Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń programu Adobe InCopy | APSB22-04 

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB22-04

11 stycznia 2022

3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń dla programu Adobe InCopy.  Ta aktualizacja usuwa krytyczne i istotne luki w zabezpieczeniach. Udane wykorzystanie tych luk mogłoby doprowadzić do wykonania dowolnego kodu oraz eskalacji uprawnień.                      

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Adobe InCopy  

16.4 i wcześniejsze wersje

Windows i macOS

Rozwiązanie

Firma Adobe zalicza te aktualizacje do kategorii o następującym priorytecie i zaleca użytkownikom zaktualizowanie swoich instalacji oprogramowania za pomocą narzędzia aktualizacji aplikacji na komputer w ramach usługi Creative Cloud lub poprzez przejście do menu Pomoc programu InCopy i kliknięcie opcji „Aktualizacje”. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Adobe InCopy    

16.4.1

Windows i macOS  

3

W środowiskach zarządzanych przez dział IT administratorzy mogą utworzyć pakiety wdrożeniowe przy użyciu narzędzia Creative Cloud Packager. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45053

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Eskalacja uprawnień

Istotna 

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-45054

Odczyt poza zakresem (CWE-125)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45055

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna 

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45056

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującym badaczom za zgłoszenie tej luki w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów.  

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-45053, CVE-2021-45054, CVE-2021-45055, CVE-2021-45056)

_________________________________________________________________________________

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://helpx.adobe.com/pl/security.html lub wyślij wiadomość e-mail na adres PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto