Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe After Effects | APSB21-49

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-49

08 czerwca 2021 r.    

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację programu Adobe After Effects dla systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa szereg krytycznych, istotnych umiarkowanych luk w zabezpieczeniach. Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.          

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe After Effects

18.2 i wcześniejsze wersje       

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe After Effects

18.2.1

Windows i macOS

3

Adobe After Effects

17.7.1

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Odczyt poza zakresem

(CWE-125

Wyciek pamięci 

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2021-28600

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL

 (CWE-476

Odmowa usługi aplikacji 

Umiarkowana

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:L

CVE-2021-28601

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu     

Krytyczna  

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28602

CVE-2021-28605

CVE-2021-28607

Przepełnienie buforu sterty

(CWE-122)

Wykonanie dowolnego kodu     

Krytyczna  

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28603

CVE-2021-28604

CVE-2021-28608

CVE-2021-28610

Przepełnienie buforu stosu

(CWE-121)

Wykonanie dowolnego kodu     

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-28606

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Odczytanie dowolnych danych w systemie plików

Poważna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2021-28609

CVE-2021-28615

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Wyciek pamięci 

Poważna

6.1

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:L

CVE-2021-28611

CVE-2021-28612

CVE-2021-28614

CVE-2021-28616

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania użytkownikowi Yongjun Liu z zespołu ds. zabezpieczeń nsfocus za zgłoszenie tych problemów oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.    

Wersje

12 maja 2021: zawarte szczegółowe informacje o CVE-2021-28586, CVE-2021-28587.

25 października 2021 r.: Dodano wiersz rozwiązania dla wersji N-1.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online