Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Adobe Character Animator | APSB22-34

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB22-34

12 lipca 2022 r.    

3

Podsumowanie

Firma Adobe udostępniła aktualizacje programu Adobe Character Animator do systemów Windows i macOS.  Te aktualizacje usuwają krytyczne luki w zabezpieczeniach. Luki te mogą umożliwić wykonanie dowolnego kodu.
 

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Character Animator 2021

4.4.7 i starsze wersje     

Windows i macOS

Character Animator 2022

22.4 i starsze wersje

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Character Animator 2022  

22.5

Windows i macOS

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE


Przepełnienie bufora sterty (CWE-122)
 

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H
 


CVE-2022-34241
 

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-34242

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tych luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2022-34241, CVE-2022-34242) 

Wersje

  • 27 października 2021 r.: Zaktualizowano podziękowania dotyczące CVE-2021-40769.

 

 


Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online