Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF

Zanim zaczniesz

Wprowadzamy nową i bardziej intuicyjną obsługę produktu. Jeśli wyświetlony tutaj ekran nie jest zgodny z interfejsem produktu, wybierz opcję Pomoc dla bieżącego środowiska.

W nowym środowisku narzędzia są wyświetlane po lewej stronie ekranu.

Omówienie

Dokumenty można łatwo wypełniać, podpisywać i udostępniać za pomocą narzędzia Acrobat Wypełnij i podpisz. Poniższe zagadnienia zawierają informacje na następujące tematy:

Adobe Acrobat – głębokie łącze

Wypróbuj samodzielnie
Wypełnij i podpisz dokumenty w kilku prostych krokach.

Rodzaje formularzy PDF

 • Formularze interaktywne: zawierają pola, które można zaznaczyć i wypełnić. Zapoznaj się ze sposobem wypełniania formularzy interaktywnych.
 • Formularze płaskie: nie zawierają pól interaktywnych. Może to być formularz papierowy lub plik PDF, który nie został zoptymalizowany pod kątem wypełniania formularzy. Narzędzie Wypełnij i podpisz automatycznie wykrywa pola formularza, takie jak pola tekstowe, pola kombi, pola wyboru i przyciski opcji. W razie potrzeby można ręcznie dodawać tekst i symbole w dowolnym miejscu formularza za pomocą narzędzia Wypełnij i podpisz.

Formularze można wypełniać, wprowadzając informacje i dodając podpisy. Program Acrobat umożliwia również wysyłanie wypełnionych formularzy do innych użytkowników i bezpieczne zapisywanie ich w przestrzeni dyskowej Adobe Cloud.

Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF

Aby wypełnić i podpisać formularze PDF, otwórz formularz w programie Acrobat, a następnie wybierz opcję Podpisz na pasku globalnym. Można także wybrać kolejno opcje Wszystkie narzędzia > Wypełnij i podpisz

W panelu po lewej stronie wyświetlane będą narzędzia Wypełnij i podpisz. Można teraz wypełnić pola formularza i podpisać go za pomocą narzędzi do podpisywania, postępując zgodnie z opisem zawartym w poniższych tematach.

Z menu Narzędzia wybierz polecenie Wypełnij i podpisz.

Aby wypełnić pola tekstowe:

 1. Z panelu po lewej stronie wybierz opcję , a następnie kliknij pole, w którym chcesz dodać tekst.
  Wyświetla pole tekstowe wraz z paskiem narzędzi, jak pokazano poniżej.

 2. Wybierz pole tekstowe ponownie i wpisz tekst.

 3. Aby zmienić położenie pola tekstowego w celu wyrównania, wybierz pole tekstowe i umieść nad nim kursor. Gdy zostanie wyświetlona ikona plusa ze strzałkami, przesuń pole tekstowe w wybrane miejsce.

 4. Aby edytować tekst, wybierz pole tekstowe. Po wyświetleniu kursora i klawiatury, przeprowadź edycję tekstu, a następnie kliknij miejsce, w którym chcesz wprowadzić tekst.

 5. Aby zmienić rozmiar tekstu, wybierz A lub A, zależnie od potrzeb.

  fill-text-field

  Uwaga:

  Zmień rozmiar pierwszej umieszczonej adnotacji, aby dodać do dokumentu pole wyboru lub przycisk opcji, a kolejne dodawane adnotacje będą miały ten sam rozmiar i będą zawierać pozostałe pola.

 6. Aby zmienić kolor tekstu, wybierz kolor na pasku szybkich operacji, a następnie wybierz żądany kolor z palety kolorów.

  Domyślnym kolorem podpisów jest kolor czarny. Aby zmienić kolor podpisów, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Zachowaj czarne podpisy

  text-color

 7. Aby zmienić styl tekstu z normalny na kombinowany, w menu pola tekstowego wybierz opcję > Odstępy między znakami.

  Wybierz opcję Odstępy między znakami dla tekstu kombinowanego.

  Styl tekstu zostanie zmieniony z normalnego na kombinowany. Aby zwiększyć lub zmniejszyć odstępy, można wybrać ikonę niebieskiej strzałki, a następnie przeciągnąć ją według potrzeb.

  Równomierne odstępy między znakami tekstu.

  Uwaga: tekst kombinowany jest stylem tekstu, w którym każda litera tekstu jest równo rozmieszczona za pomocą sekwencji pól. 

 8. Po wykonaniu tych czynności wybierz następną spację z pola, a następnie wpisz tekst w polu tekstowym. Użyj opcji formatowania według potrzeb.

  Powtórz ten krok, aby wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu.

Aby wypełnić pola przycisków opcji:

 1. Najedź kursorem na pole przycisków opcji.

  Automatycznie wyświetlany jest znacznik domyślny lub zaznaczony symbol pola przycisków opcji.

  fill-checkbox

 2. Zaznacz pole wyboru opcji, aby wprowadzić symbol.

 3. Aby zmienić symbol, zaznacz pole ponownie, a następnie w menu wybierz opcję  i wybierz inny symbol.

  Oznacza pole wybranym symbolem.

  change-radio-symbol

Aby dodać podpis i inicjały:

 1. Utwórz podpis i inicjały, jeśli wcześniej tego nie zrobiono. Aby to zrobić:

  1. Na pasku narzędzi Szybkie operacje wybierz .
  2. Aby dodać podpis, wybierz opcję Dodaj podpis. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz lub narysuj podpis i wybierz opcję Gotowe.
  3. Aby dodać inicjały, wybierz opcję > Dodaj inicjały. W wyświetlonym oknie dialogowym wpisz lub narysuj swoje inicjały i wybierz opcję Gotowe.

  Uwaga: podpis lub inicjały można też dodać w formie obrazu. Aby dodać istniejący obraz, dotknij ikonę obrazu z menu u góry. Aby zrobić nowe zdjęcie, które zostanie dodane jako podpis, dotknij ikony aparatu i postępuj zgodnie z procesem.

 2. Aby dodać podpis:

  1. W panelu po lewej stronie wybierz swój podpis, przejdź do pola, w którym chcesz go dodać, a następnie kliknij w tym polu, aby go złożyć.
   Możesz też na pasku narzędzi Szybkie operacje wybrać opcję , a następnie wybrać swój podpis.
  2. Podpis zostanie wyświetlony w polu.
   Uwaga: po dodaniu podpisu lub inicjałów do formularza i zapisaniu ich ponowna edycja nie będzie możliwa.
  3. Aby dostosować położenie podpisu, najedź kursorem na podpis, aż zobaczysz ikonę plusa, a następnie kliknij i przesuń podpis według potrzeb. 
  4. Aby zmienić rozmiar podpisu, umieść kursor myszy nad niebieskim kółkiem w rogu, a następnie przytrzymaj i przeciągnij według potrzeb.
  dodaj podpis

  zmiana rozmiaru podpisu

  Uwaga:

  Po dodaniu podpisu lub inicjałów do formularza i zapisaniu ich ponowna edycja nie będzie możliwa.

 3. Aby dodać swoje inicjały:

  1. W panelu po lewej stronie wybierz swój inicjał, przejdź do pola, w którym chcesz go dodać, a następnie kliknij, aby go złożyć.
   Możesz też na pasku narzędzi Szybkie operacje wybrać opcję , a następnie wybrać swój inicjał.
   W polu pojawią się inicjały.
  2. Aby dostosować położenie podpisu, najedź kursorem na podpis, aż zobaczysz ikonę plusa, a następnie kliknij i przesuń podpis według potrzeb. 
  3. Aby zmienić rozmiar podpisu, umieść kursor myszy nad niebieskim kółkiem w rogu, a następnie przytrzymaj i przeciągnij według potrzeb.
  Uwaga:

  Jeśli chcesz użyć obrazu jako podpisu lub inicjałów:

  • Podpisz się czarnym tuszem na czystym, pustym arkuszu białego papieru. Podpis należy umieścić na środku arkusza papieru, aby na skanie lub fotografii tego podpisu nie były widoczne krawędzie.
  • Zrób zdjęcie arkusza z podpisem lub zeskanuj go. Jeśli robisz zdjęcie podpisu, upewnij się, że arkusz jest odpowiednio oświetlony, a na podpis nie pada cień.
  • Przenieś zdjęcie lub skan na dysk komputera. Program Acrobat/Reader obsługuje formaty JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF, TIF i BMP. Nie musisz kadrować obrazu. Jeśli zdjęcie lub skan są względnie czyste, program Acrobat/Reader importuje sam podpis.

Udostępnianie formularzy

Po wypełnieniu i zapisaniu formularza można wykonać jedną z następujących czynności:

Udostępnianie tego dokumentu innym osobom, aby go wyświetlić lub skomentować:

 1. W prawym górnym rogu wybierz opcję , a następnie w otwartym oknie dialogowym wybierz opcję Udostępnij dokument:

  • Aby udostępnić dokument wybranym osobom, zacznij wpisywać imię i nazwisko lub adres e-mail osoby, której chcesz udostępnić formularz.
  • Aby udostępnić formularz za pomocą łącza, wybierz opcję Uzyskaj łącze.
  share-with-others

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapraszanie uczestników:

  1. Kontynuuj dodawanie imion i nazwisk osób, którym chcesz udostępnić formularz.
  2. Zmień wiadomość według potrzeb.
  3. Aby formularz był tylko do wyświetlania, usuń zaznaczenie przełącznika Zezwalaj na komentarze.
  4. Aby dodać termin przeglądu, wybierz opcję Dodaj termin, a następnie wprowadź datę.
  5. Wybierz opcję Zaproś.
  share-with-others-2

  Zostanie wysłane łącze do wszystkich osób dodanych do formularza.

Aby udostępnić uwierzytelnioną kopię pliku PDF:

 1. W panelu Podpisz po lewej stronie wybierz opcję Zapisz poświadczoną kopię.

  Spowoduje to utworzenie poświadczonej kopii formularza i wyświetlenie baneru certyfikatu na górze, tak jak pokazano poniżej.

  sign-panel

 2. Z monitu logowania w panelu po prawej stronie wybierz opcję Dalej.

  Pojawi się prośba o zalogowanie się, aby zapewnić ochronę podpisanych umów.

  Wybierz opcję Dalej w oknie dialogowym Chronione dane.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz opcję Kontynuuj, a następnie wprowadź dane logowania do konta, aby się zalogować.

  Wybierz opcję Kontynuuj w oknie dialogowym Logowanie.

 4. Po ponownym zalogowaniu zostanie wyświetlona kopia poświadczona, która będzie zawierać informacje o pliku i opcjach udostępniania. Wybierz odpowiednią opcję udostępniania, aby udostępnić formularz. 

  certified-1

  certified-4

Aby udostępnić łącze do formularza:

 1. Wybierz opcję  w prawym górnym rogu.
 2. Aby udostępnić formularz tylko do wyświetlania, usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj na komentarze.
 3. Wybierz opcję Uzyskaj łącze.

Spowoduje to przesłanie formularza do przestrzeni dyskowej Adobe Cloud i wygenerowanie łącza umożliwiającego udostępnianie, które zostanie skopiowane do schowka. Możesz wkleić łącze w dowolnym miejscu, z którego chcesz udostępniać tekst.

get-link

Aby udostępniać formularze za pośrednictwem serwisu www lub dowolnego portalu online

W panelu Podpisz wybierz opcję Więcej opcji, a następnie wybierz opcję Utwórz formularz internetowy. Postępuj zgodnie z obiegiem pracy, aby dodać formularz do swojej witryny i udostępniać łącza w celu gromadzenia danych w Internecie.

sign-panel-with-options

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?