Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Dimension | APSB21-116

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-116

14 grudnia 2021 r.      

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Dimension. Ta aktualizacja usuwa wiele   krytycznych, istotnych i umiarkowanie ważnych   luk w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu oraz eskalacji uprawnień
w kontekście bieżącego użytkownika.      

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Dimension

3.4.3 i wcześniejsze wersje  
    

Windows i macOS 

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.   

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Dimension

3.4.4

Windows i macOS 

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Eskalacja uprawnień

Istotna

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-43763

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu (CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-44179

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-44180

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-44181

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Eskalacja uprawnień

Umiarkowanie ważna

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44182

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Eskalacja uprawnień

Umiarkowana

3.3

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-44183

Podziękowania


Firma Adobe składa podziękowania Matowi Powellowi pracującemu w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro za zgłoszenie tych problemów oraz współpracę z firmą Adobe mającą na celu ochronę użytkowników.

  • Mat Powell z programu Trend Micro Zero Day Initiative  – CVE-2021-43763, CVE-2021-44179, CVE-2021-44180, CVE-2021-44181, CVE-2021-44182 and CVE-2021-44183Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?