Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Character Animator | APSB21-95

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB21-95

26 października 2021 r.     

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Adobe Character Animator do systemów Windows i macOS. Ta aktualizacja usuwa krytyczne, istotne i umiarkowanie ważne luki w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu i odczytu usługi plików, podniesienia poziomu uprawnień i spowodować odmowę świadczenia usługi.  

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Character Animator 2021

4.4 i wcześniejsze wersje     

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Character Animator 2021     

4.4.2                    

Windows i macOS

3

Character Animator 2022  

22.0

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa świadczenia usługi 

Poważna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40762   

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu       

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 
 

CVE-2021-40763 

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-40764 

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 

CVE-2021-40765

Odczyt poza zakresem (CWE-125

Odczytanie dowolnych danych w systemie plików 

Umiarkowana

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N 
 

CVE-2021-40766 

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788

Odmowa świadczenia usługi 

Istotna

5.5

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 

CVE-2021-40767

Wyłuskanie wskaźnika o wartości NULL (CWE-476

Odmowa świadczenia usługi 

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H 
 
 

CVE-2021-40768  

Odczyt poza zakresem (CWE-125

Eskalacja uprawnień 

Umiarkowana

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N 

CVE-2021-40769   

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

  • Shape(hy350) HY350 z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-40762; CVE-2021-40768

  • (yjdfy) CQY z firmy Topsec Alpha Team CVE-2021-40763; CVE-2021-40764; CVE-2021-40765; CVE-2021-40767

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-40769) 
  • Francis Provencher współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-40766)

 

 

Wersje

  • 27 października 2021 r.: Zaktualizowano podziękowania dotyczące CVE-2021-40769.

 

 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?