Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe After Effects | APSB21-79

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB21-79

26 października 2021 r.     

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację programu Adobe After Effects dla systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa wiele krytycznych i istotnych luk w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu i spowodowanie odmowy świadczenia usługi w kontekście bieżącego użytkownika.         

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe After Effects

18.4.1 i wcześniejsze wersje       

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe After Effects

22.0

Windows i macOS

3

Adobe After Effects

18.4.2

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40751   

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40752 

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40753 

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40754   

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40755

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa usługi aplikacji 

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40756   

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40757 

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40758  

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40759   

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-40760  

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa usługi aplikacji 

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40761   

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:  

  • (hy350) HY350 z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-40761; CVE-2021-40756;   

  • (yjdfy) CQY z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-40760; CVE-2021-40759; CVE-2021-40758; CVE-2021-40757; CVE-2021-40755;  CVE-2021-40753      

  • (cff_123) CFF z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-40751; CVE-2021-40752; CVE-2021-40754 

Wersje

  • 28 października 2021 r.: Dodano wiersz do tabeli rozwiązań dot. N-1.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online