Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Bridge | APSB21-94

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-94

26 października 2021 r. 

2

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń programu Adobe Bridge. Ta aktualizacja usuwa krytyczne luki w zabezpieczeniach, które mogły doprowadzić do wykonania dowolnego kodu i wycieku pamięci.  

  

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Bridge  

11.1.1 i wcześniejsze wersje 

Windows  

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.   

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet   

Dostępność    

Adobe Bridge  

12.0

Windows i macOS    

2

Adobe Bridge  

11.1.2

Windows i macOS    

2

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS

Numery CVE

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Wyciek pamięci 

Krytyczna 

8.3

CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40750  

Dwukrotne zwolnienie pamięci (CWE-415)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42533  

Odczyt poza zakresem (CWE-125


Wykonanie dowolnego kodu 
 

Krytyczna  

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:H/A:H 

CVE-2021-42719

CVE-2021-42720

Odczyt poza zakresem

(CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42722  

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42724  

Zapis poza zakresem
 (CWE-787

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42728   

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42729   

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42730 

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-42721

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującemu badaczowi za zgłoszenie tej luki w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:    

  • (hy350) HY350 z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-40750

  • (yjdfy) CQY z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-42730; CVE-2021-42729; CVE-2021-42721 

  • (cff_123) CFF z firmy Topsec Alpha Team — CVE-2021-42728; CVE-2021-42724; CVE-2021-42722; CVE-2021-42720; CVE-2021-42719
  • Francis Provencher współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE02021-42533)

Wersje

16 czerwca 2022 r.: Dodano CVE-2021-42721

6 grudnia 2021 r.: dodano szczegóły problemu CVE dla CVE-2021-44185, CVE-2021-44186, CVE-2021-44187

11 stycznia 2022 r.: przeniesiono szczegóły problemu CVE dla CVE-2021-44185, CVE-2021-44186, CVE-2021-44187 do biuletynu: https://helpx.adobe.com/security/products/bridge/apsb22-03.html


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?