Wprowadzenie do przestrzeni roboczej

 Wypróbuj program Photoshop w Internecie (beta).
Funkcje programu Photoshop w Internecie (beta) są teraz dostępne na potrzeby tworzenia, testowania i przesyłania opinii. Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę społeczności programu Adobe Photoshop (beta).

Zapoznaj się z przestrzenią roboczą programu Photoshop w Internecie (beta) i znajdź wszystkie ulubione narzędzia.

Po uruchomieniu programu Photoshop w Internecie (beta) w witrynie Creative Cloud można wyświetlić ekran początkowy aplikacji. Na ekranie początkowym można rozpocząć pracę nad plikami w chmurze, współpracować z innymi członkami zespołu, a także stosować zmiany w ograniczonym zakresie. Po otwarciu pliku w chmurze widoczna jest przestrzeń robocza, w której można znaleźć ulubione narzędzia programu Photoshop, panele i inne opcje umożliwiające tworzenie kompozycji i retuszowanie prac twórczych.

Obecnie program Photoshop w Internecie (beta) udostępnia funkcje edycji z pewnymi ograniczeniami. Przyszłe wersje będą obejmować więcej narzędzi i funkcji programu Photoshop dostępnych w przeglądarce internetowej.

Przestrzeń robocza

W trakcie otwierania pliku w chmurze w programu Photoshop w Internecie (beta) jest wyświetlana przestrzeń robocza edytowania, w której można rozpocząć pracę. W obszarze roboczym możesz bezpośrednio modyfikować otwarty dokument. 

przestrzeń robocza
Zapoznanie z przestrzenią roboczą aplikacji Photoshop w Internecie

Pasek nagłówka

Pasek nagłówka
Pasek nagłówka

A. Ekran początkowy: Użyj ikony aplikacji w dowolnym momencie, aby wrócić do ekranu początkowego z przestrzeni roboczej edycji.
B. Menu Plik: Użyj ikony menu, aby znaleźć opcje tworzenia lub otwierania plików, zapisywania, eksportowania, warstw, filtrowania, informacji o plikach, ustawień i raportowania błędów.
C. Zapis w chmurze
: Sprawdź stan zapisywanych plików z chmury w usłudze Creative Cloud.
D. Nazwa pliku
:
Wskazuje nazwę otwartego obecnie dokumentu.
E. Historia wersji: Ta opcja pozwala sprawdzić poprzednie wersje otwartego pliku w chmurze.
F. Bieżący poziom powiększenia: Wskazuje bieżący poziom powiększenia otwartego dokumentu.
G. Opcje powiększenia: Dostępne są różne opcje powiększenia, takie jak powiększenie, zmniejszenie, dopasowanie do ekranu lub tryb pełnoekranowy.
H. Cofnij: Pozwala wycofać ostatnią wykonaną operację.
I. Ponów: Przywraca ostatnio wycofaną operację.
J. Udostępnij: Zaproś więcej osób do dokumentu w celu jego edycji lub dodawania komentarzy. Możesz też wygenerować łącze umożliwiające udostępnianie.
K. Opinie: Zaproś więcej osób do dokumentu w celu jego edycji lub dodawania komentarzy. Możesz też wygenerować łącze umożliwiające udostępnianie.
L. Eksportuj: Ta opcja pozwala opublikować i wyeksportować efekty pracy.
M. Pomoc: Ta opcja pozwala wyszukać wszystkie zasoby pomocy podczas pracy.
N. Konto: W sekcji Konto znajdują się informacje o profilu Twojego konta Adobe.

Pasek narzędzi

A. Przenoszenie: Pozwala przenosić zaznaczenia i warstwy.
B. Przekształcanie: Umożliwia stosowanie operacji przekształcania do wybranego obiektu.
C. Narzędzia i operacje zaznaczania: Pozwala zaznaczać obiekty za pomocą odpowiednich narzędzi — lasso, szybkiego zaznaczania, zaznaczania prostokątnego i zaznaczania eliptycznego. Kliknięcie i przytrzymanie ikony powoduje wyświetlenie wszystkich dostępnych narzędzi i operacji zaznaczania.
D. Pędzel: Pozwala malować pędzlem i sterować ustawieniami pędzla.
E. Gumka: Umożliwia usunięcie części zdjęcia przez pociągnięcia pędzlem gumki.
F. Wypełnienie: Pozwala wypełniać aktywne zaznaczenie kolorem narzędzia. Przytrzymanie ikony umożliwia wyświetlenie narzędzia Gradient.
G. Korekcja: Umożliwia retuszowanie i usuwanie skaz za pomocą narzędzia Korekcja. Przytrzymanie ikony umożliwia wyświetlenie narzędzia Stempel.
H. Kadrowanie: Pozwala kadrować zaznaczenie oraz umożliwia obracanie i wyśrodkowanie.
I. Umieść: Dodaj obrazy z komputera do dokumentu. 
J. Kroplomierz: Pozwala w łatwy sposób zmienić kolor narzędzia przez pobranie próbki z dowolnej warstwy.
K. Przełącznik koloru: Wskazuje wybrane kolory narzędzia i tła.
L. Przełącznik kolorów: Kliknij, aby przełączyć się między kolorem narzędzia i tła.

Pasek narzędzi
Pasek narzędzi

Uwaga: Aby pokazać więcej narzędzi, kliknij i przytrzymaj ikonę trójkąta w prawym dolnym rogu.

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi
Pasek narzędzi

A. Warstwy: Pozwala rozwinąć lub zwinąć warstwy przez kliknięcie. Wszystkie miniatury warstw można wyświetlić w widoku uproszczonym. Można również zapoznać się z rozwiniętym stosem warstw z maskami, nazwami warstw, widocznością i zawartością grupy.
B. Właściwości warstwy: Umożliwia rozwijanie i zwijanie właściwości przez kliknięcie. Dostępne są też opcje mieszania, dopasowania i wymiary wybranego typu warstwy (typ, piksel, dopasowanie itd.).
C. Komentarze: Pozwala rozwijać i zwijać komentarze przez kliknięcie. Można dodawać i/lub wyświetlać własne notatki lub komentarze od współpracowników.
D. Informacje o pliku: Zawiera podstawowe informacje o pliku — nazwę, szerokość i wysokość.

Masz pytanie lub pomysł?

Zapytaj społeczność

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Photoshop. Zachęcamy do dzielenia się opiniami.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto