Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępne aktualizacje zabezpieczeń programu Dimension | APSB23-10

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB23-10

10 stycznia 2023 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe wydała aktualizację programu Adobe Dimension. Ta aktualizacja usuwa  krytyczne i ważne luki w zabezpieczeniach  Adobe Dimension i zależności innych firm. Wykorzystanie tej luki mogło doprowadzić do wycieku pamięci i wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.      

Zagrożone wersje

Produkt

Wersja

Platforma

Adobe Dimension

3.4.6 i starsze wersje 

Windows i macOS 

Rozwiązanie

Firma Adobe nadaje tym aktualizacjom następujące oceny priorytetów i zaleca użytkownikom aktualizację posiadanych instalacji do najnowszych wersji za pośrednictwem mechanizmu aktualizacji dostępnego w aplikacji Creative Cloud na komputery.  Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.   

Produkt

Wersja

Platforma

Priorytet

Dostępność

Adobe Dimension

3.4.7

Windows i macOS 

3

W przypadku środowisk zarządzanych administratorzy IT mogą skorzystać z serwisu Admin Console w celu wdrożenia aplikacji Creative Cloud dla użytkowników końcowych. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numery CVE

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5


CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2023-21601

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wyciek pamięci

Istotna

5.5

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N

CVE-2023-21603

Aktualizacje zależności

Zależność Wpływ luki w zabezpieczeniach
Wpływ Zagrożone wersje
SketchUp Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416) Wykonanie dowolnego kodu                                
3.4.6 i starsze wersje 
Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)
Wyciek pamięci
Zapis poza zakresem (CWE-787) Wykonanie dowolnego kodu
Odczyt poza zakresem (CWE-125)
Wyciek pamięci
Przepełnienie bufora na stosie (CWE-121)
Wykonanie dowolnego kodu
Odczyt poza zakresem (CWE-125)
Wykonanie dowolnego kodu

Podziękowania:

Aktualizacje zależności. Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom  za zgłoszenie luk w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro  – aktualizacja zależności i
    CVE-2023-21601; CVE-2023-21603
  • Michael DePlante (@izobashi) współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro - aktualizacje zależności.
  • khangkito - Tran Van Khang (VinCSS) współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro – aktualizacje zależności.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online