Ustawienia panelu 3D

Omówienie panelu 3D

Po wybraniu warstwy 3D na panelu 3D są wyświetlane składniki pliku 3D skojarzonego z tą warstwą. W górnej części panelu są umieszczone siatki, materiały i światła dostępne w pliku. Dolna sekcja panelu zawiera ustawienia i opcje składnika 3D wybranego w górnej sekcji.

Panel 3D z opcjami Scena w programie Photoshop
Panel 3D z widocznymi opcjami Scena

A. Wyświetlanie opcji Scena, Siatki, Materiały lub Światła B. Menu Ustawienia predefiniowane renderowania C. Dostosowywanie ustawień renderowania D. Wybieranie tekstury, która zostanie pomalowana E. Ustawienia przekrojów F. Przełączanie nakładek G. Dodawanie nowego światła H. Usuwanie światła 

Przyciski umieszczone w górnej części panelu 3D umożliwiają filtrowanie wyświetlanych tam składników. Kliknięcie przycisku Scena powoduje wyświetlenie wszystkich składników, przycisk Materiały umożliwia wyświetlenie samych materiałów itd.

Wyświetlanie panelu 3D

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Okno > 3D.

  • Kliknij dwukrotnie ikonę warstwy 3D  na panelu Warstwy.

  • Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zaawansowane 3D.

Filtrowanie wyświetlanych opcji 3D

 1. Kliknij przycisk Scena, Siatka, Materiały lub Światła w górnej części panelu 3D.

Pokazywanie lub ukrywanie siatki 3D lub światła

 1. Kliknij ikonę oka obok pozycji siatki lub światła w górnej sekcji panelu 3D.

  Uwaga:

  Panel 3D nie pozwala włączać ani wyłączać wyświetlania materiałów. Aby pokazać lub ukryć materiały, należy zmienić ustawienia widoczności dla skojarzonych z nimi tekstur, korzystając z panelu Warstwy. Zobacz Ustawienia materiałów 3D.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień sceny 3D

 1. Kliknij przycisk Scena.

 2. Kliknij pozycję Scena u góry listy składników, jeśli nie jest jeszcze wybrana.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień siatki, materiału lub światła

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Scena, aby pokazać wszystkie składniki sceny. Wybierz siatkę, materiał lub światło w górnej części.

  • Kliknij przycisk Siatki, Materiały lub Światła, aby tymczasowo wyświetlić tylko te elementy. Następnie wybierz siatkę, materiał lub światło.

Rozwijanie lub zwijanie materiałów siatki

 1. Kliknij przycisk Scena.

 2. Kliknij trójkąt z lewej strony ikony siatki.

Wyświetlanie płaszczyzny podłoża

Płaszczyzna podłoża jest siatką ukazującą położenie podłoża w odniesieniu do modelu 3D.

 • Aby wyświetlić płaszczyznę podłoża, kliknij ikonę przełączania  w dolnej części panelu 3D, a następnie wybierz opcję Płaszczyzna podłoża 3D.

Uwaga:

Ikona przełączania jest aktywna pod warunkiem, że w systemie jest dostępna technologia OpenGL.

Wyświetlanie i ukrywanie linii pomocniczych świateł

 1. U dołu panelu 3D kliknij ikonę przełączania  i wybierz opcję Światło 3D

Wyświetlanie konturu zaznaczonego materiału lub siatki w oknie dokumentu

 1. U dołu panelu 3D kliknij ikonę przełączania i wybierz opcję Wybór 3D.

Po wybraniu materiałów lub siatek na panelu w oknie dokumentu zostanie wyświetlony kolorowy kontur ułatwiający identyfikację bieżącego elementu.

Uwaga:

Aby zmieniać kolor nakładek 3D, np. konturów materiałów i siatek, dostosuj opcje w sekcji 3D okna dialogowego Preferencje.

Wykreślanie konturów zaznaczonych elementów w programie Photoshop
Wykreślanie konturów zaznaczonych elementów w oknie dokumentu

A. Materiały są zakreślone kolorową linią B. Siatki są zakreślone przez obwiednię 

Ustawienia sceny 3D

Ustawienia sceny 3D umożliwiają zmienianie trybów renderowania, wybieranie tekstury do malowania oraz tworzenie przekrojów. Aby otworzyć te ustawienia, kliknij przycisk Scena  na panelu 3D, a następnie zaznacz pozycję Scena w górnej części panelu.

Ustawienia renderowania

Określa ustawienia predefiniowane renderowania dla modelu. Aby dostosować opcje, kliknij przycisk Edytuj.

Jakość

Wybierz ustawienie pozwalające uzyskać najlepszą jakość wyświetlania przy zachowaniu dobrej wydajności:

Interaktywna (malowanie)

Renderowanie odbywa się przy użyciu technologii OpenGL i procesora GPU na karcie wideo; przy tym ustawieniu uzyskuje się obraz wysokiej jakości, ale bez szczegółowych odbić i cieni. W przypadku większości systemów tę opcję najlepiej wybrać na czas edycji.

Robocza ze śledzeniem promieni

Renderowanie odbywa się przy użyciu procesora głównego (CPU) komputera, a odbicia i cienie renderowane są z jakością roboczą. Jeśli system jest wyposażony w zaawansowaną kartę wideo, opcja Interaktywna może przyspieszyć uzyskiwanie rezultatu.

Finalna ze śledzeniem promieni

Stosowanie tej opcji najlepiej jest ograniczyć do generowania obrazu wynikowego. Odbicia i cienie są renderowane z pełną jakością.

Uwaga:

W trakcie renderowania obrazu ze śledzeniem promieni na tle obrazu rysowane są tymczasowo płytki. Aby przerwać proces renderowania, kliknij przyciskiem myszy lub naciśnij klawisz spacji. Aby zmienić liczbę podziałów na płytki, przyspieszając przetwarzanie kosztem jakości, zmień wartość progu wysokiej jakości w preferencjach 3D.

Płytki rysowane tymczasowo na obrazie w programie Photoshop
W trakcie renderowania obrazu ze śledzeniem promieni na tle obrazu rysowane są tymczasowo płytki.

Maluj na

W przypadku malowania bezpośrednio na modelu 3D to menu pozwala wybrać, na którą mapę tekstury będzie wpływało malowanie. Zobacz Malowanie 3D.

Uwaga:

Można również wybrać docelową teksturę z menu 3D > Tryb malowania 3D.

Globalny kolor otoczenia

Pozwala ustawić kolor globalnego światła otoczenia, widocznego na odblaskowych powierzchniach. Ma on wpływ na kolor otoczenia dla niektórych materiałów. Zobacz Ustawienia materiałów 3D.

Przekrój

Wybierz tę opcję, aby utworzyć przekrój na płaszczyźnie przecinającej model pod wybranym kątem. Umożliwia to przecinanie modelu i oglądanie jego wnętrza. Zobacz Wyświetlanie przekrojów.

Wyświetlanie przekrojów

Aby wyświetlić przekrój modelu 3D, można przeciąć go niewidzialną płaszczyzną ustawioną pod dowolnym kątem. Zawartość będzie wyświetlana tylko z jednej strony płaszczyzny.

 1. Wybierz opcję Przekrój poprzeczny u dołu zakładki Sceny.

 2. Wybierz opcje wyrównania, położenia i orientacji:

  Płaszczyzna

  Wybierz tę opcję, aby wyświetlić płaszczyznę definiującą przekrój. Można wybrać kolor i krycie tej płaszczyzny.

  Przecięcie

  Wybierz tę opcję, aby podświetlić obszary modelu, które przecina płaszczyzna przekroju. Aby wybrać kolor podświetlenia, kliknij próbkę koloru.

  Odbij przekrój

  Powoduje wyświetlenie obszaru po przeciwnej stronie płaszczyzny tnącej model.

  Przesunięcie i Pochylenie

  Opcja Przesunięcie umożliwia przesunięcie płaszczyzny wzdłuż osi, bez zmiany kąta. Przy domyślnym zerowym przesunięciu płaszczyzna przecina model 3D w jego punkcie środkowym. Przy maksymalnym przesunięciu ujemnym lub dodatnim płaszczyzna w ogóle nie przecina modelu. Ustawienia opcji Pochylenie pozwalają obrócić płaszczyznę w zakresie od 0 do 3600 w dowolnym z możliwych kierunków pochylenia. Jeśli jedna z osi jest ustalona, ustawienia pochylania dotyczą obracania płaszczyzny względem dwóch pozostałych osi. Jeśli na przykład płaszczyzna jest wyrównana do osi Y, może być obracana wokół osi X (Pochylenie 1) lub Z (Pochylenie 2).

  Wyrównanie

  Wybierz oś płaszczyzny tnącej (x, y lub z). Płaszczyzna będzie prostopadła do wybranej osi.

Stosowanie różnych trybów renderowania do poszczególnych przekrojów

Ustawienia renderowania mogą być odmienne dla każdej strony przekroju. Pozwala to połączyć różne widoki tego samego modelu 3D, na przykład przez wyświetlenie siatki i bryły.

 1. Wybierz opcję Przekrój poprzeczny i określ opcje w dolnej sekcji zakładki Sceny. Do widocznego przekroju zostaną zastosowane bieżące ustawienia renderowania.

 2. Kliknij przycisk Ustawienia renderowania lub wybierz polecenie 3D > Ustawienia renderowania.

 3. W górnej części okna dialogowego kliknij (niezaznaczony) przycisk Przekrój poprzeczny .

  Domyślnie wszystkie ustawienia renderowania są wyłączone dla alternatywnego przekroju, co czyni go niewidocznym.

 4. Wybierz opcje renderowania dla alternatywnego przekroju i kliknij przycisk OK.

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Uwaga:

W przypadku programu Photoshop CS6 funkcje związane z grafiką 3D były dostępne tylko w wersji Photoshop Extended. Wszystkie funkcje programu Photoshop Extended są dostępne w programie Photoshop. Program Photoshop nie ma osobnej wersji Extended.

Ustawienia siatki 3D

Każda siatka w modelu 3D jest wyświetlana w osobnym wierszu w górnej części panelu 3D. Wybierz siatkę, aby otworzyć jej ustawienia i wyświetlić informacje o niej w dolnej sekcji panelu 3D.

Są między innymi wyświetlane liczby materiałów i tekstur zastosowanych do siatki, a także liczby zawartych w niej wierzchołków i powierzchni. Można tutaj ustawić następujące opcje wyświetlania siatki:

Uwaga:

Aby wyświetlać cienie, należy ustawić światła i wybrać opcję jakości renderowania Śledzenie promieni. Zobacz Ustawienia sceny 3D.

Przechwyć cienie

Ta opcja pozwala określić, czy na powierzchni zaznaczonej siatki są wyświetlane cienie z innych siatek.

Uwaga:

Aby przechwycić cienie z płaszczyzny podłoża na siatki, wybierz opcję 3D > Przechwytywanie cienia przez płaszczyznę podłoża. Aby wyrównać te cienie względem obiektów, wybierz opcje 3D > Przyciągaj obiekt do płaszczyzny podłoża

Rzucaj cienie

Ta opcja pozwala określić, czy zaznaczona siatka rzuca cienie na powierzchnie innych siatek.

Niewidoczny

Powoduje ukrycie siatki. Cienie nadal są wyświetlane na powierzchni siatki.

Krycie cienia

Opcja pozwala sterować miękkością cieni rzucanych przez wybraną siatkę To ustawienie jest użyteczne przy mieszaniu obiektów 3D z warstwami znajdującymi się poniżej.

Pokazywanie lub ukrywanie siatki

 1. Kliknij ikonę oka obok nazwy siatki w górnej sekcji panelu 3D.

Edytowanie pojedynczych siatek

Korzystając z narzędzi do zmieniania położenia siatek, można przesuwać, obracać i skalować wybraną siatkę bez przesuwania całego modelu. Narzędzia do zmieniania położenia działają tak samo jak podstawowe narzędzia do przesuwania 3D, dostępne na panelu Narzędzia. Więcej informacji o poszczególnych narzędziach można znaleźć w artykule Przesuwanie, obracanie lub skalowanie modelu 3D.

 1. Wybierz siatkę w górnej sekcji panelu 3D. Wybrana siatka zostanie podświetlona przy użyciu czerwonej ramki w dolnej sekcji panelu.

 2. Aby przesunąć siatkę, wybierz narzędzie do zmieniania położenia siatki z dolnej sekcji panelu i użyj go.

Uwaga:

Edytowanie całego modelu przy wybranej pojedynczej siatce jest możliwe przy użyciu narzędzi 3D dostępnych na panelu Narzędzia.

Ustawienia materiałów 3D

W górnej części panelu 3D są wyświetlane materiały używane w pliku 3D. Ogólny wygląd modelu może być wynikiem zastosowania jednego materiału lub szeregu materiałów. Jeśli model zawiera wiele siatek, z każdą z nich można skojarzyć specyficzny materiał. Model może być także zbudowany z jednej siatki, ale w różnych jego obszarach mogą być używane różne materiały.

Zaznaczony materiał i skojarzone z nim mapy tekstur w programie Photoshop
Wybrany materiał i skojarzone z nim mapy tekstur.

A. Wyświetlenie opcji materiałów B. Wybrany materiał C. Próbnik materiałów D. Narzędzia do upuszczania i wybierania materiału E. Ikona menu mapy tekstury F. Typy map tekstur 

Po wybraniu materiału w górnej sekcji panelu 3D w dolnej sekcji są wyświetlane mapy tekstur używane w tym materiale. Niektóre typy tekstur, na przykład zmiękczenia czy nierówności, zwykle są oparte na plikach 2D, które określają kolory lub wzory definiujące teksturę. W przypadku innych typów tekstur nie zawsze jest potrzebny osobny plik 2D. Możliwe jest na przykład bezpośrednie dopasowywanie połysku, połyskliwości, krycia lub odbicia poprzez wprowadzanie wartości.

Mapy tekstur używane w materiale są wyświetlane jako tekstury na panelu Warstwy, pogrupowane według kategorii mapy tekstury.

Uwaga:

Aby wyświetlić miniaturkę obrazu mapy tekstury, umieść wskaźnik myszy nad nazwą tekstury (np. Odbicie lub Oświetlenie).

Dyfuzja

Jest to kolor materiału. Mapa zmiękczenia może określać kolor kryjący lub być dowolną zawartością 2D. Wartość próbki koloru Zmiękczenie określa kolor zmiękczenia w przypadku usunięcia mapy tekstury zmiękczenia. Mapę zmiękczenia można utworzyć, malując bezpośrednio na modelu. Zobacz Malowanie 3D.

Krycie

To ustawienie zwiększa lub zmniejsza krycie materiału (od 0% do 100%). Krycie można kontrolować za pomocą mapy tekstury lub suwaka. Wartości w skali szarości na mapie tekstury określają krycie materiału. Białe wartości powodują całkowite krycie, a czarne wartości wywołują przezroczystość.

Nierówność

Tworzy nierówności na powierzchni materiału bez zmieniania siatki, na którą go nałożono. Mapa nierówności to obraz w skali szarości, którego jaśniejsze wartości powodują uniesienie obszarów powierzchni, a ciemniejsze — ich spłaszczenie. Można utworzyć lub wczytać plik mapy nierówności. Można też utworzyć plik mapy nierówności automatycznie, malując na modelu. Zobacz Malowanie 3D.

Pole Nierówność pozwala uwydatnić lub ukryć nierówności. Jest aktywne tylko wtedy, gdy istnieje mapa nierówności. Aby zwiększyć albo zmniejszyć intensywność nierówności, wprowadź liczbę w tym polu lub użyj suwaka.

Uwaga:

Nierówności są wyraźniejsze na wprost powierzchni, a zanikają, gdy powierzchnia jest wyświetlana pod kątem.

Zwykły

Mapa normalnych umożliwia uzyskanie dodatkowych szczegółów na powierzchni, podobnie jak mapa nierówności. W przeciwieństwie do mapy tekstury nierówności (opartej na jednokanałowym obrazie w skali szarości) mapa normalnych jest oparta na wielokanałowym obrazie (RGB). Wartości poszczególnych kanałów odpowiadają składowym x, y i z wektora normalnego do powierzchni modelu. Mapa normalnych umożliwia wygładzanie powierzchni siatek zawierających małą liczbę wielokątów.

Uwaga:

Program Photoshop korzysta ze normalnych map z przestrzenią globalną, które zapewniają największą szybkość przetwarzania.

Środowisko

Przechowuje obraz środowiska otaczającego model 3D. Mapy środowiska są stosowane jako panoramy sferyczne. Zawartość mapy środowiska jest widoczna na odblaskowych powierzchniach modelu.

Uwaga:

Aby zapobiec odbijaniu mapy środowiska od materiału, należy zmienić jego współczynnik odbicia na 0%, dodać mapę odbicia maskującą obszar materiału lub usunąć mapę środowiska z materiału.

Odbicie

Pozwala uzyskać wyraźniejsze odbicia innych obiektów znajdujących się na scenie 3D oraz mapy środowiska od powierzchni materiału.

Oświetlenie

Definiuje kolor wyświetlany niezależnie od oświetlenia. Tworzy to efekt oświetlenia obiektu 3D od wewnątrz.

Połysk

Definiuje ilość światła pochodzącego ze źródła, która jest odbijana od powierzchni w kierunku obserwatora. Połysk można dopasować, wprowadzając wartość w tym polu lub używając suwaka. Jeśli zostanie utworzona oddzielna mapa połysku, połysk materiału będzie zależny od intensywności kolorów na mapie. Czarne obszary wywołają pełny połysk, białe usuną efekt połysku, a wartości pośrednie będą określały rozmiar podświetlenia.

Połyskliwość

Definiuje rozproszenie odbitego światła wywołanego ustawieniem Połysk. Niska połyskliwość (wysoki stopień rozproszenia) pozwala uzyskać bardziej realistyczne, mniej skupione światło. Wysoka połyskliwość (niski stopień rozproszenia) powoduje, że światło jest mniej realistyczne, jaśniejsze i wyraźniej podświetlone.

Przykłady różnych wartości procentowych połysku i połyskliwości w programie Photoshop
Dopasowywanie ustawień Połysk (lewa liczba) i Połyskliwość (prawa liczba).

Uwaga:

Jeśli obiekt 3D zawiera tekstury więcej niż 9 typów (maksimum obsługiwane przez program Photoshop), dodatkowe tekstury są wyświetlane w panelu Warstwy oraz na liście Tryb malowania 3D. Aby wyświetlić tę listę, wybierz polecenie 3D > Tryb malowania 3D lub użyj menu Maluj na w sekcji Scena panelu 3D.

Odblaski

Jest to kolor wyświetlany dla właściwości odblaskowych (na przykład obszarów oświetlonych połysku i połyskliwości).

Otoczenie

Pozwala ustawić kolor światła otoczenia widocznego na odblaskowych powierzchniach. Ten kolor jest łączony z globalnym kolorem otoczenia, ustawionym dla całej sceny. Zobacz Ustawienia sceny 3D.

Załamanie

Umożliwia ustawienie współczynnika załamania w przypadku ustawienia jakości sceny na Śledzenie promieni i wybrania opcji Załamania w oknie dialogowym 3D > Ustawienia renderowania. Załamanie definiuje zmianę kierunku światła występującą na styku dwóch ośrodków (na przykład powietrza i wody) o różnych współczynnikach załamania. Wartość domyślna dla nowych materiałów wynosi 1,0 (tyle, co przybliżona wartość dla powietrza).

Próbkowanie i stosowanie materiałów bezpośrednio na obiektach

Narzędzie Upuszczanie materiału 3D działa podobnie do tradycyjnego narzędzia Wiadro z farbą, umożliwiając użytkownikowi próbkowanie i stosowanie materiałów bezpośrednio na obiektach 3D.

 1.  Wybierz narzędzie Upuszczanie materiału 3D  na panelu 3D.

 2.  Przesuń wskaźnik nad obiekt 3D w oknie dokumentu Jeśli wokół próbkowanego materiału zostanie wyświetlony kontur, kliknij, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 3.  Przesuń wskaźnik w celu wyświetlenia konturu materiału, który ma zostać zmieniony, i kliknij.

Uwaga:

Graficzny przykład materiału z wyświetlonym konturem zawiera sekcja Wyświetlanie konturu zaznaczonego materiału lub siatki w oknie dokumentu.

Wybieranie materiałów bezpośrednio na obiektach

 1.  Na panelu 3D przytrzymaj wskaźnik myszy na narzędziu Upuszczanie materiału 3D  i wybierz Narzędzie wyboru materiału 3D .

 2.  Przesuń wskaźnik nad obiekt 3D w oknie dokumentu Jeśli wokół wybranego materiału zostanie wyświetlony kontur, kliknij.

Stosowanie, zapisywanie i wczytywanie ustawień domyślnych materiałów

Ustawienia domyślne materiałów umożliwiają szybkie stosowanie grup ustawień tekstur. Domyślne ustawienia predefiniowane obejmują tekstury popularnych typów, takie jak stal, tkanina czy drewno.

Stosowanie, zapisywanie i wczytywanie materiałów predefiniowanych w programie Photoshop
Kliknij podgląd materiału, aby wyświetlić panel podręczny ustawień domyślnych.

 1. Na panelu 3D kliknij podgląd materiału.

 2. Na panelu podręcznym ustawień domyślnych wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zastosować ustawienia domyślne, kliknij dwukrotnie podgląd miniaturki.

  • Aby utworzyć ustawienia domyślne z bieżących ustawień tekstur, kliknij ikonę menu podręcznego  i wybierz opcję Nowy materiał.

  • Aby zmienić nazwę lub usunąć wybrane ustawienia domyślne, kliknij ikonę menu podręcznego i wybierz opcję Zmień nazwę lub Usuń materiał.

  • Aby zapisać bieżącą grupę ustawień domyślnych, kliknij ikonę menu podręcznego i wybierz opcję Zapisz materiały.

  • Aby zmienić wyświetloną grupę, kliknij ikonę menu podręcznego. Następnie wybierz opcję Resetuj materiały w celu przywrócenia zapisanej grupy, Ładuj materiały w celu dołączenia zapisanej grupy lub Zastąp materiały.

Tworzenie mapy tekstury

 1. Kliknij ikonę folderu obok typu mapy tekstury.

 2. Wybierz polecenie Nowa tekstura.

 3. Wprowadź nazwę, wymiary, rozdzielczość i tryb kolorów nowej mapy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby dopasować proporcje do istniejącej mapy tekstury, można wyświetlić jej wymiary, umieszczając kursor myszy nad nazwą mapy tekstury na panelu Warstwy.

  Nazwa nowej mapy tekstury zostanie wyświetlona obok typu mapy tekstury na panelu Materiały. Zostanie również dodana do listy tekstur dla warstwy 3D na panelu Warstwy. Nazwa domyślna jest tworzona z typu mapy tekstury dołączonego do nazwy materiału.

Wczytywanie mapy tekstury

Dla każdego z 9 dostępnych typów map tekstur można wczytać istniejący plik tekstury 2D.

 1. Kliknij ikonę folderu obok typu tekstury.

 2. Wybierz polecenie Wczytaj teksturę, a następnie wybierz i otwórz plik tekstury 2D.

Tworzenie mapy tekstury nierówności

Mapa tekstury nierówności wypełniona neutralną wartością w skali szarości pozwala uzyskać szerszy zakres dopasowania podczas malowania na niej.

 1. W panelu Narzędzia kliknij próbkę Ustaw kolor tła.

 2. W próbniku kolorów ustaw jasność na 50% i ustaw równe wartości kanałów R, G i B. Kliknij przycisk OK.

 3. W panelu 3D kliknij ikonę folderu obok pola Nierówność.

 4. Wybierz polecenie Nowa tekstura.

 5. Wybierz następujące ustawienia w oknie dialogowym Nowy:

  • Dla opcji Tryb kolorów wybierz wartość Skala szarości.

  • Dla opcji Zawartość tła wybierz wartość Kolor tła.

  • (Opcjonalnie) Ustaw szerokość i wysokość tak, aby dopasować wymiary do mapy tekstury zmiękczenia przypisanej do materiału.

 6. Kliknij przycisk OK.

Mapa tekstury nierówności zostanie utworzona i dodana do plików map tekstur dostępnych na panelu Materiały. Pojawi się również na panelu Warstwy.

Otwieranie mapy tekstury do edycji

 1. Kliknij ikonę obrazu i wybierz polecenie Otwórz teksturę.

  Mapa tekstury zostanie otwarta jako obiekt inteligentny w odrębnym oknie dokumentu. Po zmodyfikowaniu tekstury uaktywnij okno dokumentu modelu 3D, aby obejrzeć zmiany na modelu. Zobacz Edytowanie tekstu 3D.

Usuwanie mapy tekstury

 1. Kliknij ikonę obrazu obok typu tekstury.

 2. Wybierz polecenie Usuń teksturę.

Uwaga:

Jeśli usunięta tekstura jest plikiem zewnętrznym, można wczytać ją ponownie, używając polecenia Wczytaj teksturę dostępnego w menu mapy tekstury. Tekstury, do których istnieją wewnętrzne odniesienia w pliku 3D, można przywrócić przy użyciu polecenia Cofnij lub Krok do tyłu.

Edytowanie właściwości tekstur

Mapa tekstury jest stosowana do określonego obszaru powierzchni modelu. Jest to zależne od jej parametrów odwzorowania UV. W razie potrzeby można poprawić odwzorowanie tekstury na modelu, dopasowując skalę i przesunięcie za pomocą współrzędnych u i v.

 1. Kliknij ikonę obrazu obok typu tekstury.

 2. Wybierz polecenie Edytuj preferencje.

 3. Wybierz warstwę docelową i ustaw wartości Skala UV oraz Przesunięcie UV. Można wprowadzać wartości bezpośrednio lub używać suwaków.

  Cel

  Określa, czy ustawienia mają zastosowanie do pojedynczej warstwy, czy do obrazu kompozytowego.

  Skala UV

  Pozwala zmieniać rozmiary odwzorowywanych tekstur. Aby utworzyć powtarzający się wzorek, zmniejsz tę wartość.

  Przesunięcie UV

  Umożliwia zmienianie położenia odwzorowywanych tekstur.

Ustawienia świateł 3D

Światła 3D oświetlają modele pod różnymi kątami, pozwalając uzyskać realistyczną głębię i cienie.

Dodawanie lub usuwanie pojedynczych świateł

 1. Na panelu 3D wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać światło, kliknij przycisk Utwórz nowe światło  i wybierz typ światła:

   • Światła ze źródłami punktowymi świecą we wszystkich kierunkach, tak jak żarówki.

   • Światła punktowe dają światło w kształcie stożka, który można dopasować.

   • Światła nieskończone świecą z jednej płaszczyzny kierunku, co przypomina światło słoneczne.

   • Światła z obrazem rzucają oświetlony obraz na scenę 3D.

  • Aby usunąć światło, wybierz je z listy w górnej części sekcji Światła . Następnie kliknij przycisk Usuń  w dolnej części panelu.

Dostosowywanie właściwości świateł

 1. W sekcji Światła  panelu 3D wybierz światło z listy.

 2. W dolnej części panelu ustaw następujące opcje:

  Ustawienie predefiniowane

  powoduje zastosowanie zapisanej grupy świateł i ustawień. (Zobacz Zapisywanie, zastępowanie lub dodawanie grup świateł.)

  Typ światła

  Wybierz spośród opcji opisanych w artykule Dodawanie lub usuwanie poszczególnych świateł.

  Intensywność

  Pozwala dopasować jasność.

  Kolor

  Określa kolor światła. Klikając to pole, można otworzyć próbnik kolorów.

  Obraz

  W przypadku świateł z obrazem określa bitmapę lub plik 3D. (W celu uzyskania szczególnie intensywnych efektów należy spróbować użyć 32-bitowych obrazów HDR.)

  Utwórz cienie

  Powoduje rzucanie cieni przez powierzchnie na pierwszym planie na powierzchnie tła, przez siatkę na tę samą siatkę lub przez jedną siatkę na drugą. Wyłączenie tej opcji umożliwia nieznaczne poprawienie wydajności.

  Miękkość

  Powoduje rozmycie krawędzi cieni, dzięki czemu zanikają stopniowo.

 3. W przypadku świateł ze źródłami punktowymi i punktowych ustaw następujące dodatkowe opcje:

  Punkt skupienia

  (Tylko dla świateł punktowych) Określa szerokość jasnego środka światła.

  Zanik

  (Tylko dla świateł punktowych) Określa zewnętrzną szerokość światła.

  Użyj tłumienia

  Opcje Wewnętrzne i Zewnętrzne określają stożek tłumienia i szybkość zmniejszania natężenia światła wraz z rosnącą odległością od obiektów. Gdy obiekt jest bliżej niż ograniczenie Wewnętrzne, światło ma pełne natężenie. Gdy obiekt jest dalej niż ograniczenie Zewnętrzne, natężenie światła jest zerowe. Dla odległości pośrednich światło jest tłumione liniowo (od pełnego natężenia do zera).

  Uwaga:

  Umieść wskaźnik nad opcjami Punkt skupienia i Zanik oraz nad opcjami tłumienia Wewnętrzne i Zewnętrzne. Czerwona otoczka ikony z prawej strony wskazuje element świetlny, dla którego te opcje mają zastosowanie.

Określanie położenia świateł

 1. W sekcji Światła  panelu 3D wybierz jedną z następujących opcji:

  Narzędzie Obrót

  (Tylko dla świateł punktowych, nieskończonych oraz świateł z obrazem) Pozwala obracać światło przy zachowaniu jego położenia w przestrzeni 3D.

  Uwaga:

  Aby szybko nakierować światło na określony obszar, kliknij w oknie dokumentu, trzymając naciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

  Narzędzie Panoramowanie

  (Tylko dla świateł punktowych i ze źródłami punktowymi) Umożliwia przesunięcie światła do innego położenia na tej samej płaszczyźnie 3D.

  Narzędzie Przesuwanie

  (Tylko dla świateł punktowych i ze źródłami punktowymi) Pozwala przesunąć światło na inną płaszczyznę 3D.

  Światło ze źródłem punktowym w punkcie początkowym

  (Tylko dla świateł punktowych) Kieruje światło do środka modelu.

  Przenieś do bieżącego widoku

  Umieszcza światło w położeniu kamery.

Uwaga:

Aby dokładnie ustawiać położenie świateł z obrazem, należy użyć opcji Oś 3D, która zawinie obraz wokół sfery. Zobacz Oś 3D.

Dodawanie linii pomocniczych świateł

Linie pomocnicze świateł stanowią punkty odniesienia w przestrzeni podczas dopasowywania sceny. Wskazują one typy, kąty i tłumienie poszczególnych świateł. Światła ze źródłami punktowymi są wyświetlane jako kule, światła punktowe jako stożki, a światła nieskończone jako linie.

 1. U dołu panelu 3D kliknij ikonę przełączania  i wybierz opcję Światło 3D.

Uwaga:

W sekcji 3D okna dialogowego Preferencje można zmieniać kolory linii pomocniczych.

Różne linie pomocnicze świateł w programie Photoshop
Linie pomocnicze świateł:

A. Światło ze źródłem punktowym B. Światło punktowe C. Światło nieskończone 

Zapisywanie, zastępowanie lub dodawanie grup świateł

Zapisanie grup świateł jako ustawienia predefiniowanego umożliwia ich ponowne używanie w późniejszym czasie. Aby dołączyć ustawienie predefiniowane do innych projektów, należy dodać je do istniejących świateł lub zastąpić istniejące światła.

 1. Z menu panelu 3D  wybierz dowolną z następujących opcji:

  Zapisz ustawienia predefiniowane świateł

  Powoduje zapisanie bieżącej grupy świateł jako predefiniowanej, dzięki czemu można wczytać ją ponownie za pomocą poniższych poleceń.

  Dodaj światła

  Pozwala dodać wybrane światła predefiniowane do istniejących świateł.

  Zastąp światła

  Umożliwia zastąpienie istniejących świateł wybranymi światłami predefiniowanymi.

Więcej materiałów tego typu

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?