Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń dla programu Adobe Animate | APSB22-54

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB22-54

13 września 2022 r.    

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Animate. Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.        

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Animate 2021

21.0.11 i starsze wersje
      

Windows i macOS

Adobe Animate  2022

22.0.7 i starsze wersje

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji komputerowej Creative Cloud. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Animate 2021     

21.0.12

Windows i macOS

3

Adobe Animate  2022      

22.0.8

Windows i macOS

3

Centrum pobierania     

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Przepełnienie bufora sterty (CWE-122)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38411

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38412

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym osobom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2022-38411, CVE-2022-38412)

Wersje

21 czerwca 2022 r.: Zmiana w tabeli wersji, których dotyczy problem.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?