Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe InCopy | APSB21-71 

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB21-71

14 września 2021 r.

3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń dla programu Adobe InCopy.  Ta aktualizacja rozwiązuje problemy związane z wieloma krytycznymi lukami w zabezpieczeniach. Wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu w kontekście bieżącego użytkownika.                              

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Adobe InCopy  

16.3.1 i wcześniejsze wersje

macOS

Adobe InCopy  

16.3 i wcześniejsze wersje

Windows 

Rozwiązanie

Firma Adobe zalicza te aktualizacje do kategorii o następującym priorytecie i zaleca użytkownikom zaktualizowanie swoich instalacji oprogramowania za pomocą narzędzia aktualizacji aplikacji na komputer w ramach usługi Creative Cloud lub poprzez przejście do menu Pomoc programu InCopy i kliknięcie opcji „Aktualizacje”. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Dostępność

Adobe InCopy    

16.4

Windows i macOS  

3

Adobe InCopy    

15.1.4

Windows i macOS  

3

W środowiskach zarządzanych przez dział IT administratorzy mogą utworzyć pakiety wdrożeniowe przy użyciu narzędzia Creative Cloud Packager. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Zapisanie dowolnych danych w systemie plików

Krytyczna 

7.8

CVSS3.1:/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39819

Dostęp do lokalizacji pamięci po końcu buforu

(CWE-788)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-39818

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tej luki w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.  

  • CQY z zespołu Topsec Alpha (yjdfy) (CVE-2021-39818)
  • Trung Tính Phạm (CVE-2021-39819)

Wersje

30 września 2021 r.: Dodano dodatkowy wiersz rozwiązania dla wersji N-1.

4 października 2021 r.: Zaktualizowano podstawowy wynik CVSS i wektor CVSS dla luki CVE-2021-39819.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?