Podręcznik użytkownika Anuluj

Ustawienia panelu 3D

Omówienie panelu 3D

Po wybraniu warstwy 3D na panelu 3D są wyświetlane składniki pliku 3D skojarzonego z tą warstwą. W górnej części panelu są umieszczone siatki, materiały i światła dostępne w pliku. Dolna sekcja panelu zawiera ustawienia i opcje składnika 3D wybranego w górnej sekcji.

Panel 3D z opcjami Scena w programie Photoshop
Panel 3D z widocznymi opcjami Scena

A. Wyświetlanie opcji Scena, Siatki, Materiały lub Światła B. Menu Ustawienia predefiniowane renderowania C. Dostosowywanie ustawień renderowania D. Wybieranie tekstury, która zostanie pomalowana E. Ustawienia przekrojów F. Przełączanie nakładek G. Dodawanie nowego światła H. Usuwanie światła 

Przyciski umieszczone w górnej części panelu 3D umożliwiają filtrowanie wyświetlanych tam składników. Kliknięcie przycisku Scena powoduje wyświetlenie wszystkich składników, przycisk Materiały umożliwia wyświetlenie samych materiałów itd.

Wyświetlanie panelu 3D

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Okno > 3D.

  • Kliknij dwukrotnie ikonę warstwy 3D  na panelu Warstwy.

  • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zaawansowane 3D.

Filtrowanie wyświetlanych opcji 3D

 1. Kliknij przycisk Scena, Siatka, Materiały lub Światła w górnej części panelu 3D.

Pokazywanie lub ukrywanie siatki 3D lub światła

 1. Kliknij ikonę oka obok pozycji siatki lub światła w górnej sekcji panelu 3D.

  Uwaga:

  Panel 3D nie pozwala włączać ani wyłączać wyświetlania materiałów. Aby pokazać lub ukryć materiały, należy zmienić ustawienia widoczności dla skojarzonych z nimi tekstur, korzystając z panelu Warstwy. Zobacz Ustawienia materiałów 3D.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień sceny 3D

 1. Kliknij przycisk Scena.

 2. Kliknij pozycję Scena u góry listy składników, jeśli nie jest jeszcze wybrana.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień siatki, materiału lub światła

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Scena, aby pokazać wszystkie składniki sceny. Wybierz siatkę, materiał lub światło w górnej części.

  • Kliknij przycisk Siatki, Materiały lub Światła, aby tymczasowo wyświetlić tylko te elementy. Następnie wybierz siatkę, materiał lub światło.

Rozwijanie lub zwijanie materiałów siatki

 1. Kliknij przycisk Scena.

 2. Kliknij trójkąt z lewej strony ikony siatki.

Wyświetlanie płaszczyzny podłoża

Płaszczyzna podłoża jest siatką ukazującą położenie podłoża w odniesieniu do modelu 3D.

 • Aby wyświetlić płaszczyznę podłoża, kliknij ikonę przełączania  w dolnej części panelu 3D, a następnie wybierz opcję Płaszczyzna podłoża 3D.

Uwaga:

Ikona przełączania jest aktywna pod warunkiem, że w systemie jest dostępna technologia OpenGL.

Wyświetlanie i ukrywanie linii pomocniczych świateł

 1. U dołu panelu 3D kliknij ikonę przełączania  i wybierz opcję Światło 3D

Wyświetlanie konturu zaznaczonego materiału lub siatki w oknie dokumentu

 1. U dołu panelu 3D kliknij ikonę przełączania i wybierz opcję Wybór 3D.

Po wybraniu materiałów lub siatek na panelu w oknie dokumentu zostanie wyświetlony kolorowy kontur ułatwiający identyfikację bieżącego elementu.

Uwaga:

Aby zmieniać kolor nakładek 3D, np. konturów materiałów i siatek, dostosuj opcje w sekcji 3D okna dialogowego Preferencje.

Wykreślanie konturów zaznaczonych elementów w programie Photoshop
Wykreślanie konturów zaznaczonych elementów w oknie dokumentu

A. Materiały są zakreślone kolorową linią B. Siatki są zakreślone przez obwiednię 

Ustawienia sceny 3D

Ustawienia sceny 3D umożliwiają zmienianie trybów renderowania, wybieranie tekstury do malowania oraz tworzenie przekrojów. Aby otworzyć te ustawienia, kliknij przycisk Scena  na panelu 3D, a następnie zaznacz pozycję Scena w górnej części panelu.

Ustawienia renderowania

Określa ustawienia predefiniowane renderowania dla modelu. Aby dostosować opcje, kliknij przycisk Edytuj.

Jakość

Wybierz ustawienie pozwalające uzyskać najlepszą jakość wyświetlania przy zachowaniu dobrej wydajności:

Interaktywna (malowanie)

Renderowanie odbywa się przy użyciu technologii OpenGL i procesora GPU na karcie wideo; przy tym ustawieniu uzyskuje się obraz wysokiej jakości, ale bez szczegółowych odbić i cieni. W przypadku większości systemów tę opcję najlepiej wybrać na czas edycji.

Robocza ze śledzeniem promieni

Renderowanie odbywa się przy użyciu procesora głównego (CPU) komputera, a odbicia i cienie renderowane są z jakością roboczą. Jeśli system jest wyposażony w zaawansowaną kartę wideo, opcja Interaktywna może przyspieszyć uzyskiwanie rezultatu.

Finalna ze śledzeniem promieni

Stosowanie tej opcji najlepiej jest ograniczyć do generowania obrazu wynikowego. Odbicia i cienie są renderowane z pełną jakością.

Uwaga:

W trakcie renderowania obrazu ze śledzeniem promieni na tle obrazu rysowane są tymczasowo płytki. Aby przerwać proces renderowania, kliknij przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz spacji. Aby zmienić liczbę podziałów na płytki, przyspieszając przetwarzanie kosztem jakości, zmień wartość progu wysokiej jakości w preferencjach 3D.

Płytki rysowane tymczasowo na obrazie w programie Photoshop
W trakcie renderowania obrazu ze śledzeniem promieni na tle obrazu rysowane są tymczasowo płytki.

Maluj na

W przypadku malowania bezpośrednio na modelu 3D to menu pozwala wybrać, na którą mapę tekstury będzie wpływało malowanie. Zobacz Malowanie 3D.

Uwaga:

Można również wybrać docelową teksturę z menu 3D > Tryb malowania 3D.

Globalny kolor otoczenia

Pozwala ustawić kolor globalnego światła otoczenia, widocznego na odblaskowych powierzchniach. Ma on wpływ na kolor otoczenia dla niektórych materiałów. Zobacz Ustawienia materiałów 3D.

Przekrój

Wybierz tę opcję, aby utworzyć przekrój na płaszczyźnie przecinającej model pod wybranym kątem. Umożliwia to przecinanie modelu i oglądanie jego wnętrza. Zobacz Wyświetlanie przekrojów.

Wyświetlanie przekrojów

Aby wyświetlić przekrój modelu 3D, można przeciąć go niewidzialną płaszczyzną ustawioną pod dowolnym kątem. Zawartość będzie wyświetlana tylko z jednej strony płaszczyzny.

 1. Wybierz opcję Przekrój poprzeczny u dołu zakładki Sceny.

 2. Wybierz opcje wyrównania, położenia i orientacji:

  Płaszczyzna

  Wybierz tę opcję, aby wyświetlić płaszczyznę definiującą przekrój. Można wybrać kolor i krycie tej płaszczyzny.

  Przecięcie

  Wybierz tę opcję, aby podświetlić obszary modelu, które przecina płaszczyzna przekroju. Aby wybrać kolor podświetlenia, kliknij próbkę koloru.

  Odbij przekrój

  Powoduje wyświetlenie obszaru po przeciwnej stronie płaszczyzny tnącej model.

  Przesunięcie i Pochylenie

  Opcja Przesunięcie umożliwia przesunięcie płaszczyzny wzdłuż osi, bez zmiany kąta. Przy domyślnym zerowym przesunięciu płaszczyzna przecina model 3D w jego punkcie środkowym. Przy maksymalnym przesunięciu ujemnym lub dodatnim płaszczyzna w ogóle nie przecina modelu. Ustawienia opcji Pochylenie pozwalają obrócić płaszczyznę w zakresie od 0 do 3600 w dowolnym z możliwych kierunków pochylenia. Jeśli jedna z osi jest ustalona, ustawienia pochylania dotyczą obracania płaszczyzny względem dwóch pozostałych osi. Jeśli na przykład płaszczyzna jest wyrównana do osi Y, może być obracana wokół osi X (Pochylenie 1) lub Z (Pochylenie 2).

  Wyrównanie

  Wybierz oś płaszczyzny tnącej (x, y lub z). Płaszczyzna będzie prostopadła do wybranej osi.

Stosowanie różnych trybów renderowania do poszczególnych przekrojów

Ustawienia renderowania mogą być odmienne dla każdej strony przekroju. Pozwala to połączyć różne widoki tego samego modelu 3D, na przykład przez wyświetlenie siatki i bryły.

 1. Wybierz opcję Przekrój poprzeczny i określ opcje w dolnej sekcji zakładki Sceny. Do widocznego przekroju zostaną zastosowane bieżące ustawienia renderowania.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia renderowania lub wybierz polecenie 3D > Ustawienia renderowania.

 3. W górnej części okna dialogowego kliknij (niezaznaczony) przycisk Przekrój poprzeczny .

  Domyślnie wszystkie ustawienia renderowania są wyłączone dla alternatywnego przekroju, co czyni go niewidocznym.

 4. Wybierz opcje renderowania dla alternatywnego przekroju i kliknij przycisk OK.

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Uwaga:

W przypadku programu Photoshop CS6 funkcje związane z grafiką 3D były dostępne tylko w wersji Photoshop Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended.

Ustawienia siatki 3D

Każda siatka w modelu 3D jest wyświetlana w osobnym wierszu w górnej części panelu 3D. Wybierz siatkę, aby otworzyć jej ustawienia i wyświetlić informacje o niej w dolnej sekcji panelu 3D.

Są między innymi wyświetlane liczby materiałów i tekstur zastosowanych do siatki, a także liczby zawartych w niej wierzchołków i powierzchni. Można tutaj ustawić następujące opcje wyświetlania siatki:

Uwaga:

Aby wyświetlać cienie, należy ustawić światła i wybrać opcję jakości renderowania Śledzenie promieni. Zobacz Ustawienia sceny 3D.

Przechwyć cienie

Ta opcja pozwala określić, czy na powierzchni zaznaczonej siatki są wyświetlane cienie z innych siatek.

Uwaga:

Aby przechwycić cienie z płaszczyzny podłoża na siatki, wybierz opcję 3D > Przechwytywanie cienia przez płaszczyznę podłoża. Aby wyrównać te cienie względem obiektów, wybierz opcje 3D > Przyciągaj obiekt do płaszczyzny podłoża

Rzucaj cienie

Ta opcja pozwala określić, czy zaznaczona siatka rzuca cienie na powierzchnie innych siatek.

Niewidoczny

Powoduje ukrycie siatki. Cienie nadal są wyświetlane na powierzchni siatki.

Krycie cienia

Opcja pozwala sterować miękkością cieni rzucanych przez wybraną siatkę To ustawienie jest użyteczne przy mieszaniu obiektów 3D z warstwami znajdującymi się poniżej.

Pokazywanie lub ukrywanie siatki

 1. Kliknij ikonę oka obok nazwy siatki w górnej sekcji panelu 3D.

Edytowanie pojedynczych siatek

Korzystając z narzędzi do zmieniania położenia siatek, można przesuwać, obracać i skalować wybraną siatkę bez przesuwania całego modelu. Narzędzia do zmieniania położenia działają tak samo jak podstawowe narzędzia do przesuwania 3D, dostępne na panelu Narzędzia. Więcej informacji o poszczególnych narzędziach można znaleźć w artykule Przesuwanie, obracanie lub skalowanie modelu 3D.

 1. Wybierz siatkę w górnej sekcji panelu 3D. Wybrana siatka zostanie podświetlona przy użyciu czerwonej ramki w dolnej sekcji panelu.

 2. Aby przesunąć siatkę, wybierz narzędzie do zmieniania położenia siatki z dolnej sekcji panelu i użyj go.

Uwaga:

Edytowanie całego modelu przy wybranej pojedynczej siatce jest możliwe przy użyciu narzędzi 3D dostępnych na panelu Narzędzia.

Ustawienia materiałów 3D

W górnej części panelu 3D są wyświetlane materiały używane w pliku 3D. Ogólny wygląd modelu może być wynikiem zastosowania jednego materiału lub szeregu materiałów. Jeśli model zawiera wiele siatek, z każdą z nich można skojarzyć specyficzny materiał. Model może być także zbudowany z jednej siatki, ale w różnych jego obszarach mogą być używane różne materiały.

Zaznaczony materiał i skojarzone z nim mapy tekstur w programie Photoshop
Wybrany materiał i skojarzone z nim mapy tekstur.

A. Wyświetlenie opcji materiałów B. Wybrany materiał C. Próbnik materiałów D. Narzędzia do upuszczania i wybierania materiału E. Ikona menu mapy tekstury F. Typy map tekstur 

Po wybraniu materiału w górnej sekcji panelu 3D w dolnej sekcji są wyświetlane mapy tekstur używane w tym materiale. Niektóre typy tekstur, na przykład zmiękczenia czy nierówności, zwykle są oparte na plikach 2D, które określają kolory lub wzory definiujące teksturę. W przypadku innych typów tekstur nie zawsze jest potrzebny osobny plik 2D. Możliwe jest na przykład bezpośrednie dopasowywanie połysku, połyskliwości, krycia lub odbicia poprzez wprowadzanie wartości.

Mapy tekstur używane w materiale są wyświetlane jako tekstury na panelu Warstwy, pogrupowane według kategorii mapy tekstury.

Uwaga:

Aby wyświetlić miniaturkę obrazu mapy tekstury, umieść wskaźnik myszy nad nazwą tekstury (np. Odbicie lub Oświetlenie).

Dyfuzja

Jest to kolor materiału. Mapa zmiękczenia może określać kolor kryjący lub być dowolną zawartością 2D. Wartość próbki koloru Zmiękczenie określa kolor zmiękczenia w przypadku usunięcia mapy tekstury zmiękczenia. Mapę zmiękczenia można utworzyć, malując bezpośrednio na modelu. Zobacz Malowanie 3D.

Krycie

To ustawienie zwiększa lub zmniejsza krycie materiału (od 0% do 100%). Krycie można kontrolować za pomocą mapy tekstury lub suwaka. Wartości w skali szarości na mapie tekstury określają krycie materiału. Białe wartości powodują całkowite krycie, a czarne wartości wywołują przezroczystość.

Nierówność

Tworzy nierówności na powierzchni materiału bez zmieniania siatki, na którą go nałożono. Mapa nierówności to obraz w skali szarości, którego jaśniejsze wartości powodują uniesienie obszarów powierzchni, a ciemniejsze — ich spłaszczenie. Można utworzyć lub wczytać plik mapy nierówności. Można też utworzyć plik mapy nierówności automatycznie, malując na modelu. Zobacz Malowanie 3D.

Pole Nierówność pozwala uwydatnić lub ukryć nierówności. Jest aktywne tylko wtedy, gdy istnieje mapa nierówności. Aby zwiększyć albo zmniejszyć intensywność nierówności, wprowadź liczbę w tym polu lub użyj suwaka.

Uwaga:

Nierówności są wyraźniejsze na wprost powierzchni, a zanikają, gdy powierzchnia jest wyświetlana pod kątem.

Zwykły

Mapa normalnych umożliwia uzyskanie dodatkowych szczegółów na powierzchni, podobnie jak mapa nierówności. W przeciwieństwie do mapy tekstury nierówności (opartej na jednokanałowym obrazie w skali szarości) mapa normalnych jest oparta na wielokanałowym obrazie (RGB). Wartości poszczególnych kanałów odpowiadają składowym x, y i z wektora normalnego do powierzchni modelu. Mapa normalnych umożliwia wygładzanie powierzchni siatek zawierających małą liczbę wielokątów.

Uwaga:

Program Photoshop korzysta ze normalnych map z przestrzenią globalną, które zapewniają największą szybkość przetwarzania.

Środowisko

Przechowuje obraz środowiska otaczającego model 3D. Mapy środowiska są stosowane jako panoramy sferyczne. Zawartość mapy środowiska jest widoczna na odblaskowych powierzchniach modelu.

Uwaga:

Aby zapobiec odbijaniu mapy środowiska od materiału, należy zmienić jego współczynnik odbicia na 0%, dodać mapę odbicia maskującą obszar materiału lub usunąć mapę środowiska z materiału.

Odbicie

Pozwala uzyskać wyraźniejsze odbicia innych obiektów znajdujących się na scenie 3D oraz mapy środowiska od powierzchni materiału.

Oświetlenie

Definiuje kolor wyświetlany niezależnie od oświetlenia. Tworzy to efekt oświetlenia obiektu 3D od wewnątrz.

Połysk

Definiuje ilość światła pochodzącego ze źródła, która jest odbijana od powierzchni w kierunku obserwatora. Połysk można dopasować, wprowadzając wartość w tym polu lub używając suwaka. Jeśli zostanie utworzona oddzielna mapa połysku, połysk materiału będzie zależny od intensywności kolorów na mapie. Czarne obszary wywołają pełny połysk, białe usuną efekt połysku, a wartości pośrednie będą określały rozmiar podświetlenia.

Połyskliwość

Definiuje rozproszenie odbitego światła wywołanego ustawieniem Połysk. Niska połyskliwość (wysoki stopień rozproszenia) pozwala uzyskać bardziej realistyczne, mniej skupione światło. Wysoka połyskliwość (niski stopień rozproszenia) powoduje, że światło jest mniej realistyczne, jaśniejsze i wyraźniej podświetlone.

Przykłady różnych wartości procentowych połysku i połyskliwości w programie Photoshop
Dopasowywanie ustawień Połysk (lewa liczba) i Połyskliwość (prawa liczba).

Uwaga:

Jeśli obiekt 3D zawiera tekstury więcej niż 9 typów (maksimum obsługiwane przez program Photoshop), dodatkowe tekstury są wyświetlane w panelu Warstwy oraz na liście Tryb malowania 3D. Aby wyświetlić tę listę, wybierz polecenie 3D > Tryb malowania 3D lub użyj menu Maluj na w sekcji Scena panelu 3D.

Odblaski

Jest to kolor wyświetlany dla właściwości odblaskowych (na przykład obszarów oświetlonych połysku i połyskliwości).

Otoczenie

Pozwala ustawić kolor światła otoczenia widocznego na odblaskowych powierzchniach. Ten kolor jest łączony z globalnym kolorem otoczenia, ustawionym dla całej sceny. Zobacz Ustawienia sceny 3D.

Załamanie

Umożliwia ustawienie współczynnika załamania w przypadku ustawienia jakości sceny na Śledzenie promieni i wybrania opcji Załamania w oknie dialogowym 3D > Ustawienia renderowania. Załamanie definiuje zmianę kierunku światła występującą na styku dwóch ośrodków (na przykład powietrza i wody) o różnych współczynnikach załamania. Wartość domyślna dla nowych materiałów wynosi 1,0 (tyle, co przybliżona wartość dla powietrza).

Próbkowanie i stosowanie materiałów bezpośrednio na obiektach

Narzędzie Upuszczanie materiału 3D działa podobnie do tradycyjnego narzędzia Wiadro z farbą, umożliwiając użytkownikowi próbkowanie i stosowanie materiałów bezpośrednio na obiektach 3D.

 1.  Wybierz narzędzie Upuszczanie materiału 3D  na panelu 3D.

 2.  Przesuń wskaźnik nad obiekt 3D w oknie dokumentu Jeśli wokół próbkowanego materiału zostanie wyświetlony kontur, kliknij, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 3.  Przesuń wskaźnik w celu wyświetlenia konturu materiału, który ma zostać zmieniony, i kliknij.

Uwaga:

Graficzny przykład materiału z wyświetlonym konturem zawiera sekcja Wyświetlanie konturu zaznaczonego materiału lub siatki w oknie dokumentu.

Wybieranie materiałów bezpośrednio na obiektach

 1.  Na panelu 3D przytrzymaj wskaźnik myszy na narzędziu Upuszczanie materiału 3D  i wybierz Narzędzie wyboru materiału 3D .

 2.  Przesuń wskaźnik nad obiekt 3D w oknie dokumentu Jeśli wokół wybranego materiału zostanie wyświetlony kontur, kliknij.

Stosowanie, zapisywanie i wczytywanie ustawień domyślnych materiałów

Ustawienia domyślne materiałów umożliwiają szybkie stosowanie grup ustawień tekstur. Domyślne ustawienia predefiniowane obejmują tekstury popularnych typów, takie jak stal, tkanina czy drewno.

Stosowanie, zapisywanie i wczytywanie materiałów predefiniowanych w programie Photoshop
Kliknij podgląd materiału, aby wyświetlić panel podręczny ustawień domyślnych.

 1. Na panelu 3D kliknij podgląd materiału.

 2. Na panelu podręcznym ustawień domyślnych wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zastosować ustawienia domyślne, kliknij dwukrotnie podgląd miniaturki.

  • Aby utworzyć ustawienia domyślne z bieżących ustawień tekstur, kliknij ikonę menu podręcznego  i wybierz opcję Nowy materiał.

  • Aby zmienić nazwę lub usunąć wybrane ustawienia domyślne, kliknij ikonę menu podręcznego i wybierz opcję Zmień nazwę lub Usuń materiał.

  • Aby zapisać bieżącą grupę ustawień domyślnych, kliknij ikonę menu podręcznego i wybierz opcję Zapisz materiały.

  • Aby zmienić wyświetloną grupę, kliknij ikonę menu podręcznego. Następnie wybierz opcję Resetuj materiały w celu przywrócenia zapisanej grupy, Ładuj materiały w celu dołączenia zapisanej grupy lub Zastąp materiały.

Tworzenie mapy tekstury

 1. Kliknij ikonę folderu obok typu mapy tekstury.

 2. Wybierz polecenie Nowa tekstura.

 3. Wprowadź nazwę, wymiary, rozdzielczość i tryb kolorów nowej mapy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby dopasować proporcje do istniejącej mapy tekstury, można wyświetlić jej wymiary, umieszczając kursor myszy nad nazwą mapy tekstury na panelu Warstwy.

  Nazwa nowej mapy tekstury zostanie wyświetlona obok typu mapy tekstury na panelu Materiały. Zostanie również dodana do listy tekstur dla warstwy 3D na panelu Warstwy. Nazwa domyślna jest tworzona z typu mapy tekstury dołączonego do nazwy materiału.

Wczytywanie mapy tekstury

Dla każdego z 9 dostępnych typów map tekstur można wczytać istniejący plik tekstury 2D.

 1. Kliknij ikonę folderu obok typu tekstury.

 2. Wybierz polecenie Wczytaj teksturę, a następnie wybierz i otwórz plik tekstury 2D.

Tworzenie mapy tekstury nierówności

Mapa tekstury nierówności wypełniona neutralną wartością w skali szarości pozwala uzyskać szerszy zakres dopasowania podczas malowania na niej.

 1. W panelu Narzędzia kliknij próbkę Ustaw kolor tła.

 2. W próbniku kolorów ustaw jasność na 50% i ustaw równe wartości kanałów R, G i B. Kliknij przycisk OK.

 3. W panelu 3D kliknij ikonę folderu obok pola Nierówność.

 4. Wybierz polecenie Nowa tekstura.

 5. Wybierz następujące ustawienia w oknie dialogowym Nowy:

  • Dla opcji Tryb kolorów wybierz wartość Skala szarości.

  • Dla opcji Zawartość tła wybierz wartość Kolor tła.

  • (Opcjonalnie) Ustaw szerokość i wysokość tak, aby dopasować wymiary do mapy tekstury zmiękczenia przypisanej do materiału.

 6. Kliknij przycisk OK.

Mapa tekstury nierówności zostanie utworzona i dodana do plików map tekstur dostępnych na panelu Materiały. Pojawi się również na panelu Warstwy.

Otwieranie mapy tekstury do edycji

 1. Kliknij ikonę obrazu i wybierz polecenie Otwórz teksturę.

  Mapa tekstury zostanie otwarta jako obiekt inteligentny w odrębnym oknie dokumentu. Po zmodyfikowaniu tekstury uaktywnij okno dokumentu modelu 3D, aby obejrzeć zmiany na modelu. Zobacz Edytowanie tekstu 3D.

Usuwanie mapy tekstury

 1. Kliknij ikonę obrazu obok typu tekstury.

 2. Wybierz polecenie Usuń teksturę.

Uwaga:

Jeśli usunięta tekstura jest plikiem zewnętrznym, można wczytać ją ponownie, używając polecenia Wczytaj teksturę dostępnego w menu mapy tekstury. Tekstury, do których istnieją wewnętrzne odniesienia w pliku 3D, można przywrócić przy użyciu polecenia Cofnij lub Krok do tyłu.

Edytowanie właściwości tekstur

Mapa tekstury jest stosowana do określonego obszaru powierzchni modelu. Jest to zależne od jej parametrów odwzorowania UV. W razie potrzeby można poprawić odwzorowanie tekstury na modelu, dopasowując skalę i przesunięcie za pomocą współrzędnych u i v.

 1. Kliknij ikonę obrazu obok typu tekstury.

 2. Wybierz polecenie Edytuj preferencje.

 3. Wybierz warstwę docelową i ustaw wartości Skala UV oraz Przesunięcie UV. Można wprowadzać wartości bezpośrednio lub używać suwaków.

  Cel

  Określa, czy ustawienia mają zastosowanie do pojedynczej warstwy, czy do obrazu kompozytowego.

  Skala UV

  Pozwala zmieniać rozmiary odwzorowywanych tekstur. Aby utworzyć powtarzający się wzorek, zmniejsz tę wartość.

  Przesunięcie UV

  Umożliwia zmienianie położenia odwzorowywanych tekstur.

Ustawienia świateł 3D

Światła 3D oświetlają modele pod różnymi kątami, pozwalając uzyskać realistyczną głębię i cienie.

Dodawanie lub usuwanie pojedynczych świateł

 1. Na panelu 3D wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać światło, kliknij przycisk Utwórz nowe światło  i wybierz typ światła:

   • Światła ze źródłami punktowymi świecą we wszystkich kierunkach, tak jak żarówki.

   • Światła punktowe dają światło w kształcie stożka, który można dopasować.

   • Światła nieskończone świecą z jednej płaszczyzny kierunku, co przypomina światło słoneczne.

   • Światła z obrazem rzucają oświetlony obraz na scenę 3D.

  • Aby usunąć światło, wybierz je z listy w górnej części sekcji Światła . Następnie kliknij przycisk Usuń  w dolnej części panelu.

Dostosowywanie właściwości świateł

 1. W sekcji Światła  panelu 3D wybierz światło z listy.

 2. W dolnej części panelu ustaw następujące opcje:

  Ustawienie predefiniowane

  powoduje zastosowanie zapisanej grupy świateł i ustawień. (Zobacz Zapisywanie, zastępowanie lub dodawanie grup świateł.)

  Typ światła

  Wybierz spośród opcji opisanych w artykule Dodawanie lub usuwanie poszczególnych świateł.

  Intensywność

  Pozwala dopasować jasność.

  Kolor

  Określa kolor światła. Klikając to pole, można otworzyć próbnik kolorów.

  Obraz

  W przypadku świateł z obrazem określa bitmapę lub plik 3D. (W celu uzyskania szczególnie intensywnych efektów należy spróbować użyć 32-bitowych obrazów HDR.)

  Utwórz cienie

  Powoduje rzucanie cieni przez powierzchnie na pierwszym planie na powierzchnie tła, przez siatkę na tę samą siatkę lub przez jedną siatkę na drugą. Wyłączenie tej opcji umożliwia nieznaczne poprawienie wydajności.

  Miękkość

  Powoduje rozmycie krawędzi cieni, dzięki czemu zanikają stopniowo.

 3. W przypadku świateł ze źródłami punktowymi i punktowych ustaw następujące dodatkowe opcje:

  Punkt skupienia

  (Tylko dla świateł punktowych) Określa szerokość jasnego środka światła.

  Zanik

  (Tylko dla świateł punktowych) Określa zewnętrzną szerokość światła.

  Użyj tłumienia

  Opcje Wewnętrzne i Zewnętrzne określają stożek tłumienia i szybkość zmniejszania natężenia światła wraz z rosnącą odległością od obiektów. Gdy obiekt jest bliżej niż ograniczenie Wewnętrzne, światło ma pełne natężenie. Gdy obiekt jest dalej niż ograniczenie Zewnętrzne, natężenie światła jest zerowe. Dla odległości pośrednich światło jest tłumione liniowo (od pełnego natężenia do zera).

  Uwaga:

  Umieść wskaźnik nad opcjami Punkt skupienia i Zanik oraz nad opcjami tłumienia Wewnętrzne i Zewnętrzne. Czerwona otoczka ikony z prawej strony wskazuje element świetlny, dla którego te opcje mają zastosowanie.

Określanie położenia świateł

 1. W sekcji Światła  panelu 3D wybierz jedną z następujących opcji:

  Narzędzie Obrót

  (Tylko dla świateł punktowych, nieskończonych oraz świateł z obrazem) Pozwala obracać światło przy zachowaniu jego położenia w przestrzeni 3D.

  Uwaga:

  Aby szybko nakierować światło na określony obszar, kliknij w oknie dokumentu, trzymając naciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  Narzędzie Panoramowanie

  (Tylko dla świateł punktowych i ze źródłami punktowymi) Umożliwia przesunięcie światła do innego położenia na tej samej płaszczyźnie 3D.

  Narzędzie Przesuwanie

  (Tylko dla świateł punktowych i ze źródłami punktowymi) Pozwala przesunąć światło na inną płaszczyznę 3D.

  Światło ze źródłem punktowym w punkcie początkowym

  (Tylko dla świateł punktowych) Kieruje światło do środka modelu.

  Przenieś do bieżącego widoku

  Umieszcza światło w położeniu kamery.

Uwaga:

Aby dokładnie ustawiać położenie świateł z obrazem, należy użyć opcji Oś 3D, która zawinie obraz wokół sfery. Zobacz Oś 3D.

Dodawanie linii pomocniczych świateł

Linie pomocnicze świateł stanowią punkty odniesienia w przestrzeni podczas dopasowywania sceny. Wskazują one typy, kąty i tłumienie poszczególnych świateł. Światła ze źródłami punktowymi są wyświetlane jako kule, światła punktowe jako stożki, a światła nieskończone jako linie.

 1. U dołu panelu 3D kliknij ikonę przełączania  i wybierz opcję Światło 3D.

Uwaga:

W sekcji 3D okna dialogowego Preferencje można zmieniać kolory linii pomocniczych.

Różne linie pomocnicze świateł w programie Photoshop
Linie pomocnicze świateł:

A. Światło ze źródłem punktowym B. Światło punktowe C. Światło nieskończone 

Zapisywanie, zastępowanie lub dodawanie grup świateł

Zapisanie grup świateł jako ustawienia predefiniowanego umożliwia ich ponowne używanie w późniejszym czasie. Aby dołączyć ustawienie predefiniowane do innych projektów, należy dodać je do istniejących świateł lub zastąpić istniejące światła.

 1. Z menu panelu 3D  wybierz dowolną z następujących opcji:

  Zapisz ustawienia predefiniowane świateł

  Powoduje zapisanie bieżącej grupy świateł jako predefiniowanej, dzięki czemu można wczytać ją ponownie za pomocą poniższych poleceń.

  Dodaj światła

  Pozwala dodać wybrane światła predefiniowane do istniejących świateł.

  Zastąp światła

  Umożliwia zastąpienie istniejących świateł wybranymi światłami predefiniowanymi.

Więcej materiałów tego typu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto