zakresu

  Jest to transmitancja używająca białego koloru dla całego zakresu wartości, zerowego krycia dla wartości z niskiego zakresu i wysokiego krycia dla wartości z wysokiego zakresu.

  Podświetlenia niskiego zakresu

  Jest to transmitancja używająca białego koloru dla całego zakresu wartości, zerowego krycia dla wartości z wysokiego zakresu i wysokiego krycia dla wartości z niskiego zakresu.

  Rzutowanie o maksymalnej intensywności

  Pozwala wyświetlić maksymalne wartości objętości i tym sposobem uzyskać szybki podgląd jej struktury. Nie udostępnia informacji o głębi.

  Skala kolorów czerwony-niebieski

  Jest to transmitancja używająca pełnego gradientu kolorów od czerwonego do niebieskiego.

  Cienkie izolinie

  Jest to transmitancja używająca stałego koloru oraz funkcji krycia z wieloma wyraźnymi punktami ekstremalnymi. Służy do wyświetlania wartości izolinii.

  Rentgen

  Pozwala uzyskać przybliżenie przejścia promieni Rentgena przez materiał przepuszczający te promienie. Ten efekt umożliwia utworzenie ze skanu tomograficznego obrazu, który będzie przypominał zdjęcie Rentgena tego samego obiektu.

  Skala kolorów biały-czarny

  Jest to transmitancja używająca czarno-białego składnika koloru.

 4. (Opcjonalnie) Aby utworzyć własny tryb renderowania, kliknij przycisk Ustawienia renderowania na panelu 3D w celu otworzenia okna dialogowego Ustawienia renderowania. Wybierz opcje w sekcji Style objętości okna dialogowego.

Eksportowanie ramek DICOM jako plików JPEG

 1. Otwórz plik DICOM i ustaw opcje w oknie dialogowym Import pliku DICOM (zobacz Otwieranie pliku DICOM).

 2. Zaznacz ramki w oknie dialogowym Import pliku DICOM: aby zaznaczyć wiele ramek sąsiadujących ze sobą, kliknij pierwszą i ostatnią z nich z wciśniętym klawiszem Shift; aby zaznaczyć ramki nie leżące obok siebie, klikaj je, przytrzymując klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS); aby zaznaczyć wszystkie ramki kliknij przycisk Zaznacz wszystkie.
 3. Wprowadź prefiks w polu Prefiks w obszarze Opcje eksportu.
 4. Kliknij przycisk Eksportuj prezentację (JPEG), zaznacz folder i kliknij przycisk Wybierz.

  Pliki JPEG będą zapisywane w podanym miejscu; do ich nazw zostanie dodany określony prefiks. Jeśli zaznaczono wiele ramek, do nazw kolejnych ramek program Photoshop będzie dołączał kolejne numery (np. RamkaDICOM1, RamkaDICOM2, RamkaDICOM3).

Metadane DICOM

Metadane plików DICOM można przeglądać i edytować w oknie Informacje o pliku programu Photoshop.

Dane pacjenta

Obejmują imię i nazwisko pacjenta, identyfikator, płeć oraz datę urodzenia.

Dane badania

Obejmują identyfikator badania, lekarza, datę i godzinę badania oraz opis badania.

Dane serii

Obejmuje numer serii, rodzaj, datę i godzinę zarejestrowania serii oraz opis serii

Dane sprzętu

Obejmują nazwę instytucji korzystającej ze sprzętu oraz jego producenta.

Dane obrazu

Obejmują składnię transferu, interpretację fotometryczną, szerokość i wysokość obrazu, liczbę bitów na piksel oraz dane ramek. (Pól tych nie można edytować.)

Animowanie plików DICOM

Aby utworzyć animację złożoną z ramek DICOM, zaznacz wszystkie warstwy DICOM, a następnie z menu panelu Animacja (Oś czasu) wybierz polecenie Utwórz klatki z warstw.

Po utworzeniu klatek na panelu Oś czasu (Animacja) można zapisać pliki DICOM jako filmy QuickTime (pliki DICOM w skali szarości należy przekonwertować do trybu RGB, a następnie przekształcić w film wideo). Klatki można także zapisać jako animowane pliki GIF (wybierz polecenie Plik > Zapisz dla Internetu i urządzeń).

Panel Oś czasu umożliwia również animowanie objętości 3D utworzonej z pliku DICOM. Zobacz Tworzenie obiektów i animacji 3D.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto