Adobe InDesign — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Nowości w programie InDesign!

Rozpocznij

Zainstaluj, poznaj podstawy i rozpocznij pierwszy projekt.

Rozpocznij

Samouczki

Znajdź samouczki, które pomogą poprawić umiejętności.
 

Samouczki

Podręcznik użytkownika

Uzyskaj skrócone odpowiedzi i szczegółowe procedury.

Podręcznik użytkownika

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać program InDesign z katalogu aplikacji Creative Cloud. Należy zalogować się za pomocą adresu e-mail i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak. Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować wersję próbną aplikacji Creative Cloud.

  1. Zaloguj się na konto Adobe.
  2. Wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Zapoznaj się z tymi prostymi rozwiązaniami dotyczącymi często występujących problemów z identyfikatorem Adobe ID i logowaniem, aby uzyskać więcej informacji na temat odzyskiwania dostępu do konta.

Możesz zainstalować program InDesign i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Aby dowiedzieć się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud, zapoznaj się z artykułem Zaloguj się, aby aktywować aplikacje Adobe.

ikona pobierania

Nadal potrzebujesz pomocy? Znajdź więcej rozwiązań dotyczących pobierania i instalacji

Zaloguj się na konto Adobe. Następnie kliknij przycisk Zmień dla opcji Bieżące hasło i wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie. Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować i zmienić.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Postępuj według tych szczegółowych instrukcji, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

ikona konta

Wciąż potrzebujesz pomocy? Tu znajdziesz więcej informacji o kontach, płatnościach i planach.

Tak. Możesz użyć funkcji Dodaj styl automatyczny do tekstu, aby jednym kliknięciem nadać tekstowy styl. Nasze wbudowane Pakiety stylów, obsługiwane przez system Adobe Sensei, mogą odczytywać różne style i stosować je do różnych sekcji tekstu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Praca z pakietami stylów.

Tak. Jeżeli zapiszesz pliki w formacie INX lub IDML, inne osoby używające starszych wersji programu InDesign będą mogły otworzyć te pliki.

Tak. Możesz teraz udostępniać swoje projekty do recenzji przez interesariuszy, otrzymać opinie i zarządzać komentarzami w programie InDesign. Więcej informacji o udostępnianiu do recenzji można znaleźć w artykule Udostępnianie dokumentów i współpraca w programie InDesign

Dodawanie znacznika numeru strony do strony wzorcowej. Szczegółowe instrukcje, wraz z filmem i galerią przykładów numerowania stron można znaleźć w artykule Dodawanie podstawowej numeracji stron.

Dzięki technologii Adobe Sensei program InDesign może zawijać tekst wokół obiektów w obrazie w sposób inteligentny. Wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Tekst można zawijać wokół konturów obiektu bezpośrednio w programie InDesign — bez konieczności używania kanałów alfa lub ścieżek z programu Photoshop. Więcej informacji można znaleźć w artykule Zawijanie tekstu z uwzględnieniem obiektów

Tak. Możesz łatwo definiować różne rozmiary stron dla konkretnych stron wewnątrz jednego dokumentu. Aby szybko zmienić rozmiar, w panelu Strony wybierz stronę, a następnie za pomocą przycisku Edytuj rozmiar strony wybierz rozmiar strony.

Użyj polecenia Umieść, aby wstawić grafikę do dokumentu InDesign. Dowiedz się, jak umieszczać lub importować grafiki.

Strona nadrzędna (wzorcowa) jest tłem, które możesz łatwo zastosować do wielu stron. Wszelkie zmiany wprowadzone na stronie nadrzędnej są widoczne na wszystkich stronach, do których ją zastosowano.

Tak, można używać rozszerzenia Capture, aby wydzielać motywy, kształty i typy z wybranego obrazu i zapisywać je w bibliotece Creative Cloud.

Wiele problemów na poziomie dokumentu lub systemu może uniemożliwiać drukowanie lub eksportowanie dokumentu do formatu PDF. Aby rozwiązać problem, wykonaj zadania opisane w tym podręczniku rozwiązywania problemów związanych z drukowaniem i eksportowaniem.

Te linie są spowodowane przez błędy eksportu, takie jak interakcja kolorów procesowych i dodatkowych podczas spłaszczania. Rozwiązania można znaleźć w tym artykule rozwiązywania problemów związanych z eksportem do pliku PDF.

Ten problem jest zwykle powodowany przez umieszczenie dużych obrazów, a następnie znaczące ich zmniejszenie. Aby zapobiec temu problemowi, obniż próbkowanie przed eksportem obrazów lub po nim.

Wykonaj następujące procedury opisane w tym artykule rozwiązywania problemów, jeżeli program InDesign zawiesza się podczas próby eksportu i wyświetlany jest komunikat z informacją o tym, że działa co najmniej jedno zadanie w tle podczas zamykania programu InDesign.

Gdy dokument używa czcionek ze znakami specjalnymi w nazwie czcionki, program InDesign może ulec awarii podczas uruchamiania lub korzystania z narzędzia Tekst. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj czynności przedstawione w rozwiązaniach w artykule Program InDesign ulega awarii podczas uruchamiania.

Jeżeli preferencje programu InDesign zostaną uszkodzone, program może działać nieprawidłowo. Można jednak łatwo zmienić preferencje programu InDesign. Przytrzymaj klawisze Ctrl + Alt + Shift (Windows) lub Cmd + Ctrl + Opt + Shift (macOS) podczas ponownego uruchamiania programu InDesign.

Program InDesign automatycznie wykrywa uszkodzone dokumenty i próbuje je naprawić w serwerach Adobe. Więcej informacji można znaleźć w artykule Odzyskiwanie dokumentów jako usługa. Ta procedura rozwiązywanie problemów umożliwia wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z uszkodzeniami dokumentów i problemów na poziomie systemu, powodujących uszkodzenia dokumentów.

Tak. Funkcja automatycznego odzyskiwania dokumentów InDesign pozwala odzyskać prawdopodobnie większość pracy — nawet jeżeli dokument nie został zapisany.