Uaktualnienie przestrzeni dyskowej w aplikacji Premiere Rush

Informacje o tym, jak działa przestrzeń dyskowa, jak nią zarządzać i jak ją rozszerzyć.

Wszystkie plany Premiere Rush obejmują pewną ilość przestrzeni dyskowej w chmurze. Pozwala to na dostęp do projektów Premiere Rush na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu można tworzyć i udostępniać filmy wideo w dowolnym miejscu. Poniżej opisano, jak można rozszerzyć przestrzeń dyskową i nią zarządzać.

Jaka jest wielkość przestrzeni objętej moim planem?

Plan

Podstawowe uprawnienie do przechowywania w chmurze

Plan startowy Adobe Premiere Rush

2 GB

 • Plan Premiere Rush na urządzenia przenośne

 • Plan na pojedynczą aplikację Adobe Premiere Rush
 • Plan na pojedynczą aplikację Adobe Premiere Pro
 • Plan na wszystkie aplikacje Creative Cloud 

100 GB

Jeśli masz plan obejmujący 100 GB przestrzeni dyskowej, a chcesz kupić więcej planów, możesz uaktualnić do planu z 2, 4, 10 lub 20 TB.

Aby uzyskać informacje na temat uaktualnienia przestrzeni dyskowej, przeczytaj artykuł Jak zwiększyć przestrzeń dyskową?

Jak uaktualnić przestrzeń dyskową?

Jeśli jesteś klientem indywidualnym, zapoznaj się z poniższą tabelą, aby sprawdzić, w jaki sposób można uaktualnić przestrzeń dyskową.

Jeśli jesteś klientem Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub Creative Cloud dla zespołów, skontaktuj się z administratorem, aby wprowadzić zmiany w uprawnieniach do przechowywania.

Pobrano lub kupiono od

Rodzaj planu

Instrukcje dotyczące uaktualnienia przestrzeni dyskowej

Sklepy Adobe.com, Apple App Store, Samsung Galaxy lub Google Play

Startowy

Aby uzyskać  GB przestrzeni dyskowej, kup subskrypcję Premiere Rush. Aby uzyskać więcej informacji na temat uaktualniania z planu startowego do planu płatnego, przeczytaj artykuł Uaktualnianie planu startowego do planu płatnego.

Sklepy Apple Store, Samsung Galaxy lub Google Play

Płatne

Kliknij to łącze, aby kupić dodatkową przestrzeń dyskową od firmy Adobe lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc. Szczegółowe instrukcje podano w artykule Uaktualnianie przestrzeni dyskowej w przypadku zakupu aplikacji Premiere Rush ze sklepów Apple App Store, Samsung Galaxy lub Google Play.

Adobe

Płatne

Odwiedź portal zarządzania kontem Adobe i przejdź na plan obejmujący dodatkową przestrzeń dyskową. Więcej informacji na temat zmiany planu Premiere Rush można uzyskać w artykule Uaktualnianie przestrzeni dyskowej za pomocą portalu zarządzania kontem Adobe.

Uaktualnianie przestrzeni dyskowej w przypadku zakupu aplikacji Premiere Rush ze sklepów Apple App Store, Samsung Galaxy lub Google Play

Jeśli zakupiono aplikację Premiere Rush ze sklepu Apple App Store, Samsung Galaxy lub sklepu Google Play, można kupić dodatkowe miejsce przestrzeni dyskowej w witrynie Adobe.com.

Po osiągnięciu limitu przestrzeni dyskowej na ekranie pojawi się powiadomienie w aplikacji, w którym jest wyświetlany monit o uaktualnienie przestrzeni dyskowej.

Możesz wtedy przejść pod ten link, aby zwiększyć miejsce na dane. Na wyświetlonym ekranie wprowadź swój identyfikator Adobe i kliknij przycisk Kontynuuj, aby kupić dodatkową przestrzeń dyskową.

Uwaga:

Jeśli w Twoim kraju nie można kupić dodatkowej przestrzeni dyskowej, skontaktuj się z nami, aby ją dokupić.

Uwaga:

Twoja subskrypcja Premiere Rush będzie nadal obciążana przez Apple. Jednak firma Adobe będzie automatycznie pobierać comiesięczne opłaty za zakupioną dodatkową przestrzeń dyskową. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego zakupu.

Uaktualnianie przestrzeni dyskowej za pomocą portalu zarządzania kontem Adobe

Po osiągnięciu limitu przestrzeni dyskowej i jeśli aplikacja Premiere Rush jest używana na komputerze, na ekranie pojawi się powiadomienie w aplikacji, w którym jest wyświetlany monit o uaktualnienie przestrzeni dyskowej. Kliknij opcję Uaktualnij w powiadomieniu w aplikacji, aby kupić plan z dodatkowym miejscem w przestrzeni dyskowej od firmy Adobe.

Jeśli korzystasz z aplikacji Premiere Rush na urządzeniu przenośnym, przejdź do portalu internetowego zarządzania kontem i uaktualnij przestrzeń dyskową.

 1. W portalu zarządzania kontem przejdź do sekcji Plany > Zarządzaj planem > Zmień plan.

  Tutaj można uaktualnić plan, aby uzyskać:

  • Plan Premiere Rush z dodatkową przestrzenią dyskową
  • Plan Adobe Express (obejmujący Premiere Rush) z dodatkową przestrzenią dyskową
  • Plan Premiere Pro (obejmujący Premiere Rush) z dodatkową przestrzenią dyskową lub
  • Plan na wszystkie aplikacje Creative Cloud z dodatkową przestrzenią dyskową
 2. Kliknij strzałki < i >, aby przejść do wybranego planu.

 3. Z listy rozwijanej Przestrzeń dyskowa wybierz opcję przestrzeni dyskowej. 

 4. W razie potrzeby zmień dane rozliczeniowe.

  Kwota płatności jest automatycznie aktualizowana w zależności od planu i typu przestrzeni dyskowej.

 5. Kliknij opcję Wybierz w dolnej części planu.

  Zostanie wyświetlony monit o ponowne zalogowanie się w celu podania danych rozliczeniowych. Kliknij przycisk Potwierdź, aby potwierdzić płatność.

Więcej informacji na temat uaktualniania planu podano w artykule Zmiana planu usługi Creative Cloud

Uwaga:

Jeśli jesteś klientem Creative Cloud dla przedsiębiorstw lub Creative Cloud dla zespołów, skontaktuj się z administratorem, aby wprowadzić zmiany w uprawnieniach do przechowywania.

W jaki sposób można zarządzać użyciem przestrzeni dyskowej w chmurze?

Jeśli osiągnięto limit przestrzeni dyskowej, można albo uaktualnić przestrzeń dyskową, albo zmienić ustawienia synchronizacji we wcześniejszych projektach, aby zwolnić miejsce.

 1. Na ekranie głównym aplikacji Premiere Rush kliknij przycisk ••• obok dowolnego projektu Premiere Rush, który został utworzony na tym urządzeniu.

  Opcje projektu
  Opcje projektu

 2. Wybierz opcję Wyłącz synchronizację, aby usunąć projekt z usługi Creative Cloud, co spowoduje również usunięcie projektu z pozostałych urządzeń. W dowolnym momencie można ponownie włączyć synchronizację.

  Aby trwale usunąć projekt z usługi Creative Cloud i wszystkich urządzeń, kliknij opcję Usuń wszędzie. Czynności tej nie można cofnąć.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto