Biuletyn dotyczący zabezpieczeń firmy Adobe

Dostępna aktualizacja zabezpieczeń dla programu Adobe InDesign | APSB22-05

ID biuletynu

Data publikacji

Priorytet

APSB22-05

11 stycznia 2022 

3

Podsumowanie

Firma Adobe opublikowała aktualizację zabezpieczeń dla programu Adobe InDesign.  Ta aktualizacja usuwa wiele  krytycznych i  umiarkowanie ważnych   luk w zabezpieczeniach. Udane wykorzystanie tych luk mogło doprowadzić do wykonania dowolnego kodu oraz eskalacji uprawnień.  

Zagrożone wersje

Produkt

Zagrożona wersja

Platforma

Adobe InDesign

16.4 i wcześniejsze wersje

Windows i macOS 

Rozwiązanie

Firma Adobe zalicza te aktualizacje do kategorii o następującym priorytecie i zaleca użytkownikom zaktualizowanie swoich instalacji oprogramowania za pomocą narzędzia aktualizacji aplikacji na komputer w ramach usługi Creative Cloud lub poprzez przejście do menu Pomoc programu InDesign i kliknięcie opcji „Aktualizacje”. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Produkt

Zaktualizowana wersja

Platforma

Ocena priorytetu

Adobe InDesign

16.4.1

Windows i macOS

3

W środowiskach zarządzanych przez dział IT administratorzy mogą utworzyć pakiety wdrożeniowe przy użyciu narzędzia Creative Cloud Packager. Więcej informacji znajduje się na tej stronie pomocy.

Informacje o luce w zabezpieczeniach

Kategoria luki w zabezpieczeniach

Wpływ luki w zabezpieczeniach

Ostrość

Podstawowy wynik CVSS 

Numer CVE

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45057

Zapis poza zakresem (CWE-787)

Wykonanie dowolnego kodu
 

Krytyczna

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2021-45058
 

Użycie pamięci po zwolnieniu (CWE-416)

Eskalacja uprawnień

Umiarkowanie ważna

4.0

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2021-45059

Podziękowania

Firma Adobe składa podziękowania następującemu badaczowi za zgłoszenie tej luki w zabezpieczeniach oraz za współpracę z firmą Adobe w celu ochrony naszych klientów:   

  • Mat Powell współpracujący w ramach programu Zero Day Initiative firmy Trend Micro (CVE-2021-45057; CVE-2021-45058; CVE-2021-45059)Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto