Rozwiązywanie problemów z uszkodzonym plikiem projektu w programie Adobe Premiere Elements

Ten dokument może pomóc w rozwiązaniu błędów systemu występujących przy otwieraniu lub edycji pliku projektu Adobe Premiere Elements, który może być uszkodzony.

Błędy systemowe mogą się przejawiać na różne sposoby, w tym m.in. następujące:

 • Plik projektu nie jest poprawnie otwierany.
 • Podczas otwierania programu Adobe Premiere Elements występuje błąd.
 • Po otwarciu projektu brakuje pewnych elementów.

Przyczyną błędów systemowych mogą być różne czynniki, w tym konflikty między sterownikami urządzeń, oprogramowaniem i sprzętem oraz uszkodzone elementy pewnych plików. Choć błąd systemu zdarza się tylko przy pracy z plikiem projektu Premiere Elements, niekoniecznie jest on spowodowany plikiem projektu Premiere Elements. Być może jest to jedyny program, który obciąża pamięć lub procesor w sposób powodujący ujawnienie problemu.

Zanim zaczniesz

Aby jak najwięcej skorzystać z niniejszego dokumentu, wykonaj następujące zadania w tej kolejności. Zapamiętuj, jakie zadania są wykonywane, i obserwuj ich skutki, w tym ewentualne błędy i inne problemy. Informacje te będą potrzebne pomocy technicznej Adobe, jeśli zadzwonisz do niej po pomoc.

Wykonanie niektórych procedur opisanych w niniejszym dokumencie wymaga zalogowania się jako administrator.

Ważne: Jeśli korzystasz z systemu Windows Vista lub nowszej wersji, niektóre z procedur uruchamiają okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z prośbą o zezwolenie na kontynuowanie. Zanim zdecydujesz się na kontynuowanie, przeczytaj dokładnie informacje zawarte w tym oknie dialogowym. W przypadku wybrania opcji anuluj w tym oknie dialogowym, nie będzie możliwe kontynuowanie procesu rozwiązywania problemów.

Uwaga: Procedury opisane w niniejszym dokumencie są oparte na domyślnym interfejsie systemu Windows z wyjątkiem panelu sterowania. Jeśli w dokumencie jest mowa o panelu sterowania, to zakłada się, że jest w nim wybrany widok klasyczny. Aby zmienić widok na klasyczny, kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce na pulpicie i wybierz polecenie Właściwości. Na karcie Wygląd wybierz opcję Klasyczny styl systemu Windows w obszarze System Windows i przyciski.

Niektóre z tych procedur wymagają znajdowania ukrytych plików i ukrytych folderów lub rozpoznawania plików na podstawie ich pełnej nazwy, włącznie z rozszerzeniem (na przykład nazwa_pliku.ini). Ukryte pliki, ukryte foldery i rozszerzenia rozpoznawanych nazw plików domyślnie nie są wyświetlane w Eksploratorze Windows. Informacje dotyczące wyświetlania ukrytych plików i folderów w systemie Windows, znajdują się na stronie Wyświetlanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń nazw plików | Windows XP, Vista, Windows 7.

Rozwiązywanie problemów dla początkujących

Poniżej zamieszczono sposoby na rozwiązanie problemów powodowanych przez najczęściej występujące błędy systemowe. Przed wykonaniem któregokolwiek z tych zadań wykonaj kopie zapasowe wszystkich osobistych plików (np. utworzonych przez siebie plików programu Adobe Premiere Elements). Po wystąpieniu błędu systemowego należy zawsze restartować komputer, aby odświeżyć pamięć. Kontynuowanie pracy bez zrestartowania komputera spowoduje, że problem będzie narastać.

Uwaga: Aby zapobiec zastąpieniu automatycznie zapisywanych projektów podczas procesu rozwiązywania problemów, wybierz opcję Edytuj > Preferencje > Automatyczny zapis. Zmień maksymalną liczbę wersji projektu na 20.

1. Otwórz projekt w programie Adobe Premiere Elements.

Otwórz program Adobe Premiere Elements, a następnie otwórz w nim projekt (zamiast uruchamiać projekt i program Adobe Premiere Elements naraz, klikając dwukrotnie plik projektu).

2. Przeprowadź próbę, aby sprawdzić, czy przyczyną problemu jest projekt.

Spróbuj utworzyć projekt:

 • Jeśli nowego projektu nie można otworzyć lub z innego powodu nie można go utworzyć, przejdź do kroku 3 rozwiązywania problemu.
 • Otwarcie nowego projektu może spowodować uszkodzenie pierwszego. Mimo to wykonaj kroki od 5 do 8 procedury rozwiązywania problemów, aby spróbować rozwiązać problemy dotyczące projektu.

3. Utwórz ponownie plik PluginCache programu Adobe Premiere Elements.

PluginCache to wpis rejestru systemu Windows, który zawiera informacje dotyczące statusu wszystkich natywnych i zewnętrznych wtyczek używanych wraz z programem Adobe Premiere Elements. Aby ponownie utworzyć plik, przytrzymaj klawisz Shift i wybierz opcje Start > Wszystkie programy > Adobe Premiere Elements <numer wersji>. Zwolnij klawisz, gdy pojawi się okno wyboru pierwszej przestrzeni roboczej.

Uwaga: W programie Adobe Premiere Elements są przechowywane informacje o możliwości korzystania z jego wtyczek w chwili uruchomienia aplikacji po raz pierwszy. Informacje te są zapisane w rejestrze systemu Windows, aby skrócić czas otwierania programu Adobe Premiere Elements podczas każdego następnego uruchamiania go. Wymuszenie na programie Adobe Premiere Elements odrzucenia i ponownego przeanalizowania danych o istniejących wtyczkach umożliwia wykrycie ewentualnych konfliktów między wtyczkami a nowo zainstalowanym sprzętem lub oprogramowaniem.

4. Upewnij się, że masz dostęp do wszystkich potrzebnych plików.

Odblokuj plik projektu i wszystkie powiązane pliki (pliki podglądu i pliki źródłowe). Upewnij się też, że znajdują się one na lokalnych dyskach, do których masz dostęp zarówno do odczytu, jak i zapisu. Spróbuj zalogować się do systemu jako administrator. Poproś o pomoc administratora sieci.

Rozwiązywanie problemów dla średnio zaawansowanych

Jeśli metody opisane w poprzedniej sekcji nie przyniosły rozwiązania problemu, wypróbuj poniższe metody rozwiązywania problemów dla średnio zaawansowanych.

5. Otwórz zarchiwizowaną kopię pliku projektu.

Spróbuj otworzyć zarchiwizowaną kopię pliku projektu. Program Adobe Premiere Elements automatycznie archiwizuje wersje pliku projektu, o ile funkcja archiwizacji nie została wyłączona w preferencjach automatycznego zapisywania.

Program Adobe Premiere Elements przechowuje zarchiwizowane pliki w folderze Adobe Premiere Elements Auto-Save. Folder Auto-Save znajduje się w tej samej lokalizacji, co plik projektu.

Program Adobe Premiere Elements nadaje zarchiwizowanej wersji pliku projektu taką samą nazwę, jaką ma projekt, dodając do niej numer oznaczający wersję zarchiwizowaną (np. Projekt-1.prel). Nazwa pliku z najwyższym numerem to najnowsza zarchiwizowana wersja projektu.

6. Przeprowadź próbę, aby sprawdzić, czy przyczyną problemu nie jest jeden z plików multimedialnych.

Przyczyną problemu z projektem może być jeden z plików multimedialnych. Aby stwierdzić, czy przyczyną problemu nie jest jeden z plików, odłącz wszystkie pliki. Następnie podłączaj każdy z tych plików po kolei i sprawdzaj, czy problem wystąpi ponownie.

Aby odłączyć pliki multimedialne:

 1. Zamknij projekt.
 2. Przenieś pliki źródłowe (wideo, audio, fotografie) do innego położenia na dysku twardym.
 3. Otwórz projekt. Zostanie wyświetlone okno dialogowe „Where is File [nazwa pliku]?”.
 4. Kliknij przycisk Pomiń wszystko. Jeśli z plikiem projektu jest wszystko w porządku, zostanie otwarty ze wszystkimi plikami multimedialnymi w stanie offline.

Aby podłączyć pliki i sprawdzić, czy jeden z nich nie jest przyczyną problemu, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaznacz klip w panelu Media.
 2. Wybierz opcje Edit > Locate Media.
 3. Zlokalizuj skojarzony plik na dysku twardym i kliknij przycisk Wybierz.
 4. Odtwórz klip na osi czasu, aby sprawdzić, czy działa poprawnie.
 5. Powtarzaj ten proces z poszczególnymi plikami multimedialnymi po kolei, aż wystąpi problem.
 6. Zamknij projekt i otwórz go ponownie. Kliknij przycisk Pomiń wszystko.
 7. Wybierz opcje File > Import, aby spróbować zaimportować plik powodujący problem. Jeśli zostanie zaimportowany, oznacza to, że plik jest w porządku, ale połączenie było błędne. Jeśli podczas importowania wystąpi błąd, program się zawiesi lub przestanie reagować, utwórz go lub wyrenderuj ponownie, a następnie zaimportuj do projektu przy użyciu funkcji Locate Media.  Uwaga:
  Funkcja Locate Media jest przydatna, jeśli chcesz zachować efekty edycji na osi czasu.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

7. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Premiere Elements

8. Odwiedź fora użytkowników firmy Adobe.

Aby sprawdzić, czy inni klienci firmy Adobe nie mają tego samego problemu, odwiedź fora użytkowników programu Premiere Elements.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online