Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Dimension | APSB22-57

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

ASPB22-57

11 października 2021 r.      

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Dimension. Ta aktualizacja usuwa wiele   krytycznych i umiarkowanie ważnych   luk w zabezpieczeniach.  Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu oraz wycieku pamięci w kontekście bieżącego użytkownika.      

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Dimension

3.4.5 i starsze wersje 

Windows i macOS 

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.   

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Dimension

3.4.6

Windows i macOS 

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Odczyt poza zakresem 
 (CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38440

Odczyt poza zakresem 
 (CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38441

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38442

Odczyt poza zakresem 
(CWE-125)

Wyciek pamięci

Umiarkowanie ważna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2022-38443

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38444

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38445

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38446

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38447

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-38448

Podziękowania


Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro  – CVE-2022-38440, CVE-2022-38441, CVE-2022-38442, CVE-2022-38443, CVE-2022-38444, CVE-2022-38445, CVE-2022-38446, CVE-2022-38447, CVE-2022-38448

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online