Podręcznik użytkownika Anuluj

Prośba o podpisy elektroniczne

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
  3. Praca z kontami przechowywania online
   1. Dostęp do plików z usługi Box
   2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
   3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
   4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
   5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
  4. Acrobat i macOS
  5. Powiadomienia programu Acrobat
  6. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
  7. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
 4. Tworzenie plików PDF
  1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
  2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
  3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
  4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
  5. Konwersja stron internetowych na format PDF
  6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
  7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
  8. Czcionki PDF
 5. Edytowanie plików PDF
  1. Edycja tekstu w plikach PDF
  2. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
  3. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  4. Edycja zeskanowanych plików PDF
  5. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
  6. Optymalizowanie plików PDF
  7. Właściwości dokumentu PDF i metadane
  8. Łącza i załączniki w plikach PDF
  9. Warstwy PDF
  10. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
  11. Kreator operacji (Acrobat Pro)
  12. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
  13. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
  14. Artykuły PDF
  15. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
  16. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
  17. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
  18. Usuwanie stron z pliku PDF
 6. Skanowanie i OCR
  1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
  2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
  3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
 7. Formularze
  1. Podstawy formularzy PDF
  2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
  3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
  4. Wypełnianie formularzy PDF
  5. Właściwości pola formularza PDF
  6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
  7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
  8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
  9. Podstawy pola formularza PDF
  10. Pole z kodem kreskowym PDF
  11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
  12. Moduł śledzący formularze — informacje
  13. Formularze PDF — pomoc
  14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
 8. Łączenie plików
  1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
  2. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
  3. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
  4. Kadrowanie stron dokumentu PDF
  5. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
  6. Dodawanie tła do plików PDF
  7. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
  8. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
  9. Opis ogólny portfolio PDF
  10. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
 9. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
  1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
  2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
  3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
  4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
  5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
  6. Udział w recenzji pliku PDF
  7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
  8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
  9. Postępy zatwierdzania
  10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
  11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
  12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
 10. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
  1. Zapisywanie plików PDF
  2. Konwersja pliku PDF na format Word
  3. Konwersja pliku PDF na format JPG
  4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
  5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
  6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
 11. Zabezpieczenia
  1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
  2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
  3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
  4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
  5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
  6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
  7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
  8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
  9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
  10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
  11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
  12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
  13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
  14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
  15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
 12. Podpisy elektroniczne
  1. Podpisywanie dokumentów PDF
  2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
  3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
  4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
  5. Podpisy oparte na certyfikacie
  6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
  7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
  8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
 13. Drukowanie
  1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
  2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
  3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
  4. Drukowanie do pliku PDF
  5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
  6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
 14. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
  1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
  2. Funkcje dostępności w plikach PDF
  3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
  4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
  5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
  6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
 15. Wyszukiwanie i indeksowanie
  1. Tworzenie indeksów PDF
  2. Przeszukiwanie plików PDF
 16. Multimedia i modele 3D
  1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
  2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
  3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
  4. Praca z modelami 3D
  5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
  6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
  7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
  8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
  9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
  10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
  11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
 17. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
  1. Omówienie narzędzi drukowania
  2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
  3. Podgląd wyjściowy
  4. Spłaszczanie przezroczystości
  5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
  6. Zalewkowanie kolorów
 18. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
  2. Profile inspekcji wstępnej
  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
  4. Raporty inspekcji wstępnej
  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
  12. Zmienne inspekcji wstępnych
 19. Zarządzanie kolorami
  1. Utrzymywanie spójności kolorów
  2. Ustawienia kolorów
  3. Zarządzanie kolorami dokumentów
  4. Praca z profilami kolorów
  5. Omówienie zarządzania kolorami

Za pomocą narzędzia Wypełnij i podpisz, opartego na usłudze Adobe Acrobat Sign w chmurze, możesz wysyłać dokumenty innym osobom do podpisania. Usługa ta pozwala sygnatariuszom w szybki sposób podpisywać umowy z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Sygnatariusze nie muszą kupować żadnego produktu Adobe, aby podpisywać umowy.

Obejrzyj krótki samouczek wideo i zaczynaj


Teraz możesz podpisywać dokumenty PDF i udostępniać je innym użytkownikom. Kliknij przycisk Rozpocznij, aby uruchomić program Acrobat:  Rozpocznij

Uzyskiwanie podpisów elektronicznych pod dokumentami od innych

Przed podpisaniem zakończ wprowadzanie zmian. Podpisana umowa jest certyfikowana przez usługę Adobe Acrobat Sign. Zmiany w podpisanej umowie spowodują utratę certyfikacji.

Sygnatariusze otrzymają wiadomość e-mail z prośbą o podpisanie umów. Po złożeniu podpisu sygnatariusze i autor dokumentu otrzymują podpisany dokument PDF na własne skrzynki pocztowe. Cały proces podpisywania można śledzić w programie Acrobat lub Acrobat Reader, wybierając kolejno opcje Strona główna > Do podpisania.

Typy plików z obsługą podpisywania

Poza plikami PDF możesz wysyłać do podpisania pliki pakietu Microsoft Office, różne rodzaje plików z obrazami, pliki HTML i pliki tekstowe. Obsługiwane formaty plików to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, TXT, CSV, HTML, HTM, TIFF, TIF, BMP, GIF, JPG, JPEG i PNG.

Etapy:

 1. Otwórz formularz PDF w programie Acrobat lub Acrobat Reader, a następnie wybierz polecenie NarzędziaPoproś o podpisy elektroniczne.

 2. Zostanie wyświetlone okno Poproś o podpisy. Wykonaj następujące czynności.

  1. W polu Sygnatariusze dodaj adresy e-mail odbiorców, aby dokument mógł być przez nich podpisany.
  2. Zmień domyślny tekst w polu Temat i treść zgodnie z zapotrzebowaniem.
   Opcjonalnie: jeśli chcesz tylko kogoś poinformować, użyj przycisku Dodaj DW, aby dodać adres e-mail takiej osoby lub osób do listy DW.
  3. Jeśli chcesz dodać więcej dokumentów, kliknij przycisk Dodaj pliki, a następnie przejrzyj i wybierz dokumenty.
  Okno Acrobat Sign

  Jeśli nie chcesz korzystać z opcji zaawansowanych, pomiń następny krok opcjonalny.

  d. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Więcej opcji, aby określić opcje zaawansowane, takie jak uwierzytelnianie sygnatariusza, przypomnienia i inne.

  • Ustawienie Finalizuj w kolejności jest domyślnie włączone. Liczby obok adresów e-mail wskazują kolejność uczestnictwa. Jeśli nie chcesz ustalić kolejności podpisywania, ustaw przełącznik na Finalizuj w dowolnej kolejności.
   (Opcjonalnie) Kliknij opcję Dodaj mnie, jeśli chcesz dołączyć jako sygnatariusz dokumentu.
  • Określ typ uwierzytelniania, taki jak E-mail, Hasło, Uwierzytelnianie oparte na wiedzy lub Telefon.
  • Zabezpiecz hasłem plik PDF.
  • Wyznacz termin sfinalizowania.
  • Ustaw przypomnienie dla odbiorców.
  • Określ język odbiorcy w wysyłanej wiadomości e-mail. (Dostępne tylko w przypadku usługi na poziomie przedsiębiorstwa).
  Adobe Sign — opcje zaawansowane
  Więcej opcji lub opcje zaawansowane

 3. Kliknij opcję Określ miejsce podpisu lub Dalej.

  Dokument jest teraz gotowy, aby dodać pola, które odbiorcy będą wypełniać lub w których będą składać podpisy.

  Uwaga:

  W przypadku dodania wielu dokumentów są one konwertowane do plików PDF i łączone w jeden plik. Połączony plik zostanie otwarty, aby użytkownik dodał odpowiednie pola.

 4. Opcje okna Określ miejsce do wypełnienia i podpisania są wyświetlane w zależności od tego, czy dodano jednego czy wielu sygnatariuszy.

  • Tryb uproszczony dla pojedynczego sygnatariusza
   W przypadku dodania jednego sygnatariusza tryb zaawansowanej edycji zostaje wyłączony i widoczna jest jedynie uproszczona opcja, jak pokazano poniżej. Aby umieścić pole podpisu lub inne pole, kliknij w żądanym miejscu w dokumencie, a następnie ustaw właściwości pola w jego menu kontekstowym.
  Określanie miejsca do wypełnienia i podpisania

  • Tryb uproszczony dla wielu sygnatariuszy
   Ten tryb zapewnia uproszczone tworzenie z możliwością przypisywania pól to wielu sygnatariuszy. Po wybraniu sygnatariusza z prawego panelu i dodaniu pól w formularzu pola zostaną przypisane do wybranego sygnatariusza. Oznacza to, że te pola będą dostępne dla sygnatariusza do uzupełnienia informacji lub podpisania formularza.
  Tryb uproszczony dla wielu sygnatariuszy

  Możesz przełączyć cesjonariusza dowolnego pola za pomocą ruchomego paska narzędzi. Kolory przypisane do sygnatariuszy ułatwiają odróżnienie przypisania do pól.

  Ruchomy pasek narzędziowy
  Ruchomy pasek narzędziowy

  Wybór sygnatariusza
  Wybór sygnatariusza

  Zobacz więcej pól
  Wybór typu pola

  • Tryb zaawansowany dla wielu sygnatariuszy
   W przypadku dodania wielu sygnatariuszy widoczne są opcje, jak pokazano poniżej. Kliknij przycisk , aby umieścić wykryte pola formularza w dokumencie PDF. Możesz też przeciągnąć pola z kart panelu po prawej stronie i upuścić je w wybranym miejscu dokumentu.
  Tryb zaawansowany dla wielu sygnatariuszy

  Uwaga:

  Możesz przełączać pomiędzy trybem uproszczonym a zaawansowanym dla wielu sygnatariuszy. Aby zmienić tryb, wyłącz opcję Zaawansowana edycja w prawym panelu.

 5. Po umieszczeniu wszystkich wybranych pól w dokumencie kliknij przycisk Wyślij. Dokument zostaje wysłany do podpisania do wskazanych odbiorców i wyświetlane jest potwierdzenie.

  Potwierdzenie wysłania do podpisania

  Otrzymasz wiadomość e-mail z usługi Adobe Acrobat Sign z informacją, że umowy zostały wysłane pierwszemu sygnatariuszowi do podpisania. Pierwszy sygnatariusz otrzyma też wiadomość e-mail z łączem potrzebnym do podpisania umowy. Gdy sygnatariusz doda swój podpis w polu Podpis i kliknie przycisk Kliknij, aby podpisać, umowa zostanie wysłana do podpisania przez następnego sygnatariusza itd. Po podpisaniu umowy przez wszystkich sygnatariuszy każda osoba otrzymuje kopię podpisanej umowy.

  Wszystkie Twoje podpisane dokumenty są przechowywane w jednym miejscu i masz do nich dostęp z dowolnego miejsca. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Śledzenie dokumentów wysłanych do podpisania.

Obsługa z perspektywy sygnatariusza

Sygnatariusz otrzyma wiadomość e-mail z łączem potrzebnym do podpisania umowy. Ponadto, jeśli sygnatariusz używa aplikacji komputerowej Acrobat lub Acrobat Reader, otrzyma on powiadomienie o umowie udostępnionej do podpisania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Podpisywanie umowy.

Uwaga:

Sygnatariusze nie muszą rejestrować się w żadnym produkcie Adobe ani go kupować, aby podpisywać umowy. Mogą podpisywać umowy za pomocą przeglądarki internetowej, urządzenia mobilnego lub aplikacji komputerowej Acrobat / Acrobat Reader.

Śledzenie umów wysłanych do podpisania elektronicznego

Dostępne w Acrobat

Możesz śledzić, które umowy zostały wysłane do podpisania, które zostały już podpisane i które czekają na podpis.

Użytkownicy na poziomie usługi Individual i Team

Przejdź do menu Strona główna > Podpisz > Wszystkie umowy. Wymienione są wszystkie dokumenty udostępnione do podpisania.

Użytkownicy na poziomie usługi Enterprise

 1. Przejdź do menu Strona główna > Podpisz > Wszystkie umowy i kliknij opcję Otwórz usługę Acrobat Sign.

  Otwórz usługę Adobe Sign

 2. Strona zarządzania usługi podpisów elektronicznych Acrobat Sign zostanie wyświetlona w nowym oknie przeglądarki.

  Śledzenie umów wysłanych do podpisania