Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Audition | APSB21-62

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB21-62

20 lipca 2021 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizację programu Adobe Audition do systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa umiarkowanie ważną lukę w zabezpieczeniach dotyczącą odczytu poza zakresem, która mogła doprowadzić do wycieku pamięci.              

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Audition

14.2 i wcześniejsze wersje          

Windows

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe Audition

14.4

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Odczyt poza zakresem

 (CWE-125)

Wyciek pamięci

Umiarkowana

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-36003

Podziękowania

Firma Adobe pragnie podziękować Matowi Powellowi z firmy Trend Micro za zgłoszenie tych luk oraz współpracę z firmą Adobe, mającą na celu ochronę użytkowników.

Wersje

29 lipca 2021 r.: Zaktualizowano wpływ luki w zabezpieczeniach CVE-2021-36003.


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online