Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Audition | APSB21-121

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-121

14 grudnia 2021 r.           

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację programu Adobe Audition do systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa wiele umiarkowanie ważnych luk pozwalających na eskalację uprawnień.                

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Audition

22.0  i wcześniejsze wersje          

Windows i macOS

Adobe Audition

14.4 i wcześniejsze wersje          

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe Audition

22.1.1

Windows i macOS

3

Adobe Audition

14.4.3

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Eskalacja uprawnień

Umiarkowanie ważna

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 

CVE-2021-44697

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Eskalacja uprawnień

Umiarkowanie ważna

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-44698
 

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Eskalacja uprawnień

Umiarkowanie ważna

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N
 
 

CVE-2021-44699

Podziękowania


Firma Adobe pragnie podziękować Matowi Powellowi z firmy Trend Micro
za zgłoszenie tych luk oraz współpracę z firmą Adobe, mającą na celu ochronę użytkowników.        

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro – CVE-2021-44697, CVE-2021-44698, CVE-2021-44699

Wersje


28 października 2021 r.: Dodano wiersz do tabeli rozwiązań dla wersji N-1.

 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto