Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe After Effects | APSB21-54

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-54

20 lipca 2021 r    

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację programu Adobe After Effects dla systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa szereg krytycznych i umiarkowanie ważnych luk w zabezpieczeniach. Odpowiednie postępowanie mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.           

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe After Effects

18.2.1 i wcześniejsze wersje       

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe After Effects

18.4

Windows i macOS

3

Adobe After Effects

17.7.1

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Uwaga:

Luka CVE-2021-35996 została usunięta w programie Adobe After Effects 18.4 i nowszych wersjach.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Odczytanie dowolnych danych w systemie plików

Średnia

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36018

CVE-2021-36019

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-36017

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-35993

CVE-2021-35994

Nieprawidłowa walidacja danych wejściowych

(CWE-20)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-35995

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

8.8

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-35996

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

  • CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-35996)
  • Mat Powell (@mrpowell) i Joshua Smith (@kernelsmith) współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-35994, CVE-2021-35993)
  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-35995, CVE-2021-36017, CVE-2021-36018)  
  • Qiao Li z firmy Baidu Security Lab współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-36019)

Wersje

03 sierpnia 2021 r.: Zaktualizowano podziękowania dotyczące problemu CVE-2021-35993

15 października 2021 r.: Dodano wiersz wersji N-1.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online