Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF

Uwaga:

Firma Adobe testuje nowe możliwości funkcji Wypełnij i podpisz w programie Acrobat. Jeśli po aktualizacji do najnowszej wersji kroki i interfejs użytkownika wymienione w tym dokumencie nie pasują do posiadanej wersji programu Acrobat, zapoznaj się z tematem Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF | Nowa funkcja.

Narzędzie Wypełnij i podpisz umożliwia łatwe wypełnianie, podpisywanie i wysyłanie formularzy lub dokumentów drogą elektroniczną. W tym dokumencie wyjaśniono, jak wypełniać, podpisywać i wysyłać formularze na komputerze za pomocą programu Acrobat lub Reader.

Wypełnianie formularza PDF

 1. Otwórz dokument lub formularz PDF w programie Acrobat lub Acrobat Reader.

 2. Kliknij opcję Wypełnij i podpisz w prawym okienku lub kliknij ikonę Podpisz na pasku narzędzi.

  Narzędzie Wypełnij i podpisz

 3. Kliknij pozycję Wypełnij i podpisz. Określone narzędzia i opcje są wyświetlane na pasku narzędzi. Użyj ich, aby wypełnić formularz.

  Pasek narzędzi Wypełnij i podpisz

  A. Adnotacje do wypełnienia formularza B. Wybierz kolor C. Podpisz formularz D. Poproś o podpisy 

 4. Umieść wskaźnik myszy na polu formularza, a jeśli zobaczysz niebieskie pole, kontynuuj wykonywanie tego kroku (w przeciwnym razie przejdź do następnego kroku):

  • Jeśli po najechaniu kursorem widzisz niebieskie pole nad polem formularza, oznacza to, że formularz jest interaktywny lub że można go wypełnić, czyli zawiera pola, które można wybrać lub wypełnić. Kliknij w dowolnym miejscu w niebieskiej ramce, a kursor zostanie automatycznie umieszczony w odpowiednim położeniu. Wpisz tekst, aby wypełnić pole.
  • Podobnie w przypadku pola wyboru lub przycisku opcji kliknij pole, aby wybrać opcję.
  Przesuń kursor myszy na pole, aby wyświetlić pole wykrytych formularzy.
  Przesuń kursor myszy, aby wyświetlić wykryte pole tekstowe.

  Automatycznie wykryto pole wyboru
  Automatycznie wykryto pole wyboru

 5. Umieść wskaźnik myszy na polu formularza. Jeśli nie widzisz niebieskiego pola, oznacza to, że jest to formularz płaski. Można go wypełnić lub dodać tekst ręcznie.

  • Kliknij przycisk Dodaj  tekst   na  pasku narzędzi. Kliknij miejsce w dokumencie, w którym chcesz dodać tekst, a następnie zacznij pisać.
  Wypełnij lub dodaj tekst

  • Skorzystaj z paska narzędzi pola, aby wprowadzić odpowiednie zmiany:
   • Aby zmienić rozmiar pola, na pasku narzędzi użyj przycisków czcionki w górę lub w dół — pierwsze dwa przyciski z lewej strony.
   • Aby przenieść pole, przesuwaj wskaźnik myszy bliżej granicy pola, aż zobaczysz uchwyt przeciągania, a następnie złap pole i przesuń je zgodnie z potrzebą.
   • Aby usunąć pole lub wpisany tekst, kliknij przycisk kosza.
   • Aby przekształcić zwykłe pole tekstowe w kombinowane lub odwrotnie, kliknij przycisk pola kombinowanego — drugi przycisk od prawej.
   • Aby użyć adnotacji lub symboli, kliknij opcję menu  i wybierz adnotację.
  • Użyj pól kombinowanych, aby wypełnić lub dodać tekst w kolejnych polach w linii lub wierszu. Pole kombinowane rozmieszcza wprowadzony przez użytkownika tekst równo na całej szerokości pola tekstowego, jak pokazano poniżej. Podczas wpisywania, jeżeli znaki nie są dopasowywane do poszczególnych pól, dopasuj odstępy przy pomocy uchwytu obok punktów skalowania przedstawionych na obrazie powyżej.
  Pole kombinowane i zwykłe pole tekstowe

  • Wystarczy dodać symbol zaznaczenia, krzyżyk lub kropkę do pól wyboru i przycisków opcji. Można też zaznaczyć tekst za pomocą kółka lub przekreślić go za pomocą linii. Kliknij adnotację na pasku narzędziowym, by ją wybrać, a następnie na formularzu kliknij w miejscu, w którym chcesz umieścić adnotację. (Każde kliknięcie dodaje zaznaczoną adnotację w odpowiednim miejscu w formularzu).
  Narzędzia adnotacji

  Uwaga:

  Zmień rozmiar pierwszej umieszczonej adnotacji, aby dodać do dokumentu pole wyboru lub przycisk opcji, a kolejne dodawane adnotacje będą miały ten sam rozmiar i będą zawierać pozostałe pola.

Dodawanie podpisu lub inicjałów do formularza

Aby podpisać formularz PDF, można pisać na klawiaturze, rysować lub wstawić obraz odręcznego podpisu lub inicjałów.

 1. Otwórz dokument lub formularz PDF w programie Acrobat lub Reader, a następnie kliknij pozycję Wypełnij i podpisz w prawym okienku.

 2. Na pasku narzędzia Wypełnij i podpisz kliknij ikonę Podpisz , a następnie wybierz, czy chcesz dodać swój podpis lub tylko inicjały.

  Dodawanie podpisu lub inicjałów

  Jeżeli dodano już podpisy lub inicjały, będą one wyświetlane jako dostępne opcje.

 3. Jeżeli podpis lub inicjały zostały już dodane, wystarczy wybrać je z opcji funkcji Podpisz, a następnie kliknąć w miejscu w dokumencie PDF, gdzie chcesz dodać podpis. Przejdź do następnego etapu.

  Jeżeli po raz pierwszy korzystasz z podpisywania, zostanie wyświetlony panel Podpis lub Inicjały. Poniżej znajduje się przykład panelu Podpis.

  Wpisywanie, rysowanie lub import podpisu w postaci obrazu
  Podpis można wpisać, narysować lub zaimportować w postaci obrazu. Dodane podpisy i inicjały zostają zapisane do przyszłego użycia.

  • Wpisz: wpisz swoje nazwisko w polu. Wybierz jeden z kilku stylów podpisu, a następnie kliknij opcję Zmień styl, aby wyświetlić inny styl.
  • Rysuj: narysuj podpis w wyznaczonym miejscu.
  • Obraz: przeglądaj i wybierz obraz podpisu.
  • Zapisz podpis: zaznaczenie tego pola i zalogowanie się do programu Acrobat Reader lub Acrobat spowoduje bezpieczne zapisanie dodanego podpisu w usłudze Adobe Document Cloud do przyszłego użytku.

  Kliknij opcję Zastosuj, a następnie w dokumencie PDF kliknij miejsce, w którym chcesz dodać podpis lub inicjał.

 4. Aby przesunąć podpis lub inicjał, kliknij pole, zaznaczając je, a następnie skorzystaj z klawiszy strzałek. Aby zmienić rozmiar pola lub usunąć je, skorzystaj z opcji w pasku narzędzi pola.

Uwaga:

Jeśli chcesz użyć obrazu jako podpisu:

 • Podpisz się czarnym tuszem na czystym, pustym arkuszu białego papieru. Podpis należy umieścić na środku arkusza papieru, aby na skanie lub fotografii tego podpisu nie były widoczne krawędzie.
 • Zrób zdjęcie arkusza z podpisem lub zeskanuj go. Jeśli robisz zdjęcie podpisu, upewnij się, że arkusz jest odpowiednio oświetlony, a na podpis nie pada cień.
 • Przenieś zdjęcie lub skan na dysk komputera. Program Acrobat/Reader obsługuje formaty JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF i BMP. Nie musisz kadrować obrazu. Jeśli zdjęcie lub skan są względnie czyste, program Acrobat/Reader importuje sam podpis.

Wysyłanie formularza do innych osób

Po wypełnieniu formularza można udostępnić go innym.

 1. Otwórz dokument lub formularz PDF w programie Acrobat lub Reader, a następnie kliknij pozycję Wypełnij i podpisz w prawym okienku.

 2. Na pasku narzędzi Wypełnij i podpisz kliknij przycisk Poproś o podpisy.

  Kliknij przycisk Dalej na pasku narzędzi Wypełnij i podpisz

 3. Wyślij formularz przy użyciu jednej z następujących metod:

Wyślij łącze do nieedytowalnej kopii wypełnionego i podpisanego formularza. Kopia zostaje poświadczona przez usługę Adobe Acrobat Sign. Odbiorcy nie mogą łatwo modyfikować kopii. Każda modyfikacja sprawia, że certyfikat staje się nieważny.

 1. Kliknij opcję Uzyskaj łącze, a następnie kliknij opcję Utwórz łącze.

  Utwórz łącze do swojego pliku, aby udostępnić go innym

 2. Każda osoba z dostępem do łącza może wyświetlić dokument, ale nie może wprowadzać w nim zmian. Udostępnij łącze na jeden z następujących sposobów:

  • Kliknij Kopiuj łącze, a następnie udostępnij je innym w wiadomości e-mail.
  • Kliknij opcję Dołącz łącze do wiadomości e-mail. Zostanie wyświetlona domyślna wiadomość e-mail. Wiersz tematu to nazwa wypełnionego formularza, a treść wiadomości e-mail zawiera łącze do wypełnionego formularza. W razie potrzeby zmodyfikuj temat i treść wiadomości e-mail. Dodaj adresy e-mail adresatów w polu Do i kliknij przycisk Wyślij.
  Kopiowanie łącza lub dołączanie go do wiadomości e-mail

Wyślij pocztą e-mail kopię sfinalizowanego dokumentu tylko do odczytu. Odbiorcy mogą wyświetlić plik, ale nie mogą wprowadzać żadnych zmian w dokumencie.

 1. Kliknij opcję Wyślij kopię.

  Wysyłanie kopii wypełnionego i podpisanego formularza

 2. Wprowadź adres e-mail osoby, której chcesz wysłać dokument. Możesz również użyć odnośnika do książki adresowej, aby wybrać adresy e-mail.

 3. Pola Temat i Wiadomość działają w ten sam sposób co pola wiadomości e-mail i w taki sam sposób będą wyświetlane u odbiorcy. Wprowadź żądane informacje. Kliknij przycisk Wyślij.

 1. Kliknij opcję Poproś o podpisy, a następnie kliknij polecenie Rozpocznij.

  Wysyłanie dokumentu, aby uzyskać podpisy od innych osób

 2. Zostanie wyświetlone okno Acrobat Sign. Pola Nazwa i Wiadomość działają w ten sam sposób co pola wiadomości e-mail i w taki sam sposób będą wyświetlane u odbiorcy. Wprowadź żądane informacje i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Opcjonalnie) Aby zapoznać się z zaawansowanymi opcjami, takimi jak uwierzytelnianie sygnatariusza, przypomnienia itp., kliknij przycisk Więcej opcji.
  • Aby dodać pola formularza i określić, gdzie należy go podpisać, kliknij przycisk Określ miejsce podpisu.

  Po wyświetleniu monitu wprowadź informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wysyłanie dokumentów do podpisania.

  Dodaj sygnatariuszy

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto